Successfully reported this slideshow.
Европейски съюзЕвропейски социален фондwww.az.government.bg/ophrВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ...
НОВО НАЧАЛОНОВО НАЧАЛООТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейс...
ПО-БЛИЗО ДО РАБОТАПО-БЛИЗО ДО РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Ра...
ОТНОВО НА РАБОТАОТНОВО НА РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развит...
ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„...
ПЪРВА РАБОТАПЪРВА РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на чо...
www.az.government.bgВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПОПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ
ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НАЗАЕТОСТ Финансиране могат да получат работодатели от реалния и отпубличния сектор Ц...
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕНА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯФинансиране могат да получат работодатели от реалния ...
ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕФинансиране могат да получат работодатели от реалния и отпубличния секторЦелева група – безработни ...
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТФинансиране могат да получат работодатели(приоритетно такива, които през последните 12 месецане...
ПРОЕКТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В НПДЗ 2013г. са предвидени и проекти на социалните партньори– “Шанс за успех”, “Шанс за ...
Субсидират се само направените разходи за социални издравни осигуровки или направените разходи за социални издравни осигу...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИПРИ НАЕМАНЕ НА МЛАДИ ХОРАНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.З...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТ...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ НАЕМАНЕ НАБЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – САМОТНИ РОДИТЕЛИ /ОСИНОВИТЕЛИ/,И/ИЛИ МАЙКИ /ОСИНОВИТЕЛК...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ЛИЦА НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТНа работодателя се предоставят средства затруд...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЗА СТАЖУВАНЕ ИЧИРАКУВАНЕНа работодателя се предоставят ср...
НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦАНа работодателя се предоставят средства за т...
На работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не п...
ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕРАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА:Да няма изискуеми публични задълженияДа отговаря на изискванията за отпуска...
За допълнителна информация:www.az.government.bgТел. 02/980 87 19Бюрата по труда22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Възможности за работодателите по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

532 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Възможности за работодателите по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 1. 1. Европейски съюзЕвропейски социален фондwww.az.government.bg/ophrВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НАБЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 2. 2. НОВО НАЧАЛОНОВО НАЧАЛООТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2007-2013”2Бюджет 35 000 000 леваФинансиране могат да получат работодатели (от реалния и отпубличния сектор)Целева група – безработни младежи до 29 г., завършили средно иливисше образование без трудов стаж по специалносттаПредоставяне на средства за възнаграждения за период от 6 месеца набаза минимален осигурителен доход за длъжността и всички дължимидоплащания за сметка на работодателяЗа лицата, наети в публичния сектор възнаграждението е в размер на400 леваПредоставяне на средства за възнаграждения на наставници в размер на½ минимална заплата и всички дължими доплащания за сметка наработодателя ( 1 наставник отговаря за от 1 до 7 лица)Не се изисква допълнително финансиранеНе се изисква запазване на заетостта или работното мястоБрой лица, включени в стажуване – 8 550
 3. 3. ПО-БЛИЗО ДО РАБОТАПО-БЛИЗО ДО РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2007-2013”3Бюджет 18 000 000 леваЦелева група – новонаети/заети лица по трудов договор, които работят в населениместа, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адресПредоставяне на средства в реален размер за направените ежедневни транспортниразходи до работното място и обратно (до 100 километра от населеното място, където еместоживеенето на лицата по настоящ адрес)На работодателя се предоставят еднократно средства за въвеждащо/надграждащообучение, в размер на 150 лв. за всяко обучено лице – възнаграждение на определените отработодателя наставници ( 1 наставник отговаря за от 1 до 4 лица)Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място - най-малко 4 600
 4. 4. ОТНОВО НА РАБОТАОТНОВО НА РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2007-2013”4Бюджет 20 000 000 леваРодителите на деца от 0 до 3 години подават заявления в ДБТ завключване в проектаЦелева група – безработни лицаВсяко одобрено безработно лице се насочва за среща с родители,одобрени за участие в проектаРодителите имат право сами да изберат лицето, което да полагагрижи за тяхното детеЗаплащане в размер на 300 лв. при отглеждане на едно дете и 370 лв.при отгреждане на близнаци, тризнаци, както и средства за всичкиосигуровки на лицето, дължими от работодателОбучение/инструктаж за отглеждане на детеБрой лица включени в заетост след обучение – 4 000
 5. 5. ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2007-2013”5Бюджет 80 000 000 леваФинансиране могат да получат работодатели (от реалния и отпубличния сектор)Целева група – безработни лицаПредоставяне на средства за възнаграждения за период от 6 до 12месеца на база минимален осигурителен доход за длъжността и всичкидължими доплащания за сметка на работодателяЗа лицата, наети в публичния сектор възнаграждението е в размер на380 леваПредоставяне на средства за възнаграждения на наставници в размерна ½ минимална заплата и всички дължими доплащания за сметка наработодателя ( 1 наставник отговаря за от 1 до 10 лица)Не се изисква допълнително финансиранеНе се изисква запазване на заетостта или работното мястоБрой лица, включени в заетост – 9 000
 6. 6. ПЪРВА РАБОТАПЪРВА РАБОТАЕвропейски съюз Европейски социален фондЕвропейски социален фондОперативна програма„Развитие на човешките ресурси 2007-2013”6Бюджет 20 000 000 леваФинансиране могат да получат работодатели от реалния секторЦелева група – безработни младежи до 29 г.Професионално обучение или обучение по ключовикомпетентности по заявка на работодателя посредством предоставянена ваучери на безработните лицаПредоставяне на средства за възнаграждения за период от 6 до 12месеца на база минимален осигурителен доход за длъжността и всичкидължими доплащания за сметка на работодателяНе се изисква допълнително финансиранеНе се изисква запазване на заетостта или работното мястоБрой лица, включени в обучение – 2 330Брой лица, включени в заетост след обучение – 2 100
 7. 7. www.az.government.bgВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПОПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ
 8. 8. ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НАЗАЕТОСТ Финансиране могат да получат работодатели от реалния и отпубличния сектор Целева група – безработни лица, които са обект на месечносоциално подпомагане (приоритетно продължителнобезработни лица) Предоставяне на средства за възнаграждения в размер,определен в НПДЗ за съответната година и всички дължимидоплащания (с изключение на фонд “Безработица”) за сметка наработодателя Финансират се проекти на работодатели от съответните общини, осигуряващизаетост в общополезни и социални дейности и проекти на частни работодатели,осигуряващи заетост в дейности за подобряване условията на труд и работната среда впредприятието в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и сеподдържа целогодишна/постоянна заетост на работните места и/или в дейности отосновното им промишлено производство и производство на строителна продукцияНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 9. 9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕНА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯФинансиране могат да получат работодатели от реалния и от публичния сектор(приоритетно работодатели, сключили договор за финансиране по чл. 25 от ЗИХУ заосигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване наработни места за хора с увреждания)Целева група – безработни лица, с трайни увреждания или преминали успешно курс налечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възрастПредоставяне за период не по-малък от 24 месеца насредства за възнаграждения в размер, определен в НПДЗ засъответната година и всички дължими доплащания за сметкана работодателяЛицата могат да бъдат наемани на пълно и на непълноработно времеНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 10. 10. ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕФинансиране могат да получат работодатели от реалния и отпубличния секторЦелева група – безработни лица, на които съгласноизискванията на чл. 68, ал. 1 от КСО, не им достигат до 16 месецаосигурителен стаж и до 2 години възраст за придобиване правона пенсия или до 16 месеца осигурителен стаж при навършенавъзраст за придобиване право на пенсия и не им е издаваноразпореждане от НОИ за отпускане на пенсия на друго основаниеПредоставяне за период от 3 до 24 месеца на средства завъзнаграждения в размер, определен в НПДЗ за съответнатагодина и всички дължими доплащания (с изключение на фонд“Безработица”) за сметка на работодателяЛицата могат да бъдат наемани на пълно и на непълно работновремеНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 11. 11. НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТФинансиране могат да получат работодатели(приоритетно такива, които през последните 12 месецане са извършвали масови уволнения)Целева група – безработни лица,съкратени/освободени в резултат от икономическатакриза в страната и/или преструктуриране,приватизация, стартиране на производство понесъстоятелност или ликвидация на предприятията исвързани с тях производстваПредоставяне на средства за възнаграждения ивсички дължими доплащания за сметка на работодателяза период до 6 месецаНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 12. 12. ПРОЕКТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В НПДЗ 2013г. са предвидени и проекти на социалните партньори– “Шанс за успех”, “Шанс за работа”, “Професионалист” и“Повишаване възможностите за заетост на безработни лица чрезкачествено професионално обучение” Целева група - безработни лица Очаквани резултати:• Обучение на 4 996 безработни лица• Включени в субсидирана заетост - 1 406 лица Прилагащи организации – Асоциация на индустриалния капиталв България, КНСБ, КТ “Подкрепа” и ДП “БГЦПО” Партньори обучаващи институции по проекта – “Териториаленцентър за квалификация и преквалификация” ООД “Икомс” ЕООД,Академия за професионално развитие “Експерт” ЕООД, Сдружение“Колеж за работническо обучение” към КНСБ, ЦПО към КНСБ,Джоб Тайгър” ООД, “Национален образователен център” ООД,“Евроквалификационен център”АД, “Левъл Ейч” ЕООД, “ТайгърОн Сайт” ООД и ДП “БГЦПО”НАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 13. 13. Субсидират се само направените разходи за социални издравни осигуровки или направените разходи за социални издравни осигуровки и разходите за трудово възнаграждение Повечето мерки са с поддържащ период на заетост, равенна периода на субсидиране Разкриването на работни места /при повечето мерки/ сесубсидира, ако през последните три месеца работодателят не еосвобождавал работници и служители, наети на работни местаза същите длъжности, на които се наемат безработни лица На обявеното работно място работодателят може даназначи последователно повече от едно безработни лица,насочени от ДБТНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗАРАБОТОДАТЕЛИ
 14. 14. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИПРИ НАЕМАНЕ НА МЛАДИ ХОРАНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.На работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравниосигуровки върху него (за не повече от 6 месеца),когато наема безработни млади хора: безработни младежи до 29 год. възраст безработни младежи до 29 годишна възраст застажуване, когато те са придобили през последните24 месеца квалификация по професия или по част отпрофесия, изисквана за заеманата длъжност, и коитонямат трудов стаж по тази професия
 15. 15. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.На работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не повече от 6 месеца), когато наема:безработни лица с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди безработни лица с трайни увреждания на временна,сезонна или почасова работа безработни младежи до 29 год. възраст с трайниувреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи отсоциални заведения, завършили образованието си
 16. 16. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИ НАЕМАНЕ НАБЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – САМОТНИ РОДИТЕЛИ /ОСИНОВИТЕЛИ/,И/ИЛИ МАЙКИ /ОСИНОВИТЕЛКИ/НАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.На работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не повече от 6 месеца), когато наема: безработни лица – самотни родители /осиновители/, и/илимайки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст безработни майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст
 17. 17. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ЛИЦА НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТНа работодателя се предоставят средства затрудово възнаграждение и всички социални и здравниосигуровки върху него (за не повече от 6 месеца),когато наема:безработни лица над 50-годишна възрастНа работодателят се предоставят средства само занаправените разходи за социални и здравниосигуровки (за период не повече от 6 месеца), когатоустройва на работа:безработни лица от 50- до 64-годишна възраст,придобили право на професионална пенсия за раннопенсиониранеНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 18. 18. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ЗА СТАЖУВАНЕ ИЧИРАКУВАНЕНа работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не повече от 6 месеца), когато наема: безработни лица за стажуване, когато те са придобилипрез последните 24 месеца квалификация по професия или почаст от професия, изисквана за заеманата длъжност, и коитонямат трудов стаж по тази професия безработни лица с основно или по-ниско образование зачиракуване. На наставника се заплаща допълнителнототрудово възнаграждение за времето на наставничествотоНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 19. 19. НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПРИНАЕМАНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦАНа работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не повече от 6 месеца), когато наема: безработни лице с непрекъснато поддържанарегистрация не по-малко от 6 месеца на разкрити “зелениработни места” в икономически дейности, свързани спроизводство на стоки и предоставяне на услуги,подпомагащи опазването на околната средаНа работодателят се предоставят средства само занаправените разходи за социални и здравни осигуровки (запериод не повече от 6 месеца), когато устройва на работа: продължително безработни лица – с непрекъснатоподдържана регистрация не по-малко от 12 месецаНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 20. 20. На работодателя се предоставят средства за трудововъзнаграждение и всички социални и здравни осигуровкивърху него (за не повече от 6 месеца), когато наема:безработни лица, изтърпели наказание “лишаване отсвобода”На работодателя се предоставят средства само занаправените разходи за социални и здравни осигуровки(за период не повече от 6 месеца), когато устройва наработа:безработни лица на непълно работно времекакто и в случаите, когато работодател-микропредприятие наеме безработни лица на първите петразкрити работни местаНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗАРАБОТОДАТЕЛИ
 21. 21. ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕРАБОТОДАТЕЛЯТ ТРЯБВА:Да няма изискуеми публични задълженияДа отговаря на изискванията за отпускане на помощипо Закона за държавните помощиДа е регистриран по действащото законодателствоДа няма задължения за неизпълнение на сключенидоговори по програми, мерки и обучения, както и попроекти по Оперативна програма "Развитие начовешките ресурси"Да не е получавал средства от други източници зафинансиране на същите разходиНАЦИОНАЛЕН ПЛАННАЦИОНАЛЕН ПЛАНЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2013 Г.
 22. 22. За допълнителна информация:www.az.government.bgТел. 02/980 87 19Бюрата по труда22

×