Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Toets Digitaal: Toets Digitaal? De leerling centraal! PO (Bureau ICE)

673 views

Published on

Tijdens de studiedagen Toets Digitaal (16 april voor PO en 17 april voor VO) kunt u zich bekwamen in de belangrijkste thema’s rond digitaal toetsen door in gesprek te gaan met experts op dit onderwerp. Gezaghebbende partijen wordt gevraagd toelichting te geven over hun toekomstvisie op digitaal toetsen en een internationale keynote zal u inspireren met een presentatie over de zin (en onzin) van digitaal toetsen. Deze studiedag wilt u niet missen!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Toets Digitaal: Toets Digitaal? De leerling centraal! PO (Bureau ICE)

 1. 1. Toets digitaal? De leerling centraal! 122-4-2015
 2. 2. “Ik weet welke referentieniveaus wettelijk zijn vastgesteld voor eind groep 8”
 3. 3. “Op mijn school kijken we expliciet of de methoden taal en rekenen de referentieniveaus dekken”
 4. 4. “Bij ons op school hebben we een duidelijke visie op toetsing en leren”
 5. 5. “Wij geven heel gericht feedback aan leerlingen”
 6. 6. In 40 minuten…  Wat zijn de ontwikkelingen rondom toetsing waar het basisonderwijs mee te maken krijgt?  Wat verandert er door de verplichte eindtoets in het basisonderwijs?  Van achter naar voren: wat toetst u en hoe & wanneer toetst u?  Wat kunt u met het geven van feedback?
 7. 7. LVS toetsen Methode toetsen Opdrachten, oefeningen, werkboek, extra materiaal voor verdieping, herhaling
 8. 8. Toetsen: welke ontwikkelingen zijn er?  Vanaf 2014/2015 is een eindtoets voor groep 8 leerlingen verplicht  Vanaf 2015/2016 geldt een opbrengstverplichting voor de referentieniveaus taal en rekenen  Voor het schooladvies mogen toetsen als hulpmiddel/onderbouwing gebruikt worden, de eindtoets is alleen nog een second opinion  Een leerling volgen is verplicht, een leerling ‘toetsen’ niet  En dan nog: methodetoetsen, toetsen als controle op resultaten door inspectie / toetsen om landelijke trends in beeld te brengen (ppon) / persoonlijke leerroutes / adaptieve methodes en toetsen / het geven van feedback, et cetera
 9. 9. Toetsen met visie: hoe doet u dat?  Waarom toetsen we?  Wat toetsen we?  Hoe toetsen we dat?  Voor al onze toetsmomenten? Ja! “niet meer toetsen, maar beter toetsen”
 10. 10. Verplichte eindtoets, waarom?  Voorheen een toets als hulpmiddel bij de toelating tot het vervolgonderwijs  Nu een meting van de referentieniveaus taal en rekenen  Referentieniveaus anders dan kerndoelen: opbrengstverplichting!  De eindtoets als eindpunt van het volgen van uw leerlingen  hulpmiddel om resultaten van uw klas of school te bekijken (eigen gebruik)  als controle op resultaten van uw klas of school en landelijke trends in kaart te brengen (inspectie)  als second opinion voor het schooladvies van de leerkracht
 11. 11. 22-4-2015 11
 12. 12.  Uitgangspunt: alle scholen moeten ernaar streven de reken- en taalvaardigheid van alle leerlingen op een hoger plan brengen.  75 procent van de leerlingen van groep 8 moet 1F halen (ambitie Meijerink: 85%)  50 procent van de leerlingen van groep 8 moet 1S/2F halen (ambitie Meijerink: 65%) Kennismaken met de referentieniveaus
 13. 13. Verplichte eindtoets, wat? Referentieniveaus taal en rekenen: de basiskennis en -vaardigheden die leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen  F-niveau: fundamenteel niveau & S-niveau: streefniveau  Tussen de niveaus zijn overgangen: de drempels tussen po - vo – mbo naar hoger onderwijs Te behalen niveaus in het basisonderwijs  eerste streefniveau (1S voor rekenen/2F voor taal) = doel voor het grootste deel van de kinderen (doorstroom naar vmbo-gt/vmbo-t/havo/vwo)  eerste fundamenteel niveau1F = doel voor de kinderen die 1S/2F niet kunnen halen (doorstroom naar vmbo-kb of vmbo-bb)  Onder 1F: speciale doelen en leerroutes (www.taalenrekenen.nl)
 14. 14. Verplichte eindtoets: hoe?  Wat past bij uw onderwijsvisie? Een keuze voor uw team!  Hoe wilt u dat de toets meet?  Vorm (op papier of digitaal), bruikbaarheid, tijd, ruimte voor adaptiviteit, passend bij de belevingswereld, …  Welke uitslag geeft de toets? En hoe wilt u daarmee kunnen communiceren naar de leerling, de ouders en de vo-school?
 15. 15. LVS toetsen Methode toetsen Opdrachten, oefeningen, werkboek, extra materiaal voor verdieping, herhaling
 16. 16. Uw toetsbeleid opnieuw bekeken Welke vragen kunt u beantwoorden in uw team?  Hoe werken we naar de doelen toe?  Wat wil we bereiken met de toetsmomenten die we inzetten?  hulpmiddel om bij te sturen (eigen gebruik)  resultaten en opbrengsten laten zien  de juiste conclusies trekken: goede uitstroom  Welke vorm(en) van toetsen passen dan het beste bij uw school?  Goed toetsbeleid zorgt vaak voor minder en beter toetsen …  …. en daarmee voor meer ruimte om tussen de toetsmomenten
 17. 17. Feedback geven na een toets 22-4-2015 19
 18. 18. Elizabeth Langeveld – Bureau ICE

×