Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Certificación inversión o gasto
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Financiranje malih in srednjih podjetij

Download to read offline

  • Be the first to like this

Financiranje malih in srednjih podjetij

  1. 1. Ipsos JANUAR 2012 Ipsos »Dostopnost financiranja malih in srednjih podjetij«BANČNIŠTVO IN FINANCERAZISKAVA IZVEDENA V 38 DRŽAVAH.
  2. 2. DOSTOP DO FINANCIRANJA DRUG NAJBOLJPEREČ PROBLEM S KATERIM SE SREČUJEJOPODJETJANajbolj pereči problemi malih in srednjih podjetjih v EUTežaven dostop do financiranja je ena izmed glavnih skrbi (15%), s katerimi se soočajo mala insrednja podjetja v Evropski uniji. Navaja ga skoraj vsak 7 podjetnik, takoj za problemom iskanjastrank, in je najbolj pereč v Grčiji, Sloveniji in Estoniji.Menedžerji evropskih majhnih in srednje velikih podjetjih menijo, da so se pogoji bančnegafinanciranja poslabšali v preteklih šestih mesecih leta 2011 v smislu obrestne mere in drugihstroškov, jamstev in zahtevanih garancij. 2011 2009 0% 10% 20% 30% 40% 24 Iskanje strank 30 15 Dostop do financiranja 17 15 Konkurenca 12 Razpoložljivost usposobljenega osebja ali 14 izkušenih managerjev 8 12 Stroški proizvodnje ali dela 8 8 Zakonodaja 6 10 Drugo 16 1 Ne ve/ brez odgovora 5Kaj je trenutno najbolj pereč problem, s katerim se sooča vaše podjetje?Osnova: vsa podjetja, % EU-27Skoraj dve tretjini (63%) majhnih in srednjih podjetij v Evropi, ki so zaprosili za bančno posojilo vpreteklih šestih mesecih, so prejeli celoten znesek za katerega so zaprosili. Zavrnjenih je bilo 11%prosilcev, 17% pa jih je prejelo manj kot so zaprosili. 4% jih je zavrnilo ponujeno posojilo s stranibanke, ker pogoji financiranja za njih niso bili sprejemljivi. 2
  3. 3. Uporaba različnih načinov financiranja Uporaba 0% 10% 20% 30% 40% Limit na bančnem računu, kreditna linija ali 40 limit na kreditni kartici Lizing ali nakup na obroke ali faktoring 36 Komercialni kredit 32 Bančno posojilo (novo oz. obnovljeno; brez 30 limitov in kreditnih linij) Zadržani dobiček ali prodaja premoženja 24 Druga posojila 13 Nepovratna sredstva ali subvencionirano 13 bančno posojilo Lastniški vrednostni papirji 7 Podrejena posojila, posojila bančnih 2 konzorcijev ali podobni instrumenti Izdani dolžniški vrednostni papirji 2Za vsakega od naslednjih virov mi, prosim, povejte, ali ste ga v zadnjih 6 mesecih uporabili ali ne.Osnova: vsa podjetja, %40% podjetij uporablja limit na bančnem računu. Sledi faktoring (36%) in komercialni kredit (32%).Klasičnih bančnih posojil se poslužuje slaba tretjina podjetij. Bančna posojila so tudi najbolj zaželenaoblika rešitve zunanjega financiranja, za zagotovitev ambicij podjetij po rasti (63%).Običajno so večja (glede na število zaposlenih in po prometu) in starejša podjetja tista, pri katerih jebolj verjetno, da bodo prejeli obliko zunanjega financiranja, za katerega zaprosijo. Pri mlajših inmanjših podjetjih je bolj verjetno, da ne bodo prejeli želenega posojila in tudi, da bo njihova prošnjapo posojilu v celoti zavrnjena. Najvišja stopnja zavrnitev je bila med majhnimi in srednje velikimpodjetji, ki so aktivna med 2 in 5 let (24%) in pri mikro podjetjih, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi(16%).Povečevanje lastniškega kapitala (lastniški vrednostni papirji) je bilo uporabljeno pri 7% majhnih insrednje velikih podjetjih. Največja težava pri tovrstnem viru financiranja je nepripravljenost zainvesticije in pomanjkanje znanja s področja financ.Pogled v prihodnostSkoraj tri petine (56%) menedžerjev EU pričakuje, da bodo njihova podjetja v naslednjih dveh dotreh letih rasla, kar je precej bolj optimistična napoved, kot v letu 2009, ko je bilo takih 46%. Skorajpolovica (45%) menedžerjev pričakuje zmerno rast v višini do 20% na leto, 11% jih meni, da bostopnja rasti podjetja nad 20%, dobra četrtina (28%) pa, da bo ostala rast nespremenjena. Pri temkažejo mlajša podjetja več optimizma. 3
  4. 4. O RAZISKAVIRaziskava je bila izvedena na pobudo Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo, v sodelovanju zEvropsko centralno banko. Izvedena je bila s pomočjo telefonskega anketiranja lastnikov oziromadirektorjev malih in srednjih podjetij pod okriljem tržnoraziskovalnega podejtja Ipsos MORI iz VelikeBritanije, med 22 avgustom in 7 oktobrom 2011.Raziskava je bila razvita v sodelovanju z Evropsko centralno banke in poteka vsaki dve leti. Evropskakomisija (EC) in Evropska centralna banka (ECB) sta želeli bolje razumeti težave ter okoliščine, s katerimi sesrečujejo majhna, srednje velika in velika nefinančna podjetja pri dostopu do financ pri bankah in drugihvirih financiranja. Rezultati raziskave bodo v pomoč EC pri pripravi finančnih politik za podjetja, in za razvojmonetarne politike ECB.Rezultati celotne raziskave so na voljo na spletni strani so na voljo na spletni strani:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm#h2-1Raziskava podaja informacije o finančnem stanju, potrebah po financiranju, dostopnosti financiranja inpričakovanjih malih in srednjih podjetij v predhodnih šestih mesecih in obsega vzorec več kot 15.000podjetij v 38 državah (Evropska unija, Evropska združenja za prosto trgovino - EFTA, kot tudi druge države,ki sodelujejo v podjetništvu in inovativnosti). Mala in srednja podjetja so v raziskavi opredeljena kot podjetjaz 1-249 zaposlenimi, velika podjetja, kot podjetja z več kot 250 zaposlenimi.O IPSOS-UIpsos je drugo največje globalno ad-hoc raziskovalno podjetje. Z lastnimi podjetji je prisoten v 84 državahsveta in zaposluje več kot 9.500 ljudi. V več kot 30 ostalih državah raziskave izvaja s partnerskimi tržnoraziskovalnimi podjetji.Ipsosovi strokovnjaki ocenjujejo tržni potencial in interpretirajo tržne trende za več kot 5.000 lokalnih inmednarodnih naročnikov. Raziskave vključujejo razvoj in testiranje novih in obstoječih izdelkov ter storitev,gradnjo blagovnih znamk, testiranje oglaševanja, merjenje zadovoljstva in zvestobe potrošnikov terzaposlenih, raziskovanje javnega mnenja.Ipsos je vodilno tržno raziskovalno podjetje tudi v Adria regiji (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna inHercegovina, Makedonija, Črna gora, Kosovo in Albanija). Ustanovljeno je bilo leta 2009 z združitvijo podjetijIpsos in 2 največjih neodvisnih trženjsko raziskovalnih podjetij v Adria regiji: Puls, Hrvaška (1993) inStrategic Marketing, Srbija (1997).V Sloveniji je Ipsos prisoten od leta 2006. 4
  5. 5. DODATNE INFORMACIJEIpsos d.o.o.Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, Slovenijahttp://www.ipsos.comMateja MrkunDirektorica raziskavTel: +386 (0) 590 26 801mateja.mrkun@ipsos.com 5

Views

Total views

458

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×