Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pecutan Akhir 2016

3,213 views

Published on

Kredit to Cg Sarapa

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pecutan Akhir 2016

 1. 1. PECUTAN AKHIR 2016 1 Soalan 1 berdasarkan Peta 1 Peta 1 (a) Namakan dinasti-dinasti kerajaan yang terdapat di lokasi tersebut. (i) .......................................................................................................... (ii) .......................................................................................................... Keistimewaan kawasan tersebut yang menyumbang kepada proses pembentukan Tamadun Hwang Ho?  Kesuburan tanah  Sungai Hwang Ho telah memenuhi keperluan penduduk  Tamadun ini bersifat setempat  adanya penempatan awal di kawasan ini  Memilik Tapak Banpo berdekatan bandar Sian  Mereka menjalankan aktiviti pertanian  penternakan binatang  mengumpul hasil hutan / berburu Sumbangan tamadun hwang ho dalam peradaban dunia. Dalam pemerintahan, ketika Dinasti Shang • Pemerintahan monarki • Gelaran raja / raja berkuasa mutlak • Anak lelaki raja pengganti raja • Putaran dinasti • Raja dapat mandat Tuhan • Bangsawan dan pegawai kerajaan membantu raja • Pentadbiran pusat dan daerah Ketika Dinasti Chou pula diperkenalkan • Sistem feudal • Wilayah ditadbir oleh pembesar • Pembesar diikat oleh raja • Pembesar ikrar taat setia, memberi hadiah, bantuan ketenteraan kepada raja Kemajuan dalam pertanian • Pengairan • Teknologi pembajakan • Batas untuk penanaman – cipta cangkul • Cipta sabit • Alat pertanian dari besi
 2. 2. [2 markah] (b) Nyatakan dua ciri sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho. (i) ........................................................................................................... (ii) ........................................................................................................... [2 markah] (c) Pemimpin berkarisma membawa kepada keutuhan sesebuah sistem pemerintahan. Berikan penjelasan anda. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ [3markah] (d) Jelaskan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. Dalam kepercayaan • Politeisme • Konsep Yin dan Yang • Feng Hsui • Sistem kalendar • Pemujaan roh dan nenek moyang • Sistem tulisan ideogram • Penggunaan tulang oracle untuk membuat ramalan Memperkenalkan konsep mandat • Raja dapat mandat jikan memerintah adil • Rakyat menikmati kemakmuran • Pemerintah direstui Tuhan • Malapetaka, bencana alam petanda raja yang mandat Sistem kalendar • 1 tahun 360 hari • 1 Bulan 30 hari • Dalam aktiviti perkahwinan • Dalam pengkebumian • Untuk pemburuan Sistem kemajuan teknologi • Membuat gangsa • Pertanian besi • Membuat tembikar • Membuat tembaga • Teknologi pembajakan Dalam falsafah • Perkenalkan falsafah perang Sun Tzu • Nama pengarang: sun Tzu nama karya • Nama karya: The Art of War • Bicarakan selok belok perang • Cara menangani musuh • Diguna dalam perniagaan
 3. 3. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ..................................................................................................................... [3 markah] (a) Nyatakan sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber. Proses Pembentukan tamadun / negara kota • Hwang Ho menyuburkan kawasan – tarik petempatan. • Tapak Banpo ialah petempatan awal. • Aktiviti ekonomi - pertanian, penternakan , kutip hasil hutan, memburu • wujud bandar-bandar dan Anyang menjadi negara kota Dinasti Shang. • Anyang dilengkapi dengan tembok untuk menghalang pencerobohan musuh dan dikelilingi perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani. • Ketua pemerintah – Raja , golongan pembesar dan golongan agama tinggal di bandar. • Dibandar ini terdapat istana,kuil dan pusat pentadbiran Dinasti Shang. • Dinasti Shang sebar budaya dan luaskan wilayah. • Dinasti Chou sebar hingga Sungai Yangtze. Kehidupan Nabi Muhamad saw sebelum menjadi Rasul Keperibadian Nabi Muhamad saw 1. siddiq ( Berkata Benar) 2. amanah ( dipercayai ) 3. Tabliq ( menyampaikan ) 4. fatanah ( bijaksana ) sebab mendapat gelaran Al Amin • sentiasa dipercayai dan berkata benar. • Pemimpin yang berkaliber dan pedagang yang jujur Kesannya : • Mendapat kepercayaan Khadijah Khuwailid untuk memberikan modal perniagaan. • Berjaya Menyelesaikan persengketaan di kalangan kabilah Quraish. • Menjadi pemimpin unggul. Sifat-sifat peribadi nabi muhamad s.a.w • Ketua keluarga yang patut dicontohi. Sifat pengasih, melayan anak, memasak, menampalkan pakaian koyak, dan membersihkan rumah. • Anak diberikan didikan agama. • Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak • pengampun. • Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Cth Perjanjian Hudaibiyah Walau berat sebelah tetapi berjaya sebar Islam di Makkah. • Ubah nilai masyarakat jahiliyah dengan cara bertahannut • Pengalaman nabi muhamad dalam perniagaan - Menjalan kan perniagaan secara berseorangan - Berkongsi perniagaan dengan temannya - Mengikuti bapa saudarnya ke syam - Menjalankan perniagaan siti khadijah 2
 4. 4. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….... ........................................................................................................................ [3 markah] (b) Nyatakan peristiwa penting yang membuktikan Nabi Muhammad digelar al- Amin. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ [2 markah] (c) Senaraikan peristiwa yang menunjukkan kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. pemimpin yang unggul sebelum dilantik menjadi rasul ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ [2 markah] (d) Nyatakan sifat-sifat kepimpinan yang ada pada Rasulullah yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Kerasulan Nabi Muhamad saw. • Wahyu pertama Surah Al-Alaq ayat 1-5 • memerintah umat Islam membaca. • Mula tamadun Islam yang bersandarkan ilmu. • Kepentingan pembacaan dari aspek Ilmu Pembacaan melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. - Bacaan menggalakkan kajian. - Bangsa yang maju ialah bangsa yang berilmu - ilmu hanya wujud jika masyarakat rajin membaca. - peningkatan tamadun adalah kerana penguasaan ilmu. • Wahyu kedua Surah Al-Muddasir ayat 1 –7. • Mengistiharkan Muhamad sebagai rasul dan mewajibkan Nabi saw menyampaikan kepada masyarakat Arab Jahiliyah. • Cara pertama yang dilakukan ialah - membetulkan akidah dan kehidupan masyarakatnya. - Menggesa meninggalkan amalan yang keji seperi penindasan , pembunuhan dan mencuri. Penyebaran Islam di MakkaH Secara rahsia - Selama 10 tahun di kalangan ahli keluarga, sahabat rapat dan kaum kerabaT baginda. - Antaranya kepada Khadijah Khuwailid, Ali Bin Abi Talib ( 10 Tahun ), Zaid Bin Harithah, anak angkat Nabi, Abu bakar Assiddiq dan beberapa tokoh Qiraisyh spt Uthman Bin Affan, Zubair bin Awam, Al- Arqam bin Abu Arqam. - Nabi menyebarkan melalui keperibadiannya seperti ketinggian akhlak Nabi, kejujuran para sahabat. Terbuka - apbila mendapat perintah daripada Allah swt. - Kepada keluarga Abul Muttalib. Diadakan di rumah Ali bin Abu Talib. Penentang kuat Abu Lahab , bapa saudara Nabi. - Secara terangan di Bukit Safa. Menerusi wahyu Allah al- Hijr ayat 94. kepada bani Abdul Muttalib, Zuhrah, Tamim, Makhzum dan Asad. - Berlaku perdebatan dengan Abu Lahab.- menghina Nabi saw.
 5. 5. ......................................................................................................................... [3 markah] Islam mudah diterima masyarakat kerana • memberikan layanan yang sama kepada semua manusia • Kemurnian ajarannya • Tertarik kepada ajaran Islam • Kebijaksanaan Nabi Muhammad berdakwah • Secara lemah lembut dan berhikmah • Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam • Baginda memujuk mereka dengan menggunakan akal yang dianugerahi Allah. • Membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliyah dengan akhlak yang disaran oleh Islam • Membacakan ayat al-Quran untuk menjawab pertanyaan masyarakat • Memberi penerangan • Menunjukkan teladan yang baik
 6. 6. 3. Semasa pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah pada abad ke-8M dan ke-9M, kota Baghdad berperanan sebagai sebuah pusat intelektual khasnya dalam bidang penulisan dan penterjemahan. (a) Namakan khalifah yang memerintah ketika itu. ..….………………………………………………………..................... [1 markah] (b) Nyatakan tahap kegiatan penulisan yang diamalkan oleh ilmuan dalam kerajaan Bani Abbasiyah. ………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………..... [2 markah] (c) Apakah kepentingan kegiatan penterjemahan pada hari ini? Berikan penjelasan anda. ……………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………... [3 markah] Latar belakang • Kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah disebabkan penentangan dalaman / luaran • membawa kepada pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah • Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah • Gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah • Telah bergerak secara sulit • Bermula dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, gerakan ini dikendalikan secara terbuka • Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait / nama keluarga Nabi Muhammad SAW • Tindakan ini adalah untuk mendapat sokongan • Khurasan / Kufah / Humaimah sebagai pusat operasi • diperkukuh dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar • Abu Salamah al-Khallal telah mengetuai gerakan di Kufah • Abu Muslim al-Khurasani yang menjadi ketua di Khurasan • Kerajaan ini mengambil sempena nama al Abbas • Kerajaan ini mengamalkan pemerintahan bercorak sistem warisan / sistem monarki / sistem pemerintahan berketurunan raja • Semasa Abu Jaafar al Mansur memerintah, pusat pemerintahan telah diubah dari Damsyik ke Baghdad • Kerajaan ini berakhir pada tahun 1258 M apabila ibu kotanya ditawan tentera Mongol / Hulagu Khan Peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual Institusi keilmuan • baitulhikmah telah dibina • diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid • berkembang ketika pemerintahan Khalifah al-Makmun Pusat penterjemahan • menterjemah karya falsafah / sains • penterjemahan daripada bahasa Yunani / Sanskrit / Suriani • penterjemahan dijalankan dengan lebih sistematik • penterjemah bekerja secara berkumpulan • penterjemah diawasi oleh seorang penyelaras • orang Islam menambah baik karya yang diterjemah
 7. 7. (e) Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu? …………………………………………………………….................... ………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….... [3 markah] Mengembangkan kegiatan penulisan • dilaksanakan dalam tiga tahap • tahap pertama, mencatat segala idea / percakapan • tahap kedua, mengumpul hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku • tahap ketiga, mengarang Melibatkan golongan ulama dalam penulisan • ramai ulama menyusun hadis • menghasilkan karya fikah / tafsir / sejarah • antara ulama yang terlibat ialah Imam Malik / Abu Hanafiah Bagaimanakah Malaysia mampu menjadi hub pendidikan di rantau ini? Membina pusat pengajian tinggi bertaraf dunia • dengan menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur • contohnya penggunaan ICT / perpustakaan • melalui teknologi pendidikan moden • seperti e-learning • yang menawarkan kursus-kursus teknikal • serta yuran pengajian yang berpatutan • IUniversiti menaikkan imej negara Mempertingkatkan kualiti pengajar dan pendidikan berteraskan kajian / penyelidikan • serta menghasilkan karya ilmiah bertaraf dunia • dengan diberi pelbagai kursus peningkatan kualiti • ITenaga pengajar berkualiti menjadi aset untuk negara Promosikan Malaysia sebagai destinasi pendidikan • melalui penglibatkan dalam ekspo pendidikan • dengan mewujudkan kerjasama dengan universiti antarabangsa • Seperti Harvard di Amerika Syarikat • Mengadakan program pertukaran pelajar Manfaat kepada negara dan bangsa sekiranya Malaysia menjadi hub pendidikan di rantau ini. Menjana ekonomi negara • serta mempelbagaikan ekonomi negara • contohnya memajukan industri tektil • maka dapat menjimatkan pertukaran wang asing • melalui peningkatan pendapatan Negara • peningkatan pelancongan, pendidikan,dan peningkatan pasaran barangan domestik • Pendidikan boleh menjadi peneraju salah satu sumber ekonomi negara Menggalakkan penulisan buku-buku / karya ilmiah • supaya dapat memperkembangan potensi individu • dengan memperkembangkan penyelidikan dalam pendidikan • dengan berusaha melahirkan golongan cendekiawan / ilmuan • bagi memartabatkan imej negara • agar dapat menjadi daya tarikan pelajar-pelajar antarabangsa • Secara tidak langsung perkembangan penulisan boleh membuka ruang perniagaan
 8. 8. 4 Kedatangan Islam telah membawa kesan kepada sistem ekonomi masyarakat Melayu. Pengaruh Islam terhadap ekonomi boleh dilihat dalam perdagangan, mata wang dan cukai. (a) Mengapakah Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada abad ke- 15? ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. [2 markah] (b) Nyatakan pengaruh Islam ke atas mata wang di Tanah Melayu. .…………………………………………………………………………………………………... …….……………………………………………………………………………………………... [2 markah] (c) Jelaskan sistem percukaian yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. ……………………………………………………………………………………………………… Perdagangan • Hasil lebihan pertanian, perikanan dan pertukangan akan dijual • sesuai dengan saranan islam kerana rezeki yang besar • Nabi muhammad s. a. W terlibat dalam kegiatan perdagangan • Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan pada abad ke 15 Faktor-faktor melaka muncul sebagai pusat perdagangan • Kedudukan yang strategik • Pelbagai kemudahan kepada pedagang di sediakan • Pentadbiran yang teratur dan cekap • pengurusan perdagangan menjadi efisyen • Peranan laksamana – uruskan kelautan • Perana syahbandar – ketua pelabuhan • Perkenalkan undang-undang laut melaka – membantu urusan perdagangan • Penggunaan bahasa lingua franca • Pengenalan sistem sukat dan timbang – sistematik dan seragam • Tahil dan kati – menimbang dan menyukat • Sistem bahara • Cara berniaga – mata wang dan sistem barter Percukaian • Cukai perdagangan • Setiap pedagang wajib membayar cukai • Dikenali cukai tetap – • nilainya ditetapkan pemerintah berdasarkan kawasan atau Negara • Contoh : pedagang dari barat atau barat laut – 6%. Pedagang dari timur – 5% • Beras dan makanan tidak dikenakan cukai
 9. 9. ……………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (d) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah kerajaan melaksanakan sistem kutipan cukai? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… [2 markah] (e) Sebagai pemimpin negara, berikan cadangan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… [2 markah] Cukai diraja • Dikenakan kepada orang asing yang menetap di Melaka • Contoh : orang asing dari kepulauan melayu – 3% • bukan dari kepulauan melayu – 6% • Riba, ceti dan zakat • Riba tidak dibenarkan – termaktub dalam hukum kanun Melaka • Ceti dibenarkan – pimjaman wang dan bayar dalam tempoh masa tertentu • Zakat – bagi golongan mampu dan dibayar kepada baitul Mal PENDIDIKAN Pendidikan tidak formal 1. Maksud pendidikan tidak formal • Dalam institusi keluarga • Berbentuk asuhan • penekanan nilai-nilai moral • Kepada kanak-kanak 2. Cara pendidikan tidak formal disampaikan kepada masyarakat Melaka • melalui cerita lisan • Melalui pantun, peribahasa • Melalui pantang larang, adat istiadat • Melalui pemerintahan, penglihatan, pendengaran 3. Perkara-perkara yang dipelajari oleh kanak-kanak melalui pendidikan tak formal • Pertanian • Pertukangan • Perikanan • Kraf tangan • Agama • Sopan santun / cara berlawan / maruah 4. Pendidikan formal masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam c. Madrash • Ada sukatan pelajaran • Secara kelas • Diawasi mudir • Disedia oleh lembaga • Ada tahap – Permulaan, pertengahan, pengkhususan d. Istana • Pusat ilmu pengetahuan • Pusat pengajian agama • Ada aktiviti penulisan, penterjemahan • Terdapat simpanan hikayat / buku • Bincang hal-hal pentadbiran a. Rumah Tok Guru • Penekaan keagamaan / pengajaran al-Quran • Murid kanak-kanak 7-15 tahun • Pengasas kepada pendidikan selanjutnya bagi kanak-kanak tersebut b. Sekolah pondok • Popular di Kedah, Kelantan, perlis, Pattani, Terengganu • Mengajar ilmu keagamaan • Ada batasan waktu • Sediakan pelajarnya untuk bertugas sebagai guru agama • Berkhidmat kepada masyarakat
 10. 10. 5. ( a ) Apakah maksud Renaissance? ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ [2 markah] ( b ) Apakah aliran pemikiran yang sering dikaitkan dengan zaman Renaissance ? ................................................................................................................... ................................................................................................................... [1 markah] ( c ) Apakah kelebihan yang terdapat di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di negara ini ? ……………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………… [2 markah] ( d ). Apakah idea yang disarankan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince (Penguasa) ? Maksud Renaissance • Istilah Renaissance berasal daripada perkataan Itali iaitu Renisciment • Bermaksud ‘kelahiran semula’ • Merujuk kepada penghargaan semula ilmu • Dihasilkan oleh para cendekiawan Tamadun Yunani dan Rom • Berlaku antara tahun 1350-1600 Masihi • Keupayaan berfikir untuk menyelesaikan masalah Sebab Zaman Renaissance bermula di Itali • Kemunculan bandaryang menjadi pusat perdagangan antara bangsa Seperti Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milan • Kedudukannya yang strategic Dikelilingi oleh Laut Mediterranean dan persimpangan utama • Mempunyai bandar pelabuhan yang terkenal seperti Venice dan Genoa • Berlakunya pertembungan budaya, agama dan bahasa di bandar-bandar utamanya • Itali menjadi pusat perkembangan idea baru • Kemunculan pedagang yang menggunakan kekayaan untuk mengindahkan Bandar • Pedagang kaya menjadi penaung (patron) kepada cendekiawan • Persaingan antara bandar-bandar untuk mendapatkan tokoh cendekiawan • Cendekiawan yang sering berkunjung dari bandar ke bandar membantu menyebarkan idea Renaissance • Penguasa gereja di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
 11. 11. ................................................................................................................... ................................................................................................................... [2 markah] ( e ) Nyatakan iktibar yang boleh diambil daripada Zaman Renaissance oleh generasi hari ini dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ [2 markah] Kesan Zaman Renaissance kepada perkembangan peradaban dunia • Kemunculan monarki baru • Kewujudan kerajaan pusat • Kewujudan kesatuan kebangsaan • Kuasa gereja berkurangan • Kuasa bangsawan berkurangan • Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus • Sistem perdagangan berkembang • Bermula kegiatan penerokaan / penjelajahan • Perkembangan matematik / geografi / astronomi • Perubahan gaya hidup • Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan • Perkembangan sastera / sejarah / undang-undang • Perkembangan teknologi percetakan • Kemunculan kelas menengah • Kemunculan Gerakan Reformation Mengapakah Zaman Renaissance dianggap kelahiran semula Eropah Penghargaan semula ilmu • golongan cendekiawan/pejuang seni Tamadun Yunani & Rom Penonjolan terhadap keupayaan manusia • Keupayaan berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya Perkembangan aliran pemikiran Humanisme • Kelahiran tokoh-tokoh Humanisme • Francesco Petrach/Niccolo Machiavelli/Giovanni Bocaccio Sifat berani meneroka bidang baru • mereka lebih berkeyakinan dalam mengharungi cabaran • melakukan penjelajahan ke dunia luar Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan • menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik Pengajaran yang kita peroleh daripada pengalaman bangsa Eropah pada zaman Renaissance? Menuntut ilmu pengetahuan penting • bagi mengubah status sosial seseorang • dapat mengelakkan kemunduran • supaya menyerlahkan potensi diri • supaya bersedia meneroka bidang baru • Oleh itu, masyarakat dapat memajukan diri dengan ilmu pengetahuan Perlu memupuk semangat inkuiri dalam diri • sentiasa mempunyai semangat ingin tahu • agar dapat menyelesaikan permasalah
 12. 12. 6 Rajah berikut berkaitan dengan nasionalisme di Asia Tenggara. (a) Apakah X dan Y ? X………………………………………………………………………........ Y…………………………………………………………………………… [2 markah] (b) Jelaskan maksud nasionalisme. ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………... [2 markah] (c) Seseorang yang dianggap sebagai nasionalis harus berpendidikan dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Faktor Kemunculan Nasionalisme Di Asia Tenggara Dasar Penjajahan Barat Sistem Pendidikan X Y Nasionalisme Faktor-faktor yang mempengaruhi Nasionalisme di Asia Tenggara Dasarbarat • Menimbulkan perasaan tidak puas hati rakyat • Sistem birokrasi barat tidak member peluang sewajarnya kepada penduduk tempatan dalam sistem pentadbiran moden • Rakyat terus kekal dalam ekonomi tradisional yang serba kekurangan • Dasar penindasan terhadap penduduk peribumi – sistem polo dan sistem tanaman paksa • Mewujudkan sistem kelas dan wujud pula jurang sosial dikalanga rakyat • Dasar keterbukaan penjajah terhadap kemasukan imigran Pengaruh agama • Pengaruh agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan, pengaruh budaya barat dan agama kristian • Cont : gerakan islah di Indonesia dan Tanah Melayu serta Persatuan Belia Buddha di Burma • Gerakan Islah – memperjuangkan Gerakan Pan-Islamisme – penyatuan dunia islam menentang penjajah • Agama kristian di Sepanyol menyatukan penduduk peribumi untuk tentang Sepanyol yang menganggap penduduk kristian tempatan kelas kedua Kesusateraan • Karya yang menyampaikan mesej kesensaraan dan kekecewaan terhadap penjajah • Di Filipina : Novel Noli Me Tengere – Jose Rizal – mencetuskan semangat nasionalisme dan menjadi inspirasi gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. • Di Indonesia : Kerikil-kerikil tajam dan ke makam bonda • Di Tanah Melayu : Puteri Gunung Tahan Kemunculan golongamn intelektual • Kemunculan golongan intelektual berpendidikan barat dan asia barat Falsafah barat dan islam telah menyedarkan mereka untuk memimpin
 13. 13. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. [3 markah] (d) Pengekalan kedaulatan negara kita adalah tanggungjawab semua pihak. Jelaskan peranan anda untuk mengelakkan Malaysia daripada dijajah semula? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….... .................................................................................................................... [ 3 markah ] Tahap Nasionalisme Di Asia Tenggara Pendidikan • Sikap penjajah yang amalkan pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan • Mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar • Memberikan pendidikan rendah kepada rakyat tempatan • Pendidikan barat kepada golongan elit dan penduduk Bandar • Cont : di Indonesia – anak golongan priyayi diberi pendidikan tersendiri dan diasingkan anak orang kebanyakan • Di Burma : pendidikan secular dan pendidikan mubaligh – ancaman kepada sekolah Buddha • Di tanah melayu : lepasan sekolah vernkular sukar mendapat pekerjaan berbanding sekolah Inggeris Peranan media • Akhbar dan majalah – sebarkan dan tanam perasaan anti penjajah • Cont : di Vietnam : Tribute Indigene dan Cloche Felee • Di Tanah Melayu : Al-Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis. Peranan pengangkutan dan perhubungan • Pengangkutan jalan raya dan jalan kereta api – memudahkan rakyat dan pemimpin bertemu dan membincangkan idea nasionalisme • Perkhidmatan telefon dan telegraf – memudahkan hubungan dikalangan nasionalis Pengaruh luar • Kejayaan jepun menewaskan china ( 1895 ) dan rusia ( 1905 ) – memberi keyakinan Negara kecil mengalahkan Negara besar • Perjuangan mahatma ghandi di india – member inspirasi kepada nasionalis asia tenggara Tidak berorganisasi Sederhana Berpendidikan barat tuntut hak dikembalikan Tuntut taraf hidup di baiki Kesedaran politik daripada tindakan politik Tidak tuntut merdeka segera Organisasi Corak perjuangan L/belakang pemimpin Matlamat perjuangan Penekanan merdeka Berorganisasi Radikal Berpendidikan luas dalam pendidikan dan kebudayaan barat tuntut kemerdekaan Membentuk kerajaan sendiri Tindakan politik hasil kesedaran politik Tindakan politik hasil kesedaran politik
 14. 14. 7 Realpolitik adalah amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya, The Prince. Amalan ini menggunakan slogan "The End Justifies The Means" iaitu mewajarkan apa sahaja cara dan tindakan seperti tipu helah, pemalsuan dokumen, pembunuhan politik, provokasi, ugutan ancaman, kekerasan bersenjata dan peperangan untuk mencapai matlamat politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, dua tokoh yang agak menonjol diperkatakan pada peringkat awal idea ini dicetuskan ialah Count Camilio Benso di Cavour dan Otto Eduard von Bismarck. Sumber Maklumat : https://www.google.com/Sejarah2u.blogspot.my (a) . (i) (ii) Berikan dua amalan realpolitik yang dilakukan oleh Otto Eduard von Bismarck untuk membina negara bangsa Jerman. ……………………………………………………………………...... ...................................................................................................... [2 markah ] (b) Nyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Camillo Benso de Cavour untuk menyatukan negara bangsa Itali. Usaha Ke arah Pembinaan Negara Bangsa Moden • Bemula penghujung abad ke 18 dan ke 19 • Revolusi inggeris ( 1688 ), perang kemerdekaan amerika ( 1776 ) dan revolusi perancis ( 1789 ) • Muncul idea tentang hak rakyat, kerajaan berpelembagaan dan negara bangsa moden • Pertumbuhan nasionalisme ketika itu memperlihatkan bibit- bibit kelunturan entity poiltik berasaskan keagamaan dan kemunculan idea negara bangsa • Kebangkitan nasionalisme ini mengancam empayar austria, rusia dan turki yang mempunyai penduduk berbilang bangsa • Unsure persamaan rumpun bangsa dan bahasa sebagai langkah penyatuan dan pembentukan negara bangsa masing-masing • Kekalahan jerman dan sekutunya dalam perang dunia pertama – persidangan damai paris telah mencapai kesepakatan melalui deklarasi empat belas perkara woodrow wilson • Deklarasi mencadangkan 2 prinsip iaitu penentuan negara oleh rakyat sendiri dan pembentukan negara bangsa masing-masing • Empayar austria-hungray dan yang mengalami kekalahan telah dibahagikan mengikut etnik dan bangsa beroleh kemerdekaan • Munculnya negara bangsa baru seperti chechoslavakia, estonia, findland, latvia, lithuania, poland dan yugoslavia Maksud Realpolitik • Amalan Politik oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince • Mewajarkan apa saja seperti tipu helah, kekerasan bersenjata dan peperangan untuk mencapai matlamat Proses Pembinaan Negara Bangsa di Itali • Terbahagi kepada beberapa wilayah • Dibahagian utara – venetia dan lombordy yang dikuasai Austria • Itali mahu satukan wilayah-wilah mereka dibawah satu pemerintahan • Mereka mahu menghalau orang Austria dari bumi mereka • Count camillo benso berusaha menyatukan itali melalui amalan
 15. 15. (i) (ii) ………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………. [2 markah ] (c) Berbeza dengan Jerman dan Itali, pembinaan negara islam Madinah tidak berasaskan amalan realpolitik. Buktikan ? ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. [2 markah ] (d) Berdasarkan pengetahuan anda, adakah amalan realpolitik masih lagi diamalkan di dunia pada hari ini ? …………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. [4 markah ] • Beliau telah berkerjasama dengan napoleon III untuk menentang Austria • Count camillo benso Berjaya mendapat sokongan rakyat menyatukan itali melalui pungutan suara • Venetia diserahkan kepada itali setelah berkerjasama dengan prusia menewaskan Austria • Count camillo benso telah menyatukan rom dan itali untuk membentuk sebuah Negara bangsa itali selepas perancis berundur dari rom Proses pembinaan Negara Bangsa di Jerman • Otto eduard von Bismarck mengamalkan realpolitik dan politik darah dan besi untuk menyatukan jerman • Menggunakan tektik tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi , penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan • Rakyat bersedia menerima kediktatoran untuk menyatukan jerman • Menggunakan benci kuasa asing untuk memenangi dan membangkitkan semangat rakyat prusia di medan tempur • Melancarkan tiga peperangan – peperangan dengan Denmark ( 1864 ), peperangan dengan Austria ( 1866 ) dan peperangan dengan perancis ( 1870 ) Sebab-sebab Pembinaan Negara Islam di Madinah berbeza daripada Pembinaan Negara Bangsa di Eropah • Penyatuan Negara eropah mengamalkan realpolitik – kekerasan • Asas penyatuan agama islam adalah permuafakatan, etika moral dan menghormati hak orang lain • Nabi muhamad s.a.w. mengasaskan perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan kerajaan islam madinah • Piagam madinah Berjaya menyatukan penduduk berbilang kaum di madinah • Penyatuan menggunakan diplomasi, musyawarah dan permuafakatan • Wujudnya permuafakatan dan kerjasama antara pemimpin dengan pemimpin dan antara pemimpin dan rakyat
 16. 16. 8. Suruhanjaya Reid telah dibentuk oleh British pada bulan Mac 1956. (a) Namakan tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid. i ............................................................................................................. ii ............................................................................................................ [2 markah] (b) Apakah tugas suruhanjaya tersebut? i ............................................................................................................... ii ............................................................................................................. [2 markah] (c) Kerakyatan secara jus soli yang dituntut oleh orang dagang telah diterima oleh Raja-raja Melayu dengan syarat-syarat tertentu. Berikan syarat-syarat tersebut. i ............................................................................................................. ii ............................................................................................................. iii ............................................................................................................. [3 markah] Suruhanjaya Reid • Di bentuk pada bulan mac 1956 • Membincang dan menyusun perlembagaan • Diketuai oleh Lord Reid (Hakim Besar British di T.Melayu), Sir Ivor Jennings (England), Sir William McKell ( Bekas Gabenor Jeneral Australia), Tuan B.Malik ( Hakim Mahkamah Tinggi India) dan Tuan Abdul Hamid ( Pakistan ) Isu-isu yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid • Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang-bidang tertentu • Kedudukan khas Raja-Raja Melayu • Hak istimewa orang Melayu • Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu • Kerakyatan jussoli yang menjadi tuntutan orang dagang tidak diterima oleh orang melayu • Kerakyatan jussoli dengan member hak samarata melemahkan kedudukan orang melayu • Orang melayu menerima kerakyatan jussoli dengan syarat orang bukan melayu mengiktiraf orang melayu dalam perlembagaan persekutuan • Agama islam sebagai agama rasmi persekutuan • Bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 • Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan • Pemisahan antara kuasa persekutuan dengan kuasa negeri • Melalui Searai Persekutuan dan Senarai Negeri • Tiga jenis kerakyatan diwujudkan • Secara kuatkuasa undang-undang, • Secara permohonan dan Secara Naturalisasi. ( kerakyatan yang diluluskan oleh YDP Agong bagi mereka yang dianggap berjasa kepada negara ) • Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan • Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
 17. 17. (d) Apakah kepentingan perlembagaan kepada negara kita? ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... [3 markah ] • Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan • YDP Agong menjadi Ketua Negara • Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen. • Dewan Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen • Menteri besar sebagai pelaksana pentadbir • Dibantu oeh dewan undangan negeri dan EXCO Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 • Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja berpelembagaan dibentuk • Semua kaum menyokongnya kerana dapat mewujudkan perpaduan yang kukuh • Keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah • Memberi hak mutlak kepada kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara yang merdeka dan berdaulat mengikut acuan sendiri • Semua pihak tanpa mengira kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang Merdeka • Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa dapat diketepikan Iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. • Rela berkorban • Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan • Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin • Menggunakan kebijaksanaan • Permuafakatan dalam membuat keputusan • Bertoleransi dalam kalangan masyarakat • Mengutamakan keamanan • Mengamalkan toleransi/ tolak ansur • Mengamalkan pendekatan diplomasi • Perpaduan kaum diutamakan • Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan • Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini • Negara bebas daripada penjajahan • Mewujudkan keamanan • Membentuk masyarakat bersatu padu • Menegakkan maruah bangsa • Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial • FMenjadi negara berdaulat Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ? • Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia • Taat kepada Raja/ pemimpin • Cinta akan negara • Memupuk perpaduan di antara kaum • Menghormati hak orang lain • Taat kepada agama
 18. 18. 9 Gambar berikut menunjukkan lambang negara Malaysia. Jalur Gemilang Jata Negara (a) Nyatakan maksud yang terdapat pada lambang-lambang di atas. (i) Bulan sabit ……………………………………………………………………………………………............................ [1 markah] (ii) Warna biru pada Jalur Gemilang ……………………………………………………………………………………………………….................. [1 markah] (iii) Dua ekor harimau pada Jata Negara Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia? • Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong • Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara • Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum • Bersatu-padu • Patuh akan undang-undang/peraturan • Menghormati lambang/simbol negara • Patuh akan perlembagaan negara Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? • Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai • Mengamalkan budaya yang baik • Menghormati kebudayaan kaum lain • Mengadakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum • Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum • Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah • Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa? • Memastikan keamanan negara berkekalan • Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat • Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara • Mengelak daripada penjajahan kuasa asing • Memastikan ekonomi negara terus berkembang • Dapat menarik kedatangan pelabur asing • Akan dihormati oleh negara luar • Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat • Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum • Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan
 19. 19. ………………………………………………………………………………………………………................... [1 markah] (b) Bagaimanakah anda mengaplikasikan cogan kata ‘Bersekutu Bertambah Mutu’ demi kepentingan negara. .……………………………………………………………………………………………………................... …….………………………………………………………………………………………………................... [2 markah] (c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan lambang negara kepada rakyat Malaysia. ………………………………………………………………………………………………………................ ………………………………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………………………………….............. [3 markah] Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan? • Kestabilan politik • Tiada pemusatan kuasa • Raja sebagai ketua negara • Pertahanan menjadi lebih kukuh • Perkongsian ekonomi yang sama rata • Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi • Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat • Keseimbangan kaum Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita? • Berusaha sehingga mencapai kejayaan • Bertolak ansur dalam politik • Mewujudkan kerjasama • Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat • Sanggup berkorban demi kebaikan bersama • Menjaga kedaulatan negara • Merealisasikan dasar-dasar kerajaan • Menjaga nama baik negara • Mempromosikan Malaysia di luar negara • Menjayakan konsep 1Malaysia Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian? • Menjamin keharmonian hidup • Menjamin kestabilan negara • Mempercepat pembangunan Negara • Tidak berlaku pertumpahan darah • Menjaga nama baik/imej negara • Mengeratkan perpaduan
 20. 20. (d) Terdapat segelintir rakyat Malaysia, tidak menghormati Jalur Gemilang. Berikan cadangan untuk menerapkan kesedaran kepada mereka yang terlibat. ………………………………………………………………………………………………………................ ………………………………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………………………….............. [2 markah] Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang- lambang negara dan bendera kebangsaan ? • Menunjukkan kesetiaan agar tidak berlaku perkara yang mencemar maruah dan imej Negara • Supaya rakyat bersatu padu antara pelbagai kaum dan semangat pemuafakatan dengan cogankata Bersekutu Bertambah Mutu • Supaya rakyat sentiasa bersemangat dalam mempertahankan kedaulatan Negara • Membangkitkan semangat perjuangan walaupun menghadapi halangan terutama semasa menuntut kemerdekaan • Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air walaupun seseorang warganegara tesebut berada di luar negara sekalipun. Sejauh manakah lambang tersebut dapat mempertingkatkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar ? Berikan alasan anda • Menghayati maksud lambang-lambang yang terdapat pada Jalur Gemilang Seperti warna kuning yang melambangkan kedaulatan Raja- Raja Melayu. • Mengibarkan Jalur gemilang dalam majlis rasmi Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan Negara • Berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimainkan disamping menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat Terutamanya semasa perhimpunan rasmi di sekolah • Memelihara kedudukan Jalur Gemilang supaya tidak terhina • Tidak seperti sesetengah warganegara yang memperlekeh dan menghina lagu kebangsaan di luar negara. Jelaskan cara anda meraikan Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1 Malaysia Terlibat dalam perbarisan semasa sambutan Hari Malaysia Mengibarkan bendera Malaysia dengan penuh semangat yang berkobar-kobar Menghayati perjuangan tokoh terdahulu dengan cara menampal poster gambar tokoh-tokoh Contohnya gambar Tunku Abdul Rahman di dalam bilik darjah

×