Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boor mes zasal

99 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boor mes zasal

 1. 1. Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Шээлгүүрийн чулуу өөрөө гарахад ямар нөхцөл илүүтэй нөлөөлдөг вэ? A. Чулууны хэмжээ B. Чулууны байрлал C. Чулууны хэмжээ ба байрлал D. Аль талын уретерт байрласан E. Клиник шинж тэмдэг /2./ Фурнье- Гангрен нь хуйхнагт ямар шинж тэмдэг үүсгэх вэ? A. Өвдөлт B. Ялгаралт C. Шагжигнуур D. Арьс улайх E. Хавдах /3./ Бөөрний архаг буглаанд гаж судасжилт илэрвэл ямар эмгэг шинжлэх вэ? A. Бөөрний аяганы гаж B. Бөөрний хавдар C. Бөөрний чулуу D. Бөөрний усжилт E. Аяга тодрохгүй байх /4./ ТУРП-ын үед дараах тохиолдлын алиныг нь эхлэх вэ? A. Давсагны хүзүүг сэтлэх B. 9 цагт эдийн зүслэг хийх C. Давсагны хүзүүг зүсэх D. 12 цагт эдийн зүслэг хийх E. 3 цагт эдийн зүслэг хийх /5./ Түрүү булчирхайн хорт хавдар үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс аль нь вэ? A. Өндөр нас B. Удамшил C. Африк америк хүмүүс D. Өндөр нас, удамшил, африк болон америк хүмүүс E. Шээс ялгаруулах замын чулуу /6./ Аль нь шээлгүүр цоорох хүндрэл их үүсгэдэг чулуу бутлагч бэ? A. Ультрасоунд B. Баластик литотрипси C. Хийн даралтат литотрипси D. Эрбиум лазер E. Гольмийн лазер
 2. 2. /7./ Доорхи эмчилгээний аргаас алийг нь давсагны чулууны эмчилгээнд хэрэглэдэг вэ? A. Суби-Ж уусмалаар угаах B. Зайнаас чулуу цохиж бутлах C. Электрогидролик чулуу бутлах D. Ультрасоник чулуу бутлагч E. Лазер чулуу бутлагч /8./ Аль нян нь бөөр шээсний замын халдварын 10% -г үүсгэдэг вэ? A. Escherichia coli B. Staphylococcus saprophyticus C. Pseudomanos D. Proteus mirabilis E. Staphylococcus epidermidis /9./ Фурньегийн гангрен ямар үүсгэгчээр үүсгэгддэг вэ? A. E.coli B. Pseudomonas C. Клебсиелла D. Агааргүйтэн нян E. Staphylоcoccus /10./ О(I) бүлгийн цустай донорын бөөрийг ямар бүлгийн цустай реципентэд суулгаж болох вэ. A. О, А, В, АВ B. А, АВ C. В, АВ D. АВ E. Зөвхөн А /11./ Түрүү булчирхайн богино хугацааны стент тавьсан үед тохиолдох хүндрэл A. Шээс хаагдалт B. Стент шилжих буюу байрлалаа өөрчлөх C. Шээсний зам нөжөөр бөглөрөх D. Шээс барихгүй болох E. Шээсний замын халдвар /12./ Бөөр, шээсний дээд замд дүрс оношлогооны шинжилгээ хийх заалт A. Түрүү булчирхай 50 гр-с дээш тохиолдолд B. Цустай шээсэн үед C. Давсагны цүлхэнтэй үед D. Хүндэрсэн (LUTS) шээсний доод замын халдварын хам шинж E. Бактериури /13./ Шээсний замын дахисан халдварын үед ямар хүмүүст шээсний замын тодруулах шинжилгээ үргэлж хийгддэггүй вэ? A. Эмэгтэйчүүд B. Охид C. Эрэгтэйчүүд D. Хөвгүүд E. Нугасны гэмтэлтэй хүмүүс /14./ Түрүү булчирхайн аденома нь аль бүсээс гаралтай вэ? A. Үрийн цэврүү B. Төвийн бүсээс C. Шилжвэр бүсээс D. Захын бүсээс E. Куперовын булчирхайнаас /15./ Ямар гэдсээр хийсэн давсаганд чулуу үүсэх риск өндөр байдаг вэ? A. Коск давсаг B. Мейнз давсаг C. Индиана давсаг D. Гэмтлийн хагас коск давсаг E. Цутгалан гэдэсний давсаг
 3. 3. /16./ Liche Gergory мэс засал аль вэ A. Бөөрний доод аяганд шээлгүүр суулгах B. Тэвшийг V хэлбэртэй нөхөн сэргээх мэс засал C. Бөөрийг сойх мэс засал D. Бөөр тайрах мэс засал E. Давсагт шээлгүүрийг залгах мэс засал /17./ Шулуун гэдэсний үзлэгээр илрүүлсэн түрүү булчирхайн хортой хавдарын хэдэн %-д PSA хамааралгүй хавдар байдаг вэ? A. 18% B. 25% C. 10% D. 30% E. 70% /18./ ТУРП хагалгааны дараа илэрдэг түгээмэл хүндрэл A. Давсагны чинэрэлт алдагдах B. Цус алдалтын улмаас цусны эргэлт хямрах C. Шээсэнд бүлэнтэс үүсэх, шээдэг сүв бүлэнгээр бөглөрөх D. Шээсний замын халдвар E. ТУР хам шинж /19./ Бөөрний 1,5 см чулуутай, коагулопатитай өвчтөнд эмчилгээний ямар тактик баримтлах вэ? A. Зайнаас цохиж чулуу бутлах арга B. Шинэ хөлдүү сийвэн сэлбэсний дараа чулууг зайнаас цохиж бутлах C. Уретерийн байнгын гуурс тавих D. Уян уретероскопи ашиглан чулууг авах E. Арьсны хүрцээр дурангаар бөөрний чулууг авах /20./ Шээлгүүрт байрласан 4 мм хэмжээтэй чулууны гарах боломж хэдэн % вэ? A. 90-95% B. 70% C. 50-65% D. 10-25% E. 5-10% /21./ Аль нь арьсны хүрцээр бөөрний чулуу авах мэс заслын эхний шат вэ? A. Бөөрөнд хатгалт хийх B. J гуурс байрлуулах C. Шээлгүүрт гуурс байрлуулах D. Венийн судсанд тодсгогч бодис хийх E. Бөөрөнд гуурс тавих /22./ Арьсны хүрцээр бөөрний чулууг авах мэс заслын дараа 2-догч цус алдалтын үед авах арга хэмжээ аль нь вэ? A. Нефростоми гуурс B. Нээлттэй мэс засал C. Ажиглах D. Ангиогоор судас бөглөх E. Шээдэг сүвээр гуурс тавих /23./ ТУРП мэс заслын туйлын эсрэг заалт A. Үлдэгдэл шээс 250 мл хүртэл байх үед B. Шээсний замын олон дахилтат халдвар C. Түрүү булчирхайн олон улсын шинж тэмдгийн оноогоор 20 болон түүнээс дээш оноотой D. Детрусор булчингийн даралт ихдээ 65 усны баганы даралттай E. Эмийн эмчилгээнд гаж нөлөө их илэрч буй бол /24./ Бэлгийн идэвхтэй амьдралтай залуу эмэгтэйн шээсний доод замын халдварын (10% нь) ямар төрлийн үүсгэгч байдаг вэ. A. E.coli B. Staphylococcus saprophyticus C. Pseudomonas
 4. 4. D. Proteus mirabilis E. Staphylococcus epidermidis /25./ Зовиургүй, шээсний замын үрэвсэлтэй ахмад насныханд антибиотик эмчилгээг сонгох шаардлагатай юу? A. Шаардлагатай B. Бөөрний дутагдлаас сэргийлдэг тул шаардлагатай C. Нас баралтыг бууруулдаг тул шаардлагатай D. Өвчлөл бууруулдаг тул шаардлагатай E. Шаардлагагүй /26./ Давсагны хортой хавдрын голлох шалтгаан A. Анальгетик эмийн бэлдмэл B. Удамшил C. Тамхи D. Архи E. Антибиотик /27./ Xanthogranulomatous-ийн пиелонефритийг үүсгэх нян бол: A. E.coli B. Pseudomonas C. Klebsiella D. P.mirabilis E. Staphylоcoccus /28./ Ямар өвчний үед варикоцеле хоёрдогчоор үүсдэг вэ? A. Бөөрний унжилт B. Бөөрний усжилт C. Поликистоз D. Бөөрний хавдар E. Идээт бөөр /29./ Архаг пиелонефритийн үед ихэвчлэн ямар шинж тэмдэг илэрдэг вэ? A. Гипертензи B. Бөөрний дутагдал C. Халуурах D. Ууц нуруугаар өвдөх E. Шинж тэмдэггүй явагддаг /30./ Давсаг дүүрэн үед давсагны дотоод даралт хэд байх вэ? A. 5 см убд B. 10 см убд C. 14 см убд D. 20 см убд E. 6 см убд /31./ Аль нь шээлгүүр цоорох хүндрэл бага үүсгэдэг чулуу бутлагч вэ? A. Ультрасоунд B. Баластик литотрипси C. Гольмийн лазер D. Эрбиум лазер E. Хийн даралтат лазер /32./ Зельдовичийн шинж гэж юу вэ? A. Умдагны дээд хэсгийн тогшилтоор дүлий чимээ сонсдох B. Давсаг угаахад шингэн ердийн биш гарах C. Шээсний сүвээр цус гарах D. Цочмог шээс хаагдалт E. Шээх үед зовлонтой өвдөх /33./ Холбогдсон бөөр нь бөөрний ямар гажигт хамаарах вэ A. Тооны B. Байрлалын C. Харилцан хамаарлын D. Бүтцийн
 5. 5. E. Тэвш шээлгүүрийн /34./ Арьсны хүрцээр бөөрний чулууг авах мэс заслын дараа 2-догч халдвар ямар нянгаар ихэвчлэн үүсгэгддэг вэ? A. Proteus mirabilis B. Сlebsiella oxytoca C. Pseudomonas aeruginosa D. Staphylococcus epidermidis E. Enterococcus facialis /35./ Хагалгааны дараах хүндрэл хагалгааны өмнөх ямар байдлаас хамаарах вэ? A. Шээсний гарцын байдлаас B. Детрусор булчингийн агшилт шээсний урсгалд хэрхэн нөлөөлж байгаагаас C. Үлдэгдэл шээсний хэмжээнээс D. Түрүү булчирхайн хэмжээнээс E. Сийвэнгийн креатинины түвшингээс /36./ 120 гр түрүү булчирхайтай, давсагны хуурамч цүлхэн үүссэн өвчтөнд хийгдэх хамгийн зохимжтой эмчилгээ A. Ретропубик простатэктомия болон давсагны цүлхэнг тайрах B. Супрапубик простатэктомия болон давсагны цүлхэнг авах C. ТУРП болон давсаг тайрах D. ТУРП суурьтай, 3 сарын дараа давсагны цүлхэнг тайрах E. Удаан хугацаагаар альфа блокатор болон антибиотик эмчилгээ хийх /37./ Нитрофурантоины урьдчилан сэргийлэлт нь эмийн концентрацаас шалтгаалан юунд үр дүнтэй байдаг вэ? A. Бөөр шээсний замд B. Үтрээний салианд C. Гэдэс доторт D. Хоол боловсруулах замд E. Амьсгалын замд /38./ Аль хэлбэрийн бөөрний чулуу нь компьютер томографид оношлогдохгүй вэ.? A. Оксалатын чулуу B. Струвит C. Шээсний хүчлийн чулуу D. Индовир кристаллын чулуу E. Бүх чулуу тодордог /39./ Хэвлийн хөндий рүү давсаг хагарахад ямар нөхцөл нөлөөлөх вэ A. Аарцаг ясны хугарал B. Хэвлийн доод хэсгийн гэмтэл C. Чинэрсэн давсаг D. Хуниас булчингийн нарийсал E. Давсагны чулуу /40./ Бөөрний уйланхайг хэвлийн дурангаар авах мэс заслыг анх хэн хийсэн бэ A. Fuerst B. Donovan болон Winfield C. Winfield болон Loening D. Kavoussi E. Schuessler /41./ Шээсний замын чулуутай гэж шинжлэж буй жирэмсэн эхэд ямар шинжилгээ тохиромжтой вэ? A. Экскреторная урографи B. Хэт авиан шинжилгээ хийх C. Спирал СТ D. MRI E. Уретероскопи хийх /42./ Ямар шалтгаан нь гипоспади ба эписладийг үүсгэхгүй вэ? A. Жирэмсний илүу тээлт B. Тээлтийн үеийн халдвар
 6. 6. C. Гадны хордлого D. Жирэмсэн эхийн гиперэстрогени E. Генийн мутаци /43./ Шээсний замын чулуужих өвчин хэдэн насны хүмүүст илүү тохиолдох вэ? A. 10-30 B. 20-40 C. 30-50 D. 40-60 E. 50-70 /44./ Залуу эмэгтэйчүүдэд цочмог пиелонефритийн хамгийн түгээмэл шалтгаан нь: A. Шээсний сөргөө B. P-pilated нян C. Нян D. Дахисан шээсний замын халдвар E. Нянгийн дотор хор /45./ Арьсны хүрцээр бөөрний чулууг дурангаар авах мэс заслын дараа чулуу үлдсэн эсэхийг ямар шинжилгээгээр найдвартай оношлох вэ? A. Бөөрний рентгэн тойм зураг B. MRI C. Эхо D. Тодосгогчгүй СТ E. Тодосгогчтой СТ /46./ Шүр хэлбэрийн чулууны үед эхлээд ямар эмчилгээг сонгох вэ? A. Зайнаас чулуу бутлах ба уретерт гуурс тавих B. Анатрофик нефролитотоми C. Уртасгасан пиелолитотоми D. Лазер чулуу бутлагчтай уретероскопи E. Арьсны гаднаас хатгаж, тэлж ,чулууг дурангаар авах /47./ Түрүү булчирхайн хорт хавдартай өвчтөнд ямар тохиолдолд хүлээх тактик баримтлах вэ? A. Глисоны үнэлгээ 10-с дээш B. Нас 55-с бага C. Эдийн шинжилгээгээр голомтын хэмжээ бага D. Түрүү булчирхайн өвөрмөц маркер 35-с бага E. Нас 50-аас бага /48./ Гипоспадийн үед байдаггүй шинж тэмдэг A. Шээсний сүвний дээд хана их бага хэмжээгээр байхгүй B. Шодой тахийх C. Шээсний сүвний нүхжсэн хэсэг хөгжөөгүй D. Шээсний сүвний төрөлхийн гажиг E. Шээсний сүвний зарим хэсэг холбогч эдээр солигдсон /49./ Шээсний замын бөглөрөлийн үед дараах шинжилгээнээс аль нь чухал вэ? A. Сийвэнгийн креатининий түвшин B. Шээсний шинжилгээний үзүүлэлт C. Шээсний урсгалын байдал хэмжих D. Цистоскопия E. Шээсний гаралтын даралтыг хэмжих /50./ Transurethral vaporization TUVP-ы зарчим A. Ууршуулалт B. Түлэлт C. Хатаалт D. Ууршуулалт ба хатаалт E. Төөнөлт /51./ Нугасны гэмтэлтэй өвчтөнд шээс гаргах хөнгөвчлөх эмчилгээ юу вэ A. Цэвэр сольсон гуурс тавих B. Цистостома
 7. 7. C. Байнгын гуурс тавих D. Шээдэг сүвээр гуурс тавих E. Шээс хөөх эмийн эмчилгээ хийх /52./ Давсаг үтрээний цоорхой үүсэх үндсэн шалтгаан A. Өгзөг байрлалтай төрөлт B. Шээсний замын архаг үрэвсэл C. Эмэгтэйчүүдийн хагалгааны үеийн гэмтэл D. Давсаг хярзангийн эдийн тэжээлийн алдагдал E. Эмэгтэйчүүдийн хагалгааны дараа шээс хаагдах /53./ Хэвлийн дурангаар бөөрний уйланхай авах мэс заслын эхний алхам аль вэ. A. Хэвлийд дурангийн троакар байрлуулах B. Уйланхай руу хатгалт хийх C. Бүдүүн гэдсийг чөлөөлөх D. Бөөрийг чөлөөлөх E. Уйланхайг орчны эдээс чөлөөлөх /54./ Аль нь төмсөгний цусан хангамжинд оролцдоггүй вэ. A. Төмсөгний артери B. Үрийн сувгийн артери C. Туйхнагийн артери D. Төмсөг сойх булчингийн артери E. Бэлэг эрхтний артер /55./ Давсагны анхдагч хамгаалах чанар аль нь вэ. A. Шээсний рН-н доогуур түвшин B. Шээсний осмоляр чанар C. Өөрийгөө хоослох чадвар D. Тамм-Хорсфаллийн уураг E. Үтрээний булчин /56./ Түрүү булчирхайн шингэнд хэвийн үед байх улаан эсийн тоо A. 0-6 B. 10-15 C. 20-25 D. 25-100 E. Улаан эс илрэхгүй /57./ Зайнаас чулуу цохиж бутлах эмчилгээний үед хэдэн %-д нь бөөрний гэмтэл тохиолддог вэ? A. 0-20% B. 20-40% C. 40-60% D. 60-80% E. 80-100% /58./ Цусан үжлийн хамгийн эхний клиник шинж нь: A. Чичрэх B. Халуурах C. Хэт их амьсгаадах D. Улбагар, сул байх E. Сэтгэцийн байдал өөрчлөгдөх /59./ Хамгийн элбэг тохиолддог бөөрний гаж байрлал A. Цээжний хөндийд B. Солбицсон бөөр C. Ууцанд байрласан D. Цавьнд байрласан E. Аарцагт байрласан /60./ Бөөрний эмфизематоз пиелонефритийн үед нас баралтын түвшин нь ойролцоогоор хэдэн хувь байдаг вэ A. 5% B. 10%
 8. 8. C. 20% D. 40% E. 60% /61./ Доорх шинж тэмдгээс аль нь өвчтөнд чулуу үүсэх нөхцөл нь болдоггүй вэ? A. Гиперхлоремийн метаболик ацид B. Гипоцитратури C. Гипероксалури D. Шээсний замын халдвар E. Гиперкалциури /62./ Түрүү булчирхайн хорт хавдар захын байрлалд хэдэн %-д тохиолдох вэ? A. 20% B. 50% C. 70% D. 80% E. 30% /63./ Бөөр халдварлагдсан эсэхийг ямар шинжилгээгээр тогтоох вэ? A. Давсгийг угааж шинжилгээ авах B. Шээлгүүрт гуурс тавих C. Галий (химийн бодис)-тай харах D. Компьютер томографи E. Эсрэг биеэр хучигдсан нянгийн тест /64./ Түрүү булчирхайн томролын лазер эмчилгээнд тохирохыг заана уу A. Өндөр градус бүхий холлиум лазераар эдийг ууршуулдаг B. Ихэвчлэн том хэмжээний түрүү булчирхайд зохимжтой C. Хагалгааны дараа шээсний замын халдварын эрсдэл бага D. Цус алдах эрсдэл 8%тай E. Бэлгийн сулралын хүндрэл 46% /65./ Жирэмсэн эмэгтэй бөөр шээсний замын ямар өвчнөөр өвдөх эрсдэлтэй вэ? A. Зовиур илрэхгүй, шээсэнд нян илэрч болно B. Цочмог цистит C. Цочмог пиелонефрит D. Дахисан цистит E. Нянгийн антибиотикт тэсвэртэй байдал үүсэх /66./ Азосперми гэж юу вэ? A. Эр бэлгийн эс хэлбэр алдагдсан B. Эр бэлгийн эсгүй боловч сперматогенезийн эс байх C. Хөдөлгөөнгүй эр бэлгийн эстэй байх D. Эр бэлгийн эсийн дегенератив хэлбэр E. Эр бэлгийн эс байхгүй /67./ Бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан, орчиндоо буглаж хүндэрсэн үед хийгдэх эмчилгээг нэрлэнэ үү: A. Бөөр авах B. Бөөрийг тайрах C. Давсагт гуурс тавих D. Хатгалтаар бөөрөнд гуурс тавих E. Стент үлдээх /68./ Зайнаас чулуу бутлах эмчилгээний хамгийн их тохиолддог хүндрэл аль вэ. A. Халуурах B. Зэргэлдээх эрхтэн гэмтэх C. Бөөрний үйл ажиллагаа сайжрах D. Чулуу бутрахгүй байх E. Цустай шээх /69./ Бөөрний хөхлөгийн некроз үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйл A. Бөөрний дутагдал B. Абсцесс C. Бөглөрөл
 9. 9. D. Чулуу E. Хавдар /70./ Цочмог пиелонефритийн үед илрэх шинж A. Чичрүүдэс хүрэх , халуурах ба хажуугаар өвдөх B. Бактерури, пиоури C. Бөөрний эдийн сорвижилт D. Бөөрний үйл ажиллагааны зогсонгишил E. Давсаг уретерийн буцах урсгал /71./ Бөөрний гэмтлийн үед ямар шинж тэмдэг илүүтэй илрэх вэ A. Артерийн даралт буурах B. Бүсэлхийд овойх C. Цусаар шээх D. Бөөрөөр цочмог хатгах E. Халуурах /72./ Аль нь илүү чулуу бутлах чадвартай технологи вэ? A. Ультрасонд B. Баластик литотрипси C. Коумарины лазер D. Гольмийн лазер E. Лугшилттай лазер /73./ Шээлгүүрт байрласан 7мм хэмжээтэй чулууны гарах боломж хэдэн % бэ? A. 90-95% B. 70% C. 50-65% D. 10-25% E. 5-10% /74./ А (II) бүлгийн цустай донорын бөөрийг ямар бүлгийн цустай реципентэд суулгаж болох вэ. A. О, А, В, АВ B. А, АВ C. В, АВ D. АВ E. Зөвхөн В /75./ Бөөрний папилляр некрозын гол үр дагавар нь юу вэ ? A. Бөөрний дутагдал B. Бөөрний буглаа C. Бөөрний бөглөрөл D. Бөөрний чулуу E. Бөөрний хавдар /76./ 61 настай эрэгтэй өмнө нь хоёр талын уретролитотомия хийлгэж байсан өгүүлэмжтэй халуурч, идээтэй, цустай шээх шинж илэрч тодосгогчтой бөөрний шинжилгээнд баруун шээлгүүр бөглөсөн 6 мм чулуу оношлогдсон бол таны авах арга хэмжээ. A. Шээлгүүрт гуурс тавьж баруун бөөрний шээсний бөглөрлийг арилгах B. Яаралтай журмаар ESWL хийх C. Арьсны гаднаас гуурс тавьж тэвш талаас шээлгүүрийн чулууг торлон авах D. Шээлгүүр дурандан чулууг уургалан гаргах E. Яаралтай журмаар шээлгүүр нээн чулууг авах /77./ Доод хөндийн венд хавдрын тромботой, бөөрний эсийн хавдартай өвчтөнд оновчтой эмчилгээг сонгоно уу A. Радио эмчилгээ B. Хими эмчилгээ C. Тромбо уусгах эмчилгээ D. Мэс засал E. Эмчилгээ хийхгүй /78./ Төмсөгний бүтцийн гажигт хамаарах нь A. Монорхизм
 10. 10. B. Анорхизм C. Полиорхизм D. Монорхизм, анорхизм E. Монорхизм, анорхизм, полиорхизм нь төмсөгний бүтцийн гажигт хамаарахгүй /79./ Шээс нь өөрчлөлттэй өвчтөнд ямар чулуу элбэг тохиолддог вэ? A. Кальци оксалат моногидрат B. Урик ацид C. Урик ацидын аммони D. Кальци оксалат дигидрат E. Струвит /80./ Түрүү булчирхайн шингэнд хэвийн үед лейкоцит хэд байх вэ? A. 0-6 B. 10-15 C. 20-25 D. 25-100 E. 100-200 /81./ Аль нь зайнаас чулуу бутлах аппаратын энергийн эх үүсгэвэр вэ? A. Эгэл бөөмс B. Хэт авиан долгион C. Лазер туяа D. Цахилгаан соронзон долгион E. Цөмийн эрчим хүч /82./ Transurethral needle ablation TUNA-ы үед илрэх хүндрэл A. Цус алдах B. Шээс хаагдах C. Шээсний замын халдвар D. Шээдэг сүвний нарийсал E. Түрүү булчирхайн буглаа /83./ Аль нь арьсны хүрцээр бөөрний чулуу авах мэс заслын сүүлийн шат вэ? A. Бөөр рүү хатгалт хийх B. J гуурс байрлуулах C. Шээлгүүрт гуурс байрлуулах D. Венийн судсанд тодсгогч бодис хийх E. Бөөрөнд гуурс байрлуулах /84./ Шээсний замын халдварын антбиотик эмчилгээний эхний сонголт юу вэ A. Fluoroquinolones B. Cephalosparins C. Nitrofurantoins D. TMP-SMX E. Тетрациклин /85./ Эмэгтэйчүүдийн ажилбарын үед үүссэн шээлгүүрийн гэмтлийн эрт үед ямар арга хэмжээ авах вэ A. Нэвчдэст хэсгийг нээх B. Нөхөн сэргээх мэс засал C. Бөөр авах мэс засал D. Хатгалтаар ба нээлттэйгээр бөөрөнд гуурс тавих E. Шээлгүүрийг сэтгэх /86./ Паранефритын нас баралтын түвшин өндөр байх нь юунаас хамаардаг вэ? A. Нянгийн гемолизи B. Чихрийн шижин C. Оройтсон оношлогоо D. Тохирохгүй нянгийн эсрэг эмчилгээ E. Шаардлага хангаагүй урсгуур гуурс /87./ Бөөрний буглааг оношлоход хамгийн мэдрэг шинжилгээг нэрлэнэ үү? A. Хэт авиан шинжилгээ B. Индий бодистой зураг авах
 11. 11. C. Ганий бодистой зураг авах D. Шээс дамжуулах замын зураг авах E. Компьютер томографи /88./ Чулуу бутлах ямар технологи нь ретроград чулуу бутлахад тохиромжтой вэ? A. Ультрасоник литотрипси B. Гольмийн лазер C. Лугшилттай лазер D. Баластик литотрипси E. Зайнаас чулуу бутлах эмчилгээ /89./ Бөөрний усжилтын анатомийн шалтгаан 1. Бөөрний чулуу 2. Тах хэлбэрийн бөөр 3. Тэвш шээлгүүрийн хэсгийн нарийсал 4. Тэвш шээлгүүрийн хэсэг нэмэлт судсаар дарагдах 5. Бөөрний архаг үрэвсэл /90./ Аль нь ретропубик болон супрапубик простатэктомийн хоёуланд нь хамаарах вэ? 1. Түрүү булчирхайг хуулах явцад түрүү булчирхайн хэмжээ, байдлыг харах боломжтой 2. Давсагт ямар нэгэн гэмтэл үүсгэхгүй 3. Түрүү булчирхай хуулахаас өмнө дорзал венийн комплексийг хамгаалахыг шаарддаг 4. Давсагны өмнөх зайд хийгддэг 5. Хэт том түрүү булчирхайн томрол болон томролын шалтгаант дагалдах байдал, давсагны жижиг хавдрыг шийдвэрлэж чадна /91./ Бөөрний артерийн агшилтанд нөлөөлдөг эмийг нэрлэнэ үү 1. Ангиотензин 2 блокатор 2. Норэпинефрин 3. Эндотелин 4. Натриуретик пептид 5. Цефалоспорин /92./ Түрүү булчирхайн эмгэгт хамгийн эхний эмчилгээ болох флутамидын хязгаарлалттай хэрэглээнийн үед үүсэх гаж нөлөө 1. Суулгалт 2. Бэлгийн сулрал 3. Ойр ойрхон шээх 4. Хөх өвчин орох 5. Халуурах /93./ Эрэгтэй хүн үлдэгдэл шээсний хэмжээ 300 мл үед дараагийн шатанд юуг зөвлөх вэ? 1. Бөөр шээсний дээд зам шинжлэх 2. Уродинамик шинжилгээ хийлгэх 3. TURP 4. Дахин үлдэгдэл шээс хэмжих 5. Ажиглах /94./ Нээлттэй простатэктомийн эсрэг заалт 1. Давсагны цүлхэн 2. Хоёрдогч бөглөрөлийн шинж бүхий давсагны том чулуу 3. Шээсний замын халдвар 4. Эдийн шинжилгээгээр нотлогдсон түрүү булчирхайн хорт хавдар 5. Бөөрний цочмог дутагдал /95./ Богино хугацааны стентийн үед элбэг тохиолдох хүндрэл 1. Шээс хаагдалт 2. Стент шилжих буюу байрлалаа өөрчлөх 3. Шээсний зам нөжөөр бөглөрөх 4. Шээс барихгүй болох 5. Халуурах /96./ Түрүү булчирхайн хоргүй хавдрын эмчилгээнд хэрэглэдэг гонадотропин чөлөөгч гормоны антагонист цетрореликсийн үндсэн давуу тал 1. Үнэ хямд
 12. 12. 2. Хэрэглэхэд хялбар 3. Үр дүн хурдан 4. Андроген дарангуйлагч гормоныг цусанд титрлэх боломжтой 5. Харшил өгдөггүй /97./ Давсагт цүлхэн үүссэнийг юугаар таамаглах вэ? 1. Хүнд зэргийн бөглөрөл 2. Халуурах 3. Цустай шээх 4. Их хэмжээний үлдэгдэл шээстэй үед 5. Өтгөн хатах /98./ Давсагны мэдрэлжүүлэлтийн эфферент хэсэгт хамаарах нь 1. Гадна хуниас агшилт 2. Дотор хуниас агшилт 3. Детрузор сулрал 4. сакрал парасимпатик мэдрэл 5. Ганглион /99./ Түрүү булчирхайн томролын менежментэд түрүү булчирхайг нээлттэй авах мэс заслын өмнө ТУРП хийхийн давуу тал 1. Гипернатреми үүсэх эрсдэлийг бууруулна 2. Эдгэрэлтийн хугацаа богиносоно 3. Хагалгааны үеийн цус алдалтын эрсдэл буурна 4. Томорсон түрүү булчирхайг авахад чиглүүлэлт болж өгнө 5. Бэлгийн үйл ажиллагааг хэвийн хадгална /100./ 14 настай охиныг морь өшиглөсөн, түүний бөөр нь маш хүчтэй өвдөж байна гэнэ. Таны анхны менежмент аль нь вэ? 1. Давсаг дурандан шээлгүүр сэтгэн рентген зураг авах 2. Бөөрний судасны ангиограмм хийх 3. Бөөрний чанд авиан шинжилгээ хийн бөөрөнд хатгалтаар гуурслах 4. Бөөрний тодосгогчтой рентген зураг авах 5. Шээсний ерөнхий шинжилгээ хийх /101./ Бөөрний артерийн сулралтанд нөлөөлдөг эмийг нэрлэнэ үү 1. Нитрик оксид 2. Карбон монооксид 3. Простогландин Е2 4. Серотонин 5. Ацетил холин Сорилын зөв хариулт 1-C, 2-C, 3-B, 4-D, 5-D, 6-C, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-B, 12-B, 13-E, 14-C, 15-A, 16-E, 17-A, 18-A, 19-D, 20-A, 21-C, 22-D, 23-B, 24-B, 25-E, 26-C, 27-D, 28-D, 29-E, 30-B, 31- B, 32-B, 33-C, 34-D, 35-E, 36-B, 37-A, 38-D, 39-C, 40-C, 41-B, 42-D, 43-B, 44-B, 45-D, 46-B, 47-C, 48-A, 49-E, 50-D, 51-A, 52-C, 53-A, 54-C, 55-C, 56-E, 57-E, 58-C, 59-E, 60- D, 61-C, 62-C, 63-B, 64-A, 65-C, 66-E, 67-D, 68-E, 69-C, 70-A, 71-C, 72-D, 73-E, 74-B, 75-A, 76-C, 77-D, 78-E, 79-E, 80-A, 81-B, 82-E, 83-E, 84-A, 85-D, 86-C, 87-E, 88-D, 89- C, 90-D, 91-B, 92-D, 93-D, 94-D, 95-D, 96-D, 97-D, 98-B, 99-D, 100-D, 101-E,

×