1112 voorlichtingsavond 3havo_20102011

4,973 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1112 voorlichtingsavond 3havo_20102011

 1. 1. Informatieavond Havo 3 Keuzetraject Tweede FaseDonderdag 20 oktober 20112011
 2. 2. 2
 3. 3. Programma: Voorstellen Algemene zakenKeuzebegeleidingstrajectDifferentiatieprogramma Overgangsnormering Stages
 4. 4. Even voorstellenDhr. Ubags H3ADhr. Jacobs H3BDhr. Brandt H3CMevr. Schoonbrood H3DDhr. te Braak sectordirecteur onderbouw en T4Dhr. Timmermans decaan havoMevr. de Koster coördinator stages
 5. 5. Indeling schooljaar3 rapporten, 1 cijferlijst3 toetsweken ( week 49,12 en 24 )5 projectdagen ( 13 en 14 april en 25,26,26 april)3 mentoravonden, 1 vakdocentenavondPeriode 4 start van het differentiatieprogramma4 en 5 april stagedagen
 6. 6. De Tweede Fase
 7. 7. Bovenbouw havo 4 en 5Van onderbouw naar HBO…zelf actief zijnzelfstandig lerenmeer eigen verantwoordelijkheidplannen van tijd en leerstofwerken aan vaardigheden
 8. 8. Havo 3 wordt een jaar van KiezenVia een aantal stappen tot een keuze van een vakkenpakket komen …
 9. 9. 1. StudielessenProfielkiezer: Toekomstdromen,Informatie overprofielen, vaardigheden, opleidingen, de 2e fase en de profielkeuze.
 10. 10. 2. TestenDAT (Differentiele Aanleg Test)uitslag test volgt via de mentor(mentoravond 9 en 10 november).BZO: aansluitend aan DAT Beroepen Zelf Onderzoek
 11. 11. 3. VoorlichtingVAO (voorlichtingsavond Opleidingen):HBO op 15 november 2011 Bernardinuscollege.Open dagen: HBO in november, maart, juniMBO in januari en februari.Nieuwe vakken: voorjaar 2012:informatica, BSM, filosofie, M & O
 12. 12. Vakkenpakket Havo 4-5Gemeenschappelijk deelProfieldeelVrije deel
 13. 13. Gemeenschappelijk deelVoor alle leerlingen hetzelfde programmaNederlands (Ne)Engels (En)Maatschappijleer (Ma)Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)Lichamelijke opvoeding 1 (Lo1)Levensbeschouwelijke vorming (Lv)Profielwerkstuk (PWS)Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
 14. 14. Profieldeel Één profiel kiezenEr zijn 4 profielen:- Cultuur en Maatschappij (C&M)- Economie en Maatschappij (E&M)- Natuur en Gezondheid (N&G)- Natuur en Techniek (N&T)
 15. 15. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJGeschiedenisAardrijkskundeModerne vreemde taal (Frans of Duits)Kunst of tweede Moderne Vreemde TaalB.v. tolk-vertaler, journalistiek, hotel (+economie), fotograaf, productontwerper, binnenhuisarchitect, toneelschool, verpleegkunde.
 16. 16. ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJWiskunde A of BGeschiedenisEconomieManagement en organisatie ofAardrijkskundeB.v. overheid, communicatie, integraleveiligheid, management, makelaardij, commerciële economie, hotel (+ taal)
 17. 17. NATUUR EN GEZONDHEIDWiskunde A of BNatuurkundeScheikundeBiologieB.v.biotechnologie, diermanagement, miliekunde,verpleegkunde, verloskundige, voedingsmiddelentechnologie, kust- enzeestudies, laboratoriumonderwijsN
 18. 18. NATUUR EN TECHNIEKWiskunde BNatuurkundeScheikundeWiskunde D of biologieB.v. bouwkunde, werktuigbouwkunde, technischebedrijfskunde, procestechniek, civieletechniek, industrieelproductontwerpen, luchtverkeersleider
 19. 19. VRIJE DEEL Vrije keuze uit één vak alle profielvakken Informatica (In)Bewegen Sport en Maatschappij (BSM/ LO2) Filosofie (Fi)
 20. 20. Opmerkingen1. Indien een bepaald vak slechts door enkeleleerlingen wordt gekozen, heeft de school het recht om dit vak niet aan te bieden 2. De directie doet onderzoek naar het aanbod van vakken in het vrije deel. Gedurende dit schooljaar kan worden besloten om dit aanbod te beperken.
 21. 21. Keuze vakkenpakketVoorlopige keuze: 10 februari 2012Definitieve keuze: 20 april 2012Formulier ondertekend door ouder(s)inleveren bij mentorAlleen wijzigingen op advies van decaan, n.a.v.docentenvergadering.
 22. 22. AdviezenTijdens de rapportvergaderingen inapril wordt in overleg metvakdocenten gekeken of devoorlopige keuze verstandig is
 23. 23. DecanaatOns decanaat zit op de 3e verdieping, waar zowel deleerling als ouders altijd welkom zijn voor eengesprek!Decaan: dhr. G. Timmermans (kamer 317)maandag, dinsdagmiddag en donderdagochtendVia mail het beste te bereiken:gpmtimmermans@sintermeerten.nl
 24. 24. DifferentiatieprogrammaLeerlingen volgen vanaf periode 3 een gedifferentieerdprogramma.Afhankelijk van profielkeuze en keuze Wiskunde Natuurstroom Maatschappijstroom
 25. 25. Opzet: doorstromen en afronden Maatschappelijk profiel: Doorstromen in GS en AK Afronden in NA en SK Keuze Wis A en Wis B Natuur profiel: Doorstromen in NA en SK Afronden in GS en AK Keuze Wis A en Wis B 26
 26. 26. Differentiatieprogramma:Daarmee willen we bereiken dat de leerling:* beter wordt voorbereid op Havo 4* meer gedegen stilstaat bij keuzes* beter gemotiveerd wordt.
 27. 27. CijfergevingVoortschrijdend gemiddeldeOverzicht van alle behaalde cijfersRapport 1,2,3 cijfers op 1 decimaalafgerond
 28. 28. OvergangsnormenAfsluiting algemeen vormend deelEindexamennormenProfielkeuzeVerlies en CompensatiepuntenLet op! 5,9 = 0,1 verliespunt 6,1= 0,1 compensatiepunt
 29. 29. A. OvergangsnormeringBevorderd: Bespreking:0 t/m 2,0 verliespunten, mits 2,1 t/m 5,0 verliespuntengemiddelde 6,0 of hoger is Te/Lo/Hv twee verliespunten of meer(muv Te/Lo/Hv)Niet bevorderd:Meer dan 5,0 verliespuntenGemiddelde lager dan 6,0Docentenvergaderingbeslist of een leerlingdoubleert of doorstroomtnaar een lager niveau
 30. 30. B Eindexameneis NE, EN, WIMaximaal voor Nederlands, Wiskunde en Engels 1,0 verliespuntBij 1,1 tot /met 2,0 verliespunten komt de leerling in de besprekingBij meer dan 2,0 verliespunten kan de leerling niet bevorderd worden
 31. 31. C ProfieleisenC&M C&M E&M E&M NGezond. NTechniekNE NE NE NE NE NEEN EN EN EN EN ENGS GS GS GS NA NAMVT MVT WI A/B WI A/B WI A/B WI BAK AK (MO) AK SK SKKU MVT EC EC BI WI D of BI• Voor de 4 profielen geldt dat het gemiddelde van de gekozen vakken 6,0 of meer dient te zijn. Daarnaast mag de leerling voor niet meer dan 1 van de gekozen vakken een cijfer lager dan 6,0 scoren, waarbij deze onvoldoende niet lager mag zijn dan 4,0.
 32. 32. D Advies vakdocentenPositief advies vakdocenten in junibetekent dat een leerling, mits hij aan denormen voldoet op het einde van hetschooljaar, het betreffende profiel magkiezen.Negatief advies vakdocenten in junibetekent dat een leerling, ook als hij aande normen voldoet bij het laatsterapport, in de bespreking valt.
 33. 33. Opmerking• We hebben de aanvullende eisen uit de bevorderingsnormen gehaald. Deze aanpassing moet nog formeel goedgekeurd worden door de MR• Na goedkeuring zullen we de bevorderingsnormen publiceren op onze website.
 34. 34. Voorbeeld• Rapportlijst leerling xNe 7,2 Ec 5,0 - Lo 6,0En 7,1 Wi 7,2 +Du 6,3 Na 6,0Fa 6,4 Sk 5,8Gs 8 ,3+ Lv 7,7Ak 5,3 - Te 7,0De leerling kiest voor het profiel E&M maatschappelijkA Bevorderd met 1,9 verliespunten en gemiddeld minimaal 6,0B Bevorderd, geen verliespunten voor En, Ne, WiC Bespreking met 5,0 voor EC en 5,3 voor AK, want 2 van de gekozen vakken zijn onvoldoendeD Bevorderd met 3 maal positief advies, 1 maal negatief advies Conclusie: Rapport bespreking, waarbij de vakdocentenvergadering de kansen op een succesvol verloop op havo 4 en verder met dit profiel zal afwegen.

×