Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van remény 11. Teljes nyíltsággal szólunk

337 views

Published on

Vállaljuk fel Krisztust és a benne található reménységet minden szégyenkezés nélkül.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van remény 11. Teljes nyíltsággal szólunk

 1. 1. lelkiség kegyesség alázat gyámoltalanság félelem meghunyászkodás
 2. 2. „mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk” (2Kor 3,12)
 3. 3. nyíltság nyíltan beszélni bátran szólni Pál „hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül” (ApCsel 28,29-30)
 4. 4. A lepel és a
 5. 5. ó- és új szövetség Ami nem változott: - a szövetségi törvény - Isten erkölcsi törvénye, a Tízparancsolat
 6. 6. Mi a különbség? „törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be” (Jer 31,33) (Ez 36,26-27) kőtábla  szív
 7. 7. Az evangélium ajánlólevele: átformált keresztények
 8. 8. „a mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira” (2Kor 3,2-3)
 9. 9. Az evangéliumot azok az emberek hitelesítik, akiket az evangélium átformált.
 10. 10. „Őtett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít” (2Kor 3,6)
 11. 11. Nincs szükségünk lepelre „miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3,18)
 12. 12. Amikor Krisztus evangéliuma megszólal, Isten új szövetséget köt mindazokkal, akik befogadják az evangéliumot.
 13. 13. Teljes szólunk
 14. 14. Félelem nélkül: „…a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. (…) az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek” (1Thessz 2,1-4)
 15. 15. Szégyenkezés nélkül: mert „nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére” (Rm 1,14-17)
 16. 16. „aki szégyell engem és az én beszédeimet, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében” (Lk 9,26)
 17. 17. A samáriai asszony (Jn 4:39-42)
 18. 18. Őszintén „Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” (Jn 10,24) (1Thes 2,5) (2Kor 1,17)
 19. 19. „A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjúhozik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 22,17-18)

×