Repensem les drogues? Informació i propostes per a l'abordatge amb joves i adolescents

721 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Repensem les drogues? Informació i propostes per a l'abordatge amb joves i adolescents

 1. 1. Repensem les drogues?Informació i propostes per a l’abordatgeamb joves i adolescentsJordi Bernabeu Farrúsjordibernabeufarrus@gmail.comUVic – 4 de maig de 2012www.jordibernabeu.cat/repensemEstà permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels contingutsd’aquest document. Lúnica condició és que figuri primer el nom de lautor i/o lesreferències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes lescòpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 2. 2. 0. Partirem de quatre hipòtesis i punts de partida1. Estem davant un nou model de joves?2. Cap a la prevenció 2.0: noves polítiques davant nous escenaris3. Diferents lectures davant una mateixa realitat4. Els principis de la intervenció
 3. 3. #0Hipòtesis i punts de partida
 4. 4. 1. Probablement estem fent una lectura del’adolescència i joventut segons paràmetres d’epoquesantigues. I l’adolescència actual esdevé una etapa per se,diferent a l’infància i la joventut, amb les seves necessitatseducatives i de conceptualització.
 5. 5. 2. El discurs que es genera al voltant de la salut segueixcondicionat per l’experiència viscuda anys anteriors ambels consums problemàtics d’heroïna i VIH-SIDA (amb tot elque això comporta: idea d’addicció, sobredosi, VIH, etc.). Iactualment el panorama és totalment diferent. Així com lesnoves formes d’exclusió i inclusió.
 6. 6. 3. El consequent discurs preventiu i d’atenció no respona les necessitats més evidents. I s’apliquen des d’unaperspectiva massa adulta. Hem incorporat noves metodologies(reduccció de danys). Però, hem acceptat la filosofia de base?
 7. 7. 4. La irrupció de l’entorn 2.0 està condicionant un nouperfil de joves i de societat en general. Pel que ha deportanr-nos a replantejar noves estratègies de treball itransformar aspectes bàsics i troncals dels nostresmodels d’intervenció.
 8. 8. #1 Característiques delsadolescents i joves 2.0
 9. 9. Estem davant d’un nou model de joves?
 10. 10. L’errònia percepció d’unaadolescència cada cop més “canyera”
 11. 11. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 12. 12. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 13. 13. Estem davant d’una de les poblacions adolescents méstranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys.
 14. 14. Ús del preservatiu IJE - 2008
 15. 15. Número de parelles sexuals
 16. 16. La metàfora de la “saleta d’estar”
 17. 17. Abans Infància Adolescència Edat adultaAra Infància Adolescència Edat adulta
 18. 18. El projecte del “nen tresor”. Laplanificació familiar. I els nous models de famílies.
 19. 19. La reconceptualització de l’oci i de la feina
 20. 20. “Lo que distingue a los hombres no essu manera de ganarse la vida, sino másbien su manera de perder el tiempo” Frederik Pohl
 21. 21. Concepte de treball Concepte d’oci des del des del món adult món jove “Esclau” Llibertat Aïllat Compartit Monóton Divertit
 22. 22. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència
 23. 23. Les dificultats per a l’emancipació La crisi de la noció de futur
 24. 24. Punk. Manuel Fontdevila. Público. 28 de gener de 2011
 25. 25. El Roto. El País. 14 de febrer de gener de 2011
 26. 26. Adolescents i joves consumidors.El mercat com a principi sobiranista
 27. 27. L’egocentrisme adolescent(paradoxa de l’individualisme)
 28. 28. Adolescents i joves 2.0:Les noves formes de comunicació i relació
 29. 29. Cap a la persona connectada i sobreinformada
 30. 30. #2Cap a la prevenció 2.07 idees per a la intervenció
 31. 31. #primeraSobre la identitat digital
 32. 32. Sobre com construir la nostraidentitat a la xarxa.Sobretot si tenim en compte que estemredifinint aspectes troncals com privacitat iintimitat.
 33. 33. #segonaEl papel de la tecnología
 34. 34. “Internet esdevé socialment interessant quan deixa de ser-ho tecnològicament” Josep Maria Ganyet
 35. 35. #terceraDe la participació social
 36. 36. Participació, col·laboració, cooperació…
 37. 37. #quartaProduïm més
 38. 38. “Mai hi ha hagut tanta gent creant” Josep Maria GanyetDesde que hem començat el seminari…45.000.000 de posts al Facebook175.000.000 de tweets180 dies pujats al YouTube
 39. 39. #cinquena De les oportunitats iescenaris d’intervenció
 40. 40. “És més fàcilinventar el futur que predir-lo” Alan Kay, 1971
 41. 41. #sisenaEls riscos
 42. 42. #setenaCap a l’acció crítica
 43. 43. Festa des del mòbil d’un ciutadà i penjada a l’Instagram
 44. 44. #3El paper de les drogues
 45. 45. Les drogues: un element de consum més?
 46. 46. Consum de droguesConsum de drogues
 47. 47. Percebem el consum de drogues comquelcom…1. Normalitzat (integrat)“Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que estánfumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que nofuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que en teoríaes eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que están fumandoporros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicen de decir,¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las clases es quenadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (de lavaluaciódel "Qué rule").2. Estès i generalitzat3. Fàcilment accessible
 48. 48. Percebem el consum de drogues comquelcom…4. Voluntari“Jo decideixo consumir”“Jove, tu decideixes”5. Precoç6. En constant augment
 49. 49. Quin paper juguen les drogues en l’adolescència?
 50. 50.  Segurament un paper diferent al que nosaltres atorguemEn molts casos, receptes de plaer, felicitat i diversió. Altresvegades, actuaran com elements de connexió o desconnexió,d’integració o exclusió -fonamentadors de problemes-. “Las drogas no son buenas pero a mi me son útiles” Integrades en un marc de consum més ampliCompte quan darrera del consum de drogues s’amaguenaltres problemes o serveixen d’evasió.
 51. 51. Diferents lecturesdavant una mateixa realitat
 52. 52. Lectures adultes vs Lectures adolescentsA. La seva lògica no és la nostra lògicaB. Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el que emdona la gana”.C. “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ells tenen mésinformació, en saben més...”D. Nosaltres també hem estat adolescents. I probablementhauríem fet el mateix."Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lo mismo.Probablemente se escondían más. Lo que pasa es que únicament se quedancon lo malo y se olvidan de lo bueno”.E. “La nostra intranquilitat” vs “La seva percepciód’accessibilitat”F. A vegades algunes qüestions estan més presents en els seusdiscursos que en els seves pràctiques reals...
 53. 53. #4 Els principis de la intervencióCom i què trasmeten sobre els joves per desfer el problema?
 54. 54. Quan no tothom entén el mateix per prevenir…
 55. 55. La reducció de riscoscom a element transversal de tota intervenció…
 56. 56. Canviar el discurs implica...(Adaptat de Funes)...reconèixer que les polítiques de prevenció universal hanestat ineficaces. I en alguns moments, fins i tot,contraproduents....que en les estratègies més específiques de prevenció(indicada, selectiva, escolar, etc.) haurem de parlard’”elements” que van més enllá de l’abstinència...que aquests canvis no ens portin a pensar que lesdrogues són “bones”, pero sí mirar-les “diferent”:pensaments i idees positives, sense anticipar problemesni prejudicis.
 57. 57. L’atenció, prevenció i informació no podentenir como eix central i únic l’abstinència. • Centrem-nos més en els usos que en les pròpies substàncies •Alguns usos son més greus que altres: determinem doncs quins usos són els que realment donen problemes • L’adicció no ha de ser el problema més important (i finalitzador del procés problemàtic”) •No utilitzem la regulació legal de les drogues com a excusa per abstenir-se
 58. 58. Idees per a la intervenció: CONSUM REDUCCIÓ PROBLEMÀTIC DE DANYS ?????? CONSUM NO PROBLEMÀTIC REDUCCIÓ DE RISCS NO CONSUM
 59. 59. Idees per a la intervenció: Sobre la disminució de riscos i danys amb joves• Contempla l’abstinència com la millor manera d’evitar problemes amb les drogues• No es tracta d’una feina concreta, sinó d’una línia d’intervenció que pot fer-se present a qualsevol actuació (converses, tallers, materials, etc).• Implica posicionar-se d’una forma concreta davant la persona consumidora: de manera que se senti respectada i acceptada (pel que permet introduir informació molt més permeablement)• És un punt de partida: Com consumeixes i seguiràs fent-ho, primer reduïm la possibilitat d’aparició de problemes…
 60. 60. Tot plegat si ho apliquem a adolescents...1. Darrere de molts consums de drogues adolescentsexisteixen més disfuncions familiars i/o socials queno pas problemes de drogues.2. Compte amb lexcèssiva tendència al diagnòsticadolescent: sovint és necessària però alhora justifica,etiqueta i condiciona.3. Els usos de drogues adolescents poden tenirdiferents graus de gravetat/problematicitat.4. Els consums de drogues problemàtics solen ser elresultat duns hàbits de consum lligats a uns estils devida determinats.5. Existeixen riscos i problemes més importants queladdició.
 61. 61. Gràcies per haver arribat fins aquí Jordi Bernabeu Farrús jbernabeu@ajuntament.granollers.catSobreDrogues.net – SobrePantalles.net
 62. 62. Crèdits
 63. 63. Aquestes reflexions i idees exposades han estat inspirades a partirde la lectura, escolta i reflexió de les fonts següents:La salud de la juventud 2008.Domingo Comas. InjuveSalut i jovesEspluga, Boso, Gallego, Martí. Juliol de 2010. Secretaria de Jvoentuthttp://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Estudis/EstudiLa salut dels joves a CatalunyaRomaní, O. (dir.) (2006). La salut dels joves a Catalunya. Un estudi exploratori,Barcelona, Secretaria General de Joventut
 64. 64. 9 ideas para educar en la adolescenciaJaume Funes. Editorial Graó.I qualssevol dels seus textos, i exposicions.Energy Control – ABDwww.energycontrol.orgI la seva intervenció.Los hijos de la desregulaciónFernando Conde. Editorial Crefat.I qualssevol dels seus articles.Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud)Treballant com a educadora o educador socialCarles Sedó. Edicions Pleniluni.I qualssevol de les seves xerrades.Granollers_Acció municipal en el consum de drogueswww.sobredrogues.netI de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines…
 65. 65. Força inspiració en: El món dels joves a través dels mitjans. Un nou paradigma decomunicació.Josep Maria Ganyethttp://www.slideshare.net/ganyet/xarxes-socials-i-joventut-5813571Social Media Revolutionhttp://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5Fm-NgLas e-adicciones. Dependencias en la era digital.Gonzalez, V. Merino, L, Cano, Margarita. Edtorial Nexusmédica. 2009.Sempre connectat!Ajuntament de Granollers i Educació per a l’acció Críticahttp://sobredrogues.net/connectatRiscos associats a les pantalles.Educació per a l’Acció Crítica (www.edpac.cat)Sobredrogues.net - Sobrepantalles.netServei de Salut Pública (Ajuntament de Granollers)http://www.sobredrogues.net/pantalles - http://www.sobrepantalles.nethttp://www.slideshare.net/sobredrogues/parlem-de-pantalleshttp://www.sobredrogues.net/resultatsconcurs
 66. 66. www.gaturro.com Aprender en la escuela 2.0 Francisco Muñoz de la Peña http://www.slideshare.net/aula21/aprender-en-la-escuela20 Las redes sociales en eduación Pedro Cuesta Morales http://www.slideshare.net/pedrocuesta/las-redes-sociales-en-educacin-2476047 Guía sobre uso seguro de Internet, videojuegos y móviles http://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98428_413358_98576$P1=823,00.html Per a més informació :_ jbernabeu@ajuntament.granollers.cat - 93.842. 66.68 www.sobredrogues.net – www.sobrepantalles.net – www.jordibernabeu.cat/blocCom i què trasmeten sobre els joves per desfer el problema?

×