101013 examendossier 3_vmbo_2010_dreessen

578 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voorstellen: Mentoren: Decaan: Mevr. v.d. Bercken Internationalisering/bedrijfsstages: Sectordirecteur onderbouw en 4 VMBO-t: dhr. te Braak afdelingsleider: mevr. van Hout vervangen door mevr.Jansse Na ieder onderdeel is er gelegenheid om vragen te stellen
 • Onderstaande toetsen, opdrachten en handelingsdeel zijn reeds opgenomen in jullie examendossier, omdat jullie die in 3 VMBO uit te voeren en af te ronden , t.w.: Practische Opdracht: bedrijfsstages Handelingsdeel LOB Kunstvakken 1 Funderende Module office-gebruik het op één decimaal afgekapte gemiddelde, per vak/van alle vakken, van het overgangsrapport van 3 VMBO naar 4 VMBO vormt het SE 0 cijfer, of het gemiddelde van de SE’s van 3 VMBO. Per vak wordt aangegeven voor welk percentage het SE 0 cijfer mee telt. Onderstaande toetsen, opdrachten zijn opgenomen in het examendossier: 4 VMBO de resultaten van de verschillende SE’s van 4 VMBO met hun percentages; het resultaat van Maatschappijleer 1; het resultaat van Practische Opdracht 2 Internationalisering; het resultaat van LO - project; het resultaat van het Sectorwerkstuk;
 • Theoretische Herkansing alleen in 4 VMBO In het PTA staat per vak af te lezen welke SE’s je kunt herkansen. Van SE 1 en SE 2 samen mag je één SE van één van vakken herkansen en van SE 3 en SE 4 mag je ook één vak herkansen. De stof van deze herkansingen wordt ook in het PTA opgenomen. Wat er ook gebeurt bij de herkansing, het hoogste punt telt. Het handelingsdeel LOB en de funderende module office-gebruik zijn te herkansen; Bedrijfsstages moet voldoende worden afgesloten Kunstvakken moet voldoende worden afgesloten.
 • Alle vakdocenten kunnen a.d.h.v. het examendossier boekje het percentage van de weging van
 • Voor de overgang moet dus: P.O.; LOB; Bedrijfsstages: KV1; funderende Module voldoende zijn Bij het overgangsrapport wordt er eerst naar het totaal van alle vakken gekeken; als een leerling daarop bevorderd is; wordt er bij de gekozen vakken naar de SE-cijfers gekeken en daar wordt de examenregel op losgelaten. Pas dan wordt er besloten of de leerling over kan naar 4 VMBO-t
 • Moet voldoende worden uitgevoerd Culturele en Kunstzinnige Vorming Het doel van CKV is, om jullie kennis te laten maken met jullie culturele omgeving en zelfstandig een keuze te maken uit het culturele aanbod. Horizonverruiming is daarbij het uitgangspunt. Jullie maken kennis met nieuwe vormen van kunst en cultuur. Daarvoor zijn jullie zelf actief, werken jullie zelfstandig en in kleine groepjes.
 • In het boekje examendossier staat voor de leerlingen een overzicht met belangrijke data. U krijgt dit jaaroverzicht op A4 formaat, zodat U in dit belangrijke examenjaar over de schouder kunt meekijken.
 • De leerlingen staan dit jaar voor een belangrijke keuze en doorlopen daartoe een aantal stappen: Volgende dia: studielessen
 • Vanaf begin oktober via internet, kunnen ouders ook thuis met hun zoon/dochter doen.
 • DAT test verbale en exacte kwaliteiten en combinatie hiervan. Daarnaast wordt de BZO afgenomen.Ouders ontvangen binnenkort brief over deelname en kosten. De testen worden afgenomen door Da Vinci. De uitslag wordt op papier verstrekt aan de ouders/leerlingen. De leerlingen kunnen met de uitslag van de DAT werken in Optie Traject, vinden hier beroepen en opleidingen die passen bij de uitslag. De DAT en BZO vullen elkaar aan, de DAT kijkt naar de aanleg, de BZO naar de interessen. Leerlingen die niet deelnemen aan de DAT, kunnen via de mentor wel een BZO regelen. DATUM aanpassen!!!!!
 • Posters op prikborden in gang mediatheek. MBO op Bernardinuscollege en WO op Grotiuscollege. Fontys en Hogeschool Zuyd Heerlen: 10 november kijk op de hszuyd-site Arcus en Leeuwenborgh laatste 2 weekenden van januari
 • Voorbereiding in de mentorlessen, sollicitatietraining, brief schrijven, op gesprek etc.
 • We kiezen er als school voor om de leerlingen sterke profielen aan te bieden. Hierdoor is het voortraject naar de keuze toe, nog belangrijker geworden. Daarnaast kunnen we de leerlingen een grote keuze aan vakken bieden in het vrije deel. Veel HBO scholen zijn nog bezig met het ontwikkelen of verfijnen van de doorstroomeisen.
 • - Minder vrij in pakketkeuze om beter aan te sluiten op vervolgonderwijs - verdeling in gemeenschappelijke vakken, sectorvakken en vrije vakken - In totaal straks toch 6 vakken Volgende dia: Verplichte vakken 3e leerjaar
 • 101013 examendossier 3_vmbo_2010_dreessen

  1. 1. EXAMENDOSSIER 3 VMBO-t
  2. 2. PROGRAMMA <ul><li>Voor pauze: </li></ul><ul><li>Welkom en voorstellen Dra </li></ul><ul><li>Uitleg examendossier 3VMBO-t Dra </li></ul><ul><li>Bedrijfsstages Bee </li></ul><ul><li>LOB Bee </li></ul><ul><li>MAS Koc </li></ul><ul><li>V.S.V. Mevr. Peters </li></ul><ul><li>Na de pauze: </li></ul><ul><li>Kennismaking met de mentor in de lokalen </li></ul>
  3. 3. Kennismaking <ul><li>Lok 221 -T3a dhr.Braun </li></ul><ul><li>Lok 141 -T3b dhr. Brandt </li></ul><ul><li>Lok 142 -T3c mevr. De Koster </li></ul><ul><li>Lok 143 -T3d mevr. Ten Hagen </li></ul>
  4. 4. ALGEMEEN <ul><li>Af te leggen toetsen en uit te voeren opdrachten. </li></ul>
  5. 5. HERKANSINGEN <ul><ul><li>Theoretisch </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktisch </li></ul></ul>
  6. 6. PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) <ul><li>SE 0 schooljaar 2009-2010 </li></ul><ul><li>Vak Gewicht </li></ul><ul><li>Nederlands 20% aparte SE’s </li></ul><ul><li>Frans 10% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Duits 10% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Engels 10% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Geschiedenis 15% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Aardrijkskunde 25% gem. aantal proefwerken </li></ul><ul><li>Wiskunde 20% gem. proefwerken </li></ul><ul><li>Nask 1 25% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Nask 2 15% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Biologie 20% jaargemiddelde </li></ul><ul><li>Economie 25% jaargemiddelde </li></ul>
  7. 7. Overgangsregeling <ul><li>Overgangsnormen </li></ul><ul><li>SE cijfers – examennorm </li></ul><ul><li>LOB voldoende </li></ul><ul><li>Bedrijfsstages voldoende </li></ul><ul><li>Kunstvakken 1 voldoende </li></ul>
  8. 8. Kunstvakken
  9. 9. JAAROVERZICHT
  10. 10. KIEZEN Via een aantal stappen tot een keuze van een sector komen…
  11. 11. LOB-LESSEN <ul><li>Loopbaanverkenner: Loopbaanankers, beroepsinteresse, MBO, sector keuze </li></ul><ul><li>www.beroepskeuzedagboek.nl </li></ul>
  12. 12. 2. TESTEN <ul><li>DAT: 7 en 8 okt. test, uitslag volgt via mentor (mentoravond nov). </li></ul><ul><li>Differentiele Aanleg Test </li></ul><ul><li>BZO: aansluitend aan DAT </li></ul><ul><li>B eroepen Z elf O nderzoek </li></ul><ul><li>Uitslag via mentor, verwerken in beroepskeuzedagboek. </li></ul>
  13. 13. 3.VOORLICHTING <ul><li>Studievoorlichtingsavond MBO, 15 nov. 2010 Grotiuscollege </li></ul><ul><li>Open dagen: MBO in januari en februari. </li></ul><ul><li>Onderwijsbeurs Eindhoven za 2 okt. ’10 ( www.onderwijsbeurszuid -nederland.nl) </li></ul>
  14. 14. 4. SNUFFELSTAGE <ul><li>5 werkdagen “snuffelen” in het werkveld. </li></ul><ul><li>Trainen van vaardigheden (competenties). </li></ul><ul><li>Oriëntatie op een beroep </li></ul><ul><li>Week 13: snuffelen </li></ul><ul><li>Week 14: evaluatie op SMC met schoolbegeleider. </li></ul>
  15. 15. VOORBEREIDING STAGE <ul><li>In LOB-les, met stagewerkboekje; </li></ul><ul><li>In principe zoekt ll. zelf een plaats, lukt dit niet dan bemiddeld SMC; </li></ul><ul><li>Uiterlijk begin november contact met stagebedrijf/instelling; </li></ul><ul><li>Afspraak maken voor gesprek (contract laten ondertekenen!); </li></ul><ul><li>Uiterlijk 14 jan. ’11 stagecontract inleveren; </li></ul><ul><li>Jan. 2011 hebben alle leerlingen een stageplaats, zijn de stagebegeleiders bekend en is de info bij de bedrijven. </li></ul>
  16. 16. Wat kan er gekozen worden?
  17. 17. Sectoren 4 VMBO-t <ul><li>Economie </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Zorg en Welzijn </li></ul><ul><li>Landbouw </li></ul>
  18. 18. ec + óf fa óf du óf wi nederlands + engels lo* CKV* ma1* wi + nask1 2 of 3 algemene vakken bi + of wi of gs of ak wi + óf bi óf nask 1 Sector Landbouw Sector Economie Sector Zorg&Welzijn Sector Techniek Gemeen-schappelijk deel Sector gebonden deel Vrije deel
  19. 19. Aansluiting HAVO <ul><li>Leerlingen die naar de havo willen, moeten in 7 vakken eindexamen doen. (Ne, En en Wi slagen met 7,0) </li></ul><ul><li>LO2 kan niet het 7e vak zijn. </li></ul><ul><li>De gekozen vakken moeten aansluiten op de profielen van de havo.(info in brief) </li></ul>
  20. 20. Overstap VMBO-t naar HAVO <ul><ul><li>In T4 in oktober voorlichtingsavond </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanmelden voor Havo </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies vakdocenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Sollicitatieprocedure met gesprek </li></ul></ul><ul><ul><li>Definitief besluit </li></ul></ul><ul><ul><li>Na examen extra lessen En en Wi (indien gekozen) </li></ul></ul>
  21. 21. Nog vragen? <ul><li>Persoonlijk gesprek </li></ul><ul><li>Via mail: [email_address] </li></ul>
  22. 22. TIPS <ul><li>HOU JE WERK GOED BIJ </li></ul><ul><li>LEVER OP TIJD VERSLAGEN ENZ. IN </li></ul><ul><li>ZORG VOOR ONTSPANNING NAAST SCHOOL, MAAR OVERDRIJF NIET </li></ul><ul><li>ALS JE NA SCHOOL WERKT: DENK ERAAN DAT JE DIT OOK NIET OVERDRIJFT </li></ul>
  23. 23. SUCCES namens <ul><li>Dhr. Braun </li></ul><ul><li>Dhr. Brandt </li></ul><ul><li>Mevr. De Koster </li></ul><ul><li>Mevr. Ten Hagen </li></ul><ul><li>Mevr. v.d. Bercken </li></ul><ul><li>Mevr. Dreessen - van Hout </li></ul><ul><li>Dhr. Te Braak </li></ul><ul><li>Dhr. Meens </li></ul>

  ×