Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Handelingen 19:1-12           1
2
Handelingen 19 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te...
Handelingen 19 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus ...
Handelingen 19 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profete...
samenvatting vorige keer:• de twaalf discipelen waren gedoopt in doop van Johannes (=in water);• wanneer ze horen van de ...
Handelingen 19 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op...      Gr. > parrhesia   ...
Handelingen 19 8 ... om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.    Concordant Version:   ...
Handelingen 19 8 ... om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods.   Het zij u (=Joodse mannen) ...
Handelingen 19 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van...
Handelingen 19 9 ... maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield ...
Handelingen 19 9 ... maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield ...
Handelingen 19 10  En dit ging twee jaar lang zo voort...   Na verloop van twee volle jaren (=   van Jozef in de ge...
Handelingen 19 10  En dit ging twee jaar lang zo voort...   Maar toen de termijn van twee jaar   voorbij was (...) ...
Handelingen 19 10  En dit ging twee jaar lang zo voort...   En hij bleef de volle termijn van twee   jaar in zijn e...
Handelingen 19 10 ... zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken.       ...
Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,   8 ... het allerlaatst is Hij ook aan m...
Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,   De tekenen van een APOSTEL zijn   b...
Handelingen 19 12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

de school van Tyrannus

1,202 views

Published on

12 augustus

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

de school van Tyrannus

 1. 1. Handelingen 19:1-12 1
 2. 2. 2
 3. 3. Handelingen 19 1 En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. 2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is. 3
 4. 4. Handelingen 19 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. 4
 5. 5. Handelingen 19 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. 7 En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen. 5
 6. 6. samenvatting vorige keer:• de twaalf discipelen waren gedoopt in doop van Johannes (=in water);• wanneer ze horen van de opstanding van Christus worden ze gedoopt... in Geest;• de beginnen te spreken in vreemde talen (= Israël buiten spel) en profeteren (=Woord Gods nog niet compleet). 6
 7. 7. Handelingen 19 8 En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op... Gr. > parrhesia = lett. alles uiten/vertellen 7
 8. 8. Handelingen 19 8 ... om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Concordant Version: argumenteren (zie ook Judas:9) 8
 9. 9. Handelingen 19 8 ... om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Het zij u (=Joodse mannen) dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is WERD... Handelingen 28:28 9
 10. 10. Handelingen 19 9 Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg... 10
 11. 11. Handelingen 19 9 ... maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Gr. scholé = school > vrije tijd, ontspannen 11
 12. 12. Handelingen 19 9 ... maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. > tiran 12
 13. 13. Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... Na verloop van twee volle jaren (= van Jozef in de gevangenis) droomde Farao... Genesis 41:1 13
 14. 14. Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... Maar toen de termijn van twee jaar voorbij was (...) liet hij (=Felix) Paulus in gevangenschap achter (= in Caesarea). Handelingen 24:27 14
 15. 15. Handelingen 19 10 En dit ging twee jaar lang zo voort... En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Handelingen 28:30 15
 16. 16. Handelingen 19 10 ... zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. 16
 17. 17. Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 8 ... het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar DOOR DE GENADE GODS ben ik, wat ik ben... 1Korinthe 15 17
 18. 18. Handelingen 19 11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, De tekenen van een APOSTEL zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. 2Korinthe 12:12 18
 19. 19. Handelingen 19 12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. ... zodat de Joden met eigen ogen konden zien, dat Paulus getuigenis door God Zelf werd bevestigd. 19

×