Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Standardizacija i razvoj RCM metodologije dr Marinko Aleksić  dipl.inž. MTRZ "Sava Kovačević" Tivat
<ul><li>Održavanj e  p rema p ouzdanosti  </li></ul>RCM Reliability Centered Maintenance
Šta je RCM ? <ul><li>Analitički proces za određivanje zahtjeva održavanja tehničkog sistema u njegovom specifičnom radnom ...
Šta je RCM ? <ul><li>Za tehnički sistem se određuje optimalni miks prediktivnog,detektivnog,preventivnog i korektivnog odr...
RCM
 
RCM
Problem <ul><li>O snovni nedostatak je angažman vrhunskih kadrova za potrebe RCM-analize u dužem ili veoma dugom vreme...
Pokušaj rješenja problema <ul><li>I zmjene u proces u </li></ul><ul><li>K ombinovan je drug ih metod a ili proces a ...
Rezultat <ul><li>I stim imenom </li></ul><ul><li>- RCM - </li></ul><ul><li>zovu se procesi </li></ul><ul><li>koji su ...
Šezdesete godine prošlog vijeka Američki savez civilne transportne avijacije Korijeni RCM-a 60 padova aviona na milion po...
<ul><li>- MSG - </li></ul><ul><li>Maintenance Steering Group  </li></ul><ul><li>Grupa za upravljanje održavanjem </li></...
Rezultati analize otkaza i održavanja kompleksne avionske opreme <ul><li>Remont po fiksnom terminu ima mali efekt na ukup...
Dokumenti i rezultati MSG <ul><li>Inicijalni programi </li></ul><ul><li>održavanja </li></ul><ul><li>1968. MSG-1 </li><...
Ministarstvo odbrane SAD naručilo izvještaj 1978.  godine <ul><li>Tvorci RCM - a </li></ul><ul><li>Stenli Noulan i Hauar...
Ko je razvio standarde ? <ul><li>Američka vojska </li></ul><ul><li>mornarica, pomorska avijacija, avijacija, marinski korp...
Industrijski RCM-standardi  <ul><li>SAE JA1011, Society of Automotive Engineers, 1999. </li></ul><ul><li>IEC 60300 Depend...
Ostali RCM - standardi <ul><li>NORSOK Standard Z-  008 , 2001. </li></ul><ul><li>RCM Guide NASA, 2001.  </li></ul><ul><...
Army CERL RCM Guide 1999. NAVAIR 00-25-403 RCM 1996. MSG1 1968. MSG2 1969. RCM (  IZVORNI ) Nowlan  Heap 1979. RCM...
ZAKLJUČAK RCM metodologija doživljava snažan razvoj od svog nastanka 1979. godine, jer se kvalifikovala kao efikasna za p...
<ul><li>Može se konstatovati da ne postoji standard koji je opšte prihvaćen u različitim industrijskim granama. </li></ul...
K R A J Standardizacija i razvoj RCM metodologije
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RCM

1,787 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RCM

 1. 1. Standardizacija i razvoj RCM metodologije dr Marinko Aleksić dipl.inž. MTRZ &quot;Sava Kovačević&quot; Tivat
 2. 2. <ul><li>Održavanj e p rema p ouzdanosti </li></ul>RCM Reliability Centered Maintenance
 3. 3. Šta je RCM ? <ul><li>Analitički proces za određivanje zahtjeva održavanja tehničkog sistema u njegovom specifičnom radnom okruženju, u svrhu osiguravanja da on nastavi da postiže svoje zahtijevane standardne performanse </li></ul>
 4. 4. Šta je RCM ? <ul><li>Za tehnički sistem se određuje optimalni miks prediktivnog,detektivnog,preventivnog i korektivnog održavanja </li></ul><ul><li>koje je ekonomično i omogućava održavanje ugrađene pouzdanosti </li></ul>
 5. 5. RCM
 6. 7. RCM
 7. 8. Problem <ul><li>O snovni nedostatak je angažman vrhunskih kadrova za potrebe RCM-analize u dužem ili veoma dugom vremenskom periodu , što je može pretvoriti u veoma skupu i promašenu vježbu </li></ul>
 8. 9. Pokušaj rješenja problema <ul><li>I zmjene u proces u </li></ul><ul><li>K ombinovan je drug ih metod a ili proces a sa RCM-om </li></ul><ul><li>K orišćen je razni h softverski h alat a </li></ul><ul><li>itd. </li></ul>CILJ: olakš ati i ubrza ti proces sa istim efektima ?!
 9. 10. Rezultat <ul><li>I stim imenom </li></ul><ul><li>- RCM - </li></ul><ul><li>zovu se procesi </li></ul><ul><li>koji su očito različiti </li></ul>
 10. 11. Šezdesete godine prošlog vijeka Američki savez civilne transportne avijacije Korijeni RCM-a 60 padova aviona na milion polijetanja
 11. 12. <ul><li>- MSG - </li></ul><ul><li>Maintenance Steering Group </li></ul><ul><li>Grupa za upravljanje održavanjem </li></ul><ul><li>Preispitati sve što je rađeno u svrhu održavanja aviona na najvećem nivou bezbjednosti za let </li></ul>Povećati pouzdanost Pojeftiniti održavanje
 12. 13. Rezultati analize otkaza i održavanja kompleksne avionske opreme <ul><li>Remont po fiksnom terminu ima mali efekt na ukupnu pouzdanost kompleksne opreme, osim ako ona nema dominantni način otkaza </li></ul><ul><li>Za mnogo opreme nema efektivnog preventivnog održavanja </li></ul>
 13. 14. Dokumenti i rezultati MSG <ul><li>Inicijalni programi </li></ul><ul><li>održavanja </li></ul><ul><li>1968. MSG-1 </li></ul><ul><li>1970. MSG-2 </li></ul>RANIJE: na 400 komponenti morao se vršiti remont po vremenskom resursu POSLIJE MSG-2 ANALIZE: remont na samo 10 komponenti
 14. 15. Ministarstvo odbrane SAD naručilo izvještaj 1978. godine <ul><li>Tvorci RCM - a </li></ul><ul><li>Stenli Noulan i Hauard Hep </li></ul>Izvještaj pod nazivom -RCM- predstavlja p rv u potpun u diskusij u tehnike zasnovane na posebnom algoritmu koji služi za razvoj programa planskog održavanja kompleksne opreme
 15. 16. Ko je razvio standarde ? <ul><li>Američka vojska </li></ul><ul><li>mornarica, pomorska avijacija, avijacija, marinski korpus, kopnena vojska </li></ul><ul><li>MIL-STD 2173. (AS), Naval Aircraft, Weapon Systems and Support Equipment, 1986. </li></ul><ul><li>NAVAIR 00-25-403, Naval Aviation, 2001. </li></ul><ul><li>DA Pam 750-40. Army, 1979. </li></ul>
 16. 17. Industrijski RCM-standardi <ul><li>SAE JA1011, Society of Automotive Engineers, 1999. </li></ul><ul><li>IEC 60300 Dependability management - Part 3-11: International Electrotechnical Commission, 1998. </li></ul>
 17. 18. Ostali RCM - standardi <ul><li>NORSOK Standard Z- 008 , 2001. </li></ul><ul><li>RCM Guide NASA, 2001. </li></ul><ul><li>NES 45, Royal Navy, 2001. </li></ul><ul><li>ABS - Surveys Based On RCM , American Bureau of Shipping, 2003. </li></ul>
 18. 19. Army CERL RCM Guide 1999. NAVAIR 00-25-403 RCM 1996. MSG1 1968. MSG2 1969. RCM ( IZVORNI ) Nowlan  Heap 1979. RCM II 1991. IEC 60300 -3-11 RCM 1998. SAE JA1011 1999. MIL-STD-2173 RCM 1986. NES45 RCM 2001. SAE JA1012 2002. RCM Scorecard 2005. NASA RCM Guide 1996. STREAM - LINED RCM 1984. EPRI RCM Reverse RCM Backfit RCM PMO PMO2000 RBM NORSOK Z-008 , 2001. MPA RBLM 2005. API RBI 1991. ABS RCM Sarvey 2003. ABS RCM Guidance 2004. RCM MIL-STD-1843 USAF 1987. RCS MSG3 1980. DA Pam 750-40 RCM 1980. FMECA MIL-STD-1629A 1948.
 19. 20. ZAKLJUČAK RCM metodologija doživljava snažan razvoj od svog nastanka 1979. godine, jer se kvalifikovala kao efikasna za povećanje sigurnosti funkcionisanja i pouzdanosti tehničkih sistema, uz značajno smanjenje troškova održavanja. Njen razvoj se odvija u smijeru specijalizacije za određena područja upotrebe kompleksnih sistema, ali u nekim slučajevima se želi zadržati opšteindustrijski metodološki okvir.
 20. 21. <ul><li>Može se konstatovati da ne postoji standard koji je opšte prihvaćen u različitim industrijskim granama. </li></ul><ul><li>Zbog toga se prilikom potrebe za primjenom RCM metodologije treba pažljivo odabrati pogodna verzija, jer su mogući promašaji i neuspjesi sa veoma skupim posljedicama. </li></ul>ZAKLJUČAK
 21. 22. K R A J Standardizacija i razvoj RCM metodologije

×