Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Wikis

 1. Wikis onsdag d. 26. juni 2007 1
 2. Dagens program 09.00-09.10 Velkomst, intro til kaffe og croissants 09.10-09.30 Introduktion til Sunrise og goddag til sidemanden 09.30-10.00 Introduktion til wikis Thomas Møldrup - projektleder, Connecta 10.00-10.20 Eksempler på brug af wikis i virksomhedskontekst Jacob Bøtter - partner, Connecta 10.20-11.00 Organisatorisk forankring og 10 gode råd til implementering 2
 3. Hvad er en wiki? • Wiki (wikiwikiweb) er en dynamisk samling af websider forbundet via hypertext, som tillader brugere at tilføje, ændre og redigere indhold på websider direkte og uafhængigt. • Wiki blev udviklet af Ward Cunningham i 1994, som et effektivt samarbejdsværktøj til at skabe fælles indhold (Portland Patterns Repository) • Første corporate wikis opstår rigtigt i begyndelsen af 2000 (Wikipedia i 2001) 3
 4. Hvad er en wiki? • Redigering af tekst og indsættelse af hyperlinks foretages gennem et simpelt ‘markup language’ (wikitext), eller via et grafisk interface (WYSIWYG) i en hvilken som helst browser, • Det består af en Bottom-up tilgang til sidestruktur og navigation • Orden vedligeholdes af brugere gennem redigering eller backtracking til tidligere sider • Kører på en ’wiki engine’ 4
 5. Baggrund • Op igennem 90erne blev der investeret massivt i såkaldt KM-systemer. Ofte ikke andet end moderne Information Management Systemer. • Fokus: Effektiviser arbejdsprocesser ved at reducere tiden forbundet med at indhente og behandle informationer • Paradigme: Indfang så meget relevant viden som muligt og del det ved at gøre det tilgængeligt på den bedst mulige måde (input-behandling-output proces) 5
 6. Baggrund • Et fokus der stadig eksisterer i dag (ex. DMS, ESDH, intranets etc.) 6
 7. Baggrund • Problem? • Kun 20% af medabejdere og managere mener deres intranet understøtter samarbejde, innovation og vidensdeling (Netstrategy JMC, 2006) • Kun 2% ser intranettet som et værktøj til at udvikle forretningsmuligheder (Netstrategy JMC, 2006) 7
 8. Produktion af indhold: Central udvalgt gruppe → Brugergenereret 8
 9. Ejerskab og Kontrol: Centralt ejet og kontrolleret → Kollektivt ejerskab, og Selvregulerende 9
 10. Arkitektur, Struktur og Navigation: Designes af IT-arkitekt, Lukket for ændringer → Organiseres ad-hoc af brugere, Åben, nem at tilføje/ændre 10
 11. Udviklingstendenser • Medarbejderes rolle: Forbruger, read→ Skaber/co-creator, write 11
 12. Udviklingstendenser • Opfattelse af viden : Viden kan indfanges, kodificeres og gemmes—død viden (eksplicit viden) → Viden konstrueres gennem social interaktion—viden skal bringes i spil (tavs viden) 12
 13. Forskellen mellem wikis og blogs Wikis Blogs Ingen ejer indholdet Personlig ejerskab i kommentarer Indhold organiseres ad-hoc (hyperlinks) Indhold organiseres i en kronologisk orden Alle kan redigere i andres indhold Kun forfattere kan redigere i indhold (andre kan tilføje kommentarer) Indhold ændres løbende Indlæg er permanente Fokus er gruppesamarbejde Fokus er at udbrede informationer og meninger og starte en dialog 13
 14. Fordele ved wikis • Dynamisk og fleksibelt (udvikles og tilpasses løbende, viden er opdateret og ’levende’ i modsætning til statisk og gammelt, indhold tilpasses) • Fremmer kollektiv intelligens (viden skabes i et samspil, deltagelse, samarbejde, social kapital) • Brugerdrevet (fremmer en proaktiv videndelingskultur, afspejler reelle behov) • Ukrævende • Økonomisk (reduktion i e-mail, stress, sygedage) • Teknologisk (open source, integration) 14
 15. Ulemper ved wikis • Sikkerhed • Vandalisme • Kvalitet • Ustruktureret • It’s all about control 15
 16. Share control to create value! 16
 17. Hvad kan vi så bruge wikis til..? 17
 18. Projektsamarbejde, informationsdeling 18
 19. Softwareudvikling 19
 20. E-læring 20
 21. Projektstyring 21
 22. Generel information og vidensdeling 22
 23. Praksisfællesskaber og brugergrupper 23
 24. Ad-hoc samarbejde 24
 25. Support 25
 26. Marketing og varetagelse af kunderelationer 26
 27. R&D 27
 28. DrKWikipedia - DrKWs interne wiki CIO, J.P. Rangaswami, siger: “For early adopters, e-mail volume on related projects is down 75%; meeting times have been whacked in half.” [..] “Share control with users and you gain innovation.” Førhen tog det op til 30 dage at publicere indhold internt, nu tager det blot et enkelt klik. Trafik på wikien oversteg trafikken på det gamle intranet efter blot seks måneder. 28
 29. Forankring? 29
 30. 10 gode råd 30
 31. Råd 1: Sørg for at have en vision der engagerer! 31
 32. Råd 2: Sørg for et fælles mål for aktivitet! 32
 33. Råd 3: Start ikke med en blank side! 33
 34. Råd 4. Gør det let at bidrage! 34
 35. Råd 5: Spred og fordel ejerskabet! 35
 36. Råd 6: Find og støt ambassadører! (wikis udbredes viralt) 36
 37. Råd 7: Gør det relevant at anvende og bidrage! 37
 38. Råd 8: Giv opmuntring! (ros, respekt fra kollegaer, indflydelse på beslutningsprocesser etc.) 38
 39. Råd 9: Gør det sjovt! 39
 40. Råd 10: ? 40
Advertisement