Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forskningsformidling med sosiale medier

2,600 views

Published on

Slides til en forelesning på seminaret Fra forskning til forside v3.0 som holdes i Bergen 26-27. oktober 2009.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Forskningsformidling med sosiale medier

 1. 1. Jill Walker Rettberg, Førsteamanuensis i digital kultur, Universitetet i Bergen Hvordan kan sosiale medier brukes i forskningsformidling? Fra forskning til forside v3.0 Bergen, 26-27. oktober 2009 Bilde: Matt Hamm (CC) http://www.flickr.com/photos/matthamm/2945559128/
 2. 2. interdivisional program in Media Arts and Practice
 3. 3. “ We decided that we wanted visitors to our site to be able to see what we were up to at a glance, rather than forcing them to hop around various external sites to get a sense of who we are. We also thought it would be a good way for everyone associated with the program itself to cross-pollinate sources of inspiration and knowledge. It’s how we’re grappling with the issue of distributed online identities — by “de-distributing” all the bits and pieces of our online existences ” and presenting them here in a linear flow.
 4. 4. (Enveis?) formidling til et publikum utad (cc) Altemark http://www.flickr.com/photos/altemark/337248947/
 5. 5. “Kryss- pollinering” mellom forskerne på senteret (CC) Afagen http://www.flickr.com/photos/afagen/2792727003/
 6. 6. Det handler ikke om formidling lenger, men om kommunikasjon. En åpen samtale. Stefano
Mortellaro
 http://www.flickr.com/photos/fazen/24239145/

 7. 7. interdivisional program in Media Arts and Practice
 8. 8. Men dette forutsetter jo at forskerne allerede er aktive i sosiale medier.
 9. 9. “Do you ever use Twitter Amanda Lenhart: Twitter and Status Updating: or another service to Demographics, Mobile Access and News share updates about Consumption. Pew Internet Research, Oct 2009 yourself or to see the updates of others?”
 10. 10. Petter Bae Brandtzæg: Delingskulturen: et paradigmeskifte for offentlig virksomhet. SINTEF, oktober 2009. http://www.slideshare.net/PetterB/foredrag-om- delingskulturen
 11. 11. http://twitter.com/PetterBB
 12. 12. Her “retweeter” jeg tallene til Brandtzæg. } Det er dette Petter Bae Brandtzæg svarte på.
 13. 13. Twitter fungerer best som en åpen samtale. Stefano
Mortellaro
 http://www.flickr.com/photos/fazen/24239145/

 14. 14. Control the conversation by improving the conversation. ‐‐
Hugh
McLeod,
til
Tom 
 Mahon,
luksusskredderen
som 
 utvidet
kundekretsen
til
hele
 verden
ved
å
blogge.
 http://www.gapingvoid.com/Moveable_Type/archives/001132.html 

 15. 15. Om du ikke lytter, blir gjerne den du samtaler med sint… Bilde: kalandrakas (CC) http://www.flickr.com/photos/eelssej_/510505985//
 16. 16. interdivisional program in Media Arts and Practice
 17. 17. Og slik fant jeg fram til iMAP…
 18. 18. …etter jeg hadde spurt slik:
 19. 19. Dette kan også gjøres i større perspektiv:
 20. 20. Blogging: forskningsdokumentasjon eller forskning i seg selv?
 21. 21. Her er et eksempel på forskningsspredning. Ingen samtale.
 22. 22. Mange følgere, men få som retweeter, lite samtale
 23. 23. Hva gjøres bra? •  eler god d informasjon •  ølger mange f •  nkel måte å e kanskje nå litt flere lesere
 24. 24. Hvordan skjønne Twitter: 1.  Følg mange. Minst 100 – ellers skjer det for lite og du skjønner ingenting. 2.  Vær pragmatisk. Slutt å følge folk som ikke poster ting som interesserer deg. Erstatt med nye. 3.  Delta i samtalen. Svar folk, retweet folk – slik blir du synlig for andre, og blir tatt med i samtalen. (Fritt etter råd over en lunsj fra Jon Hoem og Thomas Brevik)
 25. 25. Vær nysgjerrig! (CC)
“Daylight”
 http://www.flickr.com/photos/21836224@N02/2340569137/

 26. 26. Å ikke delta er å isolere deg CC
Stefano
Mortellaro
 http://www.flickr.com/photos/fazen/15744452/

 27. 27. Les mer: Rettberg, Jill Walker. Walker, Jill. “Blogging from Blogging. Polity Press, Inside the Ivory Tower”. In Uses 2008. of Blogs, edited by Axel Bruns and Joanne Jacobs. Peter Lang, 2006.
 28. 28. …og selvsagt i sosiale medier: http://twitter.com/jilltxt http://jilltxt.net

×