Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הגברת תודעת השימוש באינטרנט באוכלוסיה הנשית

674 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הגברת תודעת השימוש באינטרנט באוכלוסיה הנשית

 1. 1. ‫שקופית‬1 ‫מטרת‬‫הפרוייקט‬ ‫השימוש‬ ‫תודעת‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫באינטרנט‬‫הנשית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬.
 2. 2. ‫שקופית‬2 ‫אינטרנט‬ ‫למה‬ ‫פה‬ ‫זה‬ ‫כי‬!!! "‫וזה‬"‫להעלם‬ ‫מתכוון‬ ‫אינו‬,‫אלא‬,‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫מתפקדות‬ ‫אנו‬ ‫בו‬ ‫נוסף‬ ‫חיים‬ ‫מרחב‬. ‫לסביבה‬ ‫המתאימים‬ ‫חיים‬ ‫כישורי‬ ‫לפתח‬ ‫עלינו‬ ‫דיגיטאלית‬. ‫מסיגה‬ ‫ואינטרנט‬ ‫במחשב‬ ‫משימוש‬ ‫הימנעות‬ ‫לאחור‬ ‫האשה‬ ‫את‬.
 3. 3. ‫שקופית‬3 ‫נשים‬ ‫דווקא‬ ‫למה‬ ‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫הנשים‬-50‫ישראל‬ ‫מאוכלוסיית‬ ‫אחוז‬ ‫המשפחתי‬ ‫התא‬ ‫במוקד‬ ‫המרכזי‬ ‫הציר‬ ‫הינן‬ ‫הנשים‬ ‫באופן‬ ‫משפיעים‬ ‫האישה‬ ‫וידע‬ ‫יכולות‬ ‫וטיפוח‬ ‫השקעה‬ ‫הבית‬ ‫בני‬ ‫על‬ ‫ישיר‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫למשאבי‬ ‫מלאות‬ ‫לשותפות‬ ‫נשים‬ ‫הפיכת‬ ‫הביתיים‬ ‫המידע‬ ‫פעיל‬ ‫שוק‬ ‫כפלח‬ ‫לנשים‬ ‫גוברת‬ ‫התייחסות‬(‫צרכנות‬ ‫נבונה‬) ‫ברשת‬ ‫האזרחי‬ ‫בשיח‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫פעילה‬ ‫השתתפות‬– "‫נשים‬ ‫אחוות‬"
 4. 4. ‫שקופית‬4 ‫עובדות‬...‫עובדות‬*... 4‫בני‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬13‫כיום‬ ‫גולשים‬ ‫ומעלה‬ ‫באינטרנט‬‫כ‬ ‫המהווים‬-74%‫בגילאי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫מכלל‬13‫ומעלה‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫ותדירות‬ ‫בהיקף‬ ‫ניכרת‬ ‫עלייה‬ ‫בישראל‬: %73‫לרשת‬ ‫מחוברים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬,‫כ‬ ‫מתוכם‬-96%‫מאינטרנט‬ ‫נהנים‬ ‫מהיר‬. *‫חברת‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫האינטרנט‬ ‫סקר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬TIM,‫יוני‬2008 ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫הקיף‬ ‫הנוכחי‬ ‫הסקר‬1305‫אינטרנט‬ ‫משתמשי‬(‫בני‬13‫ומעלה‬)‫בישראל‬ ‫יהודיים‬ ‫ישובים‬ ‫של‬ ‫ומייצג‬ ‫ארצי‬ ‫מפיזור‬. ‫בישראל‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫לכלל‬ ‫בהתייחס‬ ‫מובאים‬ ‫המספריים‬ ‫הנתונים‬,‫והערבים‬ ‫העולים‬ ‫מגזרי‬ ‫של‬ ‫משלים‬ ‫אומדן‬ ‫כולל‬.
 5. 5. ‫שקופית‬5 ‫ברשת‬ ‫הישראלים‬ ‫הגולשים‬ ‫עושים‬ ‫מה‬? ‫הגולשים‬ ‫רוב‬(95‫אחוז‬)‫ברשת‬ ‫מידע‬ ‫מחפשים‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דואר‬(84%*) ‫עיתונים‬ ‫קריאת‬,‫מגזין‬ ‫או‬ ‫חדשות‬(88%) ‫משחקים‬(46%*) ‫וקבצים‬ ‫תוכנות‬ ‫הורדת‬(70%) ‫וידאו‬ ‫בקטעי‬ ‫צפיה‬(70%) ‫פיננסיות‬ ‫או‬ ‫בנקאיות‬ ‫פעולות‬(64%) ‫מוצר‬ ‫קנייה‬/‫שירות‬(42%*) ‫מידיים‬ ‫מסרים‬ ‫בתוכנות‬ ‫התכתבות‬(55%) *‫מסקר‬ ‫אינם‬ ‫בכוכבית‬ ‫המסומנים‬ ‫נתונים‬TIM‫יוני‬2008‫מסקר‬ ‫אלא‬TIM‫יוני‬2005
 6. 6. ‫עלייה‬ ‫במגמת‬ ‫נמצאים‬ ‫המקוונים‬ ‫השימושים‬ ‫מרבית‬.‫בולטת‬ ‫חדשות‬ ‫לאתרי‬ ‫בגלישה‬ ‫גידול‬ ‫מגמת‬ ‫במיוחד‬(67%)‫ולמטרות‬ ‫ונסיעות‬ ‫טיולים‬(62%.)‫רחב‬ ‫פס‬ ‫ביישומי‬ ‫גידול‬ ‫ה‬ ‫בשל‬:47% ‫ברשת‬ ‫שיחקו‬ ‫מהנשאלים‬,26%‫ברדיו‬ ‫למוזיקה‬ ‫האזינו‬ ‫אינטרנט‬.* ‫המסחר‬ ‫באתרי‬ ‫הקניות‬ ‫בהיקפי‬ ‫גם‬ ‫גידול‬.‫כ‬-41%‫מכלל‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫הזמנת‬ ‫או‬ ‫קניות‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫הגולשים‬ ‫קבוע‬ ‫נוהג‬ ‫או‬ ‫כהרגל‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫כלשהם‬.* ‫שקופית‬6
 7. 7. ‫שקופית‬7 ‫הקורס‬ ‫קונספט‬ ‫במינו‬ ‫מיוחד‬ ‫קורס‬ ‫הינו‬ ‫הקורס‬:‫ובשבילכן‬ ‫לכן‬ ‫מיועד‬ ‫הוא‬ ‫לחייכן‬ ‫ישירות‬ ‫קשורים‬ ‫בקורס‬ ‫והתרגילים‬ ‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫ואתן‬ ‫האישיים‬‫מיידית‬ ‫תועלת‬ ‫מהם‬ ‫תפיקו‬. ‫שעור‬ ‫כל‬ ‫בתחילת‬,‫דברים‬ ‫על‬ ‫תספרו‬ ‫בה‬ ‫שיחה‬ ‫נקיים‬ ‫השבוע‬ ‫במהלך‬ ‫לכן‬ ‫שקרו‬,‫המחשב‬ ‫כיצד‬ ‫נגלה‬ ‫וביחד‬ ‫אתכן‬ ‫לשרת‬ ‫יכולים‬ ‫והאינטרנט‬. ‫זכרו‬!‫אדם‬ ‫כבני‬ ‫אתכן‬ ‫להעצים‬ ‫יכול‬ ‫האינטרנט‬,‫כנשות‬ ‫מקצוע‬,‫וכחברים‬ ‫כהורים‬.‫חייכן‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫יכול‬ ‫האינטרנט‬ ‫אותם‬ ‫ולהעשיר‬–‫הדלת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫פתחו‬.
 8. 8. ‫שקופית‬8 ‫הקורס‬ ‫מתכונת‬ 10‫מפגשים‬,‫יארך‬ ‫מפגש‬ ‫כל‬3‫שעות‬. ‫מיקום‬–‫מחשבים‬ ‫מעבדת‬(‫בי‬"‫ס‬,‫מתנ‬"‫ס‬,‫מרכז‬ ‫קהילתי‬,‫להב‬ ‫מרכז‬"‫וכד‬ ‫ה‬') ‫את‬ ‫ותתרגל‬ ‫מחשב‬ ‫מול‬ ‫תשב‬ ‫משתתפת‬ ‫כל‬ ‫בכיתה‬ ‫הנלמד‬. ‫עלות‬_______
 9. 9. ‫שקופית‬9 ‫תכירו‬...‫שולה‬ ‫זו‬ ‫לה‬ ‫נקרא‬ ‫אנחנו‬"‫הישנה‬ ‫שולה‬"
 10. 10. ‫שקופית‬10 ‫שולה‬ ‫זו‬ ‫גם‬... "‫החדשה‬ ‫שולה‬"
 11. 11. ‫שקופית‬11 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫אוטובוסים‬ ‫בשני‬ ‫לעבודה‬ ‫בבוקר‬ ‫נוסעת‬.‫הזמנים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫יודעת‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫שלהם‬.‫לכן‬,‫בתחנה‬ ‫בהמתנה‬ ‫יקר‬ ‫זמן‬ ‫מבזבזת‬ ‫היא‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫ב‬ ‫האוטובוסים‬ ‫יציאת‬ ‫זמני‬ ‫את‬ ‫בודקת‬‫אגד‬ ‫אתר‬. ‫את‬ ‫בודקת‬ ‫ואפילו‬‫התנועה‬ ‫דיווחי‬‫מהבית‬ ‫יוצאת‬ ‫שהיא‬ ‫לפני‬.
 12. 12. ‫שקופית‬12 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫שעל‬ ‫והפתקים‬ ‫הדואר‬ ‫את‬ ‫ולמיין‬ ‫לקרוא‬ ‫ומתחילה‬ ‫למשרד‬ ‫מגיעה‬ ‫שולחנה‬.‫כך‬ ‫אחר‬,‫לפניות‬ ‫עונה‬ ‫היא‬–‫והפקס‬ ‫הטלפון‬ ‫באמצעות‬,‫ועולה‬ ‫לקומה‬5‫גבייה‬ ‫למחלקת‬ ‫מהפניות‬ ‫חלק‬ ‫להעביר‬ ‫כדי‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫האי‬ ‫את‬ ‫ובודקת‬ ‫המחשב‬ ‫את‬ ‫מדליקה‬-‫שלה‬ ‫מיילים‬.‫עונה‬ ‫היא‬ ‫ומעבירה‬ ‫לה‬ ‫המיועדות‬ ‫הפניות‬ ‫לכל‬ ‫מיידית‬,‫כפתור‬ ‫בלחיצת‬,‫את‬ ‫גבייה‬ ‫למחלקת‬ ‫המיועדות‬ ‫הפניות‬.
 13. 13. ‫שקופית‬13 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫במסדרון‬,‫שהיה‬ ‫פיגוע‬ ‫על‬ ‫בהתרגשות‬ ‫מדברים‬ ‫אנשים‬ ‫שני‬ ‫שומעת‬ ‫שולה‬ ‫בבוקר‬.‫מסתקרנת‬ ‫שולה‬,‫לפרטים‬ ‫אותם‬ ‫לשאול‬ ‫מתביישת‬ ‫אך‬.‫במקום‬ ‫זאת‬,‫קרה‬ ‫מה‬ ‫לשאול‬ ‫שלה‬ ‫לאמא‬ ‫מטלפנת‬ ‫היא‬,‫מצב‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫ומקבלת‬ ‫אמא‬ ‫של‬ ‫הדם‬ ‫לחץ‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫ל‬ ‫נכנסת‬‫חדשות‬ ‫אתר‬‫מייד‬ ‫ומתעדכנת‬ ‫באינטרנט‬. ‫מבי‬ ‫רופא‬ ‫עם‬ ‫ומתייעצת‬ ‫אמא‬ ‫את‬ ‫שוכחת‬ ‫לא‬ ‫היא‬"‫איכילוב‬ ‫ח‬ ‫ב‬‫באינטרנט‬ ‫רפואי‬ ‫פורום‬‫דם‬ ‫לחץ‬ ‫לגבי‬. ‫לאמא‬ ‫קובעת‬ ‫היא‬‫החולים‬ ‫בקופת‬ ‫תור‬.
 14. 14. ‫שקופית‬14 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫חשובה‬ ‫בישיבה‬ ‫להשתתף‬ ‫הוזמנה‬ ‫שולה‬.‫לדעתה‬ ‫שישאלו‬ ‫חוששת‬ ‫היא‬ ‫על‬"..."‫בזה‬ ‫מבינה‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫משום‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫ל‬ ‫נכנסת‬‫באינטרנט‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬‫המילים‬ ‫את‬ ‫ומקלידה‬"..."‫ומיד‬ ‫אתרים‬ ‫למאות‬ ‫הפניה‬ ‫מקבלת‬,‫צריכה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫שיספרו‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫לדעת‬.‫שווה‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫תראה‬ ‫היא‬ ‫עכשיו‬!
 15. 15. ‫שקופית‬15 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫ב‬16:00‫עמי‬ ‫מתקשר‬,‫בעלה‬,‫ההולדת‬ ‫יום‬ ‫חל‬ ‫שבוע‬ ‫שבעוד‬ ‫לה‬ ‫ומזכיר‬ ‫אחותו‬ ‫של‬" .‫טובה‬ ‫לי‬ ‫תעשי‬,‫משהו‬ ‫לה‬ ‫תקני‬.‫עליה‬ ‫חבל‬-‫לבד‬ ‫היא‬.‫אין‬ ‫לה‬ ‫להכיר‬ ‫יכולה‬ ‫שאת‬ ‫בעבודה‬ ‫מישהו‬?."‫המסכנה‬ ‫שולה‬,‫מסיימת‬ ‫היא‬ ‫העיר‬ ‫ברחובות‬ ‫לשוטט‬ ‫ויוצאת‬ ‫לעבוד‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫באינטרנט‬ ‫מחפשת‬‫למתנות‬ ‫רעיונות‬.‫היא‬‫מחירים‬ ‫משווה‬.‫וקונה‬ ‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫מתנה‬. ‫ל‬ ‫נכנסת‬‫היכרויות‬ ‫אתר‬‫הגברים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬. ‫גבינה‬ ‫לעוגת‬ ‫מתכון‬ ‫מוציאה‬,‫מתכונים‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫ממאגר‬.
 16. 16. ‫שקופית‬16 ‫שולה‬ ‫של‬ ‫בחייה‬ ‫יום‬... ‫הישנה‬ ‫שולה‬, ‫מסז‬ ‫לה‬ ‫שיעשה‬ ‫מעמי‬ ‫ומבקשת‬ ‫מותשת‬ ‫הביתה‬ ‫חוזרת‬'‫ברגליים‬. ‫נורא‬ ‫לא‬...‫שישי‬ ‫יום‬ ‫מחר‬–‫לסופר‬ ‫ללכת‬ ‫זמן‬ ‫לה‬ ‫יהיה‬,‫ולבנק‬ ‫לדואר‬. ‫החדשה‬ ‫שולה‬, ‫רעננה‬ ‫הביתה‬ ‫חוזרת‬(‫מעמי‬ ‫טובות‬ ‫צריך‬ ‫לא‬)...‫ומתיישבת‬ ‫המחשב‬ ‫ליד‬ ‫את‬ ‫משלמת‬‫דו‬"‫התנועה‬ ‫ח‬ ‫ב‬ ‫שלה‬ ‫החשבון‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫בודקת‬‫הבנק‬ ‫אתר‬ ‫קניות‬ ‫עורכת‬‫הוירטואלי‬ ‫בסופר‬ ‫ובסוף‬‫משחקת‬...‫הכיף‬ ‫בשביל‬ ‫סתם‬. ‫מחר‬,‫תנוח‬ ‫החדשה‬ ‫שולה‬!
 17. 17. ‫שקופית‬17 ‫יכולה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ ‫לעשות‬ ‫לי‬ ‫כדאי‬ ‫ומה‬ ‫באינטרנט‬? ‫עצמי‬ ‫לימוד‬ ‫והשכלה‬ ‫שירותים‬ ‫מקוונים‬ ‫חדשות‬ ‫והתעדכנות‬ ‫בריאות‬ ‫התמצאות‬ ‫תעסוקה‬ ‫עבודה‬ ‫וחיפוש‬ ‫העצמה‬ ‫אישית‬ ‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫קשרים‬ ‫נבון‬ ‫שימוש‬ ‫ברשת‬
 18. 18. ‫שקופית‬18 ‫מפה‬ ‫עם‬ ‫לדרך‬ ‫לצאת‬‫מהאינטרנט‬ ‫שהודפסה‬:http://mapot.com ‫או‬‫מפות‬ ‫בוואלה‬ ‫נבונה‬ ‫צרכנית‬ ‫להיות‬-‫ברשת‬ ‫מחירים‬ ‫השוואת‬, ‫למשל‬‫זאפ‬‫או‬‫שופס‬ ‫וואלה‬ ‫שימושי‬ ‫מידע‬ ‫המכילים‬ ‫אתרים‬ ‫להכיר‬‫כמו‬:www.uzit.co.il ‫מאד‬ ‫שימושי‬ ‫אתר‬ ‫או‬"‫באחד‬ ‫הכל‬"‫וגם‬NET2 ‫ישראליים‬ ‫חיפוש‬ ‫במנועי‬ ‫מידע‬ ‫חיפושי‬: ‫התמצאות‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬
 19. 19. ‫שקופית‬19 ‫ברשת‬ ‫עבודה‬ ‫חיפוש‬ ‫באתר‬ ‫למשל‬"‫עבוד‬‫ה‬‫לכל‬" ‫או‬‫ג‬'‫ובנט‬,ALLJOBS ‫עבודה‬ ‫וחיפושי‬ ‫תעסוקה‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫נשים‬ ‫לעסקי‬ ‫הארצי‬ ‫במאגר‬ ‫פרסום‬: ‫מהבית‬ ‫עבודה‬: ‫למשל‬,‫קטגוריית‬ ‫בתפוז‬ ‫מהבית‬ ‫עבודה‬
 20. 20. ‫שקופית‬20 ‫מקוונים‬ ‫ושירותים‬ ‫מידע‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫מהבית‬ ‫לשלם‬:‫ארנונה‬,‫נהיגה‬ ‫רשיון‬ ‫חידוש‬, ‫דרכונים‬,‫לאתר‬‫טפסים‬‫מהבית‬ ‫לטיפול‬ ‫חשובים‬, ‫ישירות‬ ‫אפשר‬ ‫ותשלומים‬‫הממשלתי‬ ‫השימושון‬ ‫מאתר‬ ‫למשל‬:‫הכנסה‬ ‫מס‬,‫מע‬"‫מ‬,‫ברבנות‬ ‫תיק‬ ‫פתיחת‬, ‫ב‬ ‫מועד‬ ‫בגרות‬')‫שוהם‬–‫התשלומים‬ ‫ותשתית‬ ‫שירות‬ ‫הממשלתיים‬ ‫בנקים‬,‫גם‬ ‫כדאי‬ ‫הבנק‬ ‫בחשבון‬ ‫מקוונת‬ ‫פעילות‬ ‫לבצע‬ ‫להציץ‬‫הכלכלי‬ ‫האתרים‬ ‫בנווט‬ www.gov.il
 21. 21. ‫שקופית‬21 ‫התעדכנות‬:‫חדשות‬,‫כלכלה‬,‫פנאי‬... ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ Ynetwww.ynet.co.il ‫מעריב‬www.nrg.co.il ‫הארץ‬www.haaretz.co.il ‫גלובס‬www.globes.co.il ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫עיתונים‬NewspaperDirect
 22. 22. ‫שקופית‬22 ‫בכיף‬ ‫טיולים‬ ‫לתכנן‬ ‫למשל‬:‫למטייל‬ ‫לחופשה‬ ‫יוצאים‬–‫מדריכים‬YNET ‫ופנאי‬ ‫תרבות‬ ‫המטבח‬ ‫מלכת‬-‫אפשר‬ ‫ואפיה‬ ‫בישול‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫מתכונים‬ ‫לחלוק‬ ‫ב‬-‫מאגרי‬‫מתכונים‬‫או‬‫מתוק‬-‫נט‬,‫לשאול‬ ‫ואפשר‬ ‫ברשת‬ ‫מתוק‬ ‫הכי‬ ‫ב‬‫פורום‬‫תפוז‬ ‫בפורום‬ ‫גם‬ ‫מתכונים‬ ‫על‬ ‫ולדבר‬ ‫להציע‬-‫טעמים‬ ‫תשבצים‬ ‫לפתור‬‫הישראלי‬ ‫התשבצים‬ ‫באתר‬ ‫בילויים‬ ‫לתכנן‬‫כרטיסי‬ ‫ורכישת‬‫ותאטרון‬ ‫קולנוע‬‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬
 23. 23. ‫שקופית‬23 ‫בריאות‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫בריאות‬ ‫בנושאי‬ ‫פורומים‬‫בסטארמד‬‫כללי‬‫ולנשים‬ ‫בפרט‬‫של‬ ‫בריאות‬ ‫ובקהילות‬YNET ‫ומחלות‬ ‫תרופות‬ ‫אודות‬ ‫הכל‬‫הישראלי‬ ‫הרפואה‬ ‫באתר‬ http://www.infomed.co.il/ ‫תורים‬ ‫וקביעת‬ ‫רפואיים‬ ‫שירותים‬ ‫קבלת‬‫חולים‬ ‫בקופות‬ ‫למשל‬‫קופ‬"‫כללית‬ ‫ח‬ ‫ברשת‬ ‫נפשית‬ ‫תמיכה‬‫סה‬ ‫באתר‬"‫ר‬–‫הקשבה‬ ‫סיוע‬ ‫ברשת‬http://www.sahar.org.il
 24. 24. ‫שקופית‬24 ‫נבונה‬ ‫גלישה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫גופני‬ ‫בהיבט‬: ‫הישובה‬ ‫הסביבה‬"–‫ארגונומיה‬ ‫ברשת‬ ‫נבון‬ ‫שימוש‬ ‫להורים‬ ‫מדריך‬‫ברשת‬ ‫נבון‬ ‫לשימוש‬‫באתר‬ ‫הישראלי‬ ‫האינטרנט‬ ‫איגוד‬ ‫ברשת‬ ‫סכנות‬–‫משרד‬ ‫של‬ ‫האתיקה‬ ‫אתר‬ ‫החינוך‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫בטוחה‬ ‫לגלישה‬ ‫הממשלתי‬ ‫האתר‬: http://www.kids.gov.il/Kids/SafeInternet
 25. 25. ‫שקופית‬25 ‫והשכלה‬ ‫עצמי‬ ‫לימוד‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫ללמוד‬ ‫מדי‬ ‫מאוחר‬ ‫לא‬ ‫שלעולם‬ ‫לדעת‬ ‫נושאים‬ ‫במגוון‬ ‫עצמית‬ ‫ללמידה‬ ‫מידע‬ ‫מאגרי‬ ‫ולהכיר‬: ‫עצמי‬ ‫לימוד‬-‫ובידור‬ ‫פנאי‬,‫שפות‬,‫מתכונים‬, ‫ועוד‬ ‫תחביבים‬‫פורטל‬‫אוטודידקט‬ ‫ואינטרנט‬ ‫מחשב‬ ‫שימושי‬ ‫לימוד‬‫איתן‬ ‫בסדנאות‬ ‫ואינטרנט‬ ‫אופיס‬ ‫ללימוד‬ ‫מקוון‬ ‫במילון‬ ‫שימוש‬‫אנגלי‬-‫עברי‬,‫עברי‬-‫רוסי‬,‫עברי‬- ‫צרפתי‬‫סנופי‬ ‫מילון‬ ‫הרשת‬ ‫מהי‬ ‫ללמוד‬‫מידע‬ ‫ומעריכים‬ ‫מחפשים‬ ‫וכיצד‬ ‫ברשת‬,‫למשל‬‫קולג‬ ‫נט‬',‫או‬‫מידענות‬‫איתן‬ ‫בסדנאות‬
 26. 26. ‫שקופית‬26 ‫הרשת‬ ‫באמצעות‬ ‫הכרויות‬ ‫ליזום‬ JDATE,‫קופידון‬ ‫בין‬ ‫ותקשרת‬ ‫קשרים‬-‫אישית‬ ‫צ‬'‫טים‬‫מיידיים‬ ‫ומסרים‬‫למשל‬icq MSN ‫בעולם‬ ‫המטיילים‬ ‫יקירנו‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬‫באמצעות‬:e-mail ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬
 27. 27. ‫שקופית‬27 ‫באתרים‬ ‫ותמיכה‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬,‫ברשת‬ ‫נשים‬ ‫וקהילות‬ ‫פורומים‬ ‫נש‬ ‫אתר‬"‫ר‬,‫אסימון‬,‫למעלה‬ ‫הדרך‬,‫עובדות‬-‫הנשים‬ ‫לזכויות‬ ‫אתר‬ ‫פורומים‬ ‫עשרות‬‫בתפוז‬- ‫קהילות‬ ‫ספור‬ ‫אין‬‫בוואלה‬ ‫ופורומים‬ ‫אישית‬ ‫העצמה‬ ‫אינטרנט‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫ברשת‬ ‫עצמי‬ ‫ביטוי‬ ‫באתר‬ ‫בלוגים‬‫ישרא‬-‫בלוג‬ ‫רשימות‬ ‫באתר‬ ‫קמיר‬ ‫אורית‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ http://www.notes.co.il/orit ‫הנשים‬ ‫ארגוני‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫איתור‬,‫נשים‬ ‫וקידום‬ ‫זכויות‬,‫לנשים‬ ‫שיויון‬ ‫הממשלתי‬ ‫והמידע‬ ‫השירותים‬ ‫באתר‬
 28. 28. ‫שקופית‬28 ‫מדי‬ ‫מאוחר‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬...

×