АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА <ul><li>АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА </li></ul><ul><li>Агенцията по заетостта е администрация към Министъ...
ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ финансиране за заетост и повишаването на квалификацията на кадрите (включително и в туризм...
<ul><li>НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ </li></ul><ul><li>ФИНАНСИРАНЕ </li></ul><ul><li>на активната п...
<ul><li>АКТИВНИ МЕРКИ (Насърчителни мерки за работодателите) </li></ul><ul><li>Заетост на младежи </li></ul><ul><li>НАЕМА...
<ul><li>ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ </li></ul><ul><li>Оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурс...
<ul><li>Активни програми </li></ul><ul><li>I. Процедури за подбор на проекти: </li></ul><ul><li>   3. BG051PO001-2.1.02...
<ul><li>BG051PO001–1.1.05 “ОТНОВО НА РАБОТА” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне на голяма част от майките...
<ul><li>BG051PO001-2.1.12 “АДАПТИВНОСТ” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне от една страна на заети лица д...
<ul><li>BG051PO001–2.1.11 “АЗ МОГА” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне на голяма част от заетите лица да н...
<ul><li>BG051PO001-1.1.03 - РАЗВИТИЕ </li></ul><ul><li>Тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова ...
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Как да осъществите контакт с нас, за да Ви предоставим по обширна информация относно възможностите ...
<ul><li>http// www.az.government.bg </li></ul><ul><li>http//btsz.hit.bg, </li></ul><ul><li>e-mail: btstzag@gmail.com </li...
<ul><li>НАДАВАМЕ СЕ ДА СМЕ БИЛИ ПОЛЕЗНИ </li></ul><ul><li>БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Employment Agency

1,752 views

Published on

Представяне на Агенцията по заетостта и на нейните инструментите, насочени към работодателите, включително и в областта на туризма

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Employment Agency

 1. 1. АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА <ul><li>АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА </li></ul><ul><li>Агенцията по заетостта е администрация към Министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално информиране и консултиране, професионално и мотивационно обучение на безработни и заети лица, както и за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа. </li></ul><ul><li>Агенцията е юридическо лице със седалище София и с адрес на управление бул. Дондуков 3 и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Тя изпълнява самостоятелно или съвместно с други органи или организации проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция и равното третиране, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни източници, включително такива, в които българската страна участва със свои ресурси, като спазва регламентираните в тях условия и процедури </li></ul><ul><li>Териториалните поделения на АЗ са 9 регионални служби и 104 дирекции „Бюра по труда” , в т.ч. и Д”БТ” Стара Загора. </li></ul><ul><li>С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТЕЗИ В ТУРИЗМА): </li></ul><ul><li>ДБТ предоставят на работодателите при спазване изискванията на Закона за насърчаване на заетостта и на свързаните с него подзаконови актове: </li></ul><ul><li>а) информация за лицата, които активно търсят работа; </li></ul><ul><li>б) информация за възможностите за назначаване на граждани от държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; </li></ul><ul><li>в) информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта; </li></ul><ul><li>г) посредничество за наемане на работна сила, включително от държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; </li></ul><ul><li>д) посредничество за наемане на българска работна сила в държавите - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария; </li></ul><ul><li>е) включване в програми и мерки за заетост; </li></ul><ul><li>ж) преференции и премии при запазване и/или увеличаване на заетостта; </li></ul><ul><li>з) премии за обучение за придобиване на професионална квалификация и/или стажуване; </li></ul>
 2. 2. ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ финансиране за заетост и повишаването на квалификацията на кадрите (включително и в туризма) НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НПДЗ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ОП”РЧР” КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИ ФАЗА 1 И ФАЗА 2 1. BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа&quot; 2. BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност&quot; 3. BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога&quot; 4. BG051PO001-1.1.03 - „Развитие&quot; 5. BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1 6. BG051PO001-1.1.01 - &quot;Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България&quot;
 3. 3. <ul><li>НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ </li></ul><ul><li>ФИНАНСИРАНЕ </li></ul><ul><li>на активната политика на пазара на труда (съгласно Закона за насърчаване на заетостта): </li></ul><ul><li>*Обучение за придобиване на ключови компетентностти - 500 лв. максимален размер за безработни лица, лица, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, и лица, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода” </li></ul><ul><li>*Обучение за придобиване на ключови компетентностти - 250 лв. максимален размер за заети лица; </li></ul><ul><li>*Обучение за ограмотяване – 500 лв., максимален размер . </li></ul><ul><li>*Мотивационно обучение – 70 лв., максимален размер ; </li></ul><ul><li>*Професионално ориентиране – 30 лв.; </li></ul><ul><li>*Стипендия – 4 лв. на ден ; </li></ul><ul><li>*Квартирни разходи – 35 лв./ден (максимален размер) ; </li></ul><ul><li>*Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица: </li></ul><ul><li>за действително направени транспортни разходи за ежедневно предвижване до местоработата и обратно на работниците и служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота - до 100 лв. месечно на едно и също наето лице . </li></ul><ul><li>АКТИВНИ ПРОГРАМИ </li></ul><ul><li>Програми и проекти, предназначени за младежи: </li></ul><ul><li>ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖИ, НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;ПРОФЕСИЯ - ПРИЗВАНИЕ&quot; </li></ul><ul><li>Програми и проекти, в подкрепа на хората с увреждания: </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА &quot;СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА&quot; </li></ul><ul><li>Програми и проекти, предназначени за насърчаване на заетостта и повишаване на пригодността за заетост: </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА РОМИ </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ „УЧИТЕЛИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ И ВАКАНЦИЯ” </li></ul><ul><li>ПРОГРАМА „ЗАЕТОСТ НА УЧИТЕЛИ В ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА &quot;ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ&quot; </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ПОМОЩ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “МЕЛПОМЕНА” </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА &quot;НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ&quot; </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;ОПТИМИЗЪМ&quot; </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АНИМАТОРИ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН И СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНИ&quot; </li></ul><ul><li>ПРОГРАМА &quot;ЕСКУЛАП&quot; </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;&quot;РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ЧРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ&quot;&quot; </li></ul><ul><li>ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТНИ </li></ul><ul><li>Програми и проекти, предназначени за насърчаване предприемачеството: </li></ul><ul><li>НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;ФАМИЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА&quot; </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;ПАК ЩЕ УСПЕЕМ&quot; </li></ul><ul><li>ПРОЕКТ &quot;СОБСТВЕН БИЗНЕС - СМЯНА НА ПРОФЕСИЯТА&quot; </li></ul><ul><li>Програми и проекти, предназначени за преодоляване на регионалните различия : </li></ul>
 4. 4. <ul><li>АКТИВНИ МЕРКИ (Насърчителни мерки за работодателите) </li></ul><ul><li>Заетост на младежи </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ДО 29-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, ВОЕННОИНВАЛИДИ, КАКТО И НА МЛАДЕЖИ ОТ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ </li></ul><ul><li>Заетост на продължително безработни </li></ul><ul><li>Заетост на двама на едно работно място </li></ul><ul><li>Обучение и стажуване </li></ul><ul><li>СТАЖУВАНЕ НА МЛАДЕЖИ </li></ul><ul><li>СТАЖУВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА </li></ul><ul><li>ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА НАЕТИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЗА СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПОСТОЯННО НАЕТИ ЛИЦА </li></ul><ul><li>Разкриване на нови работни места </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ОТ РАБОТОДАТЕЛИ - МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ </li></ul><ul><li>Равни възможности за рискови групи </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ВОЕННОИНВАЛИДИ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА ВРЕМЕННА, СЕЗОННА ИЛИ ПОЧАСОВА РАБОТА НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА САМОТНИ РОДИТЕЛИ И/ИЛИ МАЙКИ С ДЕЦА ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ МАЙКИ (ОСИНОВИТЕЛКИ) С ДЕЦА ОТ 3 ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ИЗТЪРПЕЛИ НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА НАД 50-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА ЛИЦА ОТ 50- ДО 64-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ПРИДОБИЛИ ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ </li></ul><ul><li>НАЕМАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА С ОСНОВНО ИЛИ ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И БЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ЧИРАКУВАНЕ </li></ul><ul><li>Защита и запазване на заетостта </li></ul><ul><li>НАСЪРЧАВАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ ЕЖЕДНЕВЕН ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА ПЪТУВАНИЯ ДО РАБОТНОТО МЯСТО И ОБРАТНО НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 100 КМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НА НАЕТИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ПО МЕСТОРАБОТА </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ </li></ul><ul><li>Оперативна програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot; </li></ul><ul><li>Оперативната програма &quot;Развитие на човешките ресурси&quot; (ОП &quot;РЧР&quot;) е стратегически документ, който ще бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и ще обхване територията на цялата страна под цел &quot;Сближаване&quot;. Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е &quot;развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция&quot;. </li></ul><ul><li>Общата стойност на ОП &quot;РЧР&quot; е 1 213 869 575 евро. Периодът на реализация е 7 години - от 2007 до 2013 г. </li></ul><ul><li>Стратегическата цел на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността на труда, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. </li></ul><ul><li>С оглед решаване на съществуващите проблеми и постигането на целите на ОП &quot;РЧР&quot;, в Програмата са очертани осем основни приоритетни направления: </li></ul><ul><li>Насърчаване на устойчивата заетост и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването; </li></ul><ul><li>Повишаване производителността и адаптивността на заетите; </li></ul><ul><li>Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието; </li></ul><ul><li>Подобряване достъпа до образование и обучение; </li></ul><ul><li>Социално включване и насърчаване на социалната икономика; </li></ul><ul><li>Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги; </li></ul><ul><li>Транснационално и междурегионално сътрудничество; </li></ul><ul><li>Техническа помощ. </li></ul><ul><li>С Постановление на Министерския съвет № 965 от 16.12.2005 г. за Управляващ орган на ОП &quot;РЧР&quot; е определена дирекция &quot;Европейски фондове, международни програми и проекти&quot; на МТСП, отговаряща за ефективното и правилно управление и изпълнение на Оперативната програма. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Активни програми </li></ul><ul><li>I. Процедури за подбор на проекти: </li></ul><ul><li>   3. BG051PO001-2.1.02 – &quot;Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2&quot; - 2009 г.    2. BG051PO001-2.1.02 – &quot;Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2&quot; - проекти, подадени до 17.10.2008 г.    1. BG051PO001/07/2.1-01 – &quot;Квалификационни услуги и обучения за заети лица&quot; - проекти, подадени до 01.10.2007 г. </li></ul><ul><li>II. Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на различни институции: </li></ul><ul><li>   2. &quot;Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори&quot;    1. BG051PO001-2.3.01 -&quot;Превенция за безопасност и здраве при работа&quot; </li></ul><ul><li>III. Процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция: </li></ul><ul><li>   6. BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа&quot;    5. BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност&quot;    4. BG051PO001-2.1.11 - „Аз мога&quot;    3. BG051PO001-1.1.03 - „Развитие&quot;    2. BG051PO001-1.2.01 - „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност “ - Компонент 1    1. BG051PO001-1.1.01 - &quot;Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България&quot;   </li></ul>
 7. 7. <ul><li>BG051PO001–1.1.05 “ОТНОВО НА РАБОТА” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне на голяма част от майките с деца до три години да продължат трудовата си и професионална кариера и да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца </li></ul><ul><li>Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване, изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg . И още следните документи: копие на акта за раждане, служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия статус. </li></ul><ul><li>Могат да се възползват: </li></ul><ul><li>- наети (и двамата родители) по трудово правоотношение към датата на подаване на заявлението; </li></ul><ul><li>- единият от родителите ползва отпуск по майчинство по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда; </li></ul><ul><li>- не сте включени в Националната програма „В подкрепа на майчинството”; </li></ul><ul><li>- децата ви не са записани в детска ясла. </li></ul><ul><li>Приоритетно ще се разглеждат заявления от следните групи лица: </li></ul><ul><li>- самотни родители; </li></ul><ul><li>- многодетни семейства; </li></ul><ul><li>- родители на деца с увреждания; </li></ul><ul><li>- семейства, в които един или и двата от родителите са с увреждания; </li></ul><ul><li>- семейства, в които месечният доход на родителите не надвишава размера на две средни работни заплати. </li></ul><ul><li>Документите се подават в бюрото по труда по местоживеене. </li></ul><ul><li>Избраните чрез подбор безработни, регистрирани в бюрото по труда и преминали курс за обучение за полагане на грижи за малки деца ще бъдат насочени за одобрение от родителите </li></ul>
 8. 8. <ul><li>BG051PO001-2.1.12 “АДАПТИВНОСТ” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне от една страна на заети лица да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които те са искали да придобият, а от друга страна да подпомогне работодателите да преодолеят затрудненията, причинени от световната икономическа и финансова криза. Участниците в настоящата операция ще получат допълнителни средства за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение. Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване, изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg . И още следните документи: копие от лична карта; копие на диплома за завършено образование, удостоверение или свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация(ако има такъв). Всичко това се предава на работодателя, който с попълнената Декларация от работодател (по образец) се подава в Дирекция „Бюро по труда”, обслужващо територията, на която функционира предприятието. </li></ul><ul><li>В частта за професионална квалификация може да се участва в обучение: </li></ul><ul><li>- по част от професия и за придобиване на степен (но не по-малко от 200 часа) за І-ва квалификационна степен – до 650 лева; </li></ul><ul><li>- за придобиване на степен (но не по-малко от 300 часа) за ІІ-ра квалификационна степен – до 1 000 лева; </li></ul><ul><li>- за придобиване на степен (но не по-малко от 360 часа) за ІІІ-та квалификационна степен – до 1 500 лева </li></ul><ul><li>Обученията следва да са част от списъка на професиите за професионално образование и обучение. Списъкът с професиите </li></ul><ul><li>се открива на адрес: www.navet.government.bg </li></ul><ul><li>Обученията ще се извършат от обучителни центрове, посочени в отделен Списък на електронната страница на Агенция по заетостта по избор на лицата </li></ul>
 9. 9. <ul><li>BG051PO001–2.1.11 “АЗ МОГА” </li></ul><ul><li>Тази операция цели да помогне на голяма част от заетите лица да намерят най-подходящия курс за придобиване на нови умения, квалификация или преквалификация, които те са искали да придобият </li></ul><ul><li>Участието в настоящата операция, ще даде възможност включените лица да постигнат повече професионални успехи, усъвършенствайки знанията и уменията без да зависят от финансовите си възможности, </li></ul><ul><li>Какво да направят кандидатите: Заявление за кандидатстване изтеглено от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg . И още следните документи: декларация от работодателя (по образец), копие на личната карта. Всичко това се подава лично в Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене. В частта за професионална квалификация може да се участва в обучение за: </li></ul><ul><li>- придобиване на I-ва квалификационна степен; </li></ul><ul><li>- придобиване на II-ра квалификационна степен; </li></ul><ul><li>- придобиване на III-та квалификационна степен; </li></ul><ul><li>- част от професия; </li></ul><ul><li>Не могат да се включват в обучение желаещи да придобият професионална квалификация по професионални направления с код 62 (обучения в областта на горското, рибното и селското стопанство съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Списъкът с професиите се открива на адрес: www.navet.government.bg </li></ul><ul><li>В частта за Ключови компетентности може да се участва в обучение за: </li></ul><ul><li>- Общуване на роден език; </li></ul><ul><li>- Общуване на чужди езици; </li></ul><ul><li>- Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; </li></ul><ul><li>- Дигитална компетентност; </li></ul><ul><li>- Инициативност и предприемачество; </li></ul><ul><li>Ключовите компетентности са определени с Европейската референтна рамка. По тази операция може да бъде избран курс по една от горепосочените компетентности. </li></ul><ul><li>Обучението се извършва в един от центровете посочени в отделен Списък на електронната страница на Агенция по заетостта по избор. При стартиране на обучението одобрените кандидати ще получат ваучер за обучение в зависимост от посоченото в заявлението желание. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>BG051PO001-1.1.03 - РАЗВИТИЕ </li></ul><ul><li>Тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Цел на настоящата операция (схема) е: Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, които са освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на: </li></ul><ul><li>* преструктуриране на предприятието; </li></ul><ul><li>* закриване на предприятието; </li></ul><ul><li>* намаляване обема от работа или </li></ul><ul><li>* закриване на част от производството, </li></ul><ul><li>с цел тяхното последващо включване в заетост. </li></ul><ul><li>Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 150 000 000 лв. </li></ul><ul><li>Териториален обхват и място на изпълнение: Дейностите се изпълняват на територията на Република България. </li></ul><ul><li>Допустими дейности са: </li></ul><ul><li>* Набиране на заявки от работодатели готови да наемат лица при посочените по-долу условия и анализ на нуждите им от конкретен вид квалифицирана работна ръка; </li></ul><ul><li>* Набиране и определяне на представители на целевите групи; </li></ul><ul><li>* Изработване и отпечатване на ваучери за обучение; </li></ul><ul><li>* Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация или повишаването на такава на лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” и представили заповед за освобождаване/прекратяване на трудовото правоотношение с дата след 31 октомври 2008 г. на основание: </li></ul><ul><li>- преструктуриране на предприятието; </li></ul><ul><li>- закриване на предприятието; </li></ul><ul><li>- намаляване обема от работа или </li></ul><ul><li>- закриване на част от производството. </li></ul><ul><li>* Избор на обучителни центрове за професионално обучение в съответствие със съществуващите нужди на пазара на труда; </li></ul><ul><li>* Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата за период до дванадесет месеца, но не по-малко от 9 месеца на работодатели наели на съществуващи свободни работни места успешно завършилите обучението лица. </li></ul>
 11. 11. АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Как да осъществите контакт с нас, за да Ви предоставим по обширна информация относно възможностите за участие в ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ (финансиране за заетост и повишаването на квалификацията на кадрите (включително и в туризма) ДИРЕКЦИЯ &quot;БЮРО ПО ТРУДА&quot; СТАРА ЗАГОРА ул. &quot;Стефан Караджа&quot; №8, факс : 604101, http//btsz.hit.bg, e-mail: btstzag@gmail.com Георги Гьоков - Директор - тел. 697559, GSM 0898771876, Жулиета Върлякова - Началник отдел - тел. 697561, GSM 0898771875 Кера Христакиева - Началник отдел - тел 697560, GSM 0884964727 Галя Друмева - .Главен експерт ЕФМП .- тел. 697575, GSM 0888844757
 12. 12. <ul><li>http// www.az.government.bg </li></ul><ul><li>http//btsz.hit.bg, </li></ul><ul><li>e-mail: btstzag@gmail.com </li></ul>
 13. 13. <ul><li>НАДАВАМЕ СЕ ДА СМЕ БИЛИ ПОЛЕЗНИ </li></ul><ul><li>БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО </li></ul>

×