Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skryté pasce Zákonníka práce

1,685 views

Published on

JUDr. Pavol Rak, managing partner právnej kancelárie NOERR

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skryté pasce Zákonníka práce

 1. 1. Bratislava, 17. januára 2013Skryté pasceZákonníka práceJUDr. Pavol Rak, PhD.Pavol.Rak@noerr.com, www.noerr.com
 2. 2. Skryté pasce Zákonníka práce■ Predzmluvné vzťahy a nábor zamestnancov■ Pracovná zmluva – druh práce■ Neplatné skončenie pracovného pomeru■ Tehotenstvo, materská a rodičovská dovolenka■ Závislá práca■ Konto pracovného času■ Dohody mimo pracovného pomeru■ Ďalšie problematické ustanovenia 2
 3. 3. Nábor zamestnancov – predzmluvné vzťahy■ „Rokovanie“ o uzavretí pracovnej zmluvy■ Komplex informačných povinností tak pre zamestnávateľa ako i pre „uchádzača“■ Sankcie – primeraná (zákonom neobmedzená) peňažná náhrada■ Zákon o zamestnanosti – Zákaz zverejňovania ponúk zamestnania, ktoré obsahujú obmedzenia a diskrimináciu (rasa, farba pleti, pohlavie, vek, jazyk, viera, zdravotné postihnutie, manželského a rodinného stavu .....)■ „Do nášho mladého dynamického kolektívu hľadáme bezúhonného zamestnanca bez záväzkov.“ 3
 4. 4. Nábor zamestnancov – informačné povinnosti■ Zamestnávateľ – sa nesmie pýtať na: – Tehotenstvo – Rodinné pomery – Bezúhonnosť (s výnimkami) – Politická, odborová a náboženská príslušnosť – § 62 zákona 5/2004 (otázky národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné)■ „Máte deti? Ak áno, koľko? Ako bude o nich postarané, kým Vy budete v práci?“■ „Ste ženatý/vydatá?“■ „Ako často ste boli posledný rok chorý/chorá?“ 4
 5. 5. Pracovná zmluva■ Druh práce a stručná charakteristika práce – Určujú rozsah dispozičnej právomoci zamestnávateľa, možnosti preradenia zamestnanca – Druhové vymedzenie, nie výsledok – Aj alternatívne alebo kumulatívne určenie – Druh práce – Stručná charakteristika – Pracovná náplň – Zmena druhu práce – § 55 ZP alebo dohoda – „vykonávanie (akýchkoľvek) prác podľa potrieb a pokynov zamestnávateľa“ 5
 6. 6. Neplatné skončenie pracovného pomeru■ Prísne formalistický postoj súdov k splneniu materiálnych a formálnych podmienok platnosti výpovede – iba zákonné výpovedné dôvody – ponuková povinnosť – povinnosť prerokovať so zástupcami zamestnancov – prekluzívne lehoty – písomné upozornenie■ Finančná expozícia zamestnávateľa – v zásade minimálne náhrada mzdy za 12 mesiacov, maximálne za 36 mesiacov – moderačné právo ale nie povinnosť súdu – absentujú kritériá pre posúdenie výšky náhrady mzdy 6
 7. 7. Tehotenstvo, materská a rodičovská dovolenka■ Ochrana v tehotenstve až od písomného oznámenia zamestnávateľovi?■ Materská a rodičovská dovolenka – zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko – MD – nie menej priaznivé podmienky a všetky zlepšenia – RD – zachovanie práv a všetky zmeny (aj negatívne) – MD a RD pre muža sa rozdielne počítajú (od nástupu na MD / od narodenia dieťaťa)■ Zamestnanci na zastupovanie – doba určitá, bez limitu 2 rokov 7
 8. 8. Závislá práca■ Závislá práca – zníženie počtu definičných prvkov z 10 na 6 – podriadenosť zamestnanca (zadávanie práce, kontrola, sankcie) – osobne zamestnancom (viazaný na osobu zamestnanca, neprenosný charakter právneho vzťahu) – pre zamestnávateľa a v jeho mene (na účet zamestnávateľa, prospech ide zamestnávateľovi ale aj riziko) – pokyny zamestnávateľa – v pracovnom čase určenom zamestnávateľom – za mzdu alebo odmenu■ Dôležité: Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom vzťahu.■ Dôsledky : – rozšírenie okruhu činností spadajúcich pod závislú prácu – uľahčenie postupu inšpekcie práce – výslovný zákaz pokrývať závislú činnosť inými zmluvnými formami – nielen čierna práca (obchodní zástupcovia?) 8
 9. 9. Konto pracovného času■ Zrušenie dvojitej úpravy – konto pracovného času (§87a) a flexikonto (§142a ZP)■ Kolektívna zmluva alebo dohoda so zástupcami zamestnancov■ Priemerný týždenný pracovný čas max 48 hod. za 12 mes.■ Vypláca sa iba základná zložka mzdy■ Vyrovnávacie obdobie 30 mesiacov – fakticky zabraňuje jeho dlhodobejšiemu využitiu. Stanovenie maxím +/- 400 hodín? 9
 10. 10. Dohody mimo pracovného pomeru■ Priblíženie k pracovnému pomeru■ Platenie odvodov■ Úprava pracovného času a doby odpočinku / prestávky v práci (§91 ZP) – nepretržitý denný odpočinok (§92 ZP) – nepretržitý odpočinok v týždni (§93 ZP) – dni pracovného pokoja (§94 a §95 ZP) – nočná práca (§98 ZP) – max 12 hodín (8 mladiství) v priebehu 24 hodín 10
 11. 11. Ďalšie problematické ustanovenia■ Zabezpečovacie prostriedky – limitované a fakticky nevyužiteľné ako preventívne opatrenia■ „Zmluvná pokuta“ za nezotrvanie počas výpovednej doby – zvýšenie maximálnej výšky, naďalej absentuje možnosť zrážky zo mzdy■ Posudzovanie pracovného času u každého zamestnávateľa osobitne■ Pracovné voľno zástupcov zamestnancov s náhradou mzdy závislé od počtu zamestnancov (15 min./mes./zamestnanec)■ Obmedzená zmluvná voľnosť■ Podnet na zmenu Zákonníka práce? 11
 12. 12. Skryté pasce Zákonníka práce Ďakujem za pozornosť 12
 13. 13. KancelárieAlicante Bukurešť Kyjev New YorkNoerr Alicante IP, S.L. S.P.R.L. Menzer & Bachmann - Noerr TOV Noerr LLPPaseo de la Explanada 2, 2 izq. Noerr Vul. Khreschatyk, 7/11 Representative Office03002 Alicante Str. General Constantin 01001 Kyjev 885 Third Avenue, Suite 2406Španielsko Budişteanu nr. 28 C, Sector 1 Ukrajina New York, NY 10022T +34 965 980480 010775 Bukurešť T +380 44 4953080 USA Rumunsko T +1 212 4331396Berlín T +40 21 3125888 LondýnNoerr LLP Noerr LLP PrahaCharlottenstraße 57 Drážďany 25 Old Broad Street Noerr s.r.o.10117 Berlín Noerr LLP Londýn EC2N 1HQ Na Poříčí 1079/3aSNR Paul-Schwarze-Straße 2 Spojené kráľovstvo 110 00 PrahaT +49 30 20942000 01097 Drážďany T +44 20 75624330 Česká republika SNR T +420 233 112111Bratislava T +49 351 816600 MoskvaNoerr s.r.o. Noerr OOO VaršavaAC Diplomat Düsseldorf 1-ya Brestskaya ul. 29 Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k.Palisády 29/A Noerr LLP 125047 Moskva Al. Armii Ludowej 2681106 Bratislava Speditionstraße 1 Ruská Federácia 00-609 VaršavaSlovenská republika 40221 Düsseldorf T +7 495 7995696 PoľskoT +421 2 59101010 SNR T +48 22 5793060 T +49 211 499860 MníchovBudapešť Noerr LLPKanzlei Noerr & Partner Frankfurt nad Mohanom Brienner Straße 28Fő utca 14-18 Noerr LLP 80333 Mníchov1011 Budapešť Börsenstraße 1 SNRMaďarsko 60313 Frankfurt nad Mohanom T +49 89 286280T +36 1 2240900 SNR T +49 69 9714770info@noerr.comwww.noerr.com 13

×