Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1213 v4 voorlichtingsavond_regeling_schoolexamen

96,489 views

Published on

schoolexamen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1213 v4 voorlichtingsavond_regeling_schoolexamen

 1. 1. Voorlichting V4,cohort 2012-2015 17 september 2012
 2. 2. Tweede Fase in het vwo Het examen in klas 4, 5 en 6 Cohort 2012/2015 leerjaar 417 september 2012
 3. 3. Inhoud Het Schoolexamen Examenreglement PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting Afsluiten van vakken Profielwerkstuk Hulpmiddelen / extra faciliteiten Cijfergeving Bevorderingsnorm Herkansingen/herexamen Verhindering/onregelmatigheden/bezwaar
 4. 4. Examen in leerjaar 4, 5 en 6 Schoolexamen (SE) Centraal eindexamen (CE) Vakken met alleen SE Vakken met zowel SE als CE
 5. 5. Het Schoolexamen (SE) Examenreglement Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
 6. 6. Examenreglement Rechten en plichten Procedures Inrichting pta Cijfergeving Herkansingen Bezwaren
 7. 7. Schoolexamen (art.2,3,6,7) Bestaat uit:  Schriftelijke / mondelinge toetsen  T1, T2, etc.  Praktische opdrachten (PO)  P1, P2, etc.  Profielwerkstuk (PWS)
 8. 8. Programma van Toetsing enAfsluiting PTA
 9. 9. Vakken met uitsluitend SE anw sluit af in V4 ml sluit af in V5 lv sluit af in V5 ckv sluit af in V5 bsm sluit af in V5 lo sluit af in V6 in sluit af in V6 wiD sluit af in V6
 10. 10. Profielwerkstuk (art.8) Meesterproef Buiten het lesprogramma om Over één of meer vakken, waarvan één met minimale studielast van 400 slu In tweetallen, 80 slu per leerling, onder begeleiding Start mei V5, volgens stappenplan Beoordeling: cijfer, niet lager dan 4 Op basis van product en proces
 11. 11. Hulpmiddelen (art.6) Voor CE: besluit ministerie SMC volgt besluit voor SE, tenzij secretaris uitdrukkelijk anders beslist Lijst staat op web en www.examenblad.nl
 12. 12. Extra faciliteiten voor… (art.6) Leerlingen met dyslexie, met een handicap of anderstaligen • SE voorl. vergroting van de opgaven • SE en CE verlenging van de examentijd • CE auditieve ondersteuning • CE ICT ondersteuning
 13. 13. Cijfergeving (art.5) Cijfers met één decimaal  toetsen, PO, cijferlijsten Schoolexamen,  eindcijfer SE, eindcijfer CE Afgerond gehele cijfers  eindcijfer SE voor vakken zonder CE  combinatiecijfer  cijferlijst diploma (SE en CE gemiddeld) Beoordeling o / v / g  ckv  Lo
 14. 14. Combinatiecijfer (art.5) Eindcijfers van de volgende onderdelen  Levensbeschouwing  Maatschappijleer  ANW  ProfielwerkstukAfzonderlijke eindcijfers niet lager dan 4
 15. 15. Bevorderingsnorm vwo 4Afgeleid van slaag-/zaknormWelke vakken tellen mee? Ne En Fa/Du/La/Gr 4 profielvakken 1 vrije deelvak combinatiecijfer (lv, anw) CKV Lo
 16. 16. Slaag-/zaknorm (art.5)Geslaagd bij: alles 6 of hoger één 5 en de rest 6 of hoger één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0
 17. 17. Slaag-/zaknorm (art. 5) vervolgBovendien: ckv en lo ‘voldoende’ of ‘goed’, én geen cijfer lager dan 4, ook niet voor onderdelen van het combinatiecijfer, én Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende, niet lager dan een 5, én CE-cijfers gemiddeld voldoende (≥ 5,5).
 18. 18. Slaag-/zaknorm (art. 5) vervolgBovendien, NIEUW: Rekentoets:  De rekentoets niveau 3F moet behaald zijn. Taaltoets:  Niveau 3F moet behaald zijn, als onderdeel van het CE Nederlands.
 19. 19. Herkansingen (art.10) Ongeacht het cijfer Na bevordering één vak herkansen In examenjaar 1 herkansing na elke toetsweek Hoogste cijfer telt Uitzonderingen staan expliciet in PTA
 20. 20. Herexamen Schoolexamen (art.10) Voor vak met alleen SE, dat geen onderdeel is van het combinatiecijfer: informatica, wiskunde D Herexamen vervangt eindcijfer SE Hoogste cijfer telt Na toetsweek 3 in laatste herkansingsperiode examenjaar
 21. 21. Verhindering / te laat (art.4) Afwezigheid vanwege ziekte, zwaarwegende reden: elke dag voor aanvang van de toets melden, binnen 24 uur schriftelijke verklaring ouders/verzorgers Toelating schoolexamen tot max 30 minuten na aanvang, zonder verlenging van eindtijd
 22. 22. Onregelmatigheid/fraude (art.11) Onregelmatigheid/fraude kan leiden tot:  Cijfer 1  Ontzeggen deelname SE en CE  Ongeldig verklaren (delen van) SE en CE  Hernieuwde examens
 23. 23. Bezwaren (art.13) Schriftelijk indienen met onderbouwing  Tegen gang van zaken bij SE, op dezelfde dag  Tegen beoordeling: tot en met de derde dag na bekendmaking cijfer
 24. 24. Binnenkort… … op de website van de school (intranet, leerlingen, examens en meer)  Regeling Schoolexamens  Examenreglement SVOPL  PTA  Hulpmiddelen

×