Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bedrijfspresentatie

871 views

Published on

beknopte presentatie Performance Improvers

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedrijfspresentatie

 1. 1. “Als het beter kan, doe het dan” performance improversConsultancy Interim-management Coaching
 2. 2. “Elke organisatie laat kansen liggen om het rendement te verbeteren”• Verbeteren van de prestaties van de commerciële organisatie er wordt meer verkocht met minder mensen• Verbeteren van de marketingcommunicatieprocessen time-to-market en ketenkosten dalen fors• Verbeteren van de operationele kwaliteit klantrelatie verbetert en klacht- en herstelkosten dalen fors• Verbeteren van logistieke processen logistieke- en faalkosten nemen af• Verleggen of verbreden van de marktfocus naar aantrekkelijke marktsegmenten kwetsbaarheid neemt af en de winst neemt toe• Herstructureren van de ondersteunende diensten met minder mensen meer werk verzetten en de bestuurbaarheid van de onderneming verbetertWij helpen ondernemingen met het significant en op lange termijnhoudbaar verbeteren van hun prestaties
 3. 3. Behaalde resultaten voor onze klanten• Retail: Besparing van 700.000 Euro per jaar door het anders inrichten van de interne logistiek• E-commerce: Reductie herstelkosten van 290.000 Euro per jaar door de operationele organisatie efficiënter en effectiever in te richten• Retail: Structurele besparing van 700.000 Euro per jaar door de multichannel marketingoperatie efficiënter te organiseren door de implementatie van MRM• Communicatie: Een omzetgroei van 30% in een jaar tijd door ontwikkeling van betere producten, aanscherpen klantfocus en de ontwikkeling van verkoopvaardigheden• Logistiek: Invoeren van Corporate Sales (key-accountmanagement) waardoor de succesrates met 20% zijn verbeterd en betere, meer klantgerichte, lange termijn investeringen worden gedaan• Grafische industrie: Samen met aandeelhouders en directieteam een nieuw strategisch plan ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee de continuïteit is veiliggesteld en diverse quick wins zijn gerealiseerd ter waarde van 1.200.000 Euro per jaar
 4. 4. Waarom kiezen voor performance improvers?Onze kernwaarden en principes:• We definiëren vooraf een te behalen resultaat, geen vage beloftes• We werken alleen met de beste adviseurs die zelf ook ondernemer zijn Geen junior adviseurs aan tafel• We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Deadlines worden gehaald en een duidelijke factuur zonder verassingen achteraf• We werken snel en doortastend en houden onze kosten laag, waardoor uw investering beperkt blijft• We zetten voor onze klanten altijd een stap extra• We gaan voor lange termijn relaties en niet voor gewin op korte termijn• Absolute integriteit en respect voor de mensen waar we mee werken bepaalt ons handelen
 5. 5. Waarom kiezen voor performance improvers?Onze stijl:• Met daadkracht maken we snel de feitelijke oorzaak van het probleem inzichtelijk• Vragen en luisteren leiden ons handelen, zodat we de situatie echt leren begrijpen• De fact-based waarheid wordt besproken met de klant en is de voor onderling vertrouwen• Commitment van de top van de organisatie en de wil ‘van binnen uit’ zijn kritieke succesfactoren• Oplossingen zijn realistisch, evenwichtig en samenhangend en opgedeeld in haalbare stappen. We brengen focus aan en zorgen dat er gezamenlijk keuzes worden gemaakt• Ons verbeteradvies staat niet in een dik rapport maar is beknopt, simpel en overzichtelijk• Onze veranderaanpak is praktisch, realistisch en haalbaar. We streven naar een juiste balans tussen een resultaat- en mensgerichte aanpak• Door actieve betrokkenheid van de sleutelfunctionarissen bij onze klanten zorgen we voor duurzame prestatieverbetering• Door actieve coaching buigen we weerstand om in constructief en toekomstgericht gedrag en stimuleren we duurzame gedragsverandering• We zorgen dat successen worden gevierd en we zorgen voor oprechte steun en aandacht op de moeilijke momenten• Tijdens het veranderproces reflecteren we gezamenlijk regelmatig op de feitelijke voortgang en sturen we bij• We streven altijd naar het beste resultaat tegen de laagst mogelijke kosten
 6. 6. De diensten van performance improversConsultancyWe beschikken over een portfolio met transparante en betaalbare concepten, die zich in deadviespraktijk hebben bewezen (case-base). Op basis hiervan brengen we, in nauwesamenwerking met de klant, het “verborgen geld” binnen de bedrijfsvoering in beeld en wehelpen dit te verzilveren. Deze concepten en onze jarenlange praktijkervaring leiden snel,efficiënt en effectief tot de kern van het vraagstuk en de gevraagde oplossing.Interim managementWe beschikken over een netwerk van de beste interim-managers en -directeuren om de adviezente helpen implementeren en de prestaties te verbeteren. Aan de hand van onze analyse van deonderneming en de uitdaging, bepalen we in overleg met de klant , de timing en het juisteprofiel.Performance coachingDe mens is de kritieke succesfactor. We bieden coaching voor de verschillende niveaus in deorganisatie zodat de mensen begeleid worden bij het noodzakelijke veranderproces en in staatzijn om het verbeterpotentieel daadwerkelijk blijvend te verzilveren.
 7. 7. Referenties• Worden op verzoek en na schriftelijke toestemming van onze opdrachtgever verstrekt
 8. 8. De founding partnersMarcel Winkelman (45 jaar)Marcel heeft 25 jaar werkervaring en heeft bedrijfskunde en marketing gestudeerd. Heeft ruimeoperationele, commerciële en general managementervaring opgedaan in verschillendeondernemingen. Heeft diverse impactvolle verandertrajecten begeleid in eindverantwoordelijkedirectiefuncties. Zijn kracht ligt in het snel ontdekken van verbeterpotentieel, het ontwerpen vande veranderstrategie en het motiveren van de mensen die het veranderproces tot een succesmoeten maken.“Ondernemen is topsport, als de bezieling er is dan zijn mensen in organisaties tot grote daden instaat. Mensen stimuleren en ze boven zichzelf uit zien stijgen, dat is wat mij motiveert”Henk Heijtlager MBA (49 jaar)Meer dan 25 jaar ervaring in marketing, sales en de operatie van een bekende multinational.In diverse functies zoals marketing-, salesmanager, business unit directeur, operationeeldirecteur, programmamanager en lid van de commerciële- en operationele directie.Succesvol track-record met reorganisaties en veranderprocessen Zijn kracht ligt in het“hands-on” vertalen van strategie naar de dagelijkse praktijk waar de veranderingendaadwerkelijk tot stand moeten komen.“In elke organisatie gaat het om mensen. Doelen worden snel en duurzaam behaald alser balans is tussen resultaat - en mensgerichtheid..”
 9. 9. Nieuwsgierig naar onze resultaatgerichte werkwijze zonder onnodige franje? Bel of mail naar:Marcel Winkelman Henk Heijtlagermobiel: 06-12745798 mobiel: 06-53773348mail: marcel@winkelmanenpartners.nl mail: henk@heijtlagerenpartners.nl

×