Successfully reported this slideshow.

La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Governança Pública

0

Share

1 of 105
1 of 105

More Related Content

More from Ismael Peña-López

La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Governança Pública

 1. 1. Entitats promotores La participació ciutadana: on som i cap on anem? Cap a l’Ecosistema de Governança Pública @ictlogist #PostgrauGovObert Ismael Peña-López
 2. 2. Del desenvolupament a la governança
 3. 3. Del desenvolupament a la governança Desenvolupament socioeconòmic
 4. 4. Del desenvolupament a la governança Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals
 5. 5. Del desenvolupament a la governança Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva
 6. 6. Del desenvolupament a la governança Canvi en els valors
 7. 7. Del desenvolupament a la governança Canvi en els valors Valors emancipadors
 8. 8. Del desenvolupament a la governança Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva
 9. 9. Del desenvolupament a la governança Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva
 10. 10. Del desenvolupament a la governança Democratització
 11. 11. Del desenvolupament a la governança Democratització Llibertats i drets
 12. 12. Del desenvolupament a la governança Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva
 13. 13. Del desenvolupament a la governança Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva
 14. 14. Del desenvolupament a la governança Desenvolupament socioeconòmic Recursos individuals Elecció objectiva Canvi en els valors Valors emancipadors Elecció subjectiva Democratització Llibertats i drets Elecció efectiva Llibertat manca de limitacions per pensar o fer el que hom vol Empoderament capacitat per fer-ho Governança canviar el sistema (no només actuar-hi)
 15. 15. El cicle de les decisions públiques
 16. 16. Decidir... Diagnosi
 17. 17. Decidir... Deliberació
 18. 18. Decidir... Negociació
 19. 19. Decidir... Execució
 20. 20. Decidir... Avaluació
 21. 21. Decidir Diagnosi Deliberació Negociació Execució Avaluació
 22. 22. Problemes complexos i problemes retorçats
 23. 23. Problemes complexos De quin tipus de repte es tracta? De quines maneres es pot definir? Quines causes es poden identificar? Com és l’entorn? Com s’està afrontant ara el repte? Quines línies d’acció hi ha? Quina mena d’objectiu es pretén assolir? 23/4
 24. 24. Problemes retorçats (wicked problems) 1. No hi ha una formulació definitiva d'un problema retorçat 2. Els problemes retorçats no tenen temps d'espera 3. Les solucions a un problema retorçat no són del tipus vertader o fals, sinó millor o pitjor 4. No hi ha cap prova immediata i definitiva d'una solució a un problema retorçat 5. Cada solució a un problema retorçat és una "operació única" 6. Els problemes retorçats no tenen un conjunt de solucions potencials enumerables 7. Cada problema retorçat és essencialment únic 8. Cada problema retorçat pot considerar-se com un símptoma d'un altre problema 9. L'existència d'una discrepància representant a un problema retorçat pot explicar-se en diverses formes 10. El polític no té dret a equivocar-se 24/4 Rittel, H.W.J. & Webber, M.M. (1973)
 25. 25. Problemes retorçats i COVID-19 No hi ha una formulació definitiva d'un problema retorçat • Quin és el problema: la Salut? l’Economia? • Quin és el millor nivell de confinament? En funció de què? Dels contagis? De l’estat de les UCI? • Podem privar de dret a educació, mobilitat, treball, lleure, socialització, etc. vot a determinats col·lectius? En funció de què? • A qui vacunem primer? Els passaports COVID-19 són ètics? • Davant l’impacte diferencial de la COVID-19, quin és EL problema exactament? 25/4
 26. 26. Problemes retorçats i COVID-19 Els problemes retorçats no tenen temps d'espera • Quan s’acaba el problema? • Quan no hi hagi contagis? • Quan no hi hagi “tants” contagis? Defuncions? • Amb la “nova normalitat”? • Amb la vacuna? • Amb la recuperació econòmica? 26/4
 27. 27. Problemes retorçats i COVID-19 Les solucions a un problema retorçat no són del tipus vertader o fals, sinó millor o pitjor • Quina combinació de mesures de seguretat sanitària? • Quina combinació de mobilitat? • Què són serveis/treballs essencials? • Obrim l’educació? Tota? • Quins instruments econòmics posem en marxa? 27/4
 28. 28. Problemes retorçats i COVID-19 No hi ha cap prova immediata i definitiva d'una solució a un problema retorçat A cada solució, un nou problema: • Confinem? Què passa amb l’economia? L’educació? • Vacunem? Amb quin criteri? I els no vacunats? • Restringim la mobilitat? De qui? Com ho controlem? A Quin cost? • Què passa amb la divisòria digital? Què passa amb les cures i les persones dependents? 28/4
 29. 29. Problemes retorçats i COVID-19 Cada solució a un problema retorçat és una "operació única" • Podem corregir retroactivament les decisions preses? • I si moren persones? • I si tanquen empreses? • I si “perdem” cursos? 29/4
 30. 30. Problemes retorçats i COVID-19 Els problemes retorçats no tenen un conjunt de solucions potencials enumerables • Quantes solucions podem llistar durant la COVID-19? • Quantes compatibles i quantes excloents? • Quantes objectives i quantes ideològiques? • Quantes amb informació perfecta? Sobre diagnosi o sobre conseqüències? 30/4
 31. 31. Problemes retorçats i COVID-19 Cada problema retorçat és essencialment únic • Ens serveix l’experiència de la Grip Espanyola de 1918? • Ens serveixen les experiències internacionals? • Ens serveix l’experiència d’una onada a una altra? 31/4
 32. 32. Problemes retorçats i COVID-19 Cada problema retorçat pot considerar-se com un símptoma d'un altre problema • Crisi financera de 2008 • Impacte desigual de la globalització i la digitalització • Nivell educatiu i model econòmic i productiu • Model territorial i competencial • Obsolescència de l’Administració 32/4
 33. 33. Problemes retorçats i COVID-19 L'existència d'una discrepància representant a un problema retorçat pot explicar-se en diverses formes • És un problema de salut pública? • És un problema de comportament individual? • És un problema econòmic? • És un problema d’eficiència en la gestió? • És un problema pressupostari? Competencial? 33/4
 34. 34. Problemes retorçats i COVID-19 El polític no té dret a equivocar-se • Els errors poden ser fatals – literalment • No busquem aprendre amb les solucions: busquem resoldre 34/4
 35. 35. La participació com a diagnosi: els actors
 36. 36. Anomenar i emmarcar Per cada opció • Quina és la qüestió • Què s’hi pot fer • Quins desavantatges hi ha • Quin nom li posem
 37. 37. Els actors • Identitat • Institucionalitzats, representats • Relacions • Mida • Tendència • Espais • Instruments
 38. 38. Actors formals, actors informals Agenda pública
 39. 39. Actors formals, actors informals Agenda pública Agenda latent
 40. 40. Actors formals, actors informals Agenda pública Agenda latent Participació informal
 41. 41. Actors formals, actors informals Poder de prescripció
 42. 42. Actors formals, actors informals Poder de prescripció Tendències Massa crítica
 43. 43. Actors formals, actors informals Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors
 44. 44. Actors formals, actors informals Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors Agenda pública Agenda latent Participació informal
 45. 45. Actors formals, actors informals Anàlisi de la percepció
 46. 46. Actors formals, actors informals Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real
 47. 47. Actors formals, actors informals Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real Anàlisi ubiqua
 48. 48. Actors formals, actors informals Agenda pública Agenda latent Participació informal Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real Anàlisi ubiqua
 49. 49. Taller 1. Mapa d’actors: visions Cartografiar els diferents perfils de ciutadà afectats per una qüestió i els respectius posicionaments: • Llistar els actors • Tipificar el seu perfil • Establir relacions entre actors • Descriure les seves aproximacions a la qüestió • Anomenar el seu problema
 50. 50. La participació com a diagnosi: l’agenda
 51. 51. L’experiència de la participació Identitat
 52. 52. L’experiència de la participació Identitat Interessos
 53. 53. L’experiència de la participació Identitat Interessos Adscripció
 54. 54. L’experiència de la participació Autoritat
 55. 55. L’experiència de la participació Autoritat Poder(s)
 56. 56. L’experiència de la participació Autoritat Poder(s) Representació
 57. 57. L’experiència de la participació Autoritat Poder(s) Representació Identitat Agenda latent Adscripció
 58. 58. L’experiència de la participació Transaccions
 59. 59. L’experiència de la participació Transaccions Traçabilitat
 60. 60. L’experiència de la participació Transaccions Traçabilitat Transparència
 61. 61. L’experiència de la participació Identitat Interessos Adscripció Autoritat Poder(s) Representació Transaccions Traçabilitat Transparència
 62. 62. Política transmèdia
 63. 63. Política transmèdia Identitat Interessos Adscripció Autoritat Poder(s) Representació Transaccions Traçabilitat Transparència Agenda pública Agenda latent Participació informal Poder de prescripció Tendències Massa crítica Mapa d’actors Anàlisi de la percepció Anàlisi en temps real Anàlisi ubiqua Llibertat manca de limitacions per pensar o fer el que hom vol Empoderament capacitat per fer-ho Governança canviar el sistema (no només actuar-hi)
 64. 64. Govern Obert
 65. 65. Transparència Participació Govern 2.0 Plens Comissions Polític Tècnic Pla estratègic participatiu El Govern Obert Col·laboració Govern Obert Pressupostos participatius Blog Fitxa de política Documents Petjada legislativa Xarxes socials Executiu 2.0 Dades obertes Agenda Visualització de dades Pressupostos Explotació de dades Govern Obert Programari Xarxa d’Administracions obertes Blog Portal de Transparència Administració electrònica Ciutadà Entitats Col·laboració Cogestió
 66. 66. El Govern Obert META Govern Obert Comunicació Publicitat Avaluació Capacitació Foment de la demanda Formació intermediaris Infraestruct. Eines obertes Protocols oberts Interoperabilitat Tècnica Política Atenció al ciutadà Administració electrònica Participació Formal reactiva Sessions plenàries Comissions Formal proactiva Pressupostos participatius Plans de govern Escolta activa Blogs ciutadans Xarxes ciutadanes Col·laboració Explícita Institucions Espais ciutadans Partenariats Socials Públics Privats Xarxes (“humanes”) Instruments Tàcita Blogs de projectes Xarxes socials de projectes Plataformes Blogs de polítics Xarxes socials de polítics Espais institucionals Blogs de tècnics Xarxes socials de tècnics Organitzacions Transparència Arxiu Documents Dades obertes Quadre de comandament Pressupostos oberts Visualització de dades Petjada política Petjada legislativa
 67. 67. La participació a la cadena de valor Diagnosi Implementació Avaluació Disseny Marc referència Normes, límits Compromís polític Grup promotor Mapa d’actors Resultats Impactes Objectius Instruments Informació Comunicació
 68. 68. La participació com a transformació Instruments de participació ciutadana Infraestructures Actors i espais de participació informal i no-formal Gestió del Coneixement Transformació de l’Administració Diagnosi Implementació Avaluació Disseny
 69. 69. Tecnopolítica
 70. 70. Tecnopolítica • un nou context, habilitat i potenciat per les TIC • els seus actors apunten a majors cotes de llibertat, apoderament i governança • transforma les pràctiques democràtiques tradicionals • manera d'abordar la política a múltiples escales • profundament arrelada en la comunitat • objectius intermedis que afecten el disseny de protocols i processos • concurrència de múltiples actors • disseny altament granular de tasques i nivells de participació 70/4 Kurban, Peña-López, Haberer (2017)
 71. 71. Causes • Descentralització/distribució • Individualització • Granularització 71/4
 72. 72. Impactes instrumentals • Processos, protocols, eines; • Codiseny, co-decisió; • Subsidiarietat radical. 72/4
 73. 73. Canvis de significat (i) • Legitimació de (1) la participació (2) a qualsevol nivell de compromís. • Participació no és democràcia directa (substitució), sinó diàleg (complement). 73/4 Peña-López (2019)  Nous espais i instruments informals
 74. 74. Canvis de significat (ii) • “Horitzontalització” de govern-ciutadà en la presa de decisions. • Sobirania sobre (1) fixar l'agenda, (2) les institucions i (3) el sistema. • Les TIC no com a substituts, sinó com a facilitadors i potenciadors i per a augmentar eficàcia i eficiència. 74/4 Peña-López (2019)  Deliberació d’actualitat, co-establiment de l’agenda pública
 75. 75. Canvis en les normes (i) • Institucions com a facilitadors neutrals, nodes rics, concentradors. • Tota contribució importa: el poder de la granularitat en la participació. • Profund canvi de cultura en l'Administració. • Les infraestructures (digitals) són públiques, incloent la seva governança. 75/4 Peña-López (2019)  Escolta activa, retorn constant
 76. 76. Canvis en les normes (ii) • La participació és vinculant i té un impacte. • La transparència com PRE-requisit per a les polítiques. • Contra la desafecció i el descoratjament: no “escoltar” sinó “involucrar”. 76/4 Peña-López (2019)  Re-iteració de la política pública, co-disseny
 77. 77. Canvis de poder (i) • Petit, però qualitativament significatiu. • Fixar l'agenda és ara públic/obert/participat. • Menors capes d'intermediació (obert a la resta). • Obertura total de tot el procés i resultats. 77/4 Peña-López (2019)  Tot al web, tot a xarxes: publicitat activa
 78. 78. Canvis de poder (ii) • Devolució real de sobirania: d'institucions a ciutadans. • D'organitzacions de la societat civil a ciutadans individuals. • Dels mitjans als participants. • Cap a una xarxa de governs i ciutadanies obertes i participatives? 78/4 Peña-López (2019)  Ciutadans com a prescriptors de la política pública
 79. 79. Resultats • La deliberació esdevé el nou estàndard democràtic. • L'obertura com pre-requisit de la deliberació. • Retiment de comptes i petjada legislativa per a major legitimitat. • Participació per a major pluralisme i més fort capital social. • “Circularització” de la política. 79/4 Peña-López (2019)  Diàleg constant, dinàmiques circulars
 80. 80. Impactes • Menor rol de la intermediació i les institucions tradicionals. • Major rol de la deliberació informada. • Equilibri entre institucions, experts/líders i ciutadans individuals en un nou ecosistema d'actors, rols i relacions: xarxes i comunitats amb filiació líquida i reconfigurable. 80/4 Peña-López (2019)  Diàleg obert entre institucions de diversos nivells i aportacions ciutadanes
 81. 81. Mite 1 “El clictivisme és activisme de mentida” • Bases socials del clictivisme • (Tecno)política de capes superposades • Agregació i capitalització del granular • Política transmèdia 81/4  El poder prescriptor de les xarxes
 82. 82. Mite 2 “La política ha de ser professional” • La transitorietat de la política • La política com a encàrrec o tasca • Nous espais i actors de la política • Política informal i no formal, extrarepresentativa, extrainstitucional 82/4  Els diversos nivells i plans del debat
 83. 83. Mite 3 “Els ciutadans no en saben” • Especialització per formació • Especialització per experiència • Política de ser i estar 83/4  El ciutadà com a actor actiu, el ciutadà convocat a participar com a co-dissenyador
 84. 84. Mite 4 “Els ciutadans no tenen temps” • Reduir el cost de participar • Incrementar el benefici de participar • Política del dia a dia 84/4  Les manifestacions informals d’opinió
 85. 85. Mite 5 “Això allargarà eternament la presa de decisions” • Mapatge d'actors • Prevenció i reducció del conflicte • Internalització d'externalitats • Planificació i avaluació 85/4  Reconeixement, norma escrita i social, gestió informal
 86. 86. Mite 6 “La democràcia directa no és molt millor que la representativa” • La política com a caixa d'eines • Les institucions com a eines • Les institucions com a plataformes • La governança pública com a ecosistema 86/4  Habilitació i recolzament de debats
 87. 87. Institucions com a plataforma, governança pública com ecosistema
 88. 88. L'Estat com a plataforma Tecnologies de cooperació • De dissenyar sistemes a proveir plataformes • Implicar i comprometre a la comunitat en el disseny • Reconèixer els recursos desaprofitats • Identificar llindars clau per a aconseguir punts d'inflexió • Monitorar i promoure els diversos cicles de realimentación • Convertir el coneixement present en patrimoni històric • Donar suport a identitats participatives Ecosistema multinivell que tingui eines que actuïn des de la «atenció primària» fins als més alts nivells d'especialització. 88/4 Fuster, a Peña-López (2020)
 89. 89. L'ecosistema de governança pública Un ecosistema de governança pública és un sistema • tecnopolític • auto-organitzat • autopoiètic • replicable i escalable • que articula actors, espais i instruments • al voltant d'un conjunt d'infraestructures obertes i distribuïdes • riques en coneixement • per a la presa de decisions col·lectives. 89/4
 90. 90. De la jerarquia a la xarxa (i) Qui fa la xarxa determina els codis, els canals, els protocols • Si no hi som, la xarxa serà i funcionarà igualment • Si hi som, podrem incidir en el seu disseny, en la seva orientació • Podem aportar recursos, equitat, neutralitat, garanties Donar context, crear infraestructura • Infraestructures obertes: dades, informació, tecnologia • Coneixement obert: metodologia, processos, protocols 90/4
 91. 91. De la jerarquia a la xarxa (ii) Identificar àgores, crear comunitat • Formació, capacitació: en democràcia, política, participació • Donar veu a tots els actors, democratitzar els actors col·lectius Facilitar interacció, nodrir comunitat • Donar legitimitat a tots els espais, ordenar la conversa • Fer que passin coses, facilitar, apoderar, acompanyar 91/4
 92. 92. Taller 2. Mapa d’actors: instruments i espais Assignar a cadascun dels actors: • Espais i instruments institucionals • Espais i instruments informals i tecnopolítics • Propostes d’actuació pública
 93. 93. De la teoria a la pràctica
 94. 94. Visió i Missió de la Participació Visió L’Administració manté una interlocució continuada amb la ciutadania. Missió Transformar l’Administració a través de la participació i transformar l’Administració per a fer possible la participación.
 95. 95. Teoria del canvi(abreujadíssima) Processos electorals Democràcia directa Processos deliberatius Transformació de l’Administració Nous actors & nous espais Infraestructures Millorar eficàcia i eficiència de les polítiques públiques Comprensió de la complexitat de decisions públiques Reducció populisme (feixisme) Paradigma tecnopolític de l’acció col·lectiva
 96. 96. L’ecosistema de participació ciutadana • Ecosistema de participació d’abast nacional, coherent i consistent en metodologia i infraestructures, eficient i eficaç • Espai de coordinació i intercanvi de coneixement • Elaborar conjuntament instruments • Coordinar activitats de formació • Impulsar sinergies entre ens públics
 97. 97. La governança de l’Ecosistema • Organitzar l’activitat de la XGT en una xarxa de nodes autònoms que conformin l’ecosistema de participació ciutadana de Catalunya. • Incidir en la gestió del coneixement: pla de qualitat i millora continuada dels processos participatius. • Donar suport metodològic i tecnològic als departaments de la Generalitat i els ens locals per l'articulació de xarxes de suport arrelades en la col·laboració ciutadana • Donar suport metodològic i organitzatiu als equipaments públics de Catalunya per en l'àmbit de la innovació social i la col·laboració ciutadana • Impulsar la formació virtual i l'autoformació acompanyada, fomentant les comunitats d’aprenentatge i de pràctica.
 98. 98. L’ecosistema de participació ciutadana Formació i capacitació Metodologies Instruments de participació Tecnologies Governança de l’ecosistema de participació ciutadana Institucions de la democràcia representativa Departaments dins la mateixa Administració Administracions de diferents nivells Escola d’Administració Pública Dades obertes Professionals i experts de la participació ciutadana
 99. 99. ParticipaCatalunya.cat Espai virtual de trobada per tots els actors que treballen en matèria de participació ciutadana. • Ajudar a identificar i donar a conèixer els actors. • Contribuir a fer explícit el coneixement tàcit. • Crear i dinamitzar comunitats de pràctica. • Esdevenir punt de referència sobre la Xarxa de Governs Transparents. • Facilitar l’adopció a la plataforma Decidim als ens municipals de Catalunya. • Crear i dinamitzar comunitats d’aprenentatge. • Facilitar un entorn de proves per als administradors de plataformes Decidim. • Difondre activitats sobre participació ciutadana a Catalunya: Observatori. participacatalunya.cat portal sectorial| públic objectiu: professionals i experts governobert.gencat.cat acció de govern | públic objectiu: societat en general Decidim Catalunya Observatori Participació Comunitats de pràctica i d’aprenentatge Espai de formació participa.gencat.cat processos participatius | públic objectiu: ciutadans Banc de recursos Jornades Espai institucional de Participació de la Xarxa de Governs Transparents Fase 2 Fase 1 Fase 3 Implementa t Llegend a
 100. 100. Xarxa ParticipaLAB (i) Objectius Estratègics: • Convertir els equipaments cívics en espais de referència al municipi en matèria de participació ciutadana. • Sensibilitzar els ciutadans sobre la qualitat democràtica, la participació ciutadana i la innovació en processos polítics i democràtics. • Acompanyar el món local en projectes de participació ciutadana i innovació social en processos polítics i democràtics. • Acompanyar ciutadans als processos de participació ciutadana, incrementar la seva participació i obrir el ventall sociodemogràfic dels participants. • Impulsar projectes d’innovació social en l’àmbit de l’acció cívica, la política i la democràcia
 101. 101. Xarxa ParticipaLAB (ii) Objectius Operatius: • Capacitar els dinamitzadors dels equipaments cívics en coneixements de Govern Obert: transparència, dades obertes i participació. • Creació d'un protocol de mediació digital en matèria de participació ciutadana per als equipaments públics de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’acompanyar els ciutadans amb menor competència digital en processos de participació en línia.. • Acompanyar els ciutadans que tinguin més dificultats per participar als processos de participació ciutadana en plataformes digitals. • Implicar ciutadans experts en plataformes digitals de participació en l'acompanyament dels ciutadans menys
 102. 102. Gràcies! Entitats promotores Per citar aquesta obra: Peña-López, I. (2021). La participació ciutadana: on som i cap on anem?. Cap a l’Ecosistema de Governança Pública. Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local, 10 d’abril de 2021. Girona: Universitat de Girona, Diputació de Girona, AOC, EAPC http://ictlogy.net/presentations/20210410_ismael_pena-lopez_-_participacio_ciutadana_ecosistema_governança_publica.pdf Per contactar amb l'autor: http://contacte.ictlogy.net Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial Per a més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ #PostgrauGovObert @ictlogist
 103. 103. Entitats promotores ANNEX: plantilles pel treball en grups Cap a l’Ecosistema de Governança Pública @ictlogist #PostgrauGovObert Grup:
 104. 104. Mapa d’actors 104/ Actor Característiques Nom del seu problema Caputxeta Menor desescolaritzada, sense instruments d’emancipació, en àmbit sòcio-cultural hostil, reproduirà vectors d’exclusió social Indefensió dels drets de la infancia i la dona
 105. 105. Mapa d’actors: espais i instruments 105/ espai actor Actor principal DG Transports i Mobilitat #mobilitatsegura característiques característiques Espai informal • Diagnosi • Massa crítica • Tendència Institució Capacitat executiva Actuació Transparència de plans de mobilitat rural i nocturna Propostes d’implantació de solucions de mobilitat Empoderament Comunitat Denúncia

Editor's Notes

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 104
 • 105
 • ×