Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El naixement de l’internet

533 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El naixement de l’internet

  1. 1. El naixement de l’Internet http://www.portaldearte.cl/terminos/internet.htm
  2. 2. Història d'Internet es remunta al primerenc desenvolupament de les xarxes de comunicació. La idea d'una xarxa d'ordinadors dissenyada per permetre la comunicació general entre usuaris de diverses ordinadors sigui tant desenvolupaments tecnològics com la fusió de la infraestructura de la xarxa ja existent i els sistemes de telecomunicacions.
  3. 3. Les més antigues versions d'aquestes idees van aparèixer a finals dels anys cinquanta. Implementacions pràctiques d'aquests conceptes van començar a finals dels vuitanta i al llarg dels noranta. A la dècada de 1980, tecnologies que reconeixeríem com les bases de la moderna Internet, van començar a expandir-se per tot el món. En els noranta es va introduir la World Wide Web (WWW), que es va fer comú. La infraestructura d'Internet es va escampar pel món, per crear la moderna xarxa mundial d'ordinadors que avui coneixem. Va travessar els països occidentals i va intentar una penetració en els països en desenvolupament, creant un accés mundial a informació i comunicació sense precedents, però també una bretxa digital en l'accés a aquesta nova infraestructura.
  4. 4. El 1984 Amèrica va començar a avançar cap a un ús més general del TCP / IP, i es va convèncer al Cerneta perquè fes el mateix. El Cerneta, ja convertit, va romandre aïllat de la resta d'Internet, formant una petita Internet interna. Una adreça IP és una etiqueta numèrica que identifica de manera lògica i jeràrquica, a una interfície (element de comunicació / connexió) d'un dispositiu (habitualment un ordinador) dins d'una xarxa que utilitzi el protocol IP (Internet Protocol), que correspon al nivell de xarxa del protocol TCP / IP. Aquest nombre no s'ha de confondre amb l'adreça MAC que és un identificador de 48bits per identificar de forma única a la targeta de xarxa i no depèn del protocol de connexió utilitzat ni de la xarxa. L'adreça IP pot canviar molt sovint per canvis en la xarxa o el dispositiu encarregat dins de la xarxa d'assignar les adreces IP, decideixi assignar una altra IP, aquesta forma de assignació de direcció IP s'anomena adreça IP dinàmica.
  5. 5. L'origen d'Internet està en la necessitat dels militars (específicament de l'exèrcit nord-americà) de transmetre informació d'un punt a un altre en un mitjà que pogués resistir qualsevol tipus d'atac. La responsabilitat de desenvolupar una resposta adequada és assignada el 1962 al MIT (Massachusetts Institute of Technology), que va elaborar el treball en xarxa, concebent una xarxa interconnectada globalment a través de la qual qual cada un pogués accedir, des de qualsevol lloc, a dades i programes diversos. Origen Internet
  6. 6. El 1966 DARPA (Agència de Projectes d'Investigació Avançada per a la Defensa) va establir el seu projecte ARPANET, que evolucionaria fins a l'actual Internet. Al basar-se en la idea de l'existència de múltiples xarxes independents, es va posicionar com la xarxa pionera de commutació de paquets, que després va incloure xarxes de paquets per satèl lits, xarxes de paquets per ràdio i altres tipus de xarxa.
  7. 7. El 1983 ARPANET es separa de la xarxa militar que la va originar, deslligant-se de les finalitats militars per donar origen al naixement d'Internet, obrint pas a totes les empreses, universitats i altres institucions interessades, que van demandar protocols de baix cost.
  8. 8. Després comencen a desenvolupar-se els motors de cerca, que ràpidament afegeixen indagacions intel ligents en diversos idiomes, de entre tots destaca, per la seva facilitat i rapidesa, Google. També per aquesta època, el llenguatge JAVA es solidifica, es desenvolupen tecnologies de gran impacte, com els entorns virtuals (VRML), el telèfon per Internet, que permet la connexió amb tot el món a preu de trucada local, i l'accés a ràdio i televisió, en temps real, emeses des de qualsevol lloc del món. Al mateix temps, es desenvolupa el comerç electrònic. Finalment, un dels avenços més recents és la creació del protocol de transmissió WAP (Wireless Application Protocol), equivalent al HTTP, que permet l'accés a Internet per mitjà de telèfons mòbils, és a dir, no connectats a xarxes fixes a través del desenvolupament de pàgines WML.

×