Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Tsunamis

1,413 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els Tsunamis

  1. 1. ELS TSUNAMIS
  2. 2. Què són els tsunamis? <ul><li>Un tsunami és una ona de gran potència destructiva, produïda per un moviment sísmic submarí. Aquesta ona quan arriba a la platja pot arribar a fer molts metres d’alçada. </li></ul>
  3. 4. Què poden produir? <ul><li>Solen produir grans </li></ul><ul><li>catàstrofes, </li></ul><ul><li>inundacions i moltes </li></ul><ul><li>morts. </li></ul><ul><li>En uns pocs minuts </li></ul><ul><li>poden </li></ul><ul><li>destruir tota una ciutat. </li></ul>
  4. 5. Com preveure el tsunami <ul><li>Es pot preveure l’arribada d’un tsunami pels sismògrafs que mesuren la magnitud dels terratrèmols . </li></ul>
  5. 6. Què vol dir tsunami? <ul><li>Tsunami ve del xinès i vol dir gran onada i/o onada assassina. Sempre hi ha dues onades principals: la primera que és quan ve l’onada i ho tira tot a terra, i la segona que és quan l’onada ja recula i s’emporta quasi tot o gran part del que ha destruït. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Redactores: </li></ul><ul><li>Tània Pérez Román </li></ul><ul><li>Sandra Valverde Berruezo </li></ul>

×