Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Història d'internet

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Història d'internet

  1. 1. Breu història dInternet, des dels inicis fins a lactualitatLa revolució que ha provocat Internet en el món de les TIC i en la societat en general esfonamenta sobre les invencions prèvies del telègraf, el telèfon, la ràdio i la computadora. En aquest capítol feim un breu repàs a la història dInternet, basant-nos principalment en larticle "A Brief History of the Internet", http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml disponible a la web de la Internet Society. Els autors daquest article són a la vegada els principals protagonistes de la història: Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn , Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts , Stephen Wolff.Dels inicis fins als anys 90El primer visionari del que és ara Internet sembla que va ser J.C.R Licklider, del MIT(Massachussets Institute of Technology) i el primer cap de recerca informàtica del AdvancedResearch Projects Agency (ARPA), que anys més tard afegí al seu nom la paraulaDefense (DARPA). El 1962 va descriure el seu concepte de “Xarxa Galàctica” en el quepreveia un conjunt de computadores interconnectades globalment a través de les qualshom podria accedir ràpidament a dades i programes des de qualsevol lloc.El 1965 es varen connectar dos ordinadors entre Massachussets i Califòrnia per líniatelefònica creant la primera xarxa de computadors de gran àrea. A continuació es vatreballar en el concepte de commutació de paquets per a millorar el rendiment de lesconnexions. El 1969 es va iniciar la xarxa ARPANET i a finals dany ja tenia quatre nodesconnectats. Durant els anys següents, s’afegiren ràpidament computadors a ARPANET ies definí el protocol host-to-host (Network Control Protocol, NCP). El 1972 es va fer laprimera demostració pública d’aquesta nova tecnologia de xarxes al públic en unaconferència i es es va donar a conèixer la primera aplicació popular, el correu electrònic.A partir dels treballs de Cerf i Kahn es va desenvolupar un nou protocol, el TransmissionControl Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). El protocol TCP/IP es va reforçar amb altresmecanismes com el Domain Name System (DNS), els Interior Gateway Protocol (IGP) iExterior Gateway Protocol (EGP). La transició del protocol dels hosts d’ARPANET de NCPa TCP/IP es va realitzar l’1 de gener de 1983. Tot això juntament amb laparició dels PC iles estacions de treball en els anys 80 varen permetre la proliferació de xarxes locals(LAN) i que la naixent Internet florís.El TCP/IP shavia adoptat com a estàndard de defensa el 1980 i la transició d’ARPANET alTCP/IP permeté que es fes la divisió cap a una MILNET per a les necessitats operacionalsmilitars i una ARPANET per a les necessitats de recerca.
  2. 2. Un element clau del ràpid creixement dInternet va ser l’accés lliure i obert a ladocumentació bàsica, especialment les especificacions dels protocols. El 1969, S. Crocker(de l’UCLA) va fer un pas clau establint la sèrie d’anotacions Request for Comments(RFC). Aquells memoràndums pretenien ser una via informal i ràpida per a compartir ideesamb altres investigadors de xarxes. Les RFC es van esdevenir arxius en línia accessiblesvia FTP i es comentaven per correu electrònic i llistes de distribució. L’efecte de les RFCva ser el de crear un bucle de realimentació positiva, amb idees o propostes presentadesen una RFC que actuaven sobre altres RFC amb idees addicionals, i així successivament.Quan hi havia prou consens (o almenys un conjunt consistent d’idees) al voltant, espreparava un document d’especificació. Aquesta especificació seria després utilitzadacom a base per a les implementacions a càrrec de diversos equips de recerca.Cap a 1985 Internet ja estava ben establerta com una tecnologia que sostenia unaextensa comunitat d’investigadors i desenvolupadors, i començava a ser usada per altrescomunitats per a les comunicacions informàtiques diàries. El correu electrònic era utilitzatàmpliament per moltes comunitats, sovint amb sistemes diferents, però la interconnexióentre diferents sistemes de correu estava demostrant la utilitat de les comunicacionselectròniques d’ampla base entre persones.El finançament del programa NSFNET (200 milions de dòlars de 1986 a 1995) –i laqualitat dels protocols en si- va ser tal, que cap a 1990, quan finalment ARPANET va serretirada, el TCP/IP havia substituït o marginat la major part dels altres protocols de gransxarxes arreu. En aquesta època sarticulà la creació de les autopista de la informació alsEUA i es va dur a terme la privatització de la NSF el 1995.Els organismes de coordinacióEls investigadors inicials d’ARPANET treballaven en un comunitat molt unida per assolirles demostracions inicials de la tecnologia de commutació de paquets descritaanteriorment. Cada un d’aquests programes va donar lloc a un grup de treball, començantpel Network Working Group d’ARPANET. Com que l’únic rol d’ARPANET era ferd’infraestructura dels diferents programes de recerca, a mesura que internet evolucionà, elNetwork Working Group es transformà en l’Internet Working Group.A finals dels 70, en veure que el creixement d’Internet es feia al mateix temps que elcreixement de la mida de la comunitat de recerca interessada, Vint Cerf, en aquellmoment director del Programa d’internet al DARPA, va crear diversos organismes decoordinació: una International Cooperation Board (ICB, junta de cooperació internacional),
  3. 3. un Internet Research Group i un Internet Configuration Control Board (ICCB), .Amb el temps alguns es varen dissoldre i es crearen nous organismes com el InternetActivities Board (IAB), el Internet Engineering Task Force (IETF, equip de treballd’enginyeria d’Internet), el Internet Research Task Force (IRTF), la Internet Society(ISOC).Dels anys 90 a lactualitatLa dècada dels 90 arribà amb lactual World Wide Web. El projecte el publicà el CERNlagost de 1991, i dos anys després Tim Berners-Lee inicià la creació de lHTML i HTTP. Al1993 el Centre nacional per aplicacions de supercomputació a la Universitat dIllionisdesenvolupà el primer navegador web el Mosaic versió 1.0.Lèxit de la web ha portat a crear un nou organisme de coordinació el 1994, el World WideWeb Consortium (W3C) que ha pres la responsabilitat sobre l’evolució els diversosprotocols i estàndards associats amb la Web.El 1996 es va crear lanomenat Internet2, més ràpid que lInternet original, el qual permetel maneig darxius molt grans i aplicacions en videoconferències, telemedecina i moltesaltres coses. Va ser el resultat de la unió de 34 de les principals universitats dels EstatsUnits.Internet ha canviat molt des que va aparèixer. Va ser concebut en l’època dels sistemesde temps compartit, però ha sobreviscut a l’època dels ordinadors personals PC, lacomputació client-servidor i peer-to-peer, i a l’ordinador de xarxa. Però el més important,va començar com la creació d’un petit grup d’investigadors, i ha crescut fins a ser un èxitcomercial i un element transformador de la societat.En lactualitat sha adaptat per donar nous serveis com el transport en temps real, per apermetre, per exemple, el flux de dades d’àudio i vídeo.La potència de càlcul i de comunicacions que donen els equipsportàtils (i.e, ordinadors portàtils, PDA, telèfons mòbils), està fentpossible un nou paradigma de comunicacions i informàtica mòbil.Aquesta evolució ens ha duit noves aplicacions com la telefoniaper Internet i la televisió per Internet.Lús de la web també ha anat derivant cap a una anomenada web2.0, concepte esmentat per primer cop per OReilly Media el 2004, i que es basa en queels usuaris de la web sagrupen en comunitats les quals proporcionen informació (són a lavegada productors i consumidors). Exemples de web 2.0 els trobam en serveis tanpopulars com Flickr (intercanvi de fotos), del.icio.us (intercanvi denllaços i comentaris),Youtube (intercanvi de vídeos) i a totes les xarxes socials (Facebook, MySpace, Tuenti...).

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

510

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×