Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KüLm SõDa

7,098 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

KüLm SõDa

 1. 1. Külm sõda Piret Tänav
 2. 2. Saksamaa lõhenemine: (1949) <ul><li>Suund Saksamaa lõhenemisele oli võetud juba varasematel aastatel (okupeerivate riikide erinev poliitika ida- ja läänetsoonides, Berliini blokaad). </li></ul><ul><li>Mõlemad pooled (NSVL ja lääneriigid) olid alustanud oma okupatsioonitsoonides riiklike struktuuride väljakujundamist. </li></ul>
 3. 3. Saksamaa 1949
 4. 4. Saksamaa lõhenemine <ul><li>1949. a mais kuulutati läänetsoonides välja Saksamaa Liitvabariik (SLV) ja võeti vastu põhiseadus </li></ul><ul><li>Saksamaa idaosas kuulutati oktoobris 1949.a.välja Saksa Demokraatlik Vabariik (SDV). </li></ul><ul><li>Seega oli külma sõja tõttu lõhenenud esimene maailma riikidest- üks rahvas oli jagatud kahe riigi ja kahe erineva maailmavaate vahel: </li></ul>
 5. 5. <ul><li>SLV oli demokraatlik, kapitalistlik, turumajanduslik riik </li></ul><ul><li>SDV oli ebademokraatlik, plaani- ja käsumajanduslik sotsialistlik riik </li></ul><ul><li>Saksamaa lõhestatusele teeb lõpu Idabloki kokkuvarisemine 1980-ndate teisel poolel, mis viis Saksamaa ühinemiseni 1990.a. 3.oktoobril. </li></ul>
 6. 7. Hiina kodusõda ja riigi lõhenemine <ul><li>Hiina kodusõja (1946.a.-1949.a.) juured peitusid juba varasemas ajas. </li></ul><ul><li>1920-ndatel aastatel oli Hiinas kujunenud tugev Kommunistlik Partei , kes suutis ajuti enese käes hoida väiksemaid alasid Lõuna-Hiinas. Lööduna valitsusvägede poolt sealt välja, jäid Loode-Hiinasse tegutsema, saades samal ajal sõjalist ja majanduslikku abi NSV Liidult. </li></ul><ul><li>Hiina valitsusväed olid samal ajal seotud võitlustega Jaapani vastu ning ei suutnud midagi otsustavat kommunistide vastu ette võtta. </li></ul>
 7. 9. Kommunistid sisenemas Pekingisse
 8. 11. Eellugu <ul><li>1945.a. augustis alustasid Jaapani vastu sõjategevust ka NSVL väed, sundides Mandžuurias asuvad Jaapani väed kiiresti kapituleeruma. </li></ul><ul><li>Teise maailmasõja lõppedes andis NSVL nende kätte langenud jaapanlaste relvastuse Hiina kommunistide kätte, eesmärgiga laiendada oma mõjusfääre lisaks Ida-Euroopale ka Aasias. </li></ul>
 9. 14. Kodusõda 1946-1949 <ul><li>1946.a. puhkes Hiinas avalik kodusõda: </li></ul><ul><li>kommunistide (keda juhtis Mao Zedong ning kes said NSVL-ilt sõjalist ja majanduslikku abi) ning </li></ul><ul><li>Guomindangi (Rahvuslik Rahvapartei) vahel (keda toetas USA). </li></ul><ul><li>http://users.erols.com/mwhite28/images/chin-cw.gif </li></ul>
 10. 15. <ul><li>Järk-järgult kaldus sõjaline edu kommunistidele, mis viis seejärel riigi lõhenemiseni: Hiina mandriosas jäid alates 1949.a. sügisest võimutsema kommunistid, kuulutades seal välja Hiina Rahvavabariigi. </li></ul><ul><li>Guomindangi vägede riismed põgenesid Taivani saarele USA mereväe kaitse alla, kus jäi püsima Hiina Vabariik. Selline lõhestatus püsib kahe Hiina vahel tänaseni. </li></ul>
 11. 16. Võidurelvastumine <ul><li>Külma sõja üks vorm oli VÕIDURELVASTUMINE , mille raames USA ja NSV Liit üritasid üksteist relvastuse osas üle trumbata </li></ul><ul><li>Seoses uute ja hävitavamate relvade leiutamisega arenes ka teadus </li></ul><ul><li>Sõjapidamist taheti viia ka kosmosesse (kaugmaaraketid), mistõttu võidurelvastumise raames arenes ka kosmoseteadus </li></ul>
 12. 17. Võidujooks kosmoses <ul><li>USA </li></ul><ul><li>Esimene inimene avakosmoses </li></ul><ul><li>Esimene inimene kuul </li></ul><ul><li>  NSVL </li></ul><ul><li>Esimene tehisobjekt kosmoses </li></ul><ul><li>Esimene inimene kosmoses </li></ul>
 13. 18. ESIMENE INIMENE KOSMOSES 12.04 1961 – JURI GAGARIN (kosmoselaevaga “Vostok”)
 14. 19. Tuumarelv <ul><li>Kui algul oli USA tuumarelva loomisel ees, siis varsti oli tuumarelv ka Venemaal. Asi kulges traditsioonilist teed pidi – pommi tööpõhimõtted “said” venelased sealt, kus need olid loodud: Klaus Fuchs oli too teadlane, kelle kaudu ameeriklaste teave jõudis venelaste kätte. </li></ul><ul><li>See kiirendas tuumapommi loomist märgatavalt, ning juba 1949. aastal katsetas N Liit esimest tuumapommi. </li></ul>
 15. 20. Vesinikupomm <ul><li>Ameeriklased jõudsid termotuumapommini alles 1952 ja venelased aasta hiljem. Olgu lisatud, et 1950. aastate alguses korraldati N Liidus ka tuumapommi lõhkamisega sõjaline õppus. Kui palju selles osalenud sõjaväelasi kiiritusse suri, pole seni avaldatud. Küll aga elab Eestis veel kaks meest, kes on sellel õppusel osalenud. </li></ul>

×