Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tehnikasaavutused Ja Metallurgia

3,292 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Tehnikasaavutused Ja Metallurgia

 1. 1. Tehnika areng keskaja lõpul Uued leiutised. Tehnikasaavutused Metallurgia
 2. 2. Uued leiutised <ul><li>13.-15. sajandil tulid Euroopas kasutusele mitmed tehnikasaavu-tused </li></ul><ul><li>mõnigi neist oli leiuta-tud juba Vanas-Hiinas </li></ul><ul><li>Euroopasse jõudsid uudised hiljem, araablaste vahendusel </li></ul>
 3. 3. Prillid leiutati 13. saj. lõpus
 4. 4. <ul><li>Tommaso da Modena maalil on esimest korda kujutatud prille (1352) </li></ul>
 5. 5. Mehaanilised kellad <ul><li>mehaaniline kell leiutati Itaalias 14. sajandil. </li></ul><ul><li>need paigutati kiri-kute ja raekodade tornidesse </li></ul>
 6. 6. Praha raekoja torni kell
 7. 7. Metallurgia ja mäetööstus <ul><li>pealtvooluvesiratas pani liikuma sepalõõtsad (b) </li></ul>
 8. 8. Malmivalamise algus Euroopas <ul><li>vesiratas aitas saada sulatusahjus kõrgemat temperatuuri </li></ul><ul><li>rauda sai muuta vedelaks </li></ul>
 9. 9. Meresõit ja laevaehitus <ul><li>KARAVELL- sobib ookeanisõiduks </li></ul><ul><li>suur purjepind, tormikindlam, kergemini manööverdatav </li></ul><ul><li>pildil Kolumbuse karavell “Santa Maria” </li></ul>
 10. 10. Ladina puri karavellil <ul><li>ladina purjega sai sõita ka vastutuult </li></ul><ul><li>kasutati portugali karavellidel koos raapurjedega </li></ul><ul><li>karavellil purjetasid maadeavastajad Indiasse ja Ameerikasse </li></ul>
 11. 11. Kompass <ul><li>võimaldab leida õiget teed rannikust kaugel </li></ul>
 12. 12. TULIRELVAD <ul><li>esimesed tulirelvad loodi 14. saj. alguses. </li></ul><ul><li>suurtükk oli jäme otsast kinnine metalltoru </li></ul><ul><li>toru täideti püssirohuga, süüdati süütenööriga </li></ul><ul><li>“ lukk” lubas laskjal tulistada õigel hetkel </li></ul><ul><li>plahvatusega paiskus torust välja raudkera </li></ul><ul><li>varajased käsirelvad tulistasid kuni 9 meetri kaugusele. </li></ul>
 13. 13. Püssirohi <ul><li>pole teada, kas eurooplased leiutasid püssirohu ise või laena-sid hiinlastelt </li></ul><ul><li>püssirohu kasutuselevõtt muutis sõjakunsti </li></ul><ul><li>rüütlid ei suutnud end tulirelvade ja kahurite eest kaitsta </li></ul><ul><li>rüütlivägi asendus tulirelvi kandvate jalameestega </li></ul>
 14. 14. Püssid <ul><li>püssiga võis vaenlast tabada kiiremini ja kaugemalt kui külmrelvaga. Kuid neil oli üks viga: püssi sihtimiseks, laengu süütamiseks oli tarvis kahte meest. </li></ul>
 15. 15. Vanim kujutis suurtükist Euroopas
 16. 16. PABERI VALMISTAMINE: <ul><li>tooraine: linase, puuvillase riide kaltsud </li></ul><ul><li>1 ). paberimass kogutakse sõelale </li></ul><ul><li>2 ). lehed asetatakse vildile </li></ul><ul><li>3 ). paberilehtede kokkupressimine </li></ul><ul><li>4 ). lehed kuivatamine </li></ul><ul><li>5). lehtede kastmine liimisegusse </li></ul>
 17. 17. Esimene paberitöökoda
 18. 18. Paberi valmistamine 15.saj <ul><li>paberist raamatud olid odavamad kui pärgamendist raamatud. </li></ul>
 19. 19. TRÜKIPRESS <ul><li>kullassepp Gutenberg võttis selle leiuta-misel eeskuju viinamarjapressi tööst </li></ul>
 20. 20. TRÜKIKUNST <ul><li>Euroopas avastas trükikunsti 1454 Johann Gutenberg. </li></ul><ul><li>trükkimiseks koostati sõnad liikuvatest metalltähtedest, tekst tuli teha peegelpildis. </li></ul><ul><li>pildil: Gutenbergi piibel (1456) </li></ul>
 21. 21. Trükkimise levik <ul><li>trükkimine võimaldas valmistada korraga suure hulga raamatuid. </li></ul><ul><li>raamat muutus odavamaks ja kättesaadavamaks. </li></ul><ul><li>raamatutega levisid uued teadmised ja mõtted. </li></ul>
 22. 22. Uued leiutised 13.-15.saj. <ul><li>prillid </li></ul><ul><li>mehaaniline kell </li></ul><ul><li>metallurgia ja mäetööstus : malmivalamine </li></ul><ul><li>tulirelvad: suurtükid ja püssid </li></ul><ul><li>meresõit ja laeva-ehitus : ladina puri </li></ul><ul><li>karavell </li></ul><ul><li>kompass </li></ul><ul><li>trükikunst : trükipress </li></ul><ul><li>paber </li></ul>
 23. 23. Kasutatud kirjandus <ul><li>Sekstandist sonarini” Anita Ganeri, EE kirjastus 2001 </li></ul><ul><li>“ Keskaeg” Mait Kõiv, Avita 1996 </li></ul><ul><li>“ Küünlast kvartskellani” A.Ganeri, 2001 </li></ul><ul><li>“ Relvad ja turvised” Dorling Kindersley 1998 </li></ul><ul><li>“ Illustreeritud lasteentsüklopeedia” Dorling Kindersley, EE kirjastus ja Avita, 1997 </li></ul><ul><li>” Muistsed leiutised” P.James, N.Thorpe, Olion, 2001 </li></ul>
 24. 24. Kasutatud veebileheküljed <ul><li>http:// www.thebritishmuseum.ac.uk /compass </li></ul><ul><li>http://www.sell-it-easy.de/sail/english/index.htm </li></ul><ul><li>http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenberg/10c.html </li></ul><ul><li>http:// www.muuseum.viljandimaa.ee/ajalugu/tulir.htm </li></ul><ul><li>http:// www.tem.nhl.nl/~smits/windmill.htm </li></ul><ul><li>http:// www.ut.ee/REAM/Paber.html </li></ul>
 25. 25. Veebileheküljed <ul><li>http://www.mce.k12tn.net/renaissance/inventions.htm-renessansi </li></ul><ul><li>http:// www.calpoly.edu/~cm/studpage/ashan/graphics/wheel.jpg </li></ul><ul><li>http://www.beaglesoft.com/ </li></ul><ul><li>http:// www.jewelrycentral.com/Target_Watch.html </li></ul><ul><li>http:// www.italiankits.it/museums.html </li></ul><ul><li>http:// www.praga.it/fotografie_eng.htm </li></ul>

×