Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cut the crap - foredrag på Yggdrasil

1,930 views

Published on

Erfaringer fra innholdsdrevet webutvikling i Telenor. inkludert tips til hvordan redesigne og lansere et nettsted i etapper – kjerneside for kjerneside.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cut the crap - foredrag på Yggdrasil

 1. 1. Cutthecrap!<br />Innholdsdrevet webutvikling i Telenor<br />
 2. 2. 4 grunner til at vi feilermed innholdet<br />
 3. 3. Loremipsum<br />
 4. 4. Når strukturen kommer i veien<br />Ligger ikke det egentlig her?<br />Er dette egentlig kjerneinnholdet?<br />
 5. 5. Ingen kontroll på innholdet<br />
 6. 6. Tar ikke innhold på alvor<br />
 7. 7. Med innhold i førersetet<br />Redesign av Telenor.no<br />
 8. 8. Telenor – merkevare på web<br />Ny web for privatdelen av Telenor<br />Prosjektstart januar 2010 - ><br />Mål med prosjektet<br />Øke salget<br />Færre henvendelser til kundeservice per telefon<br />Gjøre nettstedet lettere å vedlikeholde<br />
 9. 9. The NetlifeWay<br />
 10. 10. Triggerord:<br /># 1 Kjernemodellen som disposisjon<br />Mobil bredbånd, Mobilt bredbånd, Bredbånd, 3G, Turbo 3G<br />Brukeroppgaver:<br />Forretningsmål:<br />Flere riktige salg<br />Selge opp til det kunden trenger<br />Færre henvendelser til KS<br />Skape riktige forventninger<br />Hva er MBB<br />Hva koster det<br />Hvor er det dekning<br />Hvor fort går det<br />Hvorfor virker det ikke<br />Hva skiller de ulike abonnementene fra hverandre<br /><ul><li> Forsiden Telenor
 11. 11. Eksternt søk
 12. 12. Landingsside
 13. 13. Bestillingsløp
 14. 14. Servicesidene
 15. 15. Laste ned SW
 16. 16. Dekning </li></ul>Hvaer MBB?<br />Hvorforvirkerdetikke?<br />Hvakosterdet?<br />Hvorerdetdekning?<br />Last ned SW<br />Hva skiller de ulike abonnementene fra hverandre<br />
 17. 17. All kjøpsinfo på en side<br />November 2010<br />November 2007<br /> Kundeserviceinformasjon integrert på salgssiden<br />
 18. 18. #2 Slett, slett, slett<br />
 19. 19. Cutthecrap!<br />
 20. 20. Prioriterer basert på statistikk<br />
 21. 21.
 22. 22. # 3 Skrivestuer sikrer kvalitet<br />
 23. 23. Forfatterguide<br />
 24. 24. Høy synlighet på innholdet<br /> Alle, både team og beslutningstakere, skal følge innholdet under hele prosessen<br />
 25. 25. # 4 Kakafonienfra 1000 stemmer<br />
 26. 26. Brukeroppgaver:<br />Vise relevantebrukersituasjone<br />Tips ombruk/ Inspirasjon<br />Hvaerunikt med MobiltBredbånd? Hvaerdet, hvordanfungererdet?<br />Lenkertilrelaterteartikler (online.no)<br />Vise god dekningogkvalitet (stabilitet, hastighet), lenketil KS, video etc. <br />Tydeliggjøre “Best i test”<br />Fåbestilt MBB (privat + bedrift)<br />Selge inn tilbud<br />SøketternærmesteTelenor-forhandler<br />
 27. 27.
 28. 28. #5 Menyer gjør oss late<br />
 29. 29. Innhold er navigasjon og navigasjon er innhold<br />
 30. 30. Vi fjerner også global meny<br />
 31. 31. Utfordringer og lærdommer<br />Hvordan jobbe med innholdsdrevet webutvikling?<br />
 32. 32. Innholdsdrevet webutvikling<br />Til slutt<br />En eller annen illustrasjon som viser at vi har lansert masse kjernesider og tar forsiden til slutt?<br />3. lansering<br />4. lansering<br />5. lansering<br />6. lansering<br />1. lansering<br /><ul><li>Fokus på innhold
 33. 33. Bruke kjernemodellen
 34. 34. Lansere stegvis
 35. 35. Hvordan jobbemed innholdsdrevet webutvikling?</li></ul>2. lansering<br />
 36. 36. #1: Valg av arbeidsprosess<br /><ul><li>Scrum Master
 37. 37. ProductOwner
 38. 38. Team</li></ul>http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrum_process.svg<br />
 39. 39. Hvem er i teamet vårt?<br />+1 Scrum Master<br />+ 1 Analytiker<br />+2 Websales-avdelingen<br />+ 1 prosjektleder<br />+3 webskribenter<br />+3 utviklere<br />+ 1 designleder<br />+2 interaksjonsdesignere<br />+2 grafiske designere<br />+2 kundeservice<br />= 18 personer<br />http://www.optik-kloeters.com/popups/7.html<br />
 40. 40. Hva skjer innenfor vår sprint?<br />
 41. 41. #1: Ikke bli en Scrum-slave!<br />Oppstartsmøter<br />Daglige standup-møter<br />Avslutningsmøter<br />Scrum<br /><ul><li>Utfører oppgaver basert på kø-prinsippet
 42. 42. Omprioriterer underveis
 43. 43. Synliggjør prosessen</li></ul>Kanban<br /><ul><li>Benytter kjernemodellen
 44. 44. Lanserer stegvis
 45. 45. Stor involveringsgrad og åpenhet</li></ul>Smidig(innholds-fokus)<br />
 46. 46. #2: Unngå strekk i laget<br />
 47. 47. * Innleide konsulenter<br />* Arbeider eksternt<br />* %-vis involvering<br />80%<br />80%<br />60%<br />60%<br />60%<br />80%<br />50%<br />50%<br />80%<br />80%<br />60%<br />80%<br />60%<br />60%<br />80%<br />+2 Websales-avdelingen<br />+ 1 Analytiker<br />20%<br />20%<br />
 48. 48. Innholds-<br />lovers<br />Scrum<br />lovers<br />
 49. 49. #2: Tett samarbeid<br />
 50. 50. #3: Unngå kaos og få oversikt<br />
 51. 51. Kjernesider<br />Grove designskisser<br />Grafisk designskisser<br />Userstories<br />Målepunkter<br /><ul><li>Basecamp
 52. 52. Dropbox
 53. 53. Jira
 54. 54. GoogleDocs
 55. 55. E-post</li></li></ul><li>Bruk veggen<br />Visualiser problemstillinger<br />Del elektronisk informasjon<br />Daglige stand-up møter<br />Begrense antall personer som deltar i møter<br />Sitt sammen<br />Bruk faste møterom/prosjektrom<br />#3: Synliggjøreog dele informasjon<br />
 56. 56. #4: En web som støtter både forretningsmål og brukerbehov<br />
 57. 57. 1. Analyse<br />2. Skissing<br />3. Prototyping<br />#4: Fokus på innhold (fra A-Å)<br />
 58. 58. #5: Hvordan unngå BIG BANG?<br />Flyt<br />6. lansering<br />Til slutt<br />En eller annen illustrasjon som viser at vi har lansert masse kjernesider og tar forsiden til slutt?<br />8. lansering<br />3. lansering<br />4. lansering<br />7. lansering<br />4. lansering<br />10. lansering<br />1. lansering<br />9. lansering<br />4. lansering<br />11. lansering<br />5. lansering<br />2. lansering<br /><ul><li>Kjernesider først, forsiden til slutt</li></li></ul><li><ul><li>Ulik navigasjon på ulike sider
 59. 59. Må gjøre prioriteringer i forhold til sider/seksjoner?
 60. 60. Intern kjemping for å få ut ”sine” sider
 61. 61. Prosjektutvidelser grunnet etterspurt funksjonalitet
 62. 62. Negativ statistikk tilsier at sider må gjøres om
 63. 63. Korte sprinter gjør teamet sårbart
 64. 64. Krever tett samarbeid</li></li></ul><li><ul><li>Lære underveis og gjøre forbedringer
 65. 65. Gjenbruk av maler
 66. 66. Analysere statistikk og salgstall
 67. 67. Mer fokus på innhold
 68. 68. Færre folk å forholde seg til
 69. 69. Får tillit i organisasjonen
 70. 70. Kan snu seg om raskt, rask vei til endringer</li></li></ul><li>#5: Iterativ utvikling gir økt læring og bedre kvalitet <br />
 71. 71. Noen resultater<br />Men har det funka?<br />
 72. 72. Resultater og statistikk<br />Økt konverteringen på Mobilt Bredbånd med 80 %<br />Økt salg av mobiltelefoner<br />Mer trafikk til kundeservice – færre telefoner<br />Kundene løser selv oppgaver på web og finner frem<br />Redusert antall sider med 70-80 prosent<br />Større forståelse i organisasjonen for prioriteringer<br />Prosjektet er utvidet til å omfatte resten av Telenor.no<br />
 73. 73. Takk for oss!<br />Veronica Heltne<br />veronica@netliferesearch.com<br />938 39 385<br />http://twitter.com/vheltne<br />Ove Dalen<br />ove@netliferesearch.com<br />918 59 180<br />http://twitter.com/ovedalen<br />

×