Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ih emch elselt

5,746 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • ХАРИУ БАЙНУУ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ih emch elselt

 1. 1. Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тестийн түлхүүр 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дүгээр хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) Сонгогдсон сорил-1 /1./ Сүрьеэгийн каверныг уушгины буглаанаас ялгах шинжийг тодорхойлно уу: A. Хөндий цацагдсан голомтуудын хамт B. Гөлгөр ханатай, шингэний түвшинтэй хөндий C. Цустай цэр гарна D. Хордлогын шинж E. Эритроцитын тунах хурд ихсэх /2./ БЦЖ вакциныг A. Арьсан дор тарина B. Арьсанд тарина C. Булчинд тарина D. Уулгана E. Хамарт дусаана /3./ Уушгины том хэмжээний нээгдсэн буглааны үед дараахаас бусад шинжүүд гарна: A. Цэрний хэмжээ ихсэх B. Хордлогын шинжүүд багасах C. Голомтотнд тогшилтын дуу богиносч, амьсгал суларсан D. Голомтонд тогшилтоор хэнгэргэн дуутай, гуурсан хоолойн эсвэл амфорын амьсгалтай E. Биеийн халуун буурах /4./ Уушгины архаг бөглөрөлт өвчинд тохирохгүй тодорхойлолтыг сонгоно уу A. Агаар дамжилтын алдагдал агаарын жижиг замын өвчин ба паренхимийн деструкцийн шалтгаантай байдаг B. Агаар дамжилт алдагдсан уушгины архаг бөглөрөлт өвчтэй хүнд ханиах, цэр гарах, амьсгаадах шинж илэрнэ C. Архаг үрэвсэл бүтцийн алдагдал ба гуурсан хоолойн нарийсал үүсгэдэг D. Уушгины паренхимийн деструкци амьсгал гаргах үед амьсгалын зам нээлттэй байх чадварыг бууруулдаг
 2. 2. E. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн агаар дамжилтын саатал ихэвчлэн даамжрах хандлагатай байдаг /5./ Ортопноэ: A. Баруун ховдлын хурц дутагдлын үед илэрнэ B. Баруун ховдлын архаг дутагдлын үед илэрнэ C. Зүүн ховдлын дутагдлын үед илэрнэ D. Баруун, зүүн ховдлын дутагдлын аль алиных нь үед илэрнэ E. Амьсгалын дутагдлын үед илэрнэ /6./ Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний оношийг батлах зорилгоор ямар шинжилгээ төлөвлөх вэ? A. Бронхоскопи B. Цэрний шинжилгээ C. Компьютерт томографи D. Спирографи /7./ Чагналтаар гуурсан хоолойн агаар дамжилт саатсаныг найдвартай илтгэх шинж бол A. Жижиг цэврүүт нойтон хэржигнүүр сонсогдох B. Шажигнуур сонсогдох C. Гуурсан хоолойн ширүүссэн амьсгалтай байх D. Цулцангийн амьсгал сулрах /8./ Уушгины үйл ажиллагааны үлдэгдэл багтаамж дараах эзлэхүүн, багтаамжаас бүрдэнэ: A. Уушгины амьдралын багтаамж ба уушгины үлдэгдэл агаарын эзлэхүүн B. Амьсгал авах багтаамж ба амьсгалын эзлэхүүн C. Уушгины үлдэгдэл агаарын эзлэхүүн ба амьсгал гаргах нөөц эзлэхүүн D. Амьсгал авах нөөц эзлэхүүн ба амьсгалын эзлэхүүн E. Уушгины үлдэгдэл агаарын эзлэхүүн ба амьсгал гаргах багтаамж /9./ Сүрьеэгий микобактерээр хүн халдварлах үндсэн зам бол A. Арьсаар B. Хүнсээр C. Ихсээр D. Агаар-дуслаар E. Салстаар /10./ Уушгины архаг бөглөрөлт өвчинтэй холбоотой буруу тодорхойлолтыг сонгоно уу: A. Хурц сэдрэлийн үед өдөр тутам хэрэглэдэг эмүүдийг солино B. Теофиллин хурц сэдрэлийн эмчилгээний гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм C. Богино хугацааны үйлдэлтэй ингаляцийн β2-агонист хурц сэдрэлийн эмчилгээний гол хэсэг юм D. Сэдрэлийн үед ингаляцийн эмүүдийгнебулайзер эсвэлтуналагдсан аэрозолийг спейсерээр дамжуулан хэрэглэж болно E. Богино хугацааны үйлдэлтэй ингаляцийн β2-агонист ба антихолинерг эмүүдийг хавсран хэрэглэхэд дангаар хэрэглэснээс илүү гуурсан хоолой тэлэх үйлдэл үзүүлдэг /11./ Уушгины тархмал сүрьеэгийн үед хамгийн элбэг гэмтэх эрхтэн бол A. Яс B. Бөөр C. Гэдэс D. Дэлүү E. Серозон бүрхүүл /12./ 42 настай багтраатай өвчтөн хүлээн авахад цочмог бронхоспазмтай ирсэн. Өвчтөн гэртээ шаардлагын хэмжээгээр метапротеренолыг цацлагаар хэрэглэсэн. Өвчтөнд яаралтай журмаар ямар эм хэрэглэх вэ? A. Аминофиллин судсанд хийх B. Метилпреднизолон судсанд хийх C. Эпинефрин арьсан дор тарих
 3. 3. D. Метапротеренол небулайзераар хэрэглэх E. Атропин небулайзераар хэрэглэх /13./ Цустай цэр гарах үед ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Цус юүлэх B. Викасол C. Аминокапроны хүчил D. Ханиалга дарах E. Шалтгаан тодруулах шинжилгээ хийх /14./ Мантугийн сорилыг тавихдаа туберкулиныг яаж хэрэглэх вэ? A. Цагаан мөгөөрсөн хоолойд цацна B. Арьсанд тарина C. Арьсан дор тарина D. Судсанд тарина E. Арьсан дээр хэрэглэнэ /15./ Харшлын хам шинжид хамаарахгүй шинжийг сонгоно уу A. Крапивница B. Квинкийн хаван C. Цус, цэрэнд эозинофили илрэх D. Зангилаат эритем E. Ринит /16./ Дараахаас аль нь үнэн бэ? A. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үед ингаляцийн кортикостероиддыг дангаар удаан үйлдэлтэй гуурсан хоолой тэлэгч эмгүй хэрэглэхийг зөвлөхгүй B. Ингаляцийн кортикостероидыг FEV1 ≥ 80% өвчтөнд хэрэглэнэ C. Хүндэвтэр зэргийн уушгины архаг бөглөрөлт өвчинтэй хүнд удаан хугацааны туршид системийн кортикостероид хэрэглэнэ D. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний сэдрэлийн үед кортикостероидыг хэрэглэхгүй E. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үед ингаляцийн кортикостероидыг аль болох эрт хэрэглэнэ /17./ Ямар өвчний үед эвгүй үнэртэй цэр гарах вэ? A. Гуурсан хоолойн цочмог үрэвсэл B. Багтраа C. Уушгины үрэвсэл D. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин E. Хөндийт сүрьеэ /18./ Уушги-зүрхний сэхээн амьдруулалтыг юунаас эхлэх вэ? A. Уушгины зохиомол вентиляци B. Зүрхний дефибрилляци C. Амьсгалын замын агаар дамжилтыг сэргээх D. Эмийн эмчилгээ E. Зүрхний массаж /19./ Уушгины дэлбэнгийн үрэвслийн үед дараахаас бусад хүндрэл илэрч болно. A. Пневмосклероз B. Уушгины цус алдалт C. Шүүдэст плеврит D. Уушгины буглаа E. Рестриктив хэлбэрийн амьсгалын дутагдал /20./ Уушгины буглааны рентген шинжийг нэрлэнэ үү: A. Зах, ирмэг нь тодорхой дугуй сүүдэр B. Агаар агуулсан нимгэн ханатай хөндий C. Шингэний түвшинтэй хөндий
 4. 4. D. Их хэмжээний сүүдэр үүссэн фон дээр олон тооны хөндий гарсан E. Зах, ирмэг нь тодорхой бус, нэг төрлийн бус дугуй сүүдэр /21./ Уушгины цулцангийн хавангийн үед рентген зурагт аль хэсгийн агааржилт буурсан харагдах вэ? A. Суурь хэсэгт B. Угийн хэсэгт C. Орой, угийн хэсэгт D. Уг, суурь хэсэгт /22./ Анафилаксийн үеийн антиген юу байж болох вэ? A. Вирус B. Ургамлын тоосонцор C. Шилжүүлэн суулгасан эрхтэн D. Нян E. Гаптен /23./ Уушгины цус алдалтын гол аюул юунд орших вэ? A. Амьсгалын хурц дутагдал B. Геморрагийн шок C. Аспираци, асфикси D. Халдвар нэгдэх E. Зүрхний хурц дутагдал /24./ Шүүдэст плевритын үед дараахаас бусад шинжүүд илэрнэ A. Эмгэгтэй хэсгийн дээр тогшилтын дуу дүлий болно B. Амьсгал болон бронхофони суларна C. Голтын эрхтэнүүд эмгэгтэй тал руу шилжиж байрлана D. Зүүн талын шүүдэст плевритын үед Траубегийн зай багасна эсвэл алга болно E. Дууны доргион суларна /25./ Уушгины үрэвсэл буглаагаар хүндрэхэд дараахаас бусад хүчин зүйлс нөлөөлж болно. A. Ателектаз үүсэх B. Чихрийн шижин C. a1-антитрипсины дутагдал D. алкоголизм E. Дархлаа дарангуйлагдсан байдал /26./ Амьсгалын архаг дутагдлын хоёрдогч илрэлд дараахаас бусад шинжүүд илэрнэ A. Зүрхний хэм алдагдах B. Ухаан санаа өөрчлөгдөх C. Эритроцитоз D. Гепатомегали E. Уушгины артерийн гипертензи /27./ Туберкулинд хариу урвал ямар хугацаанд өрнөх вэ? A. Анафилаксийн хэлбэрээр B. 6-12 цагийн дараа C. 12-24 цагийн дараа D. 48-72 цагийн дараа E. 2-3 долоо хоногийн дараа /28./ Дараахас бусад нь багтраа өвчнийг тодорхойлно A. Багтрал вентолин цацлагаар хэрэглэхэд намдана B. Цэрэнд Шарко2Лейдены талст илэрч болно C. Уушгины эмфизем үүснэ D. Багтрал сунжрахад нойтон хэржигнүүр сонсогдоно E. Өвчин аль ч насанд үүсч болно /29./ БЦЖ вакцин бол
 5. 5. A. Сүрьеэгийн микобактерийн амьд сулруулсан өсгөвөр B. Сүрьеэгийн микобактерийн амьдралын үйл явцад үүссэн бүтээгдэхүүн C. Сүрьеэгийн микобактерийн үхсэн өсгөвөр D. Шөлөн дээр ургуулсан сүрьеэгийн микобактерийн өсгөврийн фильтрат E. Сүрьеэгийн савханцарын L-хэлбэр /30./ Дараах шинжээс бусад нь багтраат байдлын үед илэрнэ: A. Парадоксаль пульс B. Хуурай хэржигнүүр нэмэгдэх C. Хурц уушги-зүрхний хам шинж D. Цээжний хэнхэрцэг хийгээр тэлэгдэж, займчих хөдөлгөөн багасах E. Цэр хуримтлагдах /31./ Милиар сүрьеэгийн үед уушгинд гарах голомтот сүүдрийн онцлог A. Жижиг, нэг хэвийн B. Уушгины оройд, янз бүрийн хэмжээтэй C. Уушгины нийт талбайд, янз бүрийн хэмжээтэй D. Уушгины оройд 6 мм хүртэл хэмжээтэй E. Уушгины талбайн доод хэсэгт 6 мм хүртэл хэмжээтэй /32./ Туберкулин гэдэг нь: A. Сүрьеэгийн эмгэг микобактерийн өсгөвөр B. Кохын үхсэн савханцар C. Сүрьеэгийн микобактерийн амьдралын үйл явцын бүтээгдэхүүн D. Сүрьеэгийн микобактерийн амьд сулруулсан өсгөвөр E. Сүрьеэгийн микобактерийн янз бүрийн омгуудын өсгөвөр /33./ Туберкулём ихэвчлэн юуны суурин дээр үүсдэг вэ? A. Цээжний хөндийн лимфийн булчирхайн сүрьеэ B. Фиброзон-хөндийт сүрьеэ C. Cушгины тархмал сүрьеэ D. D. Уушгины нэвчдэст сүрьеэ E. Уушгины голомтот сүрьеэ /34./ 10 сарын эхээр танай эмнэлэг дээр томуугийн Н1N1 хэв шинжийн халдвар дэгдсэн. Тухайн үед Н3N2-ын вакцин хийх боломжтой байна. Эмнэлгийн ажилчид, өвчтөнг хамгаалах зорилгоор ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Эмнэлгийн эмч, ажилчдад шинжилгээ хийж, зөвхөн Н1N1-н эсрэгбиеийн титр өндөр байгаа хүмүүсийг дэгдэлт намдтал ажиллуулна. B. Байгаа вакциныг хийнэ C. Н1N1-н халдвар авсан байж болох эмч, эмнэлгийн ажилчдад маск, нүдний шил зүүлгэх арга хэмжээ авна D. Эмнэлгийн нийт эмч, ажилчдад амантадинремантадин уулгаж, тохирох вакциныг хийсний дараа 2 долоо хоног үргэлжлүүлэх E. Эмнэлгийн эмч, нийт ажилчдад 23-валентын пневмококкийн вакцин хийхийг зөвлөнө. Учир нь томуугийн А вирусын халдвартай өвчтөнд хамгийн элбэг тохиолддог халдвар бол S.pneumoniae байдаг /35./ Буруу тодорхойлолтыг сонгоно уу A. Амьсгаадалт нь уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үндсэн шинж мөн B. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үед амьсгаадалт зөвхөн ачааллын үед илэрнэ C. Амьсгаадалт нь ихэнх өвчтөн эмнэлэгт хандах шалтгаан болдог D. Амьсгаадалтын улмаас өвчтөн албадмал байрлалд орж болно E. Амьсгалын замын халдвар амьсгаадалтыг сэдрээж болно /36./ 23 настай эмэгтэй хоногийн өмнөөс ханиалгаж, халуурч байгаа өвчтөнд чагналтаар баруун уушгины доод хэсэгт ширүүссэн амьсгал, нойтон хэржигнүүр тодорхойлогдсон бол эхний ээлжинд ямар шинжилгээ төлөвлөх вэ?
 6. 6. A. Цээжний эгц ба хажуу рентген зураг B. Цээж гэрэлд харуулах C. Цээжний компьютерт томографи D. Цэрэнд хүчилд тэсвэртэй нян хайх E. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ /37./ Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний цочмог сэдрэлийн үед: A. Өвчний өдөр тутамд нэг хэвийн илэрч байсан шинжүүд нэмэгдэнэ B. Тахикарди эсвэл депресс зэрэг зарим өвөрмөц бус шинжүүд дагалдан гарч болно C. Өвчний эхэнд ачаалал даах чадвар буурах эсвэл халуурах шинжүүд илэрч болно D. Нийт тохиолдлын талаас дээш хувьд амьсгалын замын халдвараас сэдэрнэ E. Эмчилгээнд системийн кортикостероид ба антибиотик хэрэглэнэ /38./ Анафилаксийн үед медиаторууд ямар эсээс ялгарах вэ? A. Эозинофил B. Т-лимфоцит C. Цулцангийн макрофаг D. В-лимфоцит E. Хөөнгө эс /39./ Гялтангийн шингэнд ямар эс давамгайлах тохиолдолд хурц үрэвслийн тухай бодож болох вэ? A. Лимфоцит B. Эозинофил C. Нейтрофил D. Эритроцит E. Моноцит /40./ I зэргийн амьсгалын дутагдлын эмнэлзүйн үндсэн шинж бол: A. Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд хэвийн хэмжээнээс хазайх B. Хөхрөх артерийн гипоксеми үүсэх C. Амьсгалын туслах булчингуудын гипертрофи D. Урьд нь даадаг байсан ачаалалд амьсгааддаг болох E. Амьсгалын булчингуудын биоцахилгаан идэвх нэмэгдэх /41./ Цулцангийн гиповентиляци үүсэх элбэг шалтгаан бол: A. Амьсгалын төв дарангуйлагдах B. Нэг талын өрцний саажилт C. Хавирга завсрын булчингийн миозит D. Амьсгалын замын агаар дамжилт алдагдах E. Амьсгалын захын мэдрэлийн зохицуулга алдагдах /42./ Багтраат байдлын хүндийн зэрэг дараах шинжээр тодорхойлогдоно: A. Багтралын үргэлжлэх хугацаа B. Хуурай хэржигнүүрийн тоо болон интенсивность багасах C. Стридор амьсгал бий болох D. Ухаан алдагдах E. Гипокси ба гиперкапнийн зэрэг /43./ Тархмал хуурай хэржигнүүр сонсогдох нь ямар эмгэг өөрчлөлттэй холбоотой байдаг вэ? A. Уушгин дахь агаарын хэмжээ ихсэх B. Гуурсан хоолойн аргаар дамжилт алдагдах C. Уушгинд хөндий үүсэх D. Уушгины завсрын эдийн үрэвсэл E. Уушгинд нэвчдэс үүсэх /44./ Анхдагч сүрьеэгийн үедүүссэншүүдэстплевритынхувьд дараахаас бусад нь онцлог байдаг A. Залуу насанд илүүтэй тохиолдоно B. Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг гялтангийн хөндийд шингэн байх үед л хийнэ
 7. 7. C. Экссудат серозон шинжтэй D. Шингэнд лейкоцит цөөн, лимфоцит давамгайлна E. Уушгинд өөрчлөлт илрээгүй байна /45./ Дараахаас бусад өвчний үед гялтангийн болон хэвлийн хөндийд нэгэн зэрэг шингэн хурж болно A. Шүүдэст плеврит B. Элэгний цирроз C. Зүрхний дутагдал D. Нефроз хам шинж E. Гипоальбуминеми /46./ Аминофиллины үйлчлэх механизмыг нэрлэнэ үү A. Вагусын нөлөөг дарангуйлах B. Харшлын урвалын медиаторт хориг үүсгэх C. Адренорецепторыг идэвхижүүлэх D. Амьсгалын төвийг дарангуйлах E. bветта2-рецеторыг идэвхжүүлэх /47./ Милиар сүрьеэ үүсэх үндсэн механизм бол: A. Цусаар B. Гуурсан хоолойгоор C. Лимфээр D. Лимф-гуурсан хоолойгоор E. Цус-гуурсан хоолойгоор /48./ Сүрьегийн микобактерийг ямар аргаар будсан наалдацанд илрүүлэх вэ? A. Метилен хөх B. Грам C. Циль-Нильсон D. Романовский-Гимзе E. Лейшман /49./ Өвчний явц хурц байх, нойтон хэржигнүүр сонсогдох, уушгины талбайн дунд, доод хэсэгт зөөлөн, жижиг голомтот сүүдэр тодорхойлогдох, эерэг динамик хурдан гарах тохиолдолд ямар эмгэгийн тухай бодох вэ? A. Уушгины милиар сүрьеэ B. Уушгины голомтот үрэвсэл C. Саркоидоз D. Пневмокониоз E. Аденоматоз /50./ Сүрьеэгийн эсрэг давтан вакцин хийхдээ ямар сорилыг хэрэглэдэг вэ? A. Туберкулинд антител үүссэнийг тодорхойлох B. Пиркегийн сорил C. Мантугийн сорил D. ДНХ-д үзүүлэх полимеразын гинжин урвал E. Кохын сорил /51./ Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний хувьд тохирохгүй шинжийг сонгоно уу: A. Тамхи татдаг хүмүүстуушгины архаг бөглөрөлт өвчин үүсэхэрсдэлтатсантамхинытооноос хамаардаг B. Жилд татсан тамхины тоо уушгины архаг бөглөрөлт өвчин үүсэх эрсдэлтэй шууд хамааралтай C. Идэвхигүй тамхидалт уушгины архаг бөглөрөлт өвчнийг үүсгэхгүй D. Уушгины архаг бөглөрөлт өвчтэй хүмүүсийн тамхи татсан үзүүлэлт ихэвчлэн дор хаяж 20 хайрцагжил байдаг
 8. 8. E. Тамхи татдаг хүмүүс татдаггүй хүмүүстэй харьцуулахад уушгины архаг бөглөрөлт өвчнөөр илүүтэй өвдөж, нас бардаг /52./ “Шувуун цээж” үүсэх шалтгаан: A. Уушгины фиброз B. Өвчүүний гаж хөгжил C. Сульдаа өвчин D. Уушгины гипоплази E. Уушгины эмфизем /53./ Дараахаас аль эмийг уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үед ховор хэрэглэдэг вэ? A. Ингаляцийн сальбутамол B. Ингаляцийн сальметерол C. Бромгексин D. Ингаляцийн тиотропиум E. Ингаляцийн формотерол /54./ Хөхрөлт үүсэх механизм: A. Гемоглобин буурах B. Захын судас нарийсах C. Захын судас тэлэх D. Оксигемоглобин буурах E. Эритропени /55./ Пневмотораксын үед илрэх нийтлэг шинжийг нэрлэнэ үү. A. Ханиалгана B. Аюулхайд өвдөнө C. Цээж өвдөх, амьсгаадах D. Цустай цэрээр ханиах E. Тогшилтоор хэнгэргэн дуутай байх /56./ Рестриктив хэлбэрийн агааржилтын дутагдлын үед уушгины агааржилтын ямар үзүүлэлт багасах нь ач холбогдолтой вэ? A. Амьсгалын эзлэхүүн B. Уушгины үлдэгдэл агаарын эзлэхүүн C. Уушгины амьдралын багтаамж D. Уушгины нийт багтаамж E. Уушгины үйл ажиллагааны үлдэгдэл багтаамж /57./ Зүүн уушгины доод хилийг олохдоо ямар шугамаар тогших вэ? A. Өвчүүний ойролцоох B. Эгэмний дунд C. Суганы урд, дунд, ард D. Далны E. Нурууны ойролцоох /58./ Хүүхэд шөнө орондоо шээхийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Олигоури B. Дизури C. Никтури D. Странгури E. Энурез /59./ Гликокаликс гэж аль ойлголтыг нэрэлдэг вэ A. Подоцитийн элемент B. Мезангиумын элемент C. Суурин мембраны хасах цэнэгтэй хэсгүүд D. Ялгаруулах аппарат E. Ренин
 9. 9. /60./ БАӨ үед бөөр хамгаалах зорилгоор хэрэглэдэггүй эмийн бүлэг аль нь вэ? A. АСЕ ингибитор B. АТ-2 рецепторын блокат C. Антикоагулянт D. Нон-дигидропиридин E. Дигидропиридин /61./ Архаг гломерулонефритийн даралт ихдэх хэлбэрийн сэдрэлийн үед дараах нэг шинжээс бусад нь илэрнэ. A. Протеинури B. Гематури C. Цилиндрури D. Хаван E. Артерийн даралт ихсэлт /62./ Доплерт сонографи дараахь тохиолдлоос нэгээс бусдад хийх шаардлагатай. A. Бөөрний хавдар B. Шалтгаан тодорхойгүй шээс цустах C. Шалтгаан тодорхойгүй даралт ихсэх D. Архаг гломерулонефрит E. Бөөрний унжилт /63./ Шээсний шинжилгээнд ямар төрлийн бортгонцор илэрвэл хэвийн гэж үзэх вэ? A. Гиалин B. Зернистый C. Восковидный D. Эритроцитын E. Лейкоцитын /64./ Нефрозийн кризийн гол шалтгаан A. Цусны даралт ихсэх B. Цустай шээх C. Хэт их хавагнах D. Зүрхний дутагдал E. Тархи хавагнах /65./ Нефроны аль хэсэгт натрийн ихэнх хувь нь эргэн шимэгддэг вэ? A. Ойрын тахир сувганцарт B. Генлийн гогцооны өгсөх хэсэг C. Холын тахир сувганцарт D. Цуглуулах сувганцарт E. Түүдгэнцэрт /66./ Жирэмсний эрт үед пиелонефритын эмчилгээнд хэрэглэх эм A. Нитрофураны бүлэг B. Пенициллины бүлэг C. цефалоспорины бэлдмэлүүд D. Сульфаниламид E. Нитроксолины бүлэг /67./ Бөөрний архаг өвчний үл зохицуулагдах эрсдэлт хүчин зүйл A. Нас, хүйс, хорт зуршил, удамшлын хүчин зүйл B. Амьдарлын буруу хэв маяг, удамшлын хүчин зүйл, нас, хорт зуршил C. Хорт зуршил, дислипидеми, даралт ихдэлт, эмийн буруу хэрэглээ D. Нас, гарал үүсэл, удамшлын хүчин зүйл, хүйс E. Нас, гарал үүсэл, удамшил, амьдарлын буруу хэв маяг /68./ Бөөрний түүдгэнцэрт дараах процесс явагдана A. Реабсорц
 10. 10. B. Фильтрац C. Секрец D. Фильтрац болон секрец E. Секрец болон фильтрац /69./ Бенс-Джонсын уураг ямар өвчний үед шээсээр ялгардаг вэ? A. Миелом B. Миелолейкоз C. Подагр D. Лимфолейкоз E. Гемофили /70./ Архаг гломерулонефритын холимог үед илэрдэггүй шинж A. Хаван, их хэмжээний транссудат B. Даралт ихдэлт C. Лейкоцитури D. Зимницкийн сорилд шээсний хувийн жин жигд буурсан байх E. Ренографийн шинжилгээнд бөөрний үйл ажиллагаа жигд буурах /71./ Нечипоренкогийн сорилоор A. 1 мин-ын диурез бөөрний түүдгэнцэрийн шүүх үйл ажиллагааг үзнэ B. Шингэний ачаалал өгч,бөөрний шингэрүүлэлтийн үйл ажиллагааг үзнэ. C. 1 мл-ын эзэлхүүнд дүрст элементийг тодорхойлно. D. 24 цагийн шээсэнд дүрст элементийг тодорхойлно E. 3,3 цагийн зайтай шээсэнд бөөрний үйл ажиллагааг үзнэ /72./ Архаг гломерулонефритийн үед гормон эмчилгээний эсрэг заалт A. Гематури B. Артерийн даралт ихсэлт C. Бөөрний архаг дутагдал D. Нефроз хам шинж E. Сэдрэлээс сэргийлэх зорилгоор /73./ Шээсний шинжилгээнд гарч буй аль өөрчлөлт нь түүдгэнцрийн гэмтлийг илтгэх вэ? A. Уураг 3гр/л их B. Уураг 1гр/л бага C. Шээсний хувийн жин 1005 бага D. Их хэмжээний уурагтай E. Цустай шээх /74./ Бөөрний архаг дутагдлын эхэн үед дараах шинж тэмдгүүд илэрнэ. A. Артерийн даралт ихсэх B. Их уух, их шээх C. Цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх D. Цусан дахь кальцийн хэмжээ ихсэх E. Цусан дахь фосфорын хэмжээ буурах /75./ Шээсний доод замын үрэвслийн үед шээс ялгаралтын өөрчлөлтийн аль нь илрэх вэ? A. Анури B. Гематури C. Странгури D. Никтури E. Олигури /76./ Артерийн гипертензийн хожуу үед шээсэнд гарах өөрчлөлт A. Лейкоцитури B. Гематури+глюкозури C. Протейнури+гематури D. Оксалатури
 11. 11. E. Гипостенури /77./ Фольгардын сорилоор дараахь зүйлийг тодорхойлно A. 1 мин-ын диурез,бөөрний фильтраци үзэх B. Шингэний ачаалал өгч, бөөрний шингэрүүлэх үйл ажиллагааг үзэх C. 1 мин-ын эзэлхүүнд дүрст элемент топорхойлох D. 24 цагийн шээсэнд дүрст элемент тодорхойлох E. 3,3 цагийн зайтай шээс цуглуулж бөөрний үйл ажиллагааг үзнэ /78./ Бөөрний архаг өвчний 3-р үед ТШХ яаж өөрчлөгдөх вэ? A. ТШХ бага зэрэг буурсан 60-89 мл/мин B. ТШХ бага зэрэг буурсан 30-60 мл/мин C. ТШХ буурсан 30-59 мл/мин D. ТШХ буурсан 30-49 мл/мин E. ТШХ маш их буурсан 15-29 мл/мин /79./ Өдөрт олон удаа шээхийг юу гэж нэрлэх вэ? A. Олигоури B. Никтури C. Странгури D. Энурез E. Поллакури /80./ Диабетийн нефропатийн эрт үед шээсэнд гарах өөрчлөлт A. Лейкоцитури B. Гематури+глюкозури C. Протейнури+гематури D. Микроальбуминури E. Гипостенури /81./ Бөөрний ямар өвчний үед Ходсоны шинж илрэх вэ? A. Архаг гломерулонефрит B. Архаг пиелонефрит C. Бөөрний амилойдоз D. Бөөрний поликистоз /82./ Глюкоз болон аминхүчлүүдийн эргэн шимэгдэх процесс хаана явагддаг вэ ? A. Холын тахир сувганцар B. Генлийн гогцооны өгсөх бүдүүн хэсэг C. Генлийн гогцооны уруудах нарийн хэсэг D. Ойрын тахир сувганцар E. Цуглуулах сувганцар /83./ АД ихсэлттэй, ЧШтэй, протейнури илэрсэн өвчтөнд хэрэглэх 1-р сонголтын эм аль нь вэ? A. АСЕ ингибитор B. АТ2 рецепторын саатуулагч C. Диуретик D. Кальцийн антагонист E. Бетта блокатор /84./ Архаг пиелонефритын эмчилгээнд доорхи эмийн бүлгийн нэгээс бусдыг нь хэрэглэнэ A. Фторхинолон B. Циклоспорин C. Кортикостероид D. Сульфаниламид E. Налидиксийн хүчлийн бэлдмэлүүд /85./ Хоёрдогч пиелонефритийн үед доорхи шинжүүдээс нэгээс бусад нь илрэнэ A. Дизури B. 1мл шээсэнд 100000-аас дээш нян илэрнэ
 12. 12. C. Бөөрний аяганцар тэвшинцэрийн деформаци D. Түүдгэнцэрийн шүүлт буурах E. Сувганцаөрын эргэн шимэгдэлт буурах /86./ Альдостерон даавар хаанаас ялгардаг вэ? A. Гипофиз B. Бөөр C. Бөөрний дээд булчирхай D. Бөөрний тархилаг давхрага E. ЮГА /87./ 1 минутанд ялгарах шэсэнд агуулагдах дүрст элементийг дараахь аргаар шинжилнэ. A. Аддис Каковский B. Ребергийн сорил C. Нечипоренкогийн сорил D. Фольгардын сорил E. Амбуржийн сорил /88./ Бөөрний гаралтай гематурийн үед 3 аяганы сорилд дараах өөрчлөлт илэрнэ A. 3 аяганд улаан эсийн хэмжээ адилхан байна B. Эхний аяганы улаан эсийн хэмжээ их, сүүлийн 2 аяганых бага C. Эхний 2 аяганы улаан эсийн хэмжээ их ,сүүлийн аяганых бага D. 3 аяганы улаан эсийн хэмжээ бага E. 3 аяганд улаан эс илрэхгүй /89./ Преднизолоны сорилоор юуг илрүүлэх вэ? A. Далд гематури B. Далд лейкоцитуриг илрүүлэх C. Далд протейнуриг илрүүлэх D. БШЗ-ын далд үрэвлийг илрүүлэх E. Дээрхи бүгд /90./ Шээс цустах хам шинж хамгийн их илрэх өвчин A. Амилойдоз B. Поликистоз C. Архаг пиелонефрит D. Архаг гломерулонефрит E. Бөөрний сүрьеэ /91./ Биохимийн шинжилгээний ямар өөрчлөлтөөр бөөрний архаг дутагдлын үе шатыг үнэлж болох вэ? A. Сийвэн дэх мочевины хэмжээ B. Сийвэнгийн үлдэгдэл азот C. Сийвэнгийн креатинины хэмжээ D. Сийвэн дэх калийн хэмжээ E. Сийвэн дэх кальцийн хэмжээ /92./ Хоногийн шээсний хэмжээ 100 мл-ээс багасахыг юу гэж нэрлэх вэ ? A. Полиури B. Никтири C. Поллакури D. Дизури E. Анури /93./ Ямар эмгэгийн үед рентген шинжилгээнд Ходсоны шинж илрэх вэ? A. Пиелонефритийн хатингаршил B. Бөөрний уйланхай C. Бөөрний поликистоз
 13. 13. D. Бөөрний түүдгэнцэрийн үрэвсэл E. Бөөрний чулуу /94./ Нефроз хам шинжийн үед бөөрний дутагдлын оношлогоонд аль нь чухал вэ? A. Түүдгэнцэрийн шүүлт B. Сийвэн дэх креатинин C. Сийвэн дэх холестерин D. Сувганцарын эргэн шимэгдэлт E. Протеинурийн түвшин /95./ Жирэмсэний пиелонефриттэй эмэгтэйчүүдийн жирэмсэний явц төрөлтийн үед доорхи хүндрэл нэгээс бусад нь гарч болно A. Хожуу үеийн хордлого B. Үр зулбалт C. Ургийн халдварт хүндрэлүүд D. Ургийн гипертрофи илрэх E. Бактеремийн шок /96./ ЮГА-ийн үүрэг A. Усны эргэн шимэгдэлт B. Хагас цэнэгт молекулыг барих C. Фосфатын эргэн шимэгдэлт D. Ренинийг нийлэгжүүлэх E. Простагландин нийлэгжүүлэх /97./ Артерийн гипертензийн нефропатийн эрт үед шээсэнд гарах өөрчлөлт A. Лейкоцитури B. Микроальбуминури C. Протейнури+гематури D. Оксалатури E. Гипостенури /98./ Нечипоренкогийн сорил ямар гарвал өөрчлөлттэй гэж үзэх вэ ? A. Бактериури B. Лейкоцитури 2000 дээш C. Лейкоцитури 2000 хүртэл D. Лимфоцитури E. Протейнури 1 гр/л /99./ Доорхи шинж тэмдэгээс нэгээс бусад нь амилоидозын үед гарна A. Диаррей B. Дизури C. Шээсний өөрчлөлт D. Хаван E. Ууц нуруугаар өвдөх /100./ Элэгний хатуурлын үед элэгний ком үүсэх шалтгаан юу байж болох вэ A. Улаан хоолойн өргөссөн венээс цус алдах B. Тиазидын бүлгийн диуретик хэрэглэх C. Барбитурат удаан хугацаанд хэрэглэх D. Аль нь ч биш E. Дээрх бүгд /101./ Архаг панкреатитийн псевдотумороз (хуурамч хавдар) хэлбэрийг ямар өвчнөөс ялгах вэ? A. Н/б-н цусан хангамжийн дутагдлаас B. Н/б-н дахилтат хэлбэрээс C. Н/б байнгын өвдөлттэй хэлбэрээс D. Н/б нууц хэлбэрээс E. Н/б-н хорт хавдраас
 14. 14. /102./ Бомбезин дотоод шүүрлийн ямар эсээс ялгарах вэ? A. EC эс B. G эс C. ECL эс D. P эс E. D эс /103./ Bacterial overgounth syndrome гэдэг нь ХБЭ-ийн аль хэсэгт өөрчлөлт байгааг илтгэдэг вэ? A. Нарийн гэдэс B. Мухар гэдэс C. Бүдүүн гэдэс D. Шулуун гэдэс E. Мухар олгой /104./ Өвчтний биеийн байдал муудсан шалтгааныг олохын тулд ямар шинжилгээ хийх вэ? Хамгийн оновчтой нэгийг сонгоно уу A. Бромсульфалеины сорил B. Гамма глобулины хэмжээ тодорхойлох C. Элэгний эдийн эсрэг биет тодорхойлох D. Сийвэнд аммиак үзэх E. Альфа фетопротеины хэмжээг тодорхойлох /105./ Нарийн гэдэсний цэлмэнгийн өндөр, өргөн нь хэд байдаг вэ? A. 825мкм, 98-102мкм B. 795мкм, 110-300мкм C. 798мкм, 100-250мкм D. 830мкм, 100-145мкм E. 650мкм, 150-187мкм /106./ Улаан хоолойн хана хэдэн бүрхүүлээс бүрдэх вэ? A. Салст, булчинлаг, гялтан давхарга B. Салст, салстын дорх, булчинлаг, гялтан давхарга C. Салст, салстын дорх, булчинлаг давхарга D. Салстын дорх, булчинлаг, гялтан давхарга E. Салстын дорх, гялтан давхарга /107./ Элэгний хоргүй хавдрын үед илрэхгүй шинжийг сонгоно уу. A. “Судасны тэмдгүүд”, гинекомасти B. Рентген харалтаар диафрагм /өрц/ өндөр байх, элэгний дүрс дээрхавдрын сүүдэрхарагдах C. Элэгний сканограммд дугуй хэлбэрийн дефект /өөрчлөлт/ тод харагдах /108./ APUD тогтолцооны G эс ямар даавар ялгаруулж, физиологийн ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? A. Серотонин ялгаруулж, салст ялгаралтыг сайжруулна B. Гастрин ялгаруулж, давсны хүчил ялгаралт болон пепсиногеныг идэвхжүүлнэ C. Бомбезин ялгаруулж, нойр булчирхайн шүүрлийг идэвхжүүлнэ D. Секретин ялгаруулж, давсны хүчил ялгаралтыг саатуулна E. Соматостатин ялгаруулж уургийн нийлэгжилтийг саатуулна /109./ Глютений өвчний үед хоол боловсруулалт ба шимэгдэлт ямар түвшинд гэмтдэг вэ? A. Гэдэсний хөндийн БША /боловсруулалт, шимэгдэлт алдагдах/ B. Гэдэсний ханын БША C. Эс доторхи БША /110./ Цөсний хүүдийн хучуур эд дунд ..... даавар ялгаруулдаг эс байдаг. Энэ нь цөс ялгаралтыг идэвхжүүлдэг. A. Секретин B. Холецистокинин C. Серотонин D. Гистамин
 15. 15. E. Бомбезин /111./ Хэвлийн хөндийгөөс авсан 1 литр шингэн бүрт хэдэн гр альбумин нөхөх вэ? A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 E. 30 /112./ БГӨШҮ-ийн үед эмгэг бүтэц зүйн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт A. Салст бүрхүүлийг хамарсан шалбархайт үрэвсэл, криптийн буглаа, хуурамч ургацаг B. Гэдэсний ханын бүх давхаргыг хамарсан үрэвсэл, наалдац ихтэй, үрэвслийн нэвчдэс гранулём зангилаа үүсгэнэ C. Салст бүрхүүлд лимфоцит, нейтрофил эсийн нэвчдэс, хаван, хөндлөн гүнзгий шархлаа эсвэл тармал өнгөц шалбархай /113./ Аутоиммуны хепатитын аль хэлбэрийн үедэлэг бөөрний микросомынэсрэг бие (анти LKM- 1) илрэх вэ? A. 1-р хэлбэр B. 2- р хэлбэр C. 3-р хэлбэр /114./ Урсофалькийн үйлчилгээг нэрлэнэ үү. A. Цөсний гэрийн үрэвсэл намжаах B. Цөсний чулуу буталж жижиглэх C. Цөсний коллоид чанарыг сайжруулж, чулуу хайлуулах D. Цөс ялгаралтыг сайжруулах E. Цөс хөөлтийг сайжруулах /115./ Өөрийн дархлаат архаг гастритын үед ходоодны аль хэсэгт ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Ходоодны гарах хэсэгт шалбархай үүснэ, давсны хүчил, пепсин буурна B. Ходоодны их махианд хатингаршил үүсч, дотоод хүчин зүйлс эрс ихэснэ C. Ходоодны ёроол хэсэгт анхдагч хатингаршил үүсч, давсны хүчил, пепсиноген I, дотоод хүчин зүйлс эрс багасдаг D. Ходоодны бага махианд хатингаршил үүсч, дотоод хүчин зүйлс эрс ихэснэ E. Ходоодны ёроол хэсэгт шалбархай, давсны хүчил, пепсин, дотоод хүчин зүйлс эрс багасдаг /116./ Баас хатах нь ямар хүнсний дутагдалтай илүү холбоотой вэ. A. Хүнсний эслэг B. Аминдэм C. Амьтны гаралтай хүнс D. Өөх тос E. Кальц бага агуулсан хүнс /117./ Нойр булчирхайн архаг үрэвслийн үед гадаад шүүрлийн дутагдлын үед эмнэл зүйн ямар шинж илрэх вэ? A. Суулгалт B. Халууралт C. Өвдөлт D. Арьс шарлах E. Өтгөн хатах /118./ Элэгний хатууралтай өвчтөний порталь гипертензийн үеийн эмчилгээнд тохирох хослолыг сонгоно уу. A. биеийн хүчний ачааллыг хязгаарлах, давсны хэмжээг багасгах, салуретик B. салуретик ба b-блокатор C. салуретикийг верошпиронтой хавсрах, давсны хэрэглээг хязгаарлах, b-блокатор /119./ Малори-Вейсийн хамшинж гэдэг нь A. Улаан хоолойн хураагуур судасны өргөслөөс цус алдах
 16. 16. B. Улаан хоолойн хэвлийн хэсэгба ходоодын кардиаль хэсгийн салст бүрхэвчдагуу хэлбэртэй язарсанаас цус алдах C. Улаан хоолой шархалж шархнаас цус алдах D. Улаан хоолойн цүлхэн E. Улаан хоолойн доод хэсгийн сорвижилт /120./ Элэгний хатуурлын үед асцит үүсэх эмгэг жам: A. Хоёрдогч гиперальдостеронизм B. Гипоальбуминеми C. Порталийн гипертензи D. Дээрх бүгд E. Аль нь ч биш /121./ Гэдэсний уян дурангийн шинжилгээгээр юуг илрүүлж болохгүй вэ? A. Улайлт B. Өмөн C. Цүлхэн D. Шимэгдэлтийн алдагдал E. Шархлаа /122./ Улаан хоолой хэдэн см урттай вэ? A. 10-15 урттай ба хүзүүний хэсэг 3-5 см, цээжний хэсэг 14-16 см, хэвлийн хэсэг 1-3 см B. 15-20 урттай ба хүзүүний хэсэг 4-5 см, цээжний хэсэг 17-18 см, хэвлийн хэсэг 1-4 см C. 20-25 урттай ба хүзүүний хэсэг 6-7 см, цээжний хэсэг 17-18 см, хэвлийн хэсэг 1-3 см D. 25-30 урттай ба хүзүүний хэсэг 5-6 см, цээжний хэсэг 16-18 см, хэвлийн хэсэг 1-4 см E. 30-35 урттай ба хүзүүний хэсэг 7-8 см, цээжний хэсэг 16-18 см, хэвлийн хэсэг 1-5 см /123./ Элэгний эхинококкозын өвөрмөц шинжийг сонго. A. Төмөр их хэмжээгээр хуримтлагдан, элэгний биопсид Перлсийн урвал эерэг гарах B. Гэрлийн тусламжтай нүдний эвэрлэгийг харахад Кайзер-Флейшерийн цагираг харагдах C. Альфа фетопротейны урвал эерэг гарах D. Кацоны урвал, гемагглютинацийн урвал эерэг гарах E. Фруктозури /124./ Нарийн гэдэсний архаг үрэвслийн 3-р зэргийн үед илрэх эмнэл зүйн шинжүүд A. Гэдэсний шинж давамгайлна: суулгалт, өвдөлт, гэдэс дүүрэх B. Биеийн жингээ 10 кг хүртэл алдана C. Давшингуй явцтай турна, бодисын солилцоонц хямрал нь өвчний тавиланг тодорхойлно /125./ Дараах эмнүүдийн аль нь нойр булчирхайн шүүрлийг багасгах эм бэ? A. Лукулин B. Фестал C. Панкреатин D. Контрикал E. Панкурмен /126./ Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат /БГӨШҮ/ болон Кроны өвчнийг /КӨ/ системийн өвчин гэж үздэгийн нотолгоо юу вэ? A. Гэдэсний салст бүрхүүлийн эсрэг эсрэг биет үүсдэг бусад эрхтний эмгэгтэй хавсардаг, гормон эмчилгээний үр дүн өндөр B. Эмгэг төрөгч нянгийн шалтгаан, харшлын нөлөөтэй C. Шалтгаан тодорхой бус, халдвар харшлын онолоор эмгэг жамыг тайлбарлаж байгаа, өндөр үр дүн бүхий сонгомол эмчилгээ байхгүй. /127./ Аутоиммуны хепатитаар ихэвчлэн дараах хүмүүс өвчилдөг: A. Идэр насны эрчүүд B. 10-30 насны болон цэвэршсэн эмэгтэйчүүд C. Бага насны хүүхдүүд /128./ Өөрийн дархлаат архаг гастритын үед илрэх бижийн хам шинжийг сонгоно уу?
 17. 17. A. Цээж хорсох, исгэлэнгээр гулгих, аюулхайд хатгуулж өвдөх B. Өмхийгээр хэрүүлэх, гэдэс дүүрч цанхайх, дотор муухайрах C. Хар шүлс гарах, бөөлжих, аюулхайд хатгуулж өвдөх D. Аюулхайд хатгуулж өвдөх, хэхрүүлэх E. Хийгээр хэхрүүлэх, гулгих, аюулхайд хатгуулах /129./ Энтеритийн эмнэл зүйн явцаар нь ангилахад аль ангилал нь илүүц вэ? A. Дунд B. Хүнд C. Хөнгөн D. Хүндэвтэр E. Аль нь ч биш /130./ Цөсний ерөнхий суваг цөсний хүүдийн сувгаас доош бөглөрөхөд, цөсний чинэрч томорсон хүүдий тэмтрэгдэх шинж? A. Харитоновын шинж B. Мак-Кензийн шинж C. Курвуазьегийн шинж D. Василенкогийн шинж E. Кера 2-ийн шинж /131./ Аль вирусын уед интерферон эмчилгээ ур дун муутай вэ? A. Архаг гепатит В B. Архаг гепатит С C. Архаг гепатит С + В D. Архаг гепатит D /132./ Улаан хоолойн агчил өвчний үе шат болон хүндрэлийн 4 үе шатанд илрэх өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү? A. Улаан хоолойн тэлэгдэл бага зэрэг үүссэн байх бөгөөд хоолны агуулагдахуун удаан хугацаанд хуримтлагдсан байна B. Ахалазийн эмнэлзүйн шинжүүд тод илэрнэ C. Улаан хоолойд хуримтлагдах хоолны агуулагдахуун түр зуур саатах ба улаан хоолойн булчин сулрах үед аяндаа ходоод руу орно D. Тогтвортойгоор улаан хоолой тэлэгдэнэ E. E. Улаан хоолойн доод хэсгээр сорвижилт үүссэн байна /133./ Элэгний анхдагч билиарны циррозийн үед ихэвчлэн ямар шинж илрэх вэ A. Шарлалт B. Арьс загатнах C. Цусархаг шинж D. Нуруу өвдөх E. Дээрх бүгд /134./ Архаг панкреатитын үеийн секретин-панкреозимины сорилын үнэлгээг сонгон уу? A. Нойр булчирхайн шүүрэл сорилын өмнө ба дараа хэвийн B. Нойр булчирхайн шүүрэл сорилын өмнө ба дараа буурна C. Нойр булчирхайн шүүрэл сорилын өмнө ба дараа ихэснэ D. Нойр булчирхайн шүүрэл сорилын дараа буурна E. Нойр булчирхайн шүүрэл сорилын өмнө хэвийн, дараа нь ихэснэ /135./ Гастрин дотоод шүүрлийн ямар эсээс ялгарах вэ? A. EC эс B. G эс C. P эс D. ECL эс E. D эс /136./ Хэт авиан шинжилгээгээр юуг тодорхойлох вэ?
 18. 18. A. Хөндлөн тойргийн хэмжээ B. Хөдөлгөөний байдал C. Ханын зузаан D. Хэлбэр E. Салст ба гаустрийн зураглал /137./ Өвчтөн Б., 35 настай, эмэгтэй. Вирусын гаралтай элэгний хатуурал оноштой. Өвчний явц тогтвортой байсан. Гэтэл таталт өгч, ухаан санаа бүүдгэртэн, шарлалт нэмэгдсэн. Өвчтөнд юу тохиолдсон байх магадлалтай вэ? A. Цөсөнд чулуу үүссэн B. Тархинд цус харвасан C. Элэгний энцефалопати үүссэн D. Улаан хоолойн өргөссөн венээс цус алдсан /138./ Дисбактериозийн өөрчлөлтөөр нь хэдэн зэрэг болгон ангилах вэ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6 /139./ Улаан хоолой ямар эстэй вэ? A. Нэг давхраат бортгон хучуур эд B. Олон давхраат эвэршдэггүй хавтгай хучуур эд C. Олон давхраат эвэршдэг хавтгай хучуур эд D. Нэг давхраат призмт эс E. Намираа хучуур эд /140./ Ходоод дээдгэдэснийшархлааны үеддурангийн шинжилгээгээр шархлааны цус алдалтын идэвхжилийн зэрэг Forrest IIа үед дахин цус алдах эрсдэл хэдэн хувь байх вэ? A. Цус алдах эрсдэл 80% B. Цус алдах эрсдэл 70-80% C. Цус алдах эрсдэл 50-60% D. Цус алдах эрсдэл 40-50% E. Цус алдах эрсдэл 30-40% /141./ Витамин В 12 хаана шимэгдэх вэ? A. Ходоодонд B. Нарийн гэдсэнд C. Дээд гэдсэнд D. Бүдүүн гэдсэнд E. Цутгалан гэдсэнд /142./ Спиронолактон болон фуросемидийн хоногийн тунгийн харьцаа ямар байхад цусан дахь калийн хэмжээ хэвийн /норм/ байдаг вэ? A. 100: 10 B. 100:20 C. 100:30 D. 100:40 E. 100:50 /143./ Бүдүүн гэдэсний архаг үрэвслийн үед олонтаа хэрэглэх эмийн бэлдмэл A. Нян устгах бэлдмэл, сульфазалазин, делагил, витамин B. Нян устгах бэлдмэл, бактерийн бэлдмэл, хөдөлгөөний зохицуулагч фермент C. Бактерийн бэлдмэл, суулгалт зогсоох бэлдмэл, агчилт тавиулах болон өвдөлт намдаах эм, бодисын солилцоог эрчимжүүлэгч /144./ Цөсний чулуу үүсэх эмгэг жамын гол хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү. A. Элэгнээс эмгэг цөс ялгарснаас
 19. 19. B. Цөсний найрлаганд байгаа органик бус бодисын хэмжээ ихэссэнээс C. Цөсний коллоид шинж алдагдсанаас D. Дуоденостаз (12 хуруу гэдэсний зогсонгишлоос) E. Нойр булчирхайн шүүрэл сэдрээснээс /145./ Цөсний сөөргөөт гастритын үед амьд сорьцын эмгэг бүтцийн шинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ? A. Үрэвслийн эсийн нэвчдэс, шалбархай, өнгөц шарх, эсийн гэмтэл B. Салстын дорх цус харвалт, эсийн гэмтэл, лимфоцит эсийн нэвчдэс C. Хонхорхойн гиперплази, ходоодны өөрийн ялтас хөөсөн, цус дүүрсэн, лимфоцит, плазмоцит, лаброцит эсийн нэвчдэс D. Хонхорхойн гиперплази, шалбархай, өнгөц шарх, эсийн гэмтэл E. Эсүүд хөөсөн, гэдэсний метапази, хатингаршил /146./ С вирусийн архаг үрэвслийн үед рибавирин эмчилгээг эхлэхийн өвчтөнд мэдээлэлөгч юуг тохиролцох шаардлагатай вэ? A. Архинаас хатуу татгалзах B. Хоолны нарийн дэглэм баримтлах C. Биеийн ачааллыг огцом хязгаарлах D. Сэтгэц нөлөөт эмнээс татгалзах E. Үр тогтохоос давхар сэргийлэх /147./ Соматостатин нойр булчирхайн ямар эсээс ялгардаг вэ? A. α эсээс B. β эсээс C. δ эсээс D. δ1 эсээс E. Рр эсээс /148./ Салс нь ямар эсээс ялгарах вэ? A. Ханын эс B. Нэмэлт эс C. Гол эс D. Завсрын эс E. Дотоод шүүрлийн эс /149./ Өвчтөн Ц., нас 44, бие ядарна, бөөлжис хүрнэ, хоолонд дургүй, баруун хавирганы нумаар унжиж өвдөнө гэсэн зовиуртай. Сүүлийн хоёр жил өвдөж байна. Архи дарс уух, өөх тостой хоол идэхээр бие өвддөг гэсэн өгүүлэмжтэй. Арьс салст шарлангуй, өтгөн цайвардуу, шээс “пиво шиг өнгөтэй. Пульс 1 минутанд 72, зүрх судас болон уушиг хэвийн. Хэвлий зөөлөн, дарж үзэхэд баруун хавирганы нумаар эмзэглэлтэй, элэг хавирганы нумаас доош 5 см томорсон, ирмэг мохоо. Элэгний хэмжээ /Курловын аргаар/ 15*20*18, дэлүү томроогүй. Өвчтний биохимийн шинжилгээнд ямар өөрчлөлт илрэх магадлалтай вэ? A. Цусанд шууд (холбоот бус) билирубин ихсэх B. Цусанд шууд (холбоот бус) билирубин болон АЛТ, АСТ ихсэх C. Цусанд шууд бус (холбоот)билирубин болон АЛТ, АСТ ихсэх D. Цусанд шууд бус (холбоот) билирубин болон шүлтлэг фосфотаз, холестерин ихсэх /150./ Судалгаагаар баас хатах хам шинжтэй хүмүүст гэдэс суллагдах хугацаа нь A. 36.0+1.94 минут B. 106+0.18 минут C. 45+1.18 минут D. 96+0.98 E. Бүгд зөв /151./ Аль нь элэгний анхдагч хавдрын үед илрэхгүй вэ? A. Сийвэнгийн церулоплазмин багассаны улмаас мэдрэлийн өөрчлөлт үүсч, чичрэх татах хам шинж, гиперкинез илрэх
 20. 20. B. Антибиотик эмчилгээнд дарагдахгүй урт хугацаагаар халуурах C. Эмнэлзүйн шинж тэмдэг бүдэг байж, архаг гепатит хэлбэрээр явагдах /152./ Ходоод, дээд гэдэсний шархлааны улмаас хүндрэлийн улмаас үүссэн нарийсалыг хэрхэн ангилдаг вэ? A. Ээнэгшилтэй, ээнэгшилгүй B. Намжмал, сэдэрсэн C. Үйл ажиллагааны, бүтцийн D. Хэвийн, хэвийн бус E. Бөгжилсөн, бөгжилөөгүй /153./ Доорх өөрчлөлтүүд илэрсэн нойр булчирхайн цочмог үрэвсэл бүхий үйлчлүүлэгчийн аль үзүүлэлт үйлчлүүлэгчийн тавилан муу байгааг болон нас барах эрсдлийг нэмэгдүүлж байна вэ? A. БЖИ >25 кг/м2 B. Гематокрит >40% C. Липаза >1000IU/l D. PaO2<60ммуб E. Цагаан эсийн тоо >10,000 /154./ Асцитийн шингэнд нейтрофил эсийн тоо >250 мм3 тохиолдолд ямар эмгэгийг сэжиглэх вэ? A. Сүрьеэгийн шалтгаантай асцит B. Хавдарын шалтгаантай асцит C. Аяндаа үүсэх перитонит D. Зүрхний дутагдлын шалтгаантай асцит E. Элэгний циррозын шалтгаантай асцит /155./ Бүдүүн гэдсэнд оршин биед ашигтай нянгийн төлөөлөгч A. Бифидумбактер, лактобактер, гэдэсний савханцар, энтеркокк B. Агааргүйтэн нян 99%, агаартан нян 1%-ийг эзэлдэг C. Гэдэсний савханцар тэргүүтэй агаартан нян давамгайлна /156./ С вирусын эсрэг эмчилгээ хийх явцад эмчилгээний хяналтын шинжилгээг хэзээ хийх вэ? A. Гематологи сард 2 удаа, биохими сард нэг, вирусологи эмчилгээний эхлэл болон төгсгөлд, гистологи нэг удаа B. Гематологи сард нэг, биохими сард 2, вирусологи сард 1, гистологи сар тутам C. Гематологи 2 долоо хоног тутамд, биохими 4 долоо хоног тутам, вирусологи 3 сар тутам, гистологи 6-12 сарын дараа /157./ Архаг, чулуугүй холециститыг үүсэгдэг гол шалтгааныг нэрлэнэ үү. A. Халдвар B. Элэгний бодис C. Элэгний хатуурал D. Цөсний чулуу E. Дуоденостаз /158./ Ходоодны тархмал үрэвсэл, голомтот хатингаршил, гэдэсний метаплази илэрсэн, ходоодны хүчил багассан тохиолдолд эмчилгээний тактикийг сонгоно уу? A. Лансопразол20мг*2+кларитромицин500мг*2+метронидазол500мг*2удаа B. Омепразол20мг*2+кларитромицин500мг*2+метронидазол500мг*2удаа C. Омепразол20мг*2+денол120мг*2+кларитромицин500мг*2+метронидазол500мг*2 D. Денол120мг*2 удаа+кларитромицин500мг*2+метронидазол500мг*2удаа/*/ E. Денол120мг*2+кларитромицин500мг*2+ранитидин150мг*2 /159./ Архаг энтретийн үед биохимийн шинжилгээнд илрэхгүй шинж нь аль вэ? A. Сийвэнд агуулагдах уураг B. Альбумин C. Өөх тос D. Эрдэс бодис E. Нүүрс ус
 21. 21. /160./ Цөсний ялгаралтыг идэвхижүүлдэг гормон аль нь вэ? A. Глюкагон B. Адреналин C. Холецистокинин D. Кортизол E. Инсулин /161./ Интерферон эмчилгээний үед хамгийн их тохиолддог гаж нөлөөг нэрлэ. A. Кардиопати, депресссиндром, гиперурикеми, гипергликеми, B. Грипп төст синдром, депресс синдром, цитопенийн синдром, алопеци C. Таргалалт, дисменорей, даралтихсэх, суулгах /162./ Улаан хоолойн агчил өвчний үе шат болон хүндрэлийн 2 үе шатанд илрэх өөрчлөлтийг нэрлэнэ үү? A. Улаан хоолойн тэлэгдэл бага зэрэг үүссэн байх бөгөөд хоолны агуулагдахуун удаан хугацаанд хуримтлагдсан байна B. Тогтвортойгоор улаан хоолой тэлэгдэнэ C. Ахалазийн эмнэлзүйн шинжүүд тод илэрнэ D. Улаан хоолойд хуримтлагдах хоолны агуулагдахуун түр зуур саатах ба улаан хоолойн булчин сулрах үед аяндаа ходоод руу орно E. Улаан хоолойн доод хэсгээр сорвижилт үүссэн байна /163./ Элэгний анхдагч билиарны циррозоор ямар хүн ихэвчлэн өвчлөх вэ A. Эрчүүд B. Эмэгтэйчүүд /164./ 12 хуруу гэдэснийРН4.0 болоход эргэж буцалтгүйидэвхээ алддаг нойр булчирхайн даавар A. Липаза B. Химотрипсиноген C. Колипаза D. Липаза, колипаза E. Трипсин /165./ Иррогоскопийн аргаар юуг тодорхойлдог вэ? A. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн B. Гэдэсний хүрээ C. Гэдэсний байрлал D. Гэдэсний сулрал E. Гэдэсний урт /166./ Өвчтөн Ц., нас 44, бие ядарна, бөөлжис хүрнэ, хоолонд дургүй, баруун хавирганы нумаар унжиж өвдөнө гэсэн зовиуртай. Сүүлийн хоёр жил өвдөж байна. Архи дарс уух, өөх тостой хоол идэхээр бие өвддөг гэсэн өгүүлэмжтэй. Арьс салст шарлангуй, өтгөн цайвардуу, шээс “пиво шиг өнгөтэй. Пульс 1 минутанд 72, зүрх судас болон уушиг хэвийн. Хэвлий зөөлөн, дарж үзэхэд баруун хавирганы нумаар эмзэглэлтэй, элэг хавирганы нумаас доош 5 см томорсон, ирмэг мохоо. Элэгний хэмжээ /Курловын аргаар/ 15*20*18, дэлүү томроогүй. Урьдчилсан онош тавина уу. A. Элэгний цочмог үрэвсэл B. Элэгний хатуурал C. Гемолизийн шарлалт D. Элэгний архаг үрэвсэл E. Роторын хам шинж /167./ Улаан хоолойн орчин (ph) хэд вэ? A. рh=1.5-2.5 B. рh=9-10 C. рh=7-8 D. рh=5.5-7
 22. 22. E. E. рh=2-3 /168./ Дараах эмүүдээс алийг нь холестазын хам шинжийг эмчлэхэд хэрэглэх вэ? A. Аллохол B. Никотин C. Холестирамин D. Сирепар E. Оксафенамид /169./ Өвөрмөц бус шархлаат өвчний үед бүдүүн гэдэсний хордлогот тэлэлт үүссэн эсвэлбүдүүн гэдэсний шарх цоорох гэж сэжиглэвэл ямар шинжилгээ хийх вэ. A. Колоноскопи B. Ирригоскопи C. Цусан дах хурц үеийн үзүүлэлтүүлийг тодорхойлох D. Хэвлийн хөндийн эрхтний тойм рентген зураг E. Хэвлийн хөндийн компьютер томограф /170./ Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн хүнд хөнгөний зэргийг ямар шалгуураар үнэлэх вэ? A. “Түгшүүр шинж” илрэх B. Рокколын үнэлгээ C. Маннийн шалгуур D. Римийн I ба II шалгуур E. Рансоны шалгуур /171./ D хепатитийн вирус нь дараах вирусаар халдварлагдсан үед элэгний эсэд нэвтрэн элгийг үрэвсүүлнэ: A. Вирус А B. Вирус С C. Вирус В /172./ Архаг энтретийн үед шинжилгээнд гарах өөрчлөлтөөс аль нь илрэхгүй вэ? A. Өдөрт 1-3 суулгах B. Өнгө нь улаан C. Хэмжээ их D. Дутуу задарсан хоолны үлдэгдэлтэй E. Аль ч биш /173./ Нойр булчирхайн архаг үрэвслийн үед гадаад шүүрлийн дутагдалтай үед аль эмийг сонгох вэ? A. Контрикал судсаар B. Антацид уулгах C. Шингэн юүлэх D. Н2 блокатор уулгах E. Фестал уулгах /174./ GERDQ асуумжийн аргыг оношлогоонд ашиглахад нийт оноо 8 батүүнээс дээшболходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчтэй байх магадлал хэдэн хувь гэж үздэг вэ A. 50%-аас бага B. 60%-аас дээш C. 70%-аас дээш D. 80%-аас доош E. 80%-аас дээш /175./ Ихэвчлэн том зангилаат цирроз үүсгэнэ: A. Архи хэтрүүлэх B. Вирусын гепатит C. Хоолны дэглэм алдах D. Хоол боловсруулах замын өвчин /176./ Давсны хүчил нь ямар эсээс ялгарах вэ?
 23. 23. A. A. Ханын эс B. B. Нэмэлт эс C. C. Гол эс D. D. Завсрын эс E. E. Дотоод шүүрлийн эс /177./ d-ксилозийн сорилоор юуг үздэг вэ? A. Уураг B. Нүүрс-ус C. Бактер D. Грам эерэг нян E. Грам сөрөг нян /178./ Гэдэсний дамжин өнгөрөх хугацааг тодорхойлдог амьсгалын сорил нь баас хатах хам шинжтэй хүнд хэд болж өөрчлөгдөх вэ? A. 4.2+0.2 B. 5.4+0.2 C. 4.5+0.4 D. 5.4+0.3 E. 3.4+0.2 /179./ Улаан хоолойн горойлтын онцлог A. Залгингуут горойж тээглэнэ B. Хахаж цацах C. Зовхи унжих D. Дуу гунших E. Залгиаснаас хойш өвчүүний ард горойно /180./ Элэгний архаг үрэвслийн эмчилгээнд хэрэглэхгүй эмийг сонго. A. Амин дэм B. Лив 52 C. Тетрациклин D. Эссенциале E. Глютамины хүчил /181./ Ходоод дээд гэдэсний шархлаа өвчний дурангийн шинжилгээгээр НI-/Healing stage/- эдгэрэлтийн эхний I үед ямар өөрчлөлт илрэх вэ? A. Шархны хэмжээ багасна, ёроол өргөгдөнө, фибринэн өнгөр нимгэрсэн байна. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ. B. Шархны ёроол гүнзгий фибринэн өнгөтэй, нэг хоёр хуниас харагдана. Ирмэгний өнгө цайвар, хөөнгө багассан. Энэ үед дотрын эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийнэ. C. Шарх хэмжээгээрээ нэлээд багасч конвергенц үүссэн, ёроолын өнгөр нимгэрэн улайлт, грануляци үүссэн байна. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ D. Шархны ёроол гүнзгий, фибрин болон гематины бүрхүүлтэй, ирмэг нь өргөгдсөн, гүнзгий улаан өнгөтэй, хөөнгө хавантай. Энэ үед шархлааны цус алдаж болзошгүй байдаг учир мэс заслын эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийдэг. E. Шарх хэмжээгээр жижгэрч ёроолын өнгөр арилан цэвэршсэн,улайлт, грануляци, конвергенц тод үүссэн, улаан сорви үүснэ. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ. /182./ Олон жилийн турш өвөрмөц бус шархлаат өвчнөөр өвчлөх үед ямар хүндрэл үүсэх вэ. A. Бүдүүн гэдэсний хордлогот тэлэлт B. Бүдүүн гэдэсний нарийсал C. Гэдэснээс цус алдах D. Аденокарцинома E. Дивертикулез /183./ Анхдагч билиар циррозын үед ямар эсрэг бие үүсдэг вэ? A. АМА
 24. 24. B. ANA C. SMA D. p-ANCA E. Anti-LP /184./ В Вирүс нь ямар бүлгийн вирүс вэ? A. Flavivirida B. Enterovirus C. Hepadnavirus D. Cytomegalovirus E. Paramixovirus /185./ Сенна агуулсан эмийн бэлдмэлийн үйлчилгээ A. Гэдэсний хөдөлгөөнийг зохицуулагч B. Баасны хэмжээг ихэсгэн, зөөлрүүлэх ба гэдэсний хөдөлгөөнийг түргэтгэнэ C. Гэдэсний ханын рецепторт үйлчлэн, ханын шимэгдэлтийг бууруулна /186./ Аль нь нуклеозидийн аналог биш вэ? A. ламивудин, B. адефовир, C. энтекавир, D. телбивудин E. рибозим /187./ Цөсний чулуу хайлуулах эмийг сонгоно уу? A. Эссенциал B. Аллохол C. . Легалон D. Урсофальк E. Силимарин /188./ H.pylori устгах 7 хоногийн эмчилгээний дараа ямар эмийг хэд хоног уулгавал эмчилгээний үр дүн илүү вэ? A. Ходоодны хүчил багасгах, салст хамгаалах бэлдмэл 7 хоног B. Салст хамгаалах бэлдмэл 14 хоног C. Хүчил бууруулах бэлдмэл 7 хоног D. Ходоодны хүчил багасгах, салст хамгаалах бэлдмэл 14 хоног E. Салст хамгаалах бэлдмэл 7 хоног /189./ Энтретийг үүсгэх гол шалтгаанд аль нь орохгүй вэ? A. Хорт бодис B. Халдвар C. Туяаны хордлого D. Эмийн нөлөө E. Суугаа ажил /190./ Вирусын гаралтай элэгний архаг үрэвслийн үед интерферон эмчилгээ хийх заалт: A. Билирубин ихсэх, трансаминаз ихсэх, генетикийн шинжилгээнд полимераз гинжин урвалууд сөрөг гарах, вирусын эсрэг антител(эсрэг бие) эерэг , элэгний архаг үрэвсэл морфологийн шинжилгээгээр батлагдах B. Билирубин ихсэх, генетикийн шинжилгээнд полимераз гинжин урвалууд эерэг гарах, вирусынэсрэгантител(эсрэгбие) эерэг C. АлАТ трансаминаза ихсэх,генетикийн шинжилгээнд полимераз гинжин урвалууд эерэг гарах, вирусын эсрэг антител (эсрэгбие) эерэг, элэгний архаг үрэвсэл морфологийн шинжилгээгээр батлагдах
 25. 25. /191./ GERDQ асуумжийн аргыг оношлогоонд ашиглахад нийт оноо 7 ба түүнээс бага болходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчтэй байх магадлал хэдэн хувь гэж үздэг A. 50%-аас бага B. 60% C. 70% D. 80%-аас доош E. 80%-аас дээш /192./ Нойр булчирхайн бикарбонатын шүүрэл ихэсгэх даавар A. ХЦК-ПЗ (холецистокинин-панкреозимин) B. Секретин C. Гастрин D. Глюкагон E. Бомбезин /193./ Пепсиноген аль эсээс ялгарах вэ? A. Ханын эс B. Нэмэлт эс C. Гол эс D. Завсрын эс E. Дотоод шүүрлийн эс /194./ Альфа-фетопротеины хэмжээ ихсэх нь ямар эмгэгийн үед оношлогооны ач холбогдолтой вэ? A. Элэгний архаг үрэвсэл B. Элэгний эхинококкоз C. Элэгний хорт хавдар D. Вирүсийн гаралтай цочмог гепатит E. Дээрх бүгд /195./ Гэдэсний дамжин өнгөрөх хугацааг дараах шинжилгээгээр тодорхойлно A. Ирригоскопи B. Дурангийн шинжилгээ C. Дисбактериозийн шинжилгээ D. Радиоизотопийн шинжилгээ E. КТГ /196./ Ходоод дээд гэдэсний шархлаа өвчний дурангийн шинжилгээгээр АII- /Active stage-II/ үрэвслийн идэвхжил II үед ямар өөрчлөлт илрэх вэ? A. Шархны хэмжээ багасна, ёроол өргөгдөнө, фибринэн өнгөр нимгэрсэн байна. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ. B. Шархны ёроол гүнзгий фибринэн өнгөтэй, нэг хоёр хуниас харагдана. Ирмэгний өнгө цайвар, хөөнгө багассан. Энэ үед дотрын эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийнэ C. Шарх хэмжээгээрээ нэлээд багасч конвергенц үүссэн, ёроолын өнгөр нимгэрэн улайлт, грануляци үүссэн байна. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ. D. Шархны ёроол гүнзгий, фибрин болон гематины бүрхүүлтэй, ирмэг нь өргөгдсөн, гүнзгий улаан өнгөтэй, хөөнгө хавантай. Энэ үед шархлааны цус алдаж болзошгүй байдаг учир мэс заслын эмчийн хяналтанд эмчилгээ хийдэг. E. Шарх хэмжээгээр жижгэрч ёроолын өнгөр арилан цэвэршсэн,улайлт, грануляци, конвергенц тод үүссэн, улаан сорви үүснэ. Амбулаторийн нөхцөлд эмчилнэ. /197./ Анхдагч гемохроматозын үндсэн эмчилгээг сонгоно уу A. Хоолонд төмөр хязгаарлах B. Хоолонд төмөр хязгаарлах, десферал C. Хоолонд төмөр хязгаарлах, цус ханах D. Хоолонд төмөр хязгаарлах, цус ханах, десферал
 26. 26. /198./ Антибиотек замбараагүй хэрэглэсний дараа тохиолддог бүдүүн гэдэсний хуурамч өнгөр бүхий / псевдомембранозный колит/ үрэвсэл ямар үүсгэгчээр үүсдэг вэ? A. Салмонелл B. Шигелл C. Протей D. Клостридии диффицилле E. Амеб /199./ Нойр булчирхайн гадаад шүүрлийг заагч сорилыг нэрлэнэ үү? A. Д-ксилозын тест B. Грегерсены сорил C. Цусанд амилаза, липаза, трипсиний идэвхжлийг үзэх D. Амилаза-креатинины коэффицент E. Секретин-панкреозимины тест /200./ Ходоодны гарах хэсгийн идэвхтэй үрэвсэл, салстын улайлт, цус харвалт тод, ходоодны хүчил ихэссэн тохиолдолд эмчилгээний тактикийг сонгоно уу? A. Протоны шахуургыг хориглогч+кларитромицин+денол B. Протоны шахуургыг хориглогч+кларитромицин+ампицилин C. Протоны шахуургыг хориглогч+кларитромицин+вентер D. Денол +кларитромицин+ампицилин E. Протоны шахуургыг хориглогч+кларитромицин+фамотидин /201./ Цөсний хүүдийн РН хэвийн үедээ хэд байх вэ? A. 3.5-4.5 B. 4.5-5.6. C. 5.7-6.7. D. 6.6-7.5. E. 7.6-8.6. /202./ Архаг В гепатитын үед дараах стандарт эмчилгээг эхэлнэ. A. Нуклеозиданалогууд (зеффикс, эпивир, ламивудин, адефовир – депивоксил) дангаар B. a-IFN ( альфаинтерферон) дангаар C. Нуклеозид аналог болон a-IFN хавсарч хэрэглэх /203./ Ямар циррозын үед элэгний биопсид Маллорийн бие илрэх вэ. A. Архины гаралтай B. Вирусын халдварт C. Билиарны D. Циррозын бүх төрөл E. Алинд ч илрэхгүй /204./ С порцын цөс бол ……………ялгарах цөс A. Цөсний цоргоос B. 12 хуруу гэдэснээс C. Элэгнээс D. Ходоодноос E. Цөсний хүүдийнээс /205./ Шмидтын сорилоор юуг үздэг вэ? A. Нүүрс-ус B. Өөх тос C. Уураг алдагдал D. Лейкоцитыг илрүүлэх E. Боловсрогдоогүй хоол хүнс /206./ Жильберийн хам шинжийн үед:
 27. 27. A. Элэг болон дэлүү томроно B. Элэг дэлүү томрохгүй C. Элэг томроно, дэлүү хэвийн. D. Элэг хэвийн, дэлүү томроно /207./ Улаан хоолойн горойлт үүсэх шалтгаанд хамаарах эмгэгүүдийг нэрлэнэ үү? A. Миастени B. Тархи нугасны гэмтэл C. Ахалази D. Саа E. Дерматомиозит /208./ Биохимийн ямар үзүүлэлтүүд нь холестазын хам шинжийг заах вэ? A. Диспротеинеми, тимол ба сульма өөрчлөгдөх B. Билирубин, холестерин, шүлтлэг фосфотаз ихсэх C. АЛТ, АСТ, ЛДГ ихсэх D. Амилаза ихсэх /209./ Стреатореи илрүүлэх сорилыг дурьдана уу. A. Шмидтийн сорил B. Д-ксилозын сорил C. Сахарын ачаалалтай сорил D. Крахмалын сорил E. Витамин В12 шимэгдэлтийн алдагдал илрүүлэх /210./ Нойр булчирхайн үрэвслийн үед илрэх Турнерийн шинжийг хэрхэн тодорхойлох вэ? A. Хүйс орчмын арьс хөхөрч цусархаг нэвчилт үүссэн харагдана. B. Хэвлийн хажуу ханаар арьс хөхөлбөр өнгөтэй болох C. Аюулхай орчим гол судасны лугшилт мэдрэгдэхгүй болох D. Баруун хавирганы нумаар доргиоход эмзэглэх E. Хүйс ба баруун хавиргыг холбосон ташуу шугамаар хүйснээс дээш 4-5 см-т эмзэглэлтэй. /211./ Хэрвээ 6 сараас дээшхугацаагаар HCV+; HCV RNA титр >10,5 copy/ml; трансаминазууд 2 дахин ихэссэн, элэгний биопсид үрэвслийн идэвхжил (үхжлийн оноо>4) бол оношийг тавина уу A. HCV идэвхгүй тээгч B. Элэгний архаг үрэвсэл C C. Эдгэрсэн элэгний архаг үрэвсэл C /212./ Нян устгах эмчилгээг хийх гол заалт аль нь вэ? A. Нарийн гэдэсний нян үржих хамшинж B. Гэдэсний үрэвсэлт өөрчлөлт C. Гэдэсний агуулагдахуун болзолт эмгэг төрөгч нян илрэх D. Үндсэн өвчинг эмчилсэн ч үр дүн өгөөгүй E. Бичил биетэн цөөрөх /213./ Барретын улаан хоолой гэж юуг хэлэх вэ? A. Улаан хоолойн салстад шарх үүсэх B. Улаан хоолойн салст сорвижих C. У/хоолойн төгсгөл хэсгийн давхраат эпител бортгон хучуураар солигдох метаплази өөрчлөлт D. У/хоолойн төгсгөл хэсгийн давхраат эпител хавтгай хучуураар солигдох дисплази өөрчлөлт E. У/хоолойн төгсгөл хэсгийн давхраат эпител зузаарах өөрчлөлт /214./ Элэгний хатуурлын үед бодит үзлэгээр: A. Элэг хатуу, ирмэг хурц B. Элэг чулуу шиг хатуу, барзгар C. Элэг хатуу, ирмэг мохоо D. Элэг зөөлөн, томорсон /215./ Ходоодонд хэдэн төрлийн булчирхай байдаг вэ?
 28. 28. A. Ёроолын, их биеийн, гарах хэсгийн B. Үндсэн, амсарын, нугалуурын C. Нэмэлт, завсрын, гуурст D. Ханын, хөндийн, нэмэлт E. Үндсэн, нэмэлт, завсрын /216./ Бүдүүн гэдэсний шингээлт алдагдалыг тодорхойлох сорилын шууд сорилын арга нь аль вэ? A. Цусанд B. Шээсэнд C. Өтгөнд D. Биохимид E. Арчдас авах /217./ Гэдэсний аль түвшинд баас зогшингошиж байгаагаар нь хэрхэн ангилах вэ? A. Цекостаз, трансверзостаз B. Трансверзостаз, сигмостаз C. Цекостаз, трансверзостаз, сигмостаз D. Цекостаз, трансверзостаз, сигмостаз, проктостаз /218./ Залгих рефлексийн төв хаана оршдог вэ? A. Дагзанд B. Чамархайн хэсэгт C. Гипофизд D. Уртавтар тархинд E. Гипоталамуст /219./ ӨвчтөнД., 54 настай, эрэгтэй.Хамраас цус гарна, арьс загатнана гэсэнзовиуртай. Үзлэгээр арьс шарланги, маажсан оромтой, хэвлийн урд хананы судас томорч хөхөрч харагдана, дэлүү томорсон, тогшилтоор элэгний хэмжээ багассан, хэвлийд шингэнтэй, хөлийн шилбээр хавангүй. Шинжилгээнд билирубины хэмжээ 3 дахин ихэссэн, дуранд улаан хоолойн вен өргөссөн. Ямар онош тавьж болох вэ A. Зүрхний дутагдал B. Элэгний хатуурал C. Архины шалтгаант элэгний үрэвсэл нь зүрхний дутагдлаар хүндэрсэн /220./ Ходоод, дээд гэдэсний IV хэлбэрийн байрлалтай шархлаанд ходоодны ямар хэсгийн шархлаанууд хамаардаг вэ? A. Нугалуурын B. Булцууны C. Нугалуурын өмнөх D. Ходоодны амсарын E. E. Ходоодны дээд өнцөг /221./ Архаг колитын үед өвдөлт ямар шинжтэй байх вэ. A. Голч шугамын зүүн талаар аюулхай дээр B. Баруун хавирганы нумаар C. Хүйсний ойролцоох өвдөх бөгөөд хүндэрсний дараа өвдөлт намдахгүй D. Хэвлийн доод хэсгээр хүчтэй биш базлаж өвдөх ба хүндэрсний дараа өвдөлт намдана E. Хэвлийн баруун доод хэсгээр байнга өвдөнө /222./ Цөсний хүүдийн ханаар элэгний цөснөөс ус, зарим бодис шимэгдэн, 3-5 дахин өтгөрдөг. Энэхүү шимэгдэлт цөсний хүүдийн ямар эсэд явагддаг вэ? A. Салст бүрхүүлийн дан бортгон эс B. Салст бүрхүүлийн бичил цэлмэнт эс C. Салст бүрхүүлийн хавтгай хучаас эс D. Салстын дорх бүрхүүлийн гөлгөр булчингийн эс E. Салст бүрхүүлийн хундган эс
 29. 29. /223./ Элэгний анхдагч билиарны циррозийн үндсэн эмчилгээг сонгоно уу. A. Кортикостериод+ интерферон B. Цитостатик+ интерферон C. Кортикостерид+ цитостатик D. Урсодезоксихолевая кислота + кортикостероид E. урсодезоксихолевая кислота + метотрексат /224./ Бүдүүн гэдэсний цочмог үрэвсэл үүсгэдэг эмгэг төрөгч нянгууд? A. Шигелл, салмонелл, протей, гэдэсний савханцар, иерсини B. Энтеровирус, аденовирус, гэдэсний савханцар, шигелл C. Шигелл, салмонелл, амеб, аскарид, кампилобактери /225./ В вирусын эсрэг эмчилгээ хийх явцад эмчилгээг яаж хянах вэ? A. Гематологи сард нэг, биохими сард 2, вирусологи сард 1, гистологи сар тутам B. Гематологи сард 2 удаа, биохими сард нэг, вирусологи эмчилгээний эхлэл болон төгсгөлд, гистологи нэг удаа C. Гематологи 2 долоо хоног тутамд, биохими 4 долоо хоног тутам, вирусологи 3 сар тутам, гистологи 6-12 сарын дараа /226./ ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография)-аар илрэх эмгэг A. Дэлүүний шигдээс B. Нойр булчирхайн архаг үрэвсэл, цоргын нарийсал C. Бүдүүн гэдэсний үрэвсэл D. Бөөрний цочмог үрэвсэл E. Элэгний хавдар /227./ Маастрихтийн III удирдамжинд заасан гол инвазив бус шинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү? A. Нян судлалын шинжилгээ B. Дурангийн шинжилгээ C. Амьсгалын сорил D. Иммунологийн шинжилгээ E. Гистологийн шинжилгээ /228./ Архаг колитын хүндрэлийн үед ямар шинж тэмдэг илрэхгүй вэ? A. Хордлого B. Шингэн алдалт C. Ухаан алдах D. Харшил E. Аль ч биш /229./ Их нягттай липопротейны үндсэн үүрэг юу вэ? A. Гаднаас хоолоор орж ирсэн триглицеридыг нарийн гэдэснээс элэг,араг ясныбулчин, өөхөн эдэд зөөдөг B. Бие махбодид нийлэгжсэн триглицеридыг элэгнээс өөхөн эдэд зөөдөг C. Холестеролыг элэгнээс биеийн бусад эс рүү зөөдөг D. Эд эсүүдээс холестеролыг цуглуулан элгэнд буцаан зөөдөг E. Өөхний хэт исэлдэлтэд оролцоно /230./ Элэгний В вирусын вакцин хийлгэн дархлаажуулахад С вирусаар өвчлөх магадлал буурна гэж үнэн үү. A. Тийм B. Үгүй /231./ Улаан хоолойн доод хуниасны хүчдэл бууруулах эмүүдийг нэрлэнэ үү A. Мотилум B. Аспирин C. Нефидипин D. Декло-денк E. Преднизолон
 30. 30. /232./ Цөсний чулуу хайлуулах мэс заслын бус эмчилгээ A. Уян дурангаар хийх холецистэктоми ажилбар B. Литотрипси, урсофальк C. Цөсний гэрийг магнезмаар угаах D. Зүү эмчилгээ E. Хоолны дэг баримтлах /233./ Улаан хоолойн тархмал агшилт гэдэг нь: A. Улаан хоолойн доод хуниасны даралт хэвийн байхад улаан хоолойн гөлгөр булчин байнга тархмалаар агших B. Улаан хоолойн доод хуниасны даралт хэвийн байхад улаан хоолойн гөлгөр булчин үе үе тархмалаар агших C. Улаан хоолойн доод хуниасны даралт хэвийн байхад улаан хоолойн гөлгөр булчин байнга агших D. Улаан хоолойн доод хуниасны даралт их байхад улаан хоолойн гөлгөр булчин байнга агших E. Улаан хоолойн доод хуниасны даралт бага байхад улаан хоолойн гөлгөр булчин байнга агших /234./ Гемохроматозын үед дараах шинж илэрнэ A. Арьсны өнгө “хүрэл” туяатай болох, элэг дэлүү томрох,чихрийн шижин B. Арьс шарлах, элэг дэлүү томрох C. Элэг дэлүү томрох, мэдрэлийн өөрчлөлт D. Арьсны өнгө хэвийн, элэг дэлүү томрох, харшил /235./ Уиплийн өвчний үед ямар шинж илрэхгүй вэ? A. Суулгалт B. Нефропати C. Халууралт D. Полифекали E. Полисерозит /236./ Омепразолтой харьцуулахад давсны хүчлийг 97% бууруулдаг, бикарбонатын ялгаралтыг нэмэгдүүлжсалст бүрхэвчхамгаалдаг, H.pylori-ийн эсрэгүйлчилгээ нь4 дахин эмийн бэлдмэлийг нэрэнэ үү? A. Лансопразол B. Пансопразол C. Роксатидин D. Фамотидин E. E. Низатидин /237./ Аутоиммунны гепатитын үндсэн эмчилгээг сонгоно уу. A. Кортикостероид+ интерферон B. Цитостатик+ интерферон C. Кортикостероид+ цитостатик D. Урсодезоксихолевая кислота + кортикостероид /238./ Цөсний хүүдийн ургацагийн талаарх зөв хариултыг сонго. A. Шинж тэмдэг бүхий цөс чулуужих өвчтэй хүмүүст элбэг тохиолддог B. Гистологийн шинжилгээнд үрэвслийн шинжүүд гарна C. 15 насанд үүсэх эрсдэл 50% D. Ургацаг >18мм тохиолдолд холецистоэктоми хийнэ E. Шинж тэмдэггүй цөсний чулуу илэрсэн, ургацаг <10мм тохилдолд холецистоэктоми хийнэ /239./ Хеликобактерийг оношилох амьсгалын сорил нь ямар шинжилгээний аргад багтах вэ? A. Биохимийн арга B. Иммунологийн арга C. Радионуклидын арга D. Морфологийн арга

×