Advertisement

Forankring af sociale medier

Founder, Wemind. Author, NQ & UNBOSS. at Fonden Roskilde Festival
Dec. 15, 2009
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Forankring af sociale medier

 1. Forankring onsdag d. 5. december 2007
 2. Mind Skill Culture shift shift shift
 3. Den frugtbare løsning Presence Sharing Relationships Identity Conversations Reputation Groups Technology Platform
 4. Arkitekturen for deltagelse er afhængig af granularitet og diversitet
 5. Tre gode råd 1) Fokusér på målet, fremfor midlet 2) Find de rigtige mennesker og de rigtige værktøjer 3) Forbind dem på bedste vis
 6. 1: Fokusér på målet • Spørg ikke: Midlet • Hvordan kan vi dele viden med en wiki? • Hvordan kan vi få folk til at samarbejde? • Hvordan skal min direktør blogge? • Men spørg i stedet: Målet • Hvordan kan vi designe bedre produkter? • Hvordan kan vi sælge mere effektivt? • Hvordan kan vi få vores organisation til at hænge bedre sammen?
 7. 2: Find de rigtige mennesker og værktøjer • Eksempel, InnoCentive: • Virksomheder uploader videnskabelige problemer (F.eks. “Hvordan laver vi en syntetisk version af dette kemiske materiale?”) • Over 100.000 forskere verden over byder ind (Alle lige fra pensionerede forskere, professorer, studerende, osv.) • De bedste løsninger vinder helt op til 1 mill. kr. • Se mere på http://innocentive.com/
 8. 2: Find de rigtige mennesker og værktøjer • Eksempel, NASA clickworkers: • At identificere kratere på Mars er tidskrævende og kedeligt, men nødvendigt, arbejde for forskerne • NASA startede “clickworkers”, hvor alle frivilligt kunne hjælpe til ved at klikke på billeder fra Mars • 80.000 meldte sig frivilligt. To millioner kratere er fundet. Gennemsnitsresultat ligeså godt som arbejde lavet af forskere. • Se mere på http://clickworkers.arc.nasa.gov/
 9. 2: Find de rigtige mennesker og værktøjer • Inkluder så mange som muligt • Både udenfor, såvel som indenfor, organisationen • Forøg diversiteteten af information og færdigheder • Kunne det forestilles at man også tog ikke-eksperter (læs: amatører) med? • Motivér folk til at deltage • Konkurrencer, penge, personligt omdømme (recognition), community, en større mening
 10. 3: Forbind dem på bedste vis Det store problem: “Når personer arbejder i grupper, får de sjældent udnyttet gruppens ægte potentiale” (Også kendt som “group think” eller “mob psychology”)
 11. Howard Gardner: Multiple Intelligences 1. Linguistisk (sproglig) - sætte egne ord på/læse/skrive/fortælle historier 2. Visuel - se det for sig/visualisere/lave mindmaps/visuelle modeller 3. Fysisk - bevæge sig/hands on/gøre det - i spil, prototypes, modeller, øvelser, drama 4. Logisk/matematisk - diagrammer/skemaer/lineære noter/punktform/ skabe framework 5. Personlig (intrapersonlig) - relatere og integrere stof i eget liv/gøre det personligt 6. Social (interpersonlig) - tale med andre om stoffet/gruppeaktivitet/ summemøder 7. Musisk - Rim og rytmer, bruge musik 8. Intuitiv - lade sig inspirere af umiddelbare tanker og indfald, lydhør og nysgerrig
 12. Chefen overvejer det.. Bruger eller planlægger at bruge The McKinsey Quarterly udførte denne undersøgelse i januar 2007 og modtog svar fra 2.847 ledere verden over, 44% af besvarelserne kom fra ledere på direktør-niveau.
 13. Arketyper fra ACT-KM
 14. The Mediator Connector Keeper of the peace Takes the heat out of things Listening personality Mindful and friendly Sharing and open minded
 15. The Energy Vampire Asks more than they return to the group They have little to give to the community
 16. The Lurker Lurking Won’t take risks Careful of what they say Overly cautious
 17. The Angry Little Man Insane remarks Persistent, follows things through, worries at things, won’t let go Passionate, committed, and evangelical, but totalitarian Very limited, rigid perspectives, completely flattens the discussion Impatient and over-critical Judges what you say, talks down to you in a very patronising way Aggressive, makes heated remarks, acts like a bully Doesn’t listen Acts pissed off most of the time
 18. The Beginner Learning Innocent Naïve
 19. The Hostage Has unmet expectations Feels frustrated Feels gagged, nobody listens
 20. The Backstabber Spider-like, secretive and reserved Works behind the scenes Opportunistic
 21. The Professor Analytical and authoritative Provides an intellectual compass to the group Thoughtful but wordy, abstract and theoretical Complex expressions Knowledgeable and questioning
 22. The Sophist Wordy and questioning Pedantic and nit-picking, likes polemics and arguments Arrogant – “My view is best” Has a soapbox mentality A long-winded wannabe guru Unfocused fuck-wit
 23. The Visionary Adventurous, has broad interests Sees the big picture Satisfied with the community dynamics Astonishes and surprises with inspired contributions
 24. The Guru Has a high reputation Powerful
Advertisement