Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiale medier: ressurs og mulighet?

2,301 views

Published on

Foredrag holdt på frokostmøte for HR- og personalmedarbeidere arrangert av Vestnorsk Personalforum på Hotell Norge 19. mai 2010.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sosiale medier: ressurs og mulighet?

 1. 1. ressurs og mulighet (CC) Kevin
Jaako

 SOSIALE MEDIER! for bedrifter?! h&p://www.flickr.com/photos/jaako/268250210/ 
 2. 2. En motorvei skulle bygges gjennom  en av to bydeler i Boston. 
 3. 3. Bydelen med te&e og sterke bånd mellom beboerne klarte ikke    å mobilisere Il kamp. (CC) h&p://flickr.com/photos/alisdair/13672539/ 
 4. 4. Her
kjente
ikke
naboene
hverandre.  (CC) h&p://flickr.com/photos/cyron/17707737/  Men de klarte å redde bydelen sin.
 5. 5. Mark  Granove&er  Mark Granove&er: “The Strength of  Weak Ties”, American Journal of  Sociology, vol 78, 1973. 
 6. 6. Sterke bånd:  alle har adgang til A samme informasjon C B
 7. 7. Svake bånd  slipper ny informasjon inn i nettverket
 8. 8. Individer er vikIge – men det er  oYe ne&verkene mellom oss  som gjør at vi vinner frem. 
 9. 9. Vi ble vant Il kommunikasjon fra én Il  mange fordi det var det teknologien la  opp Il – og det kulturen forventet.  
 10. 10. I dag stø&er teknologien opp om  kommunikasjon i ne&verk – ikke én‐Il‐ mange men mange‐Il‐mange.  Kulturelt begynner vi å forvente denne  typen kommunikasjon. 
 11. 11. Sosiale ne&verk på web prøver å gjøre det le&ere for  oss å bruke de sosiale ne&verkene vi allerede har. 
 12. 12. ...eller å skape nye ne&verk  h&p://www.moteplassen.com 
 13. 13. Våre  kollegaer  bruker   allerede  sosiale  medier.  Kilde: TNS Gallups  Interbuss‐undersøkelse  for første kvartal 2010.  h&p://www.tns‐gallup.no/? did=9091935 
 14. 14. Hva vi gjør  i sosiale  deler  finner  ne&verk:  info  info  er sosiale 
 15. 15. h&p://www.flickr.com/photos/wolfraven/2545068856/  (CC) Wolfpix  FATISK KOMMUNIKASJON:  det vi gjør når vi snakker om vær  og vind og ingenIng. 
 16. 16. FaIsk kommunikasjon er livsvikIg   (men nedtones oYest i formell kommunikasjon)  (CC) Erin Gonzalez  h&p://www.flickr.com/photos/stayin_sucka_free/3935022371/ 
 17. 17. Derfor ser statusmeldinger oYe  trivielle ut. Det er ikke  meningsinnholdet som er poenget.  Jeg utvider stallen i Farmville.
 Tenker på deg!  off jeg vil ha sommer å  Trenger
alt
av
materialer...  sol
men
det
kommer
 vel:):)  Deilig med langhelg!  er fornøyd med at ungene er i  seng og at vi kan få li&  kjæresteId. *^___^* 
 18. 18. FaIsk kommunikasjon handler ikke om  meningsinnhold men om å bekreYe og styrke  forholdet mellom mennesker.   (CC) Jenny Downing  h&p://www.flickr.com/photos/jenny‐pics/3357212200/ 
 19. 19. “Adding more users to a social  network increases the  probability that it will put you in  an awkward social circumstance”  boyd’s
law, formulert av Cory Doctorow  “How Your Creepy Ex‐Co‐Workers Will Kill Facebook”, Informa3on  Week, 16. november 2007.  h&p://www.informaIonweek.com/news/showArIcle.jhtml?arIcleID=204203573 
 20. 20. Burning Man er en  ukeslang fesIval i  ørkenen i Nevada,  fylt med alternaIv  kunst og kultur.   (CC) h&p://flickr.com/photos/lightma&er/95598535/ 
 21. 21. Man oppfører  seg  annerledes  der enn på  jobb.  (CC) h&p://www.flickr.com/photos/ruthlesslogic/1353195025/ 
 22. 22. Men hva om du er lærer og foreldrene Il elevene  dine plutselig ser alle bildene vennene dine har  postet fra Burning Man?   (CC) Woodleywonderworks  h&p://www.flickr.com/photos/wwworks/3597217248/ 
 23. 23. Facebook skulle bl.a. gjøre det le&ere å bestemme  hvem som får se hva. Det spørs. 
 24. 24. Er
løsningen
å
gjemme
seg?
 (CC) Kevin
Jaako

 h&p://www.flickr.com/photos/jaako/268250210/ 
 25. 25. “Sosiale medier er  nok farlige!! Pass  opp!” 
 26. 26. Fort gjort å overreagere.  Junglemap NanoLearning sine retningslinjer for NTNU, april 2010. 
 27. 27. “Du kan kommunisere om både  posiIve og negaIve saker og  hendelser, men tenk gjennom  konsekvensene for NTNU før du  publiserer noe. De&e gjelder også når  du bruker sosiale medier på egne  vegne, når dine lesere vet at du jobber  eller studerer på NTNU.”  (CC) oliverwilke   h&p://www.flickr.com/photos/counterxa&ack/2827812861/  En bedre variant ble utarbeidet e&er heYig  respons fra ansa&e ved NTNU. 
 28. 28. Sosiale retningslinjer for NetCom 
 29. 29.  Vær generøs! 
 30. 30. Det er ikke  bare  bedriYer  som  håndterer  kunder som  tenker på  sosiale  medier.  
 31. 31. Alle medarbeidere er i praksis talspersoner  for bedriYen – og bør få opplæring i det. 
 32. 32. Om vi ikke deltar akIvt, lar vi andre ta  kontrollen… 
 33. 33. Å lage en  side lar  dere styre  samtalen. 
 34. 34. Etablér fagpersonene dine som eksperter h&p://www.hartmark.no/ index.cfm?kat_id=6 
 35. 35. Vise fagfolk utad 
 36. 36. Vis hvordan det virkelig er å jobbe i bedriYen 
 37. 37. Rekru&eringsblogg fra PwC Canada  h&p://pwc.typepad.com/pwcconnect/ 
 38. 38. De fleste yrker har mange overganger  som det ikke gis eksplisi& opplæring i. 
 39. 39. Man danner ne&verk med folk i samme  situasjon – og ikke bare i egen bedriY. 
 40. 40. Hvorfor skal intrane&et være  enveiskommunikasjon?   Hva med  bedriYsinterne  sosiale ne&verk? 
 41. 41. Prøv deg fram. Begynn i det små. Finn ut hva folk  allerede bruker og bruk det som utgangspunkt.  (CC) Sharam Sharif   h&p://www.flickr.com/photos/sharif/3389991715/ 

×