Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laura a la ciutat dels sants

4,061 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laura a la ciutat dels sants

  1. 1. Època i autor Laura a la Ciutat dels Sants Rafa Alonso Pol Bayés David Algar
  2. 2. Autor (Miquel Llor) <ul><li>Miquel Llor nasqué a Barcelona </li></ul><ul><li>Vic esdevingué un referent molt important per a l'escriptor. </li></ul><ul><li>La narrativa de Miquel Llor evoluciona ràpidament fins aconseguir una formulació personal. </li></ul><ul><li>És veu molt influenciat per Sigmaund Freud i d’André Gide que porten la novel·la psicològica a una formulació més dura. </li></ul>
  3. 3. Època <ul><li>L'obra es troba citudada a la Catalunya de , entre finals dels anys 20 i principis dels 30, període en el qual les ciutats ha rebut una forta modernització , i els valors tradicionals s'han perdut en canvi una Ciutat petita de la Catalunya interior com Comarquinal , que es dedueix que és Vic encara manté els valors tradicionals religiosos i encara hi ha un gran pes de la burgesia agrària sobre la població.  </li></ul><ul><li>Es mostra la contraposició dels dos mon i com la Laura intenta adaptar-se al món de la Catalunya rural. </li></ul>
  4. 4. Narrativa de Miquel Llor <ul><li>L’individu és fortament arrossegat per les passions. </li></ul><ul><li>Ús del monòleg interior. </li></ul><ul><li>Deshumanització de l’home en la societat moderna. </li></ul><ul><li>Pessimisme i idea de fatalitat en la seva obra </li></ul><ul><li>Art com a sublimació </li></ul>
  5. 5. Preguntes sobre el llibre <ul><li>Com és la societat de Comarquinal ? </li></ul><ul><li>Per què és rebutjada la Laura a Comarquinal? </li></ul><ul><li>Quin és el paper de la religió en la societat rural? </li></ul><ul><li>Per què la Laura contrau matrimoni amb en Tomàs? </li></ul><ul><li>Quins personatges són els més pròxims a Laura al llarg de l’obra ? </li></ul>

×