Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet

483 views

Published on

HOlaaa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet

 1. 1. INTERNET Què és l’internet?
 2. 2. Introducció <ul><li>Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant el protocol d'internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets. </li></ul><ul><li>Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals, és per això que a vegades se l'anomena &quot;la xarxa de xarxes&quot;. Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una internet, però d'Internet en majúscules només n'hi ha una. </li></ul><ul><li>Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del món, mitjançant un dispositiu electrònic com per exemple un ordinador o un telèfon mòbil. </li></ul>
 3. 3. Terminologia <ul><li>Els termes Internet i World Wide Web s'utilitzen normalment com si fossin sinònims. Tanmateix, la Internet i la World Wide Web no són el mateix. La Internet és un sistema de comunicació d'informació global. És una infraestructura de maquinari i programari que connecta ordinadors. La Web és un dels serveis que aprofiten la Internet com a infraestructura de comunicacions. És una agrupació de documents i altres recursos, enllaçats per hiperenllaços i URLs. La Web és una part de la Internet. </li></ul><ul><li>El terme “la Internet” normalment s'accepta com un nom propi i s'escriu amb majúscula inicial. </li></ul>
 4. 4. Història del internet <ul><li>La prehistòria d'Internet es basa en la xarxa de caràcter militar creada pel departament de defensa dels Estats Units . El 29 d'octubre de 1969 arrencava a la UCLA el primer node d'aquesta xarxa, anomenada ARPANET </li></ul><ul><li>Tècnicament el naixement d'internet, es produí l'1 de gener de 1983, amb la primera xarxa de llarg abast WAN basada en tecnologia TCP/IP , posada en marxa per la National Science Foundation (NSF) dels EUA. Al 1995, aquesta xarxa fou oberta als interessos comercials. </li></ul><ul><li>Durant la dècada del 1990, la xarxa guanyà densitat. L'agost de 1991 el CERN publicà el projecte World Wide Web, i dos anys després Tim Berners-Lee inicià la creació de l' HTML i HTTP . Al 1993 el Centre nacional per aplicacions de supercomputació a la Universitat d'Illionis desenvolupà el primer navegador web el Mosaic versió 1.0. </li></ul><ul><li>Internet com a mitjà de comunicació es va començar a generalitzar en els països desenvolupats a mitjans dels anys 90 . En gran part, Internet l'han anat fent els &quot;internautes&quot;, tot creant serveis majoritàriament gratuïts. De tota manera, des de finals dels anys 90, els serveis de pagament i el comerç electrònic hi tenen una presència cada vegada més gran. </li></ul>
 5. 5. Serveis més comuns (1) <ul><li>World Wide Web: Probablement el servei més conegut. Dins aquí les pàgines més populars són, discutiblement, Google.com, Yahoo.com, YouTube.com, Fotolog.com, Wikipedia.org, MySpace.com, FaceBook.com, MSN.com. Tot i que molta gent usa els termes Internet i WWW indistintament, és important remarcar que no són el mateix. </li></ul>
 6. 6. Serveis més comuns(2) <ul><li>Correu electrònic: El correu-e o E-mail permet enviar missatges de text de forma anàloga al correu ordinari. Els dos serveis més populars que ofereixen correu electrònic gratuïtament a són GMail i Hotmail. No tot el correu-e té accés a Internet. De fet hi ha empreses que usen correu electrònic sense tenir realment una adreça externa. Per altra banda, hi ha dues formes d'usar el correu electrònic: a través del web (Gmail, Hotmail, Yahoo..) o mitjançant programes específics, com Mozilla Thunderbird o Microsoft Outlook. </li></ul><ul><li>El correu-e permet afegir arxius al text a través del que es coneix com MIME. </li></ul>
 7. 7. Serveis més comuns(3) <ul><li>Compartiment de Fitxers:Vàries tecnologies permeten compartir fitxers. Des d'un adjunt en un e-mail, o un servidor FTP (arquitectura client servidor), o les famoses xarxes P2P ( Emule , Napster, BitTorrent...), on són freqüents les descàrregues de música en mp3 , vídeos en DivX, i programari </li></ul><ul><li>El fet que avui en dia tot el que es pugui reduir a text, imatge, vídeo i so pot ser enviat per Internet a molt baix cost, ha fet que les grans indústries encarregades de la seva distribució (discogràfiques, premsa, productores cinema) estiguin patint grans canvis. </li></ul>
 8. 8. Serveis més comuns(4) <ul><li>Trucades telefòniques: Voice Over IP (Skype). Hi ha en procés una convergència digital . Els dos mons s'estan acostant. Per una banda, mitjançant passarel·les, es permet des d'internet trucar a telèfons convencionals a preus reduïts. Per altra banda, també s'estan fabricant telèfons similars als convencionals que funcionen sobre tecnologia IP. Si a això ajuntem la gran quantitat de xarxes Wi-Fi existents, les possibilitats són molt grans. </li></ul>
 9. 9. Serveis més comuns(5) <ul><li>Televisió per internet :Usant la mateixa filosofia que els xarxes P2P de compartició de fitxers, s'estan experimentant de transmetre televisió a través d'internet, en una tecnologia anomenada P2PTV (Joost, Zattoo). </li></ul><ul><li>També hi hauria una tècnica més convencional de client-servidor anomenada IPTV. </li></ul>
 10. 10. Altres serveis minoritàris <ul><li>Altres serveis més minoritaris, especialitzats, o caducs, són: </li></ul><ul><li>El Gopher va ser el precursor de la World Wide Web. </li></ul><ul><li>El Whois serveix per conèixer el titular d'un nom de domini o d'una adreça IP. </li></ul><ul><li>El Telnet servia per accedir remotament a un ordinador a través d'un terminal. </li></ul><ul><li>El SSH és la versió moderna del Telnet. La novetat és que la informació va encriptada. </li></ul><ul><li>El LDAP ofereix serveis de directori (llistat de persones i les seves dades personals). </li></ul>

×