Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ Արսեն Ասլանյան ՀՌԿԿ-Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Մարտի 19, 2008թ. Եր...
Սոցիոլոգիական հետազոտությունը որպես տվյալների հավաքման միջոց <ul><li>Ինչպե ՞ ս են ընտրվում հարցվողները </li></ul><ul><li>Ի...
(նկարում) _Վերջերս իմ անցկացրած հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ լրացված հարցաթերթիկը փոստով ինձ հետ ուղարկողնե...
Ի ՞ նչ է ընտրանքը <ul><li>Ընտրանքը հետազոտվող համակցության (օրինակ` բնակչության) մի փոքր մասն է, որոնց հատկությունները <...
Ընտրանքի շրջանակ <ul><li>Սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքի շրջանակը բնակչության կամ այլ համակցության բոլոր միավորների ց...
Ընտրանքային ռազմավարություն <ul><li>Այն, թե որքանով է ձեր ընտրանքային համախմբությունը արտացոլում այն բնակչության առանձնահա...
ՀՌԿԿ Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնություն (ՏՀՆ) հետազոտությունները <ul><li>Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնությունը ՀՌԿԿ-ի ...
ՏՀՆ 2004-2007թթ. հետազոտություններում ընդգրկված հարցվողների թիվը
ՀՌԿԿ ՏՀՆ հետազոտությունների մեթոդաբանությունը Բոլոր երկրների հետազոտություններն անցկացվել են միասնական ընտրանքային մեթոդաբ...
Ընտրանքային շրջանակի նախնական շերտավորումը ՀՀ-ում Հս-արմ Հվ-արմ Հվ-արլ Հս-արլ մայրաքաղաք
Հետազոտության գործիքը Հետազոտության գործիքը` հարցաթերթր, մշակվել է երեք երկրների հետազոտողների կողմից և տարեց-տարի լրամշակ...
Դաշտային աշխատանքների իրականացումը Հայաստանում <ul><li>Ժամանակահատվածը. 2007 թ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր </li></ul><ul><li>Աշխ...
Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմը Հայաստանում 18 և ավելի բարձր տարիքի ռեսպոնդենտներին տրվել է հետևյալ հարցը. “ Դուք աշխատո...
Աշխատանք չունեցողներին հարցրել են. “ Ստորև թվարկածներից ո՞րն է ավելի լավ բնութագրում Ձեր կարգավիճակը”
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ + ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐ (աշխատանք չունեցող աշխատանք փնտրողներ ) =  ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ Ա...
Որքա՞ն աշխատանք փնտրողներ կան մեր ընտրանքում 361 (ըստ ռեսպոնդենտների հայտնածի) ԹԵ ՞ 49 (միայն նրանք, ովքեր գրանցված են ...
Միշտ հարցրեք. Ինչպե՞ս է գնահատվել այս կամ այն ցուցանիշը (օրինակ`գործազրկության մակարդակը)  Եթե գործազրկության մակարդակը ...
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների բաժինը տարիքային խմբերում (% տվյալ տարիքային խմբո...
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ սեռի (%)
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ բնակավայրի տիպերի (%)
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ կրթամակարդակի
Աշխատողների և գործազուրկների տոկոսը Հարավային Կովկասի մայրաքաղաքներում 2004-2007թթ.  Տվյալների համեմատելիությունը դինամիկ...
Որքա ՞ ն ժամանակ են գործազուրկները գրանցված
Զբաղվածությունն ըստ սեկտորների և բնակավայրերի տիպերի (% ամբողջի մեջ)
Զբաղվածության ոլորտները (% ստրատայում)
Միգրացիա-տունդարձ. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով մեկնած-վերադարձածների բաժինը հարցված տ/տ բոլո...
Միգրացիա. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով արտասահմանում բնակվածներն ըստ էմիգրացիայի երկրների (%...
Միգրացիա. Արտասահմանում գտնվելիս էմիգրանտների օգնությունն իրենց տնային տնտեսությունների անդամներին (% ամբողջի մեջ)
Միգրացիա 2007թ. հոկտեմբերի դրությամբ արտասահմանում առնվազն մեկ անդամ ունեցող տ/տ-ները (% բոլոր տ/տ մեջ) 1. Հայաստանը տար...
Միգրացիա . 100 տ/տ-ը բաժին ընկնող միգրանտների թիվը (հոկտ. 2007թ.)
Միգրացիա. Ներկայիս միգրանտներց ստացվող  օգնության կարևորությունը (% ամբողջի մեջ)
<ul><li>2004-2007թթ. ընթացքում հարավկովկասյան երեք երկրներում բնակչության ժողովրդագրական պատկերի, սոցիալ-տնտեսական պայմանն...
SPSS փաթեթին կարելի է ծանոթանալ այցելելով www.crrccenters.org
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ

2,519 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ

 1. 1. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ Արսեն Ասլանյան ՀՌԿԿ-Հայաստանի ծրագրերի ղեկավար Մարտի 19, 2008թ. Երևան ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԵՎՐԱՍԻԱ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԾՐԱԳԻՐ [email_address]
 2. 2. Սոցիոլոգիական հետազոտությունը որպես տվյալների հավաքման միջոց <ul><li>Ինչպե ՞ ս են ընտրվում հարցվողները </li></ul><ul><li>Ինչպե ՞ ս և ե ՞ րբ են տվյալները հավաքվում </li></ul><ul><li>Ինչպե ՞ ս են արխիվավորվում տվյալները </li></ul><ul><li>Ինչպե ՞ ս են տվյալները վերլուծվում և ներկայացվում </li></ul><ul><li>Հետազոտության տվյալների մեկնաբանման հետ կապված նրբությունները </li></ul>
 3. 3. (նկարում) _Վերջերս իմ անցկացրած հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ լրացված հարցաթերթիկը փոստով ինձ հետ ուղարկողներից ոչ ոք անգրագետ չէր... Հետազոտության ընտրանքը ռազմավարություն, շրջանակ և մեթոդաբանություն Ումից և ինչպես են հավաքվում տվյալները
 4. 4. Ի ՞ նչ է ընտրանքը <ul><li>Ընտրանքը հետազոտվող համակցության (օրինակ` բնակչության) մի փոքր մասն է, որոնց հատկությունները </li></ul><ul><li>(օրինակ` գիտելիքներ, կարծիք, դիրքորոշուներ,վարք, ևն) ուսումնասիրվում են` ամբողջի մասին պատկերացում կազմելու համար: </li></ul>
 5. 5. Ընտրանքի շրջանակ <ul><li>Սոցիոլոգիական հետազոտության ընտրանքի շրջանակը բնակչության կամ այլ համակցության բոլոր միավորների ցանկն է: </li></ul><ul><li>Օրինակ` </li></ul><ul><li>երկրի բոլոր տնային տնտեսությունների հասցեացանկերը </li></ul><ul><li>ՀՀ ընտրողների ռեգիստրը </li></ul><ul><li>Երևանի հեռախոսագիրքը (Երևանում ընտրանք կատարելու համար), </li></ul><ul><li>և այլ ամբողջական տվյալադարաններ/բազաներ: </li></ul>
 6. 6. Ընտրանքային ռազմավարություն <ul><li>Այն, թե որքանով է ձեր ընտրանքային համախմբությունը արտացոլում այն բնակչության առանձնահատկությունները, որից կատարվում է ընտրանքը, մեծապես կախված է ընտրանքային ռազմավարությունից: </li></ul><ul><li>Ինչու± է դա կարևոր: </li></ul><ul><li>Ընտրանքային ռազմավարությունն այն քայլերի ամբողջությունն է, որոնց միջոցով հետազոտության համար գլխավոր համախմբությունից ընտրվում են միավորներ: </li></ul>
 7. 7. ՀՌԿԿ Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնություն (ՏՀՆ) հետազոտությունները <ul><li>Տվյալների հավաքագրման նախաձեռնությունը ՀՌԿԿ-ի կողմից 2004թ-ից իրականացվող ամենամյա տարածաշրջանային հետազոտություն է, որի նպատակն է ստանալ արժանահավատ և համադրելի տեղեկություններ Հարավային կովկասի երեք հանրապետություններում առկա սոցիալական, քաղաքական ու տնտեսական զարգացումների մասին : </li></ul><ul><li>2004 թ. ՏՀՆ հետազոտությունն անցկացվել է միայն մայրաքաղաքներում, 2005թ-ին նաև յուրաքանչյուր երկրից մեկական շրջանում, 2006 թ-ից սկսած հարցումներն իրականացվել են այդ երկրների բոլոր շրջաններում: </li></ul>
 8. 8. ՏՀՆ 2004-2007թթ. հետազոտություններում ընդգրկված հարցվողների թիվը
 9. 9. ՀՌԿԿ ՏՀՆ հետազոտությունների մեթոդաբանությունը Բոլոր երկրների հետազոտություններն անցկացվել են միասնական ընտրանքային մեթոդաբանությամբ (ինչը համադրելիության կարևոր պայման է), այն է` բազմաստիճան քլասթերային ընտրանք նախնական ստրատիֆիկացմամբ/շերտավորմամբ :
 10. 10. Ընտրանքային շրջանակի նախնական շերտավորումը ՀՀ-ում Հս-արմ Հվ-արմ Հվ-արլ Հս-արլ մայրաքաղաք
 11. 11. Հետազոտության գործիքը Հետազոտության գործիքը` հարցաթերթր, մշակվել է երեք երկրների հետազոտողների կողմից և տարեց-տարի լրամշակվել է: Այն պարունակում է հարցեր. Ա. Տնային տնտեսության մասին (ավելի քան 80 հարց տնային տնտեսության կազմի, տնտեսական պայմանների, վերջինիս անդամների զբաղվածության, կրթության, միգրացիոն իրավիճակի և այլնի մասին), Բ. Այդ տնտեսություններում պատահականորեն ընտրված անհատների մասին (շուրջ 160 հարց նրանց քաղաքական հայացքների, սոցիալական կապիտալի, զբաղվածության, կրթության, և այլնի մասին) Միջին հարցազրույցի տևողությունը - 30 րոպե:
 12. 12. Դաշտային աշխատանքների իրականացումը Հայաստանում <ul><li>Ժամանակահատվածը. 2007 թ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր </li></ul><ul><li>Աշխատակազմը. դաշտային աշխատանքների ղեկավար, 11 խմբավարներ, 100 զրուցավարներ, </li></ul><ul><li>Պատասխանների ստացման մակարդակը` 78% </li></ul><ul><li>Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալադարանների (SPSS ձևաչափով), հարցաթերթերի և հարակից այլ փաստաթղթերի համար այցելեք www.crrccenters.org </li></ul>
 13. 13. Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմը Հայաստանում 18 և ավելի բարձր տարիքի ռեսպոնդենտներին տրվել է հետևյալ հարցը. “ Դուք աշխատու՞մ եք, լինի դա լրիվ կամ ոչ-լրիվ դրույքով, պաշտոնական կամ ոչ-պաշտոնական, կամ ինքնազբաղվածություն, որը Ձեզ դրամական եկամուտ է բերում” ԱՅՈ ՈՉ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՔԱՆԱԿԸ
 14. 14. Աշխատանք չունեցողներին հարցրել են. “ Ստորև թվարկածներից ո՞րն է ավելի լավ բնութագրում Ձեր կարգավիճակը”
 15. 15. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐ + ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐ (աշխատանք չունեցող աշխատանք փնտրողներ ) = ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 922 անհատ մեր ընտրանքում 361 անհատ մեր ընտրանքում 922+ 361= 1283 անհատ մեր ընտրանքում Գործազրկության մակարդակը = 361/ (361+ 922) = 28%
 16. 16. Որքա՞ն աշխատանք փնտրողներ կան մեր ընտրանքում 361 (ըստ ռեսպոնդենտների հայտնածի) ԹԵ ՞ 49 (միայն նրանք, ովքեր գրանցված են պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալությունում , ներառյալ նաև նրանց, ովքեր չ են աշխատում և կուզենային աշխատել, սակայն ներկայումս աշխատանք ՉԵՆ ՓՆՏՐՈՒՄ )
 17. 17. Միշտ հարցրեք. Ինչպե՞ս է գնահատվել այս կամ այն ցուցանիշը (օրինակ`գործազրկության մակարդակը) Եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք ըստ ռեսպոնդենտների պատասխանների, ապա Գործազրկության մակարդակը = 361/ (361+ 922) = 28% Իսկ եթե գործազրկության մակարդակը հաշվենք պետական կամ մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններում գրանցվածների թվի, ապա Գործազրկության մակարդակը = 49/ (49 + 922) = 5%
 18. 18. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների բաժինը տարիքային խմբերում (% տվյալ տարիքային խմբում)
 19. 19. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ սեռի (%)
 20. 20. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ բնակավայրի տիպերի (%)
 21. 21. ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԱԿՏԻՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Աշխատողների և գործազուրկների տեսակարար կշիռն ըստ կրթամակարդակի
 22. 22. Աշխատողների և գործազուրկների տոկոսը Հարավային Կովկասի մայրաքաղաքներում 2004-2007թթ. Տվյալների համեմատելիությունը դինամիկ շարքերի դեպքում Միշտ հետաքրքրվեք հարցաթերթի հարցադրմամբ
 23. 23. Որքա ՞ ն ժամանակ են գործազուրկները գրանցված
 24. 24. Զբաղվածությունն ըստ սեկտորների և բնակավայրերի տիպերի (% ամբողջի մեջ)
 25. 25. Զբաղվածության ոլորտները (% ստրատայում)
 26. 26. Միգրացիա-տունդարձ. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով մեկնած-վերադարձածների բաժինը հարցված տ/տ բոլոր անդամների մեջ
 27. 27. Միգրացիա. 1991-2007թթ. ընթացքում առնվազն մեկ անգամ 3 և ավելի ամսով արտասահմանում բնակվածներն ըստ էմիգրացիայի երկրների (% վերադարձած բոլոր էմիգրանտների մեջ)
 28. 28. Միգրացիա. Արտասահմանում գտնվելիս էմիգրանտների օգնությունն իրենց տնային տնտեսությունների անդամներին (% ամբողջի մեջ)
 29. 29. Միգրացիա 2007թ. հոկտեմբերի դրությամբ արտասահմանում առնվազն մեկ անդամ ունեցող տ/տ-ները (% բոլոր տ/տ մեջ) 1. Հայաստանը տարածաշրջանի ամենաակտիվ էմիգրացիոն երկիրն է, 2. Ընթացիկ միգրացիոն ակտիվությունն ավելի բարձր է այլ քաղաքներում և գյուղերում
 30. 30. Միգրացիա . 100 տ/տ-ը բաժին ընկնող միգրանտների թիվը (հոկտ. 2007թ.)
 31. 31. Միգրացիա. Ներկայիս միգրանտներց ստացվող օգնության կարևորությունը (% ամբողջի մեջ)
 32. 32. <ul><li>2004-2007թթ. ընթացքում հարավկովկասյան երեք երկրներում բնակչության ժողովրդագրական պատկերի, սոցիալ-տնտեսական պայմանների, կրթության, միգրացիայի, քաղաքական հայացքների և մի շարք այլ հիմնախնդիրների մասին առավել խորը տեղեկություններ կարելի է ստանալ վերլուծելով ՀՌԿԿ տարածաշրջանային տվյալների բազաները, հարցաթերթերը, մեթոդաբանությունը և հարակից այլ փաստաթղթերը (տես՝ www.crrccenters.org): </li></ul>Ուզում եք իմանալ ավելի՞ն
 33. 33. SPSS փաթեթին կարելի է ծանոթանալ այցելելով www.crrccenters.org

×