zingen in de nacht

812 views

Published on

Zoetermeer, 28 februari 2010. Handelingen 16:19-40

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
812
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

zingen in de nacht

 1. 1. zingen in de nacht Handelingen 16 19-40
 2. 2. 2 plaats: Filippi tijd: ± 50 AD
 3. 3. 19   Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen was… een vrouw met een ‘waarzeggende’ geest, was bevrijd door Paulus (vers 16-18) 3
 4. 4. 19  … grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid, 4
 5. 5. 20  en toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn, 5
 6. 6. 21  en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. 6
 7. 7. 22  Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; 7
 8. 8. 23  en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. 8
 9. 9. 24  Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok . St.Vert. “in de stok” > stokbewaarder 9
 10. 10. 25  Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof … lett. “zongen lofzang aan de God ” “ de God” = Degene die alles een plaats geeft 10
 11. 11. 25  … en de gevangenen luisterden naar hen. <ul><li>De gevangenis > ekklesia </li></ul><ul><li>in de gevangenis > niet in tel in de maatschappij </li></ul><ul><ul><li>het is “nacht” > het Licht van de wereld is afwezig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de gevangenen luisteren naar Paulus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ze horen GODS lof zingen! </li></ul></ul></ul></ul>11
 12. 12. 26  Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. 12
 13. 13. 27  En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan, dat de gevangenen ontsnapt waren. 13
 14. 14. 28  Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier! 14
 15. 15. 29  En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus en Silas neder. 15
 16. 16. 30  En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? St.Vert. “Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?” 16
 17. 17. Grieks: > sozo Hand.2:21 behouden worden Hand.4:9 gezond worden Hand.23:24 veilig over brengen Hand.27:20 redding Hand.27:43 sparen Hand.28:4 ontkomen 17
 18. 18. 31  En zij zeiden: Stel uw vertrouwen (of: geloof) op de Here Jezus en gij zult behouden worden , gij en uw huis. = in veiligheid brengen 18
 19. 19. 32  En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren. > Wie is die Heer Jezus Christus? > Wat doet Hij? 19
 20. 20. 33  En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen… 20
 21. 21. 33  … en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen; lett. “hij werd terstond gedoopt en al de zijnen” waterdoop óf de Christelijke doop??? 5 Want Johannes doopte in water, maar gij zult in heilige Geest gedoopt worden… Handelingen 1 21
 22. 22. 34  en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan en hij verheugde zich… geloof > gemeenschap 22
 23. 23. 34  … dat hij met zijn gehele huis … huisgezin? de gevangenis? 23
 24. 24. 34  … tot het geloof in God gekomen was. lett. de God geloofd heeft 24
 25. 25. 35  En toen het dag was geworden, zonden de hoofdlieden de gerechtsdienaars om te zeggen: Laat die mensen vrij. 25
 26. 26. 36  En de bewaarder deelde dit bericht aan Paulus mede: De hoofdlieden hebben doen weten, dat gij moet vrijgelaten worden; vertrekt dan nu en gaat heen in vrede. 26
 27. 27. 37  Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeseld en in de gevangenis gezet, en willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van; laten zij zelf komen en ons eruit leiden. Met deze publieke erkenning, zou de ekklesia in het vervolg met rust worden gelaten. 27
 28. 28. 38  En de boden brachten deze woorden over aan de hoofdlieden. En dezen werden bevreesd, toen zij hoorden, dat het Romeinen waren; 28
 29. 29. 39  en zij kwamen het hun verzoeken, en toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. 29
 30. 30. 40  En uit de gevangenis gekomen, gingen zij naar Lydia, en zij zagen de broeders en spraken hen bemoedigend toe en vertrokken. 30

×