Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taula de l'Economia Col·laborativa a Barcelona

3,707 views

Published on

Proposta de Taula de l'Economia Col·laborativa a Barcelona

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Taula de l'Economia Col·laborativa a Barcelona

  1. 1.   Taula de l'Economia Col∙laborativa a Barcelona    L'economia col∙laborativa és aquella con els ciutadans, educats i connectats, s'organitzen                      en base a xarxes i que estan transformant la manera com produïm, consumim, ens                            financem i compartim coneixement. Els ciutadans promouen i participen d'aquestes activitats                      per resoldre les seves necessitats diàries i ho fan sense demanar permís ni perdó.    Es tracta d'una economia en ràpida expansió arreu del món. Barcelona és reconeguda                          com una de les ciutats capdavanteres i amb més potencial a nivell Europeu gràcies a les                                empreses del sector presents a la ciutat (Airbnb, Kantox, SocialCar, Wallapop, EatWith,                        Trip4Real, Goteo, etc.), les iniciatives municipals que van des del Bicing o Whabit als Ateneus                              de Fabricació passant per la plataforma Sentilo i el govern obert, i també la celebració                              d'esdeveniments com FADFest, Fab10, SmartCityExpo i MobileWorldCongres. En resum una                    ciutat Smart + Mobile + Productiva + Open = Ciutat Col∙laborativa i atractiva.    L'economia col∙laborativa presenta evidents beneficis econòmics, socials i                mediambientals per a les ciutats i els ciutadans. Les iniciatives, tot i voler aportar solucions,                              ens molts casos s'enfronten a importants reptes per encaixar en la societat actual que no                              ha previst un rol tan actiu per part dels ciutadans produint i intercanviant valor de manera directa:   ● Regulació en aspectes com les llicencies, el pagament d'impostos, les assegurances,                      la zonificació, etc.  ● Mesura de l'impacte real d'aquestes activitats que ajuden a fer visible moltes de les                            capacitats de la ciutat. Aquest impacte no sempre és mesurable només en termes                          econòmics tradicionals.   ● La protecció dels ciutadans tant en el seu rol tradicional de consumidor com en el nou                                rol de productor.  ● Rol de l'administració com a acompanyador i usuari de l'economia col∙laborativa en                        la mesura que ajuda a assolir objectius de govern i altres compromisos com l'Agenda21    Es proposa la creació d'una “Taula de l'Economia Col∙laborativa a Barcelona” on aquests                          reptes es puguin adreçar de manera proactiva i constructiva mitjançant processos oberts                        on participin representats de 1) Empreses de l'economia col∙laborativa, 2) Administració local, 3)                          Usuaris d'aquests serveis i 4) Experts independents.    Diverses ciutats al món ja estan incorporant mecanismes similars per al desenvolupament de                          polítiques de promoció de l'economia col∙laborativa i considerem que Barcelona no hauria de                          quedar­se enrere. Algunes de les ciutats que lideren el moviment de Ciutats Col∙laboratives                          són Seoul, Amsterdam, Portland, Nova York o San Francisco (Barcelona hi té un pont establert)    Per fer­nos arribar la vostra opinió i establir els següents passos contacteu amb:   Albert Cañigueral: albert@ouishare.net   Javi Creus: javicreus@ideasforchange.com 

×