1 de 6Notes de la Federació de Veïns de Sabadell (FAVS) sobre la necessàriaregeneració democràtica a fi dassolir una ciuta...
2 de 6El salari màxim dun regidor serà de 50.000 € anuals per tots els conceptes. A partirdaquí, sha de ponderar la resta ...
3 de 65. AuditoriaEl programa de mínims hauria de comprometre a realitzar una auditoria econòmica ipolítica (que es farà p...
4 de 6sestan utilitzant a lhora de realitzar les adjudicacions dels concursos públics en lesprestació de serveis externali...
5 de 6compleixin la seva funció i no es degradin, per al que es requereix la participació detotes les parts implicades del...
6 de 6les desgraciades conseqüències que les retallades en particular i la crisi en generalestan generant en cada vegada m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri

476 views

Published on

Document aprovat per la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell amb el títol: 'Notes de la FAVS sobre la necessària regeneració democràtica a fi d'assolir una ciutat més justa, participativa, culta i humana

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
280
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La FAV de Sabadell demana regeneració després del cas Mercuri

  1. 1. 1 de 6Notes de la Federació de Veïns de Sabadell (FAVS) sobre la necessàriaregeneració democràtica a fi dassolir una ciutat més justa, participativa,culta i humanaBenvolgutsDes de la FAVS creiem que avui i ara Sabadell no necessita tebiors, sinó que sadoptenmesures que il·lusionin la societat civil perquè apuntin que realment es canvien lesformes de fer i entendre la política, que no es tracti dun simple canvi de cromos .Entenem que perquè això és necessari un ampli consens que sota un programa demínims clar i unívoc per part de totes les forces que apostin conseqüentment per laregeneració democràtica i pugui presentar-se a la ciutat com a sortida a la situació.El que segueix són un conjunt de reflexions i propostes al voltant de temes queconsiderem importants.1. AusteritatUna de les obligacions de qualsevol administració i en tots els temps (amb crisi osense), és realitzar una distribució equitativa dels recursos de què disposa. Avui, ambles retallades imposades des de totes les instàncies (Unió Europea, governs de Madrid ide la Generalitat) i que afecten greument a lactivitat i serveis dels ajuntaments sha dedonar un pas endavant en la recerca de noves fonts dingressos, sense perjudicar mésla ja deteriorada economia de la ciutadania.Ens referim a les sous i altres emoluments de regidors i alts càrrecs, que consideremhan de ser revisats equiparant-los a la situació existeixen del mercat laboral (situació,que no sha doblidar, ha estat creada gradualment per les mesures que han anatadoptat els diferents partits mitjançant reformes laborals i pactes socials). Les mesuresque en aquest terreny proposem són:
  2. 2. 2 de 6El salari màxim dun regidor serà de 50.000 € anuals per tots els conceptes. A partirdaquí, sha de ponderar la resta de salaris amb vista a les responsabilitats i dedicació.Eliminació de dietes i prebenda de qualsevol tipus, entenent que en el sou sinclou totel necessari per al desenvolupament, en condicions dignes, del seu càrrec i més encaraentre els polítics que se suposa hi ha una voluntat de ser al poble per sobre dequalsevol altra consideració. En altres paraules, la pràctica ens ha demostrat que laprofessionalització de la política és un dels elements afavoridors de les corrupteles.2. Limitació dels mandatsLa tendència que els càrrecs polítics esdevinguin vitalicis és una cosa que, per sobre dequalsevol altra consideració, en poc o en res beneficia la democràcia, primer perquèper higiene democràtica la renovació és aconsellable i segon perquè el fet dels càrrecsvitalicis és altre un element que potencialment també afavoreix les corrupteles.Som conscients que es tracta duna decisió que ha de prendre el partit que es tracti,però com FAVS, constatem uns fets i exposem el nostre punt de vista al respecte,opinant que seria saludable que els càrrecs tinguessin una limitació de 2 legislatures.3. Càrrecs de confiançaEs constata que, en general, es tracta duna pràctica utilitzada amb interessos políticsper tal de col locar a determinades persones en determinats càrrecs i amb generosossous.Des de la FAVS considerem que la regeneració democràtica passa per eliminar aquestapràctica, establint com a criteri que qualsevol lloc de treball saposti pel personal delmateix Ajuntament a través dels mecanismes de promoció interna existents. Si enalgun cas no existís personal adequat per a això, ha demetre un informe consensuatentre Recursos Humans i el Comitè dEmpresa, que passi al Ple de lAjuntament per a laseva aprovació. Un cop aprovat, es posa en marxa els mecanismes legals existents pera la contractació duna persona externa.4. SubvencionsCreiem necessària una revisió de la política de subvencions que satorguena les entitats que basant-se en criteris objectius, per finalitzar amb lespresumpta xarxes clienta lars creades en els últims anys amb interessosclarament partidistes.
  3. 3. 3 de 65. AuditoriaEl programa de mínims hauria de comprometre a realitzar una auditoria econòmica ipolítica (que es farà pública a la pàgina web de lajuntament) per tenir un coneixementexacte de lestat dels comptes de lajuntament en ordre a ingressos i despeses i nivell icaracterístiques de lendeutament. Entre altres qüestions que vinguin a aclarir aquestasituació, caldrà abordar també en aquesta auditoria: Les operacions immobiliàries, de requalificacions, de concessions, etc. El percebut per diferents conceptes per tots els regidors, incloent les despeses deVISA, cost de vehicles oficials, guardaespatlles i tot allò susceptible de serquantificat monetàriament Aportacions directes o indirectes als mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) Etc6. Participació i informació transparentEls mecanismes de participació actual, en bona mesura burocràtics i formalistes, hande ser revisats en profunditat (o rebutjats si escau) i deixar pas a mecanisme àgils iefectius on la participació no es converteixi en un instrument perquè la ciutadaniapugui participar activament en els assumptes públics. Una bona manera de començarseria el recollir lopinió de les entitats al respecte.La informació transparent ha de suplir a lopaca i donada amb comptagotes oexcessivament tècnica que sha anat donant. Cap pregunta, cap consulta pot quedarsense resposta i donada amb la claredat necessària per cobrir lobjectiu dunainformació transparent que ha destar a labast de tota la ciutadania.7. Cohesió, solidaritat i integració socialUn dels grans perills de lactual crisi és laugment de la marginalitat en cada vegadamés amplis sectors socials. El treball per abordar aquesta problemàtica i pal · liar lesconseqüències per a la convivència i cohesió social passa, entre altres coses, perlelaboració de plans integrals als barris que puguin detectar la problemàtica encadascun dells, les seves necessitats, i les propostes que corresponguin en cada cas.8. Les concessions de serveisLAdministració pública no pot convertir-se en col·laboradors necessaris per al fomentde la precarietat laboral i / o el frau de llei com pot estar succeint amb els criteris que
  4. 4. 4 de 6sestan utilitzant a lhora de realitzar les adjudicacions dels concursos públics en lesprestació de serveis externalitzats (neteja, seguretat, manteniment, etc.)Els plecs de condicions han destablir clarament que no es tindran en consideració lesofertes de les empreses que per estar per sota del que en cada cas marqui el convenidel sector per als treballadors i el respecte a les condicions socials del mateix i establirmecanismes de seguiment del compliment estricte.Paral·lelament caldrà revisar la febre externalitzadora i les seves conseqüències en totsels ordres (econòmic, social i polític) i caldrà qüestionar alguns dels mites utilitzats perjustificar les externalitzacions.9. DesnonamentsLa gravetat del problema no permet una actitud basada en les bones paraules. Calprendre duna vegada per totes, mesures contra els desnonaments, des recolzant ladació el pagament fins al lloguer social com a mesura per evitar els desnonamentsParal·lelament, amb lobjectiu dincidir a la baixa en el mercat de lhabitatge, urgeix larealització dun cens dhabitatges desocupats i en un primer moment en els casosdhabitatges desocupats en mans dels bancs i immobiliàries, establir una taxa queserveixi de constrenyiment per fer aflorar al marcat el parc dhabitatges buits amblobjectiu que els cal tant de compravenda com de lloguer es regularitzin en funció deloferta i demanda sense especulacions pel mig.10. Posició unívoca en defensa dels serveis públics (sanitat, educació, serveissocials, etc.)La presumpta sortida de la crisi lestan dirigint els autèntics responsables de la mateixaamb receptes que en essència busquen el desmantellament de lEstat de Benestar amblobjectiu de privatitzar els serveis públics convertint-los en una mercaderia i que eldeute privat de bancs i grans empreses sigui assumida i pagada amb els diners de tots itotes les contribuents. Amb aqueta jugada, els que ens van ficar en la crisi sestanconvertint en més poderosos i més rics mentre la població anem veient com elsnostres drets, prestacions i el nostre futur es van reduint i esfumant.La FAVS considera que els que representen la ciutadania des de lajuntament ha demantenir una postura ferma contra les retallades i juntament amb la societat civil,rebutjar el futur al qual volen portar-nos.Cal fer un mapa de la ciutat sobre el temes de sanitat, educació, serveis socials i fer undiagnòstic i adoptar les mesures adequades en cada cas perquè els serveis públics
  5. 5. 5 de 6compleixin la seva funció i no es degradin, per al que es requereix la participació detotes les parts implicades dels diferents sectors i ser valents a lhora de defensar elsdrets socials i els serveis públics11. Política laboralLa superació de la crisi no pot ser a costa dels que res han tingut a veure amb ella. És elcas dels treballadors i les treballadores i en el cas de lAjuntament, siguin funcionaris olaborals, aplicar les retallades que imposen irracionalment des daltres instàncies perbeneficiar precisament als causants de la crisi, demostra un seguidisme que no escorrespon amb una administració que per proximitat amb la ciutadania, hauria destarvetllant pels seus interessos conseqüentment.Apostem per una revisió de les últimes retallades i consensuar els acords amb lavoluntat de mantenir les condicions laborals socials i econòmiques dels treballadors iles treballadores.12. Urbanisme, sostenibilitat i medi ambientLes polítiques durbanisme a la carta que sha vingut utilitzant fins ara, el vistiplau cap apolítiques dinfraestructures sense sentit i destudis rigorosos (gasoducte, quartcinturó, ...) o la poca atenció dedicada a temes mediambientals i de salut (sorolls , aire,aigua, etc.) han de donar un gir significatiu apostant per la sostenibilitat i per acostar-nos a una ciutat amb una petjada ecològica sostenible.13. Patrimoni i culturaPreservar el patrimoni ciutadà com a herència que hem de preservar i reservar per afutures generacions és una tasca que ha destar en lagenda de qualsevol administracióque es preï.La cultura en totes les seves manifestacions com a element cohesionador, decreativitat i de desenvolupament de les aptituds individuals i col · lectives, han depotenciar i quedar lliure de pressions i clientelismes.Conclusions generalsUn cop quantificat lestalvi i els ingressos que les arques municipals poden obtenir perles mesures que proposem (i les que segurament poden aportar en la mateixa direcciódes daltres instàncies) i una vegada coneguda la realitat econòmica de lajuntament,podrà abordar, amb la participació efectiva de tots els actors socials, la distribucióequitativa dels nous recursos ingressats amb vista a abordar el com pal·liar o eliminar
  6. 6. 6 de 6les desgraciades conseqüències que les retallades en particular i la crisi en generalestan generant en cada vegada més sectors socials.abril de 2013Federació dAssociacions de Veïns de Sabadell

×