SlideShare a Scribd company logo
El nou marc institucional de l’EAPC i el
seu nou model d’aprenentatge i
desenvolupament
Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT
Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya
15/02/2023
Barcelona: EAPC
Índex
 D’on venim
 Pla estratègic EAPC 2022-2027
 Model d’Aprenentatge i Desenvolupament
 Canvi organitzatiu
2
3
D’on venim
Del sistema de govern a l’ecosistema de governança
4
Sistema
 Conjunt d’elements estructurats
 Actors definits i jerarquitzats
 Sota unes normes
 Que funcionen com un tot
 El que no és dins, no és
Ecosistema
 Entorn/infraestructura de suport
comú, amb serveis bàsics
 Actors formals i informals convivint
 Serveis, solucions i components
especialitzats
 Instàncies/aplicacions específiques
 El sistema pot vertebrar o ser saltat
Sistema educatiu
Ecosistema
d’aprenentatge
Departament
Direccions de centre
Educadors
Sistema educatiu
Educació no-formal
Aprenentatge
informal
Currículum
Inspecció
Pressupost
Programes
Activitats
Situacions
Espais
Normes
Acreditació
Homologació
Models
Reconeixement
Reputació
Interès
Utilitat
Govern Governança
Canvi de paradigma: de la funció pública al servei públic
5
Model: funció pública Model: servei i política pública
Objecte El procediment administratiu El servei i la política pública
Paper del treballador Aplicar el procediment Dissenyar i implantar un servei o política pública
Selecció Basada en el coneixement de la norma
Basada en les competències i habilitats del
treballador per a l’acompliment de les funcions
que haurà de desenvolupar
Formació
Actualitzar els coneixements del treballador
quan canvia el procediment
Fomentar el desenvolupament del treballador
perquè adquireixi noves competències i habilitats
per millorar el seu acompliment
R+D+i Sobretot externalitzada
Equip propi, comunitats de pràctica i
aprenentatge
Organització Jeràrquica Per projectes
Funcionament lògic Expedient Interoperabilitat i ciència de dades
Relacions entre unitats i
administracions
Competencials De col·laboració i complementarietat
Mobilitat vertical
En base a l’antiguitat i a formació generalista.
Sovint va acompanyada de mobilitat horitzontal.
En base a la capacitat. Requereix adquirir
competències específiques. Generalment es
progressa dins el mateix àmbit funcional.
Mobilitat horitzontal
Fàcil i relativament ràpida: el procediment és
genèric.
Difícil i lenta: requereix adquirir competències
específiques
Canvis en la demanda d’activitat i en l’organització
 Formació estratègica
 Formació al sector públic
 Formació a directius i comandaments
 Formació experiencial, orientació a reptes
 Bones pràctiques, projectes innovadors
 Procés d’estabilització
 Creixement 2022 (+14)
 Creixement 2023 (+10) (pendent aprovació pressupostos!)
6
7
Cap on anem
Pla estratègic 2022-2027
Visió i Missió
Visió
L’Escola és eix vertebrador de l’Ecosistema de Governança
Pública de Catalunya i contribueix activament al seu disseny,
implantació i avaluació.
Missió
L’Escola articula, promou i produeix recerca, anàlisi, serveis i
productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament
del talent; la formació i l’aprenentatge; i l’organització de les
institucions en l’àmbit de la governança pública; per aconseguir
una Administració Pública catalana al servei del ciutadà,
professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient.
8
Nou model
d’Administració Pública
L’Ecosistema de
Governança Pública
Nou model d’estat
L’estat com a
plataforma
Nou model d’Escola
Dissenya
Articula
Avalua
Estratègia 2022-2027
9
Pla estratègic
2022-2027
Model d’aprenentatge i
desenvolupament
Laboratori de
governança pública
Sistema de selecció
Canvi Organitzatiu
Llei EAPC
Pressupost 2022
Pressupost 2023
Pressupost 2024
10
Pla de cultura de la innovació
Projectes
de recerca
Centre de recursos
Difusió continguts
Laboratori de governança
pública
Pla de formació i actualització
professional
Comunitats d’intercanvi de
coneixement
Plans acollida i desvinculació
Plans d’aprenentatge i
desenvolupament
Marc curriculars, funcionals i
competencials
EAPC com a vertebradora
ecosistema governança
1.1. Impulsar aprovació de la
Llei EAPC
1.2. Impulsar nous elements
institucionals de l’Escola
1.3. Impulsar elements
estructurals de l’àmbit
Econòmic
1.4. Impulsar elements
estructurals de l’àmbit RRHH
1.5. Impulsar elements
estructurals de l’àmbit de
Qualitat i TIC
EAPC com a plataforma de
recerca, innovació i transferència
del coneixement
4.1 Impulsar un model de la
recerca i la innovació
col·laboratives
4.2 Incidir en l’Agenda Pública
mitjançant generació de
coneixement
4.3 Articular la transferència de
coneixements
EAPC com a plataforma
d’aprenentatge i
desenvolupament
3.1 Definir i desplegar
estratègies de
desenvolupament professional
per millorar les capacitats
3.2 Impulsar un model
d’aprenentatge i
desenvolupament
EAPC com a referent en gestió
integral talent
2.2. Implantar un sistema de
captació i selecció
2.1. Establir el model dels
marcs funcionals i perfils
competencials de la gestió del
talent
Objectius estratègics i principals resultats
11
Model d’Aprenentatge i Desenvolupament
Model d’aprenentatge i desenvolupament
Accés a xarxes de
persones expertes
Projectes i
desenvolupament
professional
Generació de nou
coneixement
en xarxa
Accions i recursos
d’autoaprenentatge
Formació
personalitzada i
itineraris
d’aprenentatge
Ideació, prototipatge,
pilotatge i validació
Comprendre
Aprendre a aprendre
Mentalitat de
creixement
Interrogació i recerca
CAPA 2
ACCIONS I
INSTRUMENTS
Poder
CAPA 3
ENTORN
Fer
CAPA 1
APRENDIBILITAT
Comprendre
NIVELL 1 - ADQUISICIÓ
Aprenentatge autònom i
coneixement obert
NIVELL 2 - APLICACIÓ
Competències professionals i
aprenentatge col·laboratiu
NIVELL 3 - TRANSFORMACIÓ
Recerca i aprenentatge
basat en reptes
EMPODERADOR COMPETENCIAL EXPERIENCIAL SOCIAL TRANSFORMADOR
ATRIBUTS BÀSICS DEL MODEL
PRINCIPIS RECTORS
INTEGRITAT
DIGITALITZACIÓ
INNOVACIÓ
Model d’aprenentatge i desenvolupament: implantació
 Elaborar l’inventari d’instruments d’aprenentatge i
desenvolupament de l’EAPC
 Actualitzar i tipificar el portafoli de serveis
d’aprenentatge, formació, recerca i innovació de l’EAPC
 Adaptar instruments i serveis al nou model
d’aprenentatge i desenvolupament
 Identificar i dissenyar plans d’implantació d’àmbits
estratègics en aprenentatge i desenvolupament
 Centralitzar instruments i projectes transversals
 Desplegar l’Àrea de Model d’Aprenentatge i Gestió del
Coneixement
13
14
Canvi organitzatiu
Model d’aprenentatge i
gestió del coneixement
Administració, serveis i
organització
Cadenes clau i de suport
Generalitat
Formació professionalitzadora
Administració local
Recerca, innovació i transferència
Recerca, innovació i desenvolupament
Desenvolupament del talent
SDG Formació
SDG recerca i
desenvolupament
SDG
Administració i
organització
Direcció
EAPC
Delegacions territorials
15
Estructura de l’activitat
16
Blog de l’EAPC
Actualitat
RCDP blog
RLD blog
Agenda
EAPC com a referent
en gestió integral
talent
Àmbits funcionals
Marcs competencials
Perfils professionals
Processos de
selecció
EAPC com a plataforma
de recerca, innovació i
transferència del
coneixement
Revistes
Projectes
d’innovació
Projectes de recerca
Casos
Projectes de
transferència
Comunitat
Professorat
Alumni
Informació
corporativa
EAPC com a
vertebradora de
l’ecosistema governança
Pla Estratègic
Model
d’aprenentatge i
desenvolupament
Activitat institucional
Identitat corporativa
EAPC com a
plataforma de
desenvolupament
EAPC com a
plataforma
d’aprenentatge
Recursos
d’aprenentatge
Formació oberta
Formació
professionalitzadora
Comunitats i
mentories
Desenvolupament
directiu
Formació estratègica
Repositori Gestor acadèmic Laboratori CRM
Eina de selecció
Infraestructura
Actualitat
EAPC com a referent
en gestió integral
talent
EAPC com a plataforma
de recerca, innovació i
transferència del
coneixement
Informació
corporativa
EAPC com a
plataforma de
desenvolupament
EAPC com a
plataforma
d’aprenentatge
Estructura de l’organització
17
EAPC com a plataforma
de recerca, innovació i
transferència del
coneixement
Projectes
d’innovació
Projectes de recerca
Projectes de
transferència
EAPC com a
plataforma de
desenvolupament
Disseny
instruccional
Gestió de la demanda
i programació
acadèmica
Detecció de
necessitats
Gestió acadèmica
Comunitats i
mentories
Pla estratègic
d’aprenentatge i
desenvolupament
Àmbits funcionals
Marcs competencials
Perfils professionals
Processos de
selecció
Model
d’aprenentatge i
desenvolupament
EAPC com a referent
en gestió integral
talent
EAPC com a
plataforma
d’aprenentatge
Recursos
d’aprenentatge
CRM
Repositori Gestor acadèmic Laboratori
Suport a persones
i equips
Gestió econòmica i
financera
Eina de
gestió del talent
Organització i
qualitat
Pla Estratègic EAPC
Suport institucional
Tecnologia
Infraestructura
Actualitat
Comunicació
Divulgació
Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una
Llicència Creative Commons del tipus
Reconeixement – No Comercial
Per a més informació visiteu
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Gràcies!
Per citar aquesta obra:
Peña-López, I. (2023). El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i
desenvolupament. Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari
Integral d’Utilització Pública de Catalunya, 15 de febrer de 2023.
Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya
http://ictlogy.net/presentations/20230215_ismael_pena-lopez_-_nou_marc_institucional_eapc_model_aprenentatge_desenvolupament.pdf
Per contactar amb l'autor:
http://contacte.ictlogy.net

More Related Content

Similar to El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament

El model de gestió e2cat
El model de gestió e2catEl model de gestió e2cat
El model de gestió e2cat
Projecte de Qualitat
 
Exemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processosExemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processos
Projecte de Qualitat
 
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
stsiweb
 
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4AMITS
 
Egd consulting
Egd consultingEgd consulting
Egd consultingestrellagd
 
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
Projecte de Qualitat
 
Reptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
xavier suñé
 
Resum Estandards UNESCO
Resum Estandards UNESCOResum Estandards UNESCO
Resum Estandards UNESCOGisela.Valls
 
Llibre iso fdis_9001_cat_v07
Llibre iso fdis_9001_cat_v07Llibre iso fdis_9001_cat_v07
Llibre iso fdis_9001_cat_v07
Projecte de Qualitat
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formacióICE_URV_NU
 
El model e2cat 15
El model e2cat 15El model e2cat 15
El model e2cat 15
José A. Andrés Villena
 
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
ARGET URV
 
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
ARGET URV
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
Joan Simon
 
Curs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2catCurs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2cat
Projecte de Qualitat
 
Node 2 - INS de l'Ebre
Node 2 - INS de l'EbreNode 2 - INS de l'Ebre
Node 2 - INS de l'Ebre
CESIRE - Dept d'Educació - GENCAT
 
Lomce menorca
Lomce menorcaLomce menorca
Lomce menorca
Nombre Apellidos
 

Similar to El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament (20)

Ecd Tic
Ecd  TicEcd  Tic
Ecd Tic
 
Departament d'e learning
Departament d'e learningDepartament d'e learning
Departament d'e learning
 
El model de gestió e2cat
El model de gestió e2catEl model de gestió e2cat
El model de gestió e2cat
 
Exemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processosExemple gestio x_processos
Exemple gestio x_processos
 
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
Acreditació de coneixements i competències en tecnologies
 
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4
Acreditaci De Coneixements I Competncies En Tecnologies 1203411519439285 4
 
Egd consulting
Egd consultingEgd consulting
Egd consulting
 
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
Qualicat iso 9001_2015_v01_2febrer16
 
Reptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professoratReptes en la formació del professorat
Reptes en la formació del professorat
 
Resum Estandards UNESCO
Resum Estandards UNESCOResum Estandards UNESCO
Resum Estandards UNESCO
 
Reptes
ReptesReptes
Reptes
 
Llibre iso fdis_9001_cat_v07
Llibre iso fdis_9001_cat_v07Llibre iso fdis_9001_cat_v07
Llibre iso fdis_9001_cat_v07
 
Models de formació
Models de formacióModels de formació
Models de formació
 
El model e2cat 15
El model e2cat 15El model e2cat 15
El model e2cat 15
 
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
FIET2015 - L'acreditació i validació de competències dels estudiants universi...
 
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
FIETxs2015: Dr. Luis Marqués,L’acreditació i validació de competències per mi...
 
Taller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació DocentTaller Projectes d'Innovació Docent
Taller Projectes d'Innovació Docent
 
Curs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2catCurs avaluadors e2cat
Curs avaluadors e2cat
 
Node 2 - INS de l'Ebre
Node 2 - INS de l'EbreNode 2 - INS de l'Ebre
Node 2 - INS de l'Ebre
 
Lomce menorca
Lomce menorcaLomce menorca
Lomce menorca
 

More from Ismael Peña-López

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Ismael Peña-López
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ismael Peña-López
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Ismael Peña-López
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
Ismael Peña-López
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
Ismael Peña-López
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Ismael Peña-López
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Ismael Peña-López
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
Ismael Peña-López
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
Ismael Peña-López
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Ismael Peña-López
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Ismael Peña-López
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
Ismael Peña-López
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Ismael Peña-López
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Ismael Peña-López
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Ismael Peña-López
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Ismael Peña-López
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Ismael Peña-López
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Ismael Peña-López
 

More from Ismael Peña-López (20)

Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
Formación para desarrollar la organización: entornos complejos, personas abie...
 
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo públicoCiencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
Ciencia ciudadana: por qué ciudadana y cómo y quién impulsarla desde lo público
 
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPCTransformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
Transformación de la Administración Pública catalana. El rol de la EAPC
 
La nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a CatalunyaLa nova funció pública a Catalunya
La nova funció pública a Catalunya
 
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiquesL’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
L’Administració: tres apunts per un nou paradigma de les polítiques públiques
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPCDe la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
De la formación al acompañamiento integral del talento. El caso de la EAPC
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
 
Una nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estatUna nova Administració per a un nou model d’estat
Una nova Administració per a un nou model d’estat
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
 
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
La gestión integral del talento en la Administración centrada en la política ...
 
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
Las instituciones de formación ante la gestión del desconocimiento: La presci...
 
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
Aprendibilidad: por qué y cómo. El Modelo de aprendizaje y desarrollo de la E...
 
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
El treball per objectius: una visió sistèmica per la transformació de l'Admin...
 
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
Good practices and challenges in e-learning. From training to lifelong learni...
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
 
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
Conflictes Públics i àmbits d'actuació: Xarxes, política i conflictes. El cas...
 
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competenciaNuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
Nuevos retos de las organizaciones públicas. La participación como competencia
 
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
Del sistema de gobierno al ecosistema de gobernanza, de la función pública a ...
 
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
Seminari dirigit sobre problemes complexos. El cas de les Eleccions al Parlam...
 

El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament

 • 1. El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya 15/02/2023 Barcelona: EAPC
 • 2. Índex  D’on venim  Pla estratègic EAPC 2022-2027  Model d’Aprenentatge i Desenvolupament  Canvi organitzatiu 2
 • 4. Del sistema de govern a l’ecosistema de governança 4 Sistema  Conjunt d’elements estructurats  Actors definits i jerarquitzats  Sota unes normes  Que funcionen com un tot  El que no és dins, no és Ecosistema  Entorn/infraestructura de suport comú, amb serveis bàsics  Actors formals i informals convivint  Serveis, solucions i components especialitzats  Instàncies/aplicacions específiques  El sistema pot vertebrar o ser saltat Sistema educatiu Ecosistema d’aprenentatge Departament Direccions de centre Educadors Sistema educatiu Educació no-formal Aprenentatge informal Currículum Inspecció Pressupost Programes Activitats Situacions Espais Normes Acreditació Homologació Models Reconeixement Reputació Interès Utilitat Govern Governança
 • 5. Canvi de paradigma: de la funció pública al servei públic 5 Model: funció pública Model: servei i política pública Objecte El procediment administratiu El servei i la política pública Paper del treballador Aplicar el procediment Dissenyar i implantar un servei o política pública Selecció Basada en el coneixement de la norma Basada en les competències i habilitats del treballador per a l’acompliment de les funcions que haurà de desenvolupar Formació Actualitzar els coneixements del treballador quan canvia el procediment Fomentar el desenvolupament del treballador perquè adquireixi noves competències i habilitats per millorar el seu acompliment R+D+i Sobretot externalitzada Equip propi, comunitats de pràctica i aprenentatge Organització Jeràrquica Per projectes Funcionament lògic Expedient Interoperabilitat i ciència de dades Relacions entre unitats i administracions Competencials De col·laboració i complementarietat Mobilitat vertical En base a l’antiguitat i a formació generalista. Sovint va acompanyada de mobilitat horitzontal. En base a la capacitat. Requereix adquirir competències específiques. Generalment es progressa dins el mateix àmbit funcional. Mobilitat horitzontal Fàcil i relativament ràpida: el procediment és genèric. Difícil i lenta: requereix adquirir competències específiques
 • 6. Canvis en la demanda d’activitat i en l’organització  Formació estratègica  Formació al sector públic  Formació a directius i comandaments  Formació experiencial, orientació a reptes  Bones pràctiques, projectes innovadors  Procés d’estabilització  Creixement 2022 (+14)  Creixement 2023 (+10) (pendent aprovació pressupostos!) 6
 • 7. 7 Cap on anem Pla estratègic 2022-2027
 • 8. Visió i Missió Visió L’Escola és eix vertebrador de l’Ecosistema de Governança Pública de Catalunya i contribueix activament al seu disseny, implantació i avaluació. Missió L’Escola articula, promou i produeix recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent; la formació i l’aprenentatge; i l’organització de les institucions en l’àmbit de la governança pública; per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient. 8 Nou model d’Administració Pública L’Ecosistema de Governança Pública Nou model d’estat L’estat com a plataforma Nou model d’Escola Dissenya Articula Avalua
 • 9. Estratègia 2022-2027 9 Pla estratègic 2022-2027 Model d’aprenentatge i desenvolupament Laboratori de governança pública Sistema de selecció Canvi Organitzatiu Llei EAPC Pressupost 2022 Pressupost 2023 Pressupost 2024
 • 10. 10 Pla de cultura de la innovació Projectes de recerca Centre de recursos Difusió continguts Laboratori de governança pública Pla de formació i actualització professional Comunitats d’intercanvi de coneixement Plans acollida i desvinculació Plans d’aprenentatge i desenvolupament Marc curriculars, funcionals i competencials EAPC com a vertebradora ecosistema governança 1.1. Impulsar aprovació de la Llei EAPC 1.2. Impulsar nous elements institucionals de l’Escola 1.3. Impulsar elements estructurals de l’àmbit Econòmic 1.4. Impulsar elements estructurals de l’àmbit RRHH 1.5. Impulsar elements estructurals de l’àmbit de Qualitat i TIC EAPC com a plataforma de recerca, innovació i transferència del coneixement 4.1 Impulsar un model de la recerca i la innovació col·laboratives 4.2 Incidir en l’Agenda Pública mitjançant generació de coneixement 4.3 Articular la transferència de coneixements EAPC com a plataforma d’aprenentatge i desenvolupament 3.1 Definir i desplegar estratègies de desenvolupament professional per millorar les capacitats 3.2 Impulsar un model d’aprenentatge i desenvolupament EAPC com a referent en gestió integral talent 2.2. Implantar un sistema de captació i selecció 2.1. Establir el model dels marcs funcionals i perfils competencials de la gestió del talent Objectius estratègics i principals resultats
 • 11. 11 Model d’Aprenentatge i Desenvolupament
 • 12. Model d’aprenentatge i desenvolupament Accés a xarxes de persones expertes Projectes i desenvolupament professional Generació de nou coneixement en xarxa Accions i recursos d’autoaprenentatge Formació personalitzada i itineraris d’aprenentatge Ideació, prototipatge, pilotatge i validació Comprendre Aprendre a aprendre Mentalitat de creixement Interrogació i recerca CAPA 2 ACCIONS I INSTRUMENTS Poder CAPA 3 ENTORN Fer CAPA 1 APRENDIBILITAT Comprendre NIVELL 1 - ADQUISICIÓ Aprenentatge autònom i coneixement obert NIVELL 2 - APLICACIÓ Competències professionals i aprenentatge col·laboratiu NIVELL 3 - TRANSFORMACIÓ Recerca i aprenentatge basat en reptes EMPODERADOR COMPETENCIAL EXPERIENCIAL SOCIAL TRANSFORMADOR ATRIBUTS BÀSICS DEL MODEL PRINCIPIS RECTORS INTEGRITAT DIGITALITZACIÓ INNOVACIÓ
 • 13. Model d’aprenentatge i desenvolupament: implantació  Elaborar l’inventari d’instruments d’aprenentatge i desenvolupament de l’EAPC  Actualitzar i tipificar el portafoli de serveis d’aprenentatge, formació, recerca i innovació de l’EAPC  Adaptar instruments i serveis al nou model d’aprenentatge i desenvolupament  Identificar i dissenyar plans d’implantació d’àmbits estratègics en aprenentatge i desenvolupament  Centralitzar instruments i projectes transversals  Desplegar l’Àrea de Model d’Aprenentatge i Gestió del Coneixement 13
 • 15. Model d’aprenentatge i gestió del coneixement Administració, serveis i organització Cadenes clau i de suport Generalitat Formació professionalitzadora Administració local Recerca, innovació i transferència Recerca, innovació i desenvolupament Desenvolupament del talent SDG Formació SDG recerca i desenvolupament SDG Administració i organització Direcció EAPC Delegacions territorials 15
 • 16. Estructura de l’activitat 16 Blog de l’EAPC Actualitat RCDP blog RLD blog Agenda EAPC com a referent en gestió integral talent Àmbits funcionals Marcs competencials Perfils professionals Processos de selecció EAPC com a plataforma de recerca, innovació i transferència del coneixement Revistes Projectes d’innovació Projectes de recerca Casos Projectes de transferència Comunitat Professorat Alumni Informació corporativa EAPC com a vertebradora de l’ecosistema governança Pla Estratègic Model d’aprenentatge i desenvolupament Activitat institucional Identitat corporativa EAPC com a plataforma de desenvolupament EAPC com a plataforma d’aprenentatge Recursos d’aprenentatge Formació oberta Formació professionalitzadora Comunitats i mentories Desenvolupament directiu Formació estratègica Repositori Gestor acadèmic Laboratori CRM Eina de selecció Infraestructura
 • 17. Actualitat EAPC com a referent en gestió integral talent EAPC com a plataforma de recerca, innovació i transferència del coneixement Informació corporativa EAPC com a plataforma de desenvolupament EAPC com a plataforma d’aprenentatge Estructura de l’organització 17 EAPC com a plataforma de recerca, innovació i transferència del coneixement Projectes d’innovació Projectes de recerca Projectes de transferència EAPC com a plataforma de desenvolupament Disseny instruccional Gestió de la demanda i programació acadèmica Detecció de necessitats Gestió acadèmica Comunitats i mentories Pla estratègic d’aprenentatge i desenvolupament Àmbits funcionals Marcs competencials Perfils professionals Processos de selecció Model d’aprenentatge i desenvolupament EAPC com a referent en gestió integral talent EAPC com a plataforma d’aprenentatge Recursos d’aprenentatge CRM Repositori Gestor acadèmic Laboratori Suport a persones i equips Gestió econòmica i financera Eina de gestió del talent Organització i qualitat Pla Estratègic EAPC Suport institucional Tecnologia Infraestructura Actualitat Comunicació Divulgació
 • 18. Tota la informació presentada en aquest document es troba sota una Llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – No Comercial Per a més informació visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Gràcies! Per citar aquesta obra: Peña-López, I. (2023). El nou marc institucional de l’EAPC i el seu nou model d’aprenentatge i desenvolupament. Jornada de Responsables i Tècnics de formació del SISCAT Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya, 15 de febrer de 2023. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya http://ictlogy.net/presentations/20230215_ismael_pena-lopez_-_nou_marc_institucional_eapc_model_aprenentatge_desenvolupament.pdf Per contactar amb l'autor: http://contacte.ictlogy.net

Editor's Notes

 1. "Towards a citizen-centered multi-level ecosystem of political engagement" Political institutions need to unfold a new toolbox of participation approaches and instruments. There is a need to shift from (only) speaking to citizens to (also) listening to them. This is especially relevant when one considers the general trend of citizens fleeing from institutional participation and into informal spaces and means of participation, usually led by new actors that operate with different logics than traditional, institutional or representative ones. Part of this new approach relies on making participation a structural strategy, not a one-time initiative. At its turn, this structural strategy implies deploying a whole ecosystem of tools to support bi-directional information and communications and multi-level participation initiatives, from the local level to the European Union and vice-versa. This ecosystem should consist on, among other things, a network of institutions collaborating at different levels, a training system, a technological strategy to support participation and a governance body to coordinate it all. A new strategy with a new ecosystem necessarily demands a thorough transformation on how Administrations work, especially European institutions. The ideological framework that promotes this transformation is, at the institutional level, the Open Government model. This model is the answer that governments can give to the shift or paradigm of technopolitics happening at the citizens level. We have to transform the Administration by means of citizen participation and to transform the Administration to enable citizen participation.