Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

sustinere doctorat ionel nitu 2012

1,168 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

sustinere doctorat ionel nitu 2012

 1. 1. TEZĂ DE DOCTORAT Aspecte manageriale ale schimbării în analiza de intelligence Bucureşti 2012
 2. 2. SCHIMBAREA ÎN INTELLIGENCE • proces inevitabil necesitate + oportunitate • factori ce determină necesitatea schimbării • particularităţi • extinderea ariei riscurilor şi multiplicarea surselor cu potenţial de risc ridicat • accentuarea procesului de globalizare • caracterul greu predictibil al noilor tipuri de riscuri asimetrice şi neconvenţionale • evoluţii non-operaţionale (mai ales în IT&C) • aderarea la organizaţii regionale politico- militare sau economice exogeniexogeni • • modificări legislative ori ale strategiilor naţionale de securitate • ajustări relevante ale bugetului instituţiilor • reforme • extinderea cooperării • noi necesităţi legate de recrutarea şi pregătirea personalului • modificarea culturii organizaţionale, dar şi a metodelor şi procedurilor standard endogeniendogeni
 3. 3. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE SCHIMBARE ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE (1) Dihotomii CINE? - Analiza de intelligence vs. analiza ca proces cognitiv - Analiza vs. opinie - Expertiză vs. experienţă - Analişti vs. formatori de opinie - Ocupaţie vs. calificare CE? - Gândire critică vs. gândire creativă - Gândire divergentă vs. gândire convergentă - Gândire inductivă vs. gândire deductivă - Transpiraţie vs. inspiraţie - Secret vs. nesecret - Compartimentare vs. task force/Need to know vs. need to share CUM? - Culegere vs. analiză - Gândire reproductivă vs. gândire productivă - Analiză monosursă vs. analiză multisursă - Analist OSINT vs. analist de intelligence - Prelucrare vs. producţie - Agreed vs. nonagreed - Comunitate (integrată) de informaţii vs. comunităţi de informaţii CÂND? - Urgenţă vs. relevanţă - Noutate vs. news - Neinformare vs. suprainformare DE CE? - Consumatori vs. producători - Informare vs. feedback - Informare directă vs. informare mediată - Informare per se vs. intelligence acţionabil - Persuasiune vs. empatie - Eşec vs. succes - Analiză vs. sinteză Analiză vs. analiză Alte dihotomii
 4. 4. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE SCHIMBARE ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE (2)
 5. 5. MODELUL CELOR 3 P ÎN MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE Abordare sinergică
 6. 6. CĂTRE O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE Cuvinte cheie riscuri asimetrice surprize strategice incertitudine human security task-force colaborativ şi interactiv responsability to provide briefing networking Soluţii inovatoare sisteme de avertizare timpurie metode alternative de analiză noi forme parteneriale între “triburi” operaţionalizarea rezilienţei inteligente parteneriate extinse cu societatea civilă şi mediul academic “Nu supravieţuiesc speciile cele mai puternice, nici cele mai inteligente, ci cele mai uşor adaptabile” Charles Darwin Cheia este SCHIMBAREA CONTINUĂ! întreprinderea de securitate naţională intelligence 2.0
 7. 7. CONCLUZII PRIVIND IPOTEZELE DE CERCETARE  Parteneriat public-privat  Atragerea de expertiză din afară  Indigenizarea conceptului de intelligence  Procese de restructurare şi adaptare continuă şi schimbări de mentalitate  Schimbare planificată, orientată concomitent către cei 3 P  Noi forme de inventariere a “viitorilor” (probabili şi improbabili)  Operaţionalizarea conceptului de resilience Premise Posibile abordări
 8. 8. SCHIMBAREA ÎN ANALIZA DE INTELLIGENCE LA NIVELUL SRI – REALIZĂRI Proces Personal Produs
 9. 9. LECŢII ÎNVĂŢATE “Be the change you want to see in the world!” Mahatma Gandhi
 10. 10. SCHIMBAREA DE PARADIGMĂ ÎN ANALIZĂ – TRENDURI Proces Personal Produs
 11. 11. Vă mulţumesc pentru atenţie!

×