Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suvilahui 2018

2,075 views

Published on

Mongolia

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Suvilahui 2018

 1. 1. 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУВИЛАХУЙ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ Бага эмч: Сорилын хариу 1-D, 2-D, 3-A, 4-B, 5-B, 6-A, 7-E, 8-A, 9-E, 10-E, 11-C, 12-D, 13-B, 14-C, 15-D, 16- С, 17-С, 18-A, 19-C, 20-E, 21-B, 22-D, 23-D, 24-D, 25-A, 26-E, 27-C, 28-B, 29- A, 30-E, 31-E, 32-C, 33-C, 34-A, 35-A, 36-D, 37-B, 38-B, 39-A, 40-C, 41-B, 42- D, 43-D, 44-B, 45-C, 46-A, 47-A, 48-A, 49-C, 50-D, 51-A, 52-E, 53-C, 54-E, 55- E, 56-E, 57-E, 58-A, 59-A, 60-A, 61-C, 62-E, 63-A, 64-E, 65-A, 66-С, 67-B, 68- A, 69-C, 70-A, 71-E, 72-E, 73-A, 74-E, 75-E, 76-E, 77-C, 78-A, 79-E, 80-E, 81- A, 82-С, 83-E, 84-A, 85-A, 86-E, 87-C, 88-A, 89-E, 90-C, 91-E, 92-C, 93-E, 94- B, 95-A, 96-D, 97-C, 98-E, 99-E, 100-C 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Ийлдэсийн холестеролын хэмжээг хамгийн чухал тодорхойлогч хүчин зүйл нь … A. өдөрт идсэн өндөгний хэмжээ B. давсны хэрэглээ C. биеийн хөдөлгөөн D. ханасан (амьтны) өөх тосны хэрэглээ E. өдөрт хэрэглэсэн холестеролын хэмжээ /2./ Хоол тэжээлийн хэдэн хувь нь өөх тос байвал эрүүл гэж үзэх вэ? A. < 5% B. < 10% C. < 20% D. < 30% E. < 40% /3./ Чихрийн шижингийн хэвшинж 2-ын эрсдэлгүй 45-75 насны хүмүүст эрт илрүүлэлтийг ямар давтамжтай гүйцэтгэх вэ? A. Жилд 1 удаа B. Эмнэлэгт ирэх бүрт C. 10 жилд 1 удаа D. 6 жилд 1 удаа E. 3 жилд 1 удаа /4./ Удаан хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны дараа ямар эрүүл мэндийн үзлэгт ажилчид хамрагдах ёстой вэ? A. Байнгын/хугацаат үзлэг B. Ажилд орохын өмнөх үзлэг
 2. 2. C. Нийгмийн даатгалаас нөхөн олговор олгох үзлэг D. Өрхийн эмчийн үзлэг E. Сумын эмчийн үзлэг /5./ Монгол улсын Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлого хэдэн онд батлагдсан бэ? A. 2000 B. 2001 C. 2002 D. 2003 E. 2004 /6./ Устай холбоотой өвчнөөс сэргийлэх аргуудыг тодорхойлно уу? 1. Найдвартай усан хангамжаар хүн амыг хангах 2. Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжаар хүн амыг хангах 3. Хүн амын эрүүл ахуйн боловсролыг дээшлүүлэх 4. Өвчнийг эрт оношлох 5. Өвчнийг эрт эмчлэх /7./ Эпидемийн процессын илрэх хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү? 1. Дэгдэлт 2. Тахал 3. Алаг цоог 4. Далд хэлбэр 5. Ил тод /8./ Ядралтын үед биед ямар өөрчлөлтүүд гардаг вэ? 1. Артерийн даралт нэмэгдэнэ 2. Рефлекс удааширна 3. Булчинд сүүний хүчил хуримтлагдана 4. Булчинд гликоген хуримтлагдана 5. Энерги зарцуулалт багсана /9./ Таргалалт ямар өвчний эрсдлийн хүчин зүйл болох нь нотлогдсон бэ? 1. Зүрх судасны өвчин 2. Хорт хавдар 3. II хэвшинжийн чихрийн шижин 4. Үргүйдэл 5. Багтраа /10./ Түүвэрт тавигдах шаардлагуудыг тоочно уу 1. Төлөөлөх чадвартай 2. Магадлалтай 3. Цаг хугацаа хэмнэсэн 4. Жигд хамруулах 5. Хэмжих боломжтой /11./ Ямар тохиолдолд эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчүүлэгчид эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээс ёс зүйн хувьд татгалзах эрхтэй вэ? A. Өөрийн нарийн мэргэжил тохирохгүй тохиолдолд B. Эм ,багаж хэрэгсэл дутмаг тохиолдолд C. Үйлчлүүлэгч ёс бусаар харилцсан тохиолдолд D. Үйлчлүүлэгч согтуу байгаа тохиолдолд E. Эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тохиромжгүй нөхцөлд /12./ Хэрэв та ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан нь нотлогдвол хуулийн дагуу эмчлэх , сувилах эрхээ ямар хугацаагаар хасуулах бэ? A. Хугацаагүй B. 5 жил хүртэл C. 2 жил D. 6 сараас 1 жил хүртэл E. 1 жилээс 5 жил хүртэл
 3. 3. /13./ Олон улсын болон , буяны байгууллага, сайн санаат иргэдээс эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд зориулаж өгсөн тусламжийг хэрхэн зарцуулах ёстой вэ? A. Үйлчлүүлэгчдын саналаар B. Зориулалтаар нь C. Хамт олны хурлын шийдвэрээр D. Байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр E. Цаг үеийн байдлаар /14./ “ Эмнэлгийн мэрэгжилтний ёс зүйн горим” гэсэн ойлголтыг зөв тодорхойл A. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчмуудыг B. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч , хамт олон , мэргэжилтүүдтэй харилцахад баримтлах зарчмуудыг C. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч , нийгэмтэй болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчмуудыг D. Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч , тэдний ар гэрийнхэн болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчмуудыг E. Эмнэлгийн мэргэжилтэн нийгэмтэй болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчмуудыг /15./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар тохиолдолд үйлчлүүлэгчтэй холбоотой мэдээлэлийн нууцыг задлаж болох бэ? A. Үндсэн хуулийн холбогдох заалтын дагуу B. Ямар ч тохиолдолд задруулж болохгүй C. Эрүүл мэндийн хуулийн холбогдох заалтын дагуу D. Хувь хүний нууцын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу E. Байгуулагын эрх баригчдын шаардсанаар /16./ Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдлыг сайжируулахад чиглэсэн эмнэлгийн мэргэжилтний эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ёс зүйн үүднээс ямар шаардлага хангасан байх ёстой бэ? 1. Шуурхай 2. Оновчтой 3. Зардал мөнгө хэмнэсэн 4. Нэмэлт шаналгаа зовиур үүсгэхээргүй 5. Чирэгдэлгүй /17./ Эмнэлгийн мэрэгжилтнүүд үйлчлүүлэгчдэд тохиолдож болзошгүй ямар ямар хүчирхийллийн талаар мэдлэгтэй байх нь зохистой вэ. 1. Гэр бүлийн 2. Бие махмодийн 3. Ажлын байрны 4. Сэтгэл санааны 5. Орчны /18./ Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар , үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд ёс зүйн хүрээнд хэнтэй хамтран ажиллах ёстой вэ? 1. Иргэд 2. Аж ахуйн нэгж 3. Төрийн байгууллагууд 4. Албан хаагчид 5. Малчид /19./ Иргэд эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээ авахдаа ёс зүйн хүрээнд доорхи үүргүүдээс аль алиныг нь биелүүлэх үүрэгтэй вэ? 1. Шинжлэх ухааны бус бусад эмчилгээ хийлгэхийн эмч , эмнэлгийн байгууллагаас шаардах 2. Хууль, дүрмээр зөвшөөрөгдсөн төлбөртэй тусламж, үйлчилгээ авсан бол үйлчилгээний төлбөрийг төлөх ., 3. Хүүхдээ урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамааруулахгүй байх
 4. 4. 4. Өөрийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх., 5. Хүн амын эрүүл мэнд бусдын асуудал учир оролцохгүй байх /20./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар сөрөг үйлдлээс өөрийгөө болон мэргэжил нэгтнээ сэргийлэх ёс зүйн үүрэгтэй бэ? 1. Ёс зүйн болон мэргэжлийн алдаа гаргах 2. Зүй бусын харилцаа 3. Хууран мэхлэх 4. Залилах 5. Үйлчлүүлэгчид хайхрамжгүй хандах /21./ Чихний цочмог халдвартай хүүхдийн чихний өвдөлтийг намдаахаар юу зөвлөх вэ? A. Чихэнд фурациллинтэй спирт дусаах B. Парацетамолыг 6 цагаар өвдөлт намдтал уулгах C. Чихэнд тарвагны тос дусаах D. Чихэнд хөхний сүү дусаах E. Чихэнд пенициллин дусаах /22./ Зүрхний үнхэлцгэнд шингэн хуримтлагдсанаас амьсгаадаж, айдас түгшүүртэй байгаа өвчтөнд ямар эмчилгээ хамгийн чухал вэ? A. Эуфиллин B. Антибиотик C. Сальбутамол D. Хатгалт хийж үнхэлцгэнд буй шингэнийг соруулж авах E. Панангин /23./ Долгорын хэвлийн дээд хэсгээр өвдөж, маргааш өглөө хэвлийн ЭХО шинжилгээ хийлгэх болов. Сувилагч ямар зөвлөгөө өгөх вэ? A. Ходоод хоосон байх шаардлагатай B. Шинжилгээний дараа ямар нэг эмчилгээ хийх шаардлага гарч магадгүй C. Бага зэрэг юм идэж болно D. Өглөө шинжилгээнд өлөн ирээрэй E. Их юм ууж идэхгүй ирээрэй /24./ Гурвалсан мэдрэлийн өвдөлтийн үед тохиолдох боломжгүй шинжийг нэрлэнэ үү? A. Эрүү рүү дамжиж өвдөх B. Хатгаж цоргиж, төөнөсөн маягтай хүчтэй өвдөх C. Үе үе дахиж хөдлөх маягаар өвдөх D. Дагз хүзүүний булчин чангарч өвдөх E. Хацар, ам завьж рүү дамжиж өвдөх /25./ 38.5 хэмээс дээш халуурч буй 1 нас 5 сартай хүүхдэд парацетамолын 500 мг шахмалыг яаж уулгах вэ? A. 14-ээр B. 12-ээр C. 1,5-аар D. 1 ш-ээр E. 2ш-ээр /26./ Атеросклероз аль судсыг хамардаг өвчин бэ? A. Вений судасны өвчин B. Капилляр судасны өвчин C. Аортын үрэвсэлт өвчин D. Зүрхний судасны өвчин E. Артерийн судасны үрэвсэлт өвчин /27./ Жирэмсний аль үеийн ходлого жирэмсний амь насанд илүү аюултай вэ? A. Жирэмслэлт бол физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй B. Жирэмсний эрт үеийн хордлого C. Жирэмсний хожуу үеийн хордлого D. Жирэмсний эрт үеийн хордлого физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй. E. Жирэмсний хожуу үеийн хордлого физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй.
 5. 5. /28./ Ранитидин ямар эмийн бүлэгт хамаарагдах вэ? A. Шүүрэл саармагжуулах B. Гистамины Н-2 рецепторыг саатуулагч C. Ходоодны хөдөлгөөнийг зохицуулагч D. Булчин сулруулагч E. Салстыг нөхөн төлжүүлэгч /29./ Зүрхний шигдээсийн үед хамгийн элбэг тохиолддог хүндрэл аль нь вэ? A. Зүрхний гаралтай шок B. Уушигны хаван C. Артерийн даралт ихсэх D. Зүрх цусаар чихэлдэх E. Тосгуур ховдлын бүрэн хориг үүсэх /30./ Ходоодны шархлаа гэж сэжиглэсэн үед хийх шинжилгээг нэрлэнэ үү? A. Ходоодны шүүсийг шинжлэх B. Цусны ийлдэст гастрины түвшинг тодорхойлох C. Цөсний хүүдийн зураг авах D. Хэвлийн тойм рентген зураг авах E. Ходоод дурандах /31./ Халдварын гаралтай эндокардитийн үед ямар шинж өвөрмөц биш вэ? A. Дэлүү томрох B. Протейнурия цусархаг тууралт C. Лейкопения D. СОЭ хурдсах E. Зүрхний өвдөлт хэдэн сек-с 15 мин үргэлжилнэ /32./ 3 настай уушгины хатгалгаатай хүүхдэд амоксациллины 250 мг шахмалаас яаж өгөх вэ? A. 1/2-ээр өдөрт 2 удаа 5 хоног B. 1 шахмалаар өдөрт 2 удаа 5 хоног C. 1 шахмалаар өдөрт 3 удаа 5 хоног D. 1/4 шахмалаар өдөрт 4 удаа 5 хоног E. 2 шахмалаар өдөрт 2 удаа 5 хоног /33./ Уураг дутагдлын хаван ямар өвчтөнд илүүтэй тохиолдох вэ? A. Зүрхний дутагдалтай B. Харшилтай C. Хүнд тураалтай D. Амьсгалын дутагдалтай E. Амьсгалын замын халдвартай /34./ Чихнээс булаг гарч буй 2 сар хүрээгүй нярайд ямар арга хэмжээ авах вэ? A. Үүсгэгчийн эсрэг эмийн эхний тунг булчинд тариад, эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ B. Үүсгэгчийн эсрэг эм уулган, чихийг чихээсээр цэвэрлэн гэрээр эмчилнэ. C. Чихэнд ус төрөгчийн хэт исэл дусаан, антибиотиктой уусмалаар угаана D. Гидрокортизонтой чихээс чихэнд хийж орхино E. Чихийг хөхний сүүгээр угаахыг зөвлөнө /35./ Гүйлсэн булчирхайн архаг үрэвслийг цаг тухайд нь эмчлүүлээгүйгээс хүүхдэд ямар өвчнүүд үүсч болох вэ? A. Хэрэх өвчин, үе мөч, бөөр зүрх судас, бамбай булчирхай,ходоодны архаг үрэвсэл, цус багадалт, судасны цусархаг үрэвсэл, бэлгийн үйл ажиллагааны хямрал B. Гахайн хавдар, тунгалгийн зангилаанууд томрох C. Шүд хорхойтох, чихрийн шижин D. Зүрх томрох, цус багадалт E. Бөөр өвдөнө /36./ В гепатитын нууц үе дунджаар хэд хоног үргэлжилдаг вэ? A. 10-15 хоног B. 10-45 хоног
 6. 6. C. 45-90 хоног D. 50-180 хоног E. 2-4 долоо хоног /37./ Атеросклерозын үүсэл хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү A. Амьтны гаралтай өөх тос их хэрэглэх B. Давс их хэрэглэх C. Эрс тэс уур амьсгал D. Байгаль газар зүйн онцлог E. Бодисын солилцоо удаан явагдах /38./ 8 сартай хүүхэд халуурсан, татсан зовиуртай үзүүлэхэд хүүхдийн халуун 38 хэм, таталт намдсан боловч маш их шаналгаатай, чихнээс булаг гойжоод сар болж байгаа.Үзлэгээр чихний ард хүндүүр хавагнасан улайлт байв. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? A. Аюултай ерөнхий шинжтэй. Чихний архаг халдвар B. Маш хүнд халууралт өвчин. Хөхлөг ургацын үрэвсэл C. Халууралт. Чихний архаг халдвар D. Халууралт. Чихний цочмог халдвар E. Чихний цочмог халдвар /39./ Зүрхний шигдээсийн үед өвдөлт намдаах зорилгоор ямар эмийг хэрэглэх вэ? A. Морфин B. Валидол, нитроглицерин C. Седуксин D. Адерналин E. Рибокси /40./ Эмэгтэйчүүдийн ямар өвчнийг арын хүнхрээгээр хатгалт хийж оношлох вэ? A. Умайн хүзүүний шархлаа B. Умайн хоргүй хавдар C. Умайн гадуурхи жирэмслэлт D. Даавруудын цочмог үрэвсэл E. Үргүйдэл /41./ Өөх тосны солилцооны өөрчлөлтийг засах эмчилгээнд аль орох вэ? A. Антиагрегант эм: аспирин B. Статины бүлгийн эм: симбастатин C. Антиоксидант: вит Е D. АХФС: эналаприл E. Нянгийн халдварын эсрэг эм: антибиотик /42./ Цусны глюкозын хэмжээг өлөн үед тодорхойлоход хэдэн цаг өлөн байх шаардлагатай вэ? A. 10-аас доошгүй цаг өлөн байх B. 2 цаг өлөн байх C. Юм идсэнээс 2 цагийн дараа D. 8-с доошгүй цаг өлөн байх E. 24 цаг өлөн байх /43./ Төмрийн фолатыг хүнд цус багадалттай эмэгтэйд төрсний болон үр хөндүүлсний дараа яаж уулгах вэ? A. Өдөрт хагас шахмалыг уулгана B. Өдөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш уулгана C. Өдөрт 1 шахмалыг уулгана D. Өдөрт 2 шахмалаар 3 сарын турш уулгана E. Өдөрт 2 удаа 1 шахмалаар жирэмсний турш уулгана /44./ Цөсний хүүдийн цочмог үрэвслийн үед цусны ерөнхий шинжилгээнд гарах өөрчлөлт юу вэ? A. Гемоглобин ихсэх B. Цагаан эс олшрох
 7. 7. C. Цусанд сахар багасах D. Цусанд сахар ихсэх E. Эритроцитын хэмжээ ихсэх /45./ Гэдэсний хий гаргах гуурсыг сонгоно уу? A. Үзүүртээ төмөр хушуутай нарийн гуурс. B. Хатуу, нарийвтар гуурс. C. Хатуу, бүдүүвтэр гуурс. D. Хатуу, бүдүүн гуурс. E. Аль нь ч болно. /46./ Суулгаж байгаа хүүхдэд товлолын дагуу саагийн вакцин уулгах уу? A. Уулгах боловч тунг хийсэнд тооцохгүй, дараа сар нөхөж уулгана B. Дархлаа тогтохгүй учир уулгахгүй C. Уулгаад товлолын дагуу уусанд тооцно D. Уулгахгүй, товлолыг хойшлуулна E. Хэзээ ч уулгахгүй /47./ Зүрх судасны өвчний /ЗСӨ/ нийт эрсдэл гэж юу вэ? A. ирэх 10 жилд аминд халгүй, халтай ЗСӨ-өөр өвдөх магадлал B. өндөр эрсдэлтэй өвчтөн C. ирэх 5 жилд аминд халгүй, халтай ЗСӨ-өөр өвдөх магадлал D. Бай эрхтний гэмтэлтэй бол E. урьд нь ЗСӨ гэж оношлогдсон /48./ 6 сартай хүүхэд өчигдөрөөс халуурсан, тайван биш болсон зовиуртай, үзүүлэхэд чихнээс булаг гарч байв. Эх нь хүүхдийн чихнээс урд өмнө булаг гарч байсныг анзаараагүй тул хэд хоног гарч байгааг мэдэхгүй. Өөр шинжүүд илрээгүй. Хүүхдийг хэрхэн ангилах вэ? A. Халууралт. Чихний цочмог халдвар B. Халууралт. Чихний архаг халдвар C. Хөхлөг ургацын үрэвсэл D. Маш хүнд халууралт өвчин E. Чихний архаг халдвар /49./ “Чихний архаг халдвартай” гэж ангилсан, өөр ангилалгүй хүүхдэд ямар тусламж үзүүлэх вэ? A. Үүсгэгчийн эсрэг эм, өвдөлт намдаах эм өгөөд эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ B. Үүсгэгчийн эсрэг эм 5 хоног өгөөд, өвдөлт намдаах ба чихээсээр чихийг цэвэрлэх эмчилгээ заагаад гэрээр эмчилнэ C. Чихээсээр чихийг хуурайшуулахыг зааж өгөөд 5 хоноод давтан үзүүлэхийг ба хэзээ яаралтай эргэж үзүүлэхийг зөвлөнө. D. Антибиотик тарина E. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ /50./ Цөсний хүүдийн архаг үрэвслийн шалтгаан юу вэ? A. Удамшил B. Сэтгэл санааны цочрол C. Цаг уурын өөрчлөлт D. Халдвар E. Витамины дутагдал /51./ Бумба гичний үйлчилгээг тодорхойлно уу? 1. Өвчин намдаах 2. Үрэвслийг шимэгдүүлэх 3. Цусны эргэлтийг сайжруулах 4. Халуун буулгах 5. Биеийн эсэргүүцлийг сайжруулах /52./ Хүмүүсийг нийгэм сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай болгодог сөрөг хүчин зүйлс: 1. Ядуурал 2. Ажилгүйдэл
 8. 8. 3. Архидалт 4. Хүчирхийлэл 5. Гэр бүл салалт /53./ 3 настай 14 кг жинтэй хүүхэд 6 хоног суулгасан зовиуртай, үзлэгээр хүүхэд тайван, шингэн өгөхөд ам нь цангасан, ховдоглон ууж байв. Хүүхдийн нүд хонхойгоогүй, арьсны хуниас удаан арилж байсан. Хүүхдийг үнэлж, ангилж, эмчил. 1. Шингэн алдаагүй гэж ангилна 2. Шингэн алдсан гэж ангилна 3. Шингэн алдсан гэж ангилаад 400 мл ШСД уусмал аягаар бага багаар 4 цагийн турш уулгана. 4. ШСД уусмалыг 75 мл/кг жинд тооцоолон 4 цагийн турш бага багаар уулгана 5. Хүнд шингэн алдсан гэж ангилаад хураагуур судсанд шингэн юүлнэ /54./ Хүйтэн жин ямар үйлчилгээ үзүүлэх вэ? 1. Хэсэг газрыг хөргөж цусны судсыг нарийсгана. 2. Мэдрэлийн төгсгөлийн мэдрэх чадварыг бууруулна. 3. Өвчин намдаана 4. Халуун бууруулна 5. Цусан хангамжийг багасгана. /55./ Шарлах шинж ямар шалтгаантай үүсэх вэ? 1. А, В, С, Д, Е вируст гепатит 2. Элэгний өмөн, лептоспироз, мононуклеоз, архаг гепатит 3. Үжил, хумхаа, хорт цус багадалт, туяаны өвчин 4. Цөс чулуужих өвчин, цөсний ерөнхий цоргоны нарийсал 5. Нойр булчирхайн толгойн хавдар /56./ Үтрээний шинжилгээгээр дараах зүйлүүдийг тодорхойлно 1. Үтрээний хананы байдал 2. Умайн хүзүүний шинж чанар 3. Умайн хүзүүний гадна амсрын байдал 4. Түрүүлсэн хэсэг 5. Ургийн шингэний бүрхүүл хальсны байдал /57./ Жирэмсний явцад ямар эмгэг илэрвэл жирэмсэн эмэгтэйг бага эмч дараах шатны эмнэлэгрүү шилжүүлэх вэ? 1. Жирэмсэнтэй хавсарсан эмгэгтэй 2. Онош тодорсон олон урагт жирэмсэн 3. Төрөх хугацаанаас 1 сарын өмнө ураг хөндлөн эсвэл буруу байрлалтай нь тодорхой байгаа 4. Энэ жирэмслэлтийн явцад үтрээгээр цус гарч байсан өгүүлэлтэй эсвэл одоо цус гарч байгаа 5. Төрсний дараа үрийн хоолой боолгох эсвэл ерөндөг тавиулах хүсэлтэй /58./ Томуу өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Толгой өвдөх 2. Нүдний угруу өвдөх, гэрэлд нүд гялбах 3. Хүүхэн хэл хөхөлбөр туяатай болж, ганц нэг цэгэн цусан тууралт ажиглагдах 4. Ногоон цэртэй ханиах 5. Гүйлсэн булчирхай улайж, хөөнгөтөж, идээлсэн байна /59./ Хүнд тураалтай 3 сартай хүүхдэд ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. А аминдэмийн 50000 нэгжтэй цагаан капсулаас 1 ширхэгийг уулгана 2. Цусны сахар багасхаас сэргийлнэ 3. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ 4. А аминдэмийн 100000 нэгжтэй хөх капсулаас 1 ширхэгийг уулгана 5. А аминдэмийн 200000 нэгжтэй улаан капсулаас 1 ширхэгийг уулгана. /60./ Ямар зорилгоор судсанд хатгалт хийж цус авдаг вэ? 1. Вессерманы урвал тавих 2. Цусны биохимийн шинжилгээ
 9. 9. 3. Цусны ариун чанарыг тодорхойлох 4. Тодруулагч бодис шахах 5. Туберкулины сорил тавих /61./ Тархины битүү гэмтлийн үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Өвчин намдаах тариа хийх 2. Морфин тарих 3. Гэдрэг харуулж хөдөлгөөнгүй хэвтүүлэх 4. Байрлал солих 5. Хажуу талаар нь хэвтүүлэх /62./ Тээвэрлэх болон гэрийн төрөлтийн үеийн яаралтай тусламжинд ямар хэрэгслүүд зайлшгүй шаардлагатай вэ? 1. Судасны катетер ба систем 2. Бээлий, шээлгүүр 3. Ариун тариур, зүү, үжилгүйжүүлэх уусмал 4. Хурц зүслийн сав, хог хийх уут 5. Гар чийдэн, нөөц зай /63./ ХӨЦМ-ийн дагуу “Уушгины хүнд хатгалгаа” гэдэг ангиллыг бага эмч ямар шинжийг үндэслэн тавих вэ? 1. Цээж хонхолзох, ханиалгах 2. Ямар нэг аюултай ерөнхий шинж илрэх 3. Тайван үед хяхтнаж амьсгалах, ханиалгах 4. Амьсгал олшрох, ханиалгах 5. Шуугиант амьсгал /64./ Асуумжаар ямар эрсдэлт хүчин зүйл илэрсэн жирэмсэн эмэгтэйг бага эмч дараах шатны эмнэлэгрүү шилжүүлэх вэ? 1. Анхны төрөлт 2. 18-аас доош настай 3. Өмнө нь 5-аас олон удаа төрж байсан 4. Өмнөх хүүхэд амьгүй төрсөн 5. Өмнө нь кесар хагалгаагаар төрсөн эсвэл өмнөх төрөлтөнд цус их алдсан /65./ “Заг хүйтэн эсвэл хламидийн халдвар байж болзошгүй” гэсэн ангилал бүхий эмэгтэйд бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Тохирох антибиотикийг эмэгтэйд уулгана 2. Тохирох антибиотикийг хавьтагчид уулгана 3. Бэлгэвчийг зөв, байнга хэрэглэх талаар зөвлөгөө өгнө 4. Дахин бэлгийн хавьталд орохгүй байхыг зөвлөнө 5. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ /66./ Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь гэр бүлийн хэрүүл маргаанаас юугаар ялгаатай вэ? 1. Хоёулаа ижил хэрэлдэж, маргалдаж, тэгш эрхтэй тэмцдэг 2. Нэг нь дийлж, нөгөө нь буруутай, айдастай үлддэг 3. . Асуудлыг шийдвэрлэж, хоёул буруугаа ойлголцдог 4 Асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэхгүй, дараа дахин давтагдах магадлалтай байдаг 5. Бие биенээсээ нуух, хаацайлах зүйл байдаггүй /67./ Гич тавих талбайг олно уу? 1. Цээжний араа 2. Хөлийн эрээн булчин 3. Зүрх орчим 4. Хоолойд 5. Дагз орчим /68./ Төрөхөд вакцинуудаа хийлгээгүй 14 хоногтой хүүхдэд ямар вакцинуудыг нөхөн хийж болох вэ? 1. БЦЖ 2. Саа-1 3. ВГ-1
 10. 10. 4. 5-т вакцин 5. СХХТ /69./ Мухар олгойн үрэвсэл нь хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Хэвлийн зүүн доод хэсгээр өвдөх 2. Хэвлийн баруун доод хэсгээр өвдөх 3. Өвдөлт зүүн мөр, гар руу дамжих 4. Щёткин Блюмбергийн шинж эерэг болох 5. Аюулхай орчим төөнөх, хорсох маягаар өвдөх /70./ Шингэн их алдалттай суулгалтын шинжүүдийг заа: 1. Унтаарсан, ухаангүй, ууж чадахгүй 2. Нүд хонхойх 3. Арьсны хуниас маш удаан буюу 2 секундээс удаан арилах 4. Тайван биш, цочромтгой 5. Цангасан, ховдоглон уух /71./ Өвчтөн суулгалт өвчтэй, эдгээрээс хамгийн тохиромжтой сувилгааг сонгоно уу 1. Эмчийн заавраар эм өгөх 2. Анус орчмын арьс нурахаас сэргийлэх 3. Шингэн уулгах 4. Өвчтөнийг бие засахад нь туслах 5. Хоолны дэглэм баримтлуулах /72./ Хоол боловсруулах замаас цус алдах шалтгаан: 1. Улаан хоолойн судасны өргөсөлт 2. Улаан хоолой, ходоод, гэдэсний шархлаа 3. Улаан хоолой, ходоод, гэдэсний хавдар 4. Шамбарам 5. Шулуун гэдэсний цууралт /73./ 20 долоо хоногтой жирэмсэн эхэд ямар зөвлөгөө өгөх ёстой вэ? 1. Жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголт. 2. Төмрийн бэлдмэл, фолийн хүчил уухын ач холбогдол 3. Зулбалтаас сэргийлэх тухай 4. Төрөлтийн тухай 5. Жирэмсний эмзэг байдлын тухай /74./ Гэр бүлийн хүчирхийллийн далд шинжүүдийг бага эмч хэрхэн илрүүлэх вэ? 1. Нөхрийн дэргэд юм ярихгүй байх эсвэл богино өгүүлбэрээр товч ярих 2. Нөхөртөө зодуулж авсан гэмтлээ нуух гэж оролдох, худлаа ярих 3. Ээж аавдаа, эсвэл хүүхэддээ нөхрөөс нууцаар юм худалдан авч өгөх 4. Толгой өвдөх, нойр муудах, зүрхээр хатгуулах зэрэг сэтгэл хямарлаас үүдэх эмгэгүүдийг ойр ойрхон дурьдах 5. Сэтгэл зовиносон байдал, харц, сэтгэл түгших буюу гутрах эмгэгийн шинжүүд илрэх /75./ “Халууралт. Нүд буюу амны хүндрэлтэй улаанбурхан” гэж ангилагдсан хүүхдэд ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. А аминдэм өгнө 2. Тетрациклины тосоор нүдний халдварыг эмчилнэ 3. Амны шархлааг генцианвиолетээр эмчилнэ 4. 2 хоноод давтан үзүүлэхийг зөвлөнө 5. 38,5 хэмээс дээш халуурвал парацетамолыг 6 цагаар уулгана. /76./ Вакцины гаж нөлөө болон хүндрэл ямар байдлаар илрэх вэ? 1. Хэсэг газрын урвал (улайх, хавдах, буглах) 2. Ерөнхий урвал (халуурах, хордлогын хам шинж) 3. Дотор эрхтэнд халдвар харшлын хүндэрлүүд (бөөрний, зүрхний булчингийн үрэвсэл) 4. Архаг харшлын өвчин сэдрэх ( багтраа, арьсны өвчнүүд)
 11. 11. 5. Мэдэрлийн тогтолцооны эмгэг сэдэрснээс татах /77./ Ходоод нь өвдөж буй өвчтөнд хийгдэх сувилгааг сонгон уу 1. Хүйтэн жин тавина 2. Халуун жин тавина 3. Хоол сойно 4. Эмчийн заалтаар эмчилгээ хийнэ 5. Цэвэрлэх бургуй тавина /78./ Хавантай өвчтөнд бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Хоолонд давс хязгаарлах ба харшил үүсгэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнийг хориглоно 2. Хаван хөөх зорилгоор шээс хөөх эм хэрэглэнэ 3. Шалтгааныг тогтоож, шалтгааны ба эмгэг жамын эсрэг эмчилгээ хийнэ, үр дүн өгөхгүй бол эмнэлэгт хэвтүүлнэ 4. Физиологийн уусмал дуслаар хийнэ 5. Реополиглюкин эсвэл полиглюкин дуслаар хийнэ /79./ Зүрхний шигдээсийн үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Хэвтрийн хатуу дэглэм сахиулах 2. Өвчин намдаах эмчилгээ 3. Хүчилтөрөгч эмчилгээ 4. Гепарин эмчилгээ 5. Аспирин /80./ Уушгинаас цус алдах шалтгаан: 1. Уушгины хавдар 2. Уушгины сүрьеэ 3. Уушгины идээт өвчнүүд 4. Уушгины артерийн тромбоз 5. Уушгины гэмтэл /81./ Балнад өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Хэвлийгээр өвдөнө, суулгана 2. Цөөн тооны ягаан тууралт хэвлий дээр гарна 3. Халууралт өдөр бүр ихсэж, ухаан балартах, солиорох, дэмийрэх шинж илрэнэ. 4. Түгээмэл толбон гүвдрүүн тууралт дээрээсээ доошоо шаталж гарна. 5. Гүйлсэн булчирхай улайж, хөөнгөтөж, идээлсэн байна /82./ Ураг үхсэн байж болзошгүй тохиолдолд бага эмч ямар арга хэмжээ авах вэ? 1. Онош тодруулахаар илгээнэ 2. Эмэгтэй болон нөхөрт нь хүүхэд үхсэн байж болзошгүйг мэдээлнэ 3. Эмчдээ мэдээлнэ 4. Эмнэлэгт шилжүүлнэ 5. Өвдөлт намдаахаар морфин уулгана /83./ Сэтгэл гутралтай өвчтөнг ямар тохиолдолд эмнэлэгт хэвтүүлэх заалттай вэ? 1. Амиа хорлох буюу үхэх бодолтой 2. Амиа хорлох тусгай төлөвлөгөөтэй 3. Өнгөрсөн хугацаанд амиа хорлох ноцтой оролдлого хийж байсан 4. Бусдын амь насанд хор хохирол учруулах бодолтой 5. Хүнд хэлбэрийн сэтгэл гутрал /84./ Ходоод 12 хуруу гэдэсний шархлаат өвчний хүндрэлийг нэрлэнэ үү? 1. Цус алдах 2. Ходоод цоорох 3. Ходоодны гарах хэсэг нарийсах 4. Тромбоэмболизм 5. Өтгөн хатах /85./ Ходоод, 12 хуруу гэдэсний үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Аюулхай орчим төөнөх, хорсох маягаар өвдөх 2. Өвдөлт арагшаа нуруулуу дамжих
 12. 12. 3. Өвдөлт хооллолттой холбоотой сэдрэх 4. Өвдөлт баруун мөр, гар руу дамжих 5. Өвдөлт доошоо цавь, хярзан руу дамжих /86./ Бруцеллёзыг ямар өвчинтэй ялган оношлогоо хийх ёстой вэ? 1. Балнад 2. Хумхаа 3. Лимфогрануломатоз 4. Сүрьеэ 5. Хэрх өвчин /87./ Антисептикийн химийн бодисыг нэрлэнэ үү? 1. Марганц 2. Иод 3. Фурациллин 4. Спирт 5. Устөрөгчийн исэл /88./ Өвчтөн биохимийн ямар өөрчлөлтөөс болж амьсгаадаж болох вэ? 1. Уреми 2. Чихрийн шижингийн ком 3. Ацидоз 4. Гипербилирубинеми 5. Гипогликеми /89./ Цус алдах хам шинж ямар шалтгаанаар үүсдэг вэ? 1. Гемофили буюу төрөлхийн цус гойжимтгой эмзэгшил 2. Тромбоцитопени буюу тромбоцитопати 3. Васкулит буюу судасны үрэвсэл 4. Судасны хана гэмтэх 5. Ходоодны шарх задрах /90./ Хүүхдэд цээж хонхолзох шинжийг тодорхойлох зөв хариултуудыг сонго. 1. Амьсгал гаргах үед цээжний доод хэсэг дотогш татагдах 2. Амьсгал авах үед цээжний доод хэсэг дотогш татагдах 3. Зөвхөн хөхөө хөхөх, уйлах үед цээжний доод хэсэг дотогш татагдах 4. Тайван үед тогтмол ажиглагдана 5. Амьсгал авахад эгэмний хонхор татагдана /91./ Бэлгэвч хэрэглэх ашигтай тал юу вэ? 1. Бэлгийн замын халдвараас хамгаална 2. Аль ч насны эмэгтэйд тохиромжтой 3. Хөхний сүүний гарц, чанарт нөлөөлөхгүй 4. Жирэмсэн үед мөн төрөлт, зулбалт, үр хөндөлтийн дараа шууд хэрэглэх боломжтой 5. Хүссэн үедээ хэрэглэх, зогсоох боломжтой /92./ Ураг үхсэн байж болзошгүйг ямар шинжүүдээр ангилах вэ? 1. Ургийн байрлал хөндлөн болох 2. Ураг хөдлөхгүй болох 3. Төрөх үйл ажиллагаа эхлэхгүй байх 4. Ургийн зүрхний цохилт сонсогдохгүй болох 5. Үтрээгээр цус гарах /93./ Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудын үйлчлүүлэгчдэд зонхилон тохиолддог сэтгэцийн эмгэгүүд: 1. Сэтгэл гутрал 2. Сэтгэл түгших эмгэгүүд 3. Архи хэрэглэх эмгэгүүд 4. Нойрны хямарлууд 5. Архаг ядаргаа /94./ Уушгины үрэвслийн үед илрэх гол шинж юу вэ?
 13. 13. 1. Ханиалгах 2. Халуурах 3. Цустай цэр гарах 4. Цээжээр өвдөх 5. Хөхрөх /95./ Бүх биеийг угаахгүй ямар тохиолдол байдаг вэ? 1. Арьсны хурц эмгэг өвчний үед 2. Хурц халдварт өвчнөөр өвчилсөн үед 3. Мэдрэл, сэтгэцийн хурц эмгэгшлийн үед 4. Биеийн байдал хүндэвтэр үед 5. Босч чаддаггүй хүнд өвчтөнд /96./ Эмийн зар сурталчилгаанд Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаас гадна хориглох зүйлсд үл хамаарахыг ол. A. хүүхдэд хандсан эмийн сурталчилгаа явуулах B. эмийг импортлох, худалдах зорилгоор хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах C. жороор олгох эмийг сурталчлах D. Эмийн гаж нөлөөг анхааруулах E. Эмийг ховор, чухал, цорын ганц, маш идэвхтэй, үр дүн нь бусад эмээс илүү, аюулгүй, гаж нөлөөгүй, шинэ эм, патентлагдсан гэж хэрэглэгчийг төөрөгдүүлэх /97./ Эм найруулах стандартын шаардлага хангасан эмийн санд эм зүйн технологийн дагуу эм найруулах үйл ажиллагааг хэн гүйцэтгэх вэ? A. Боловсон хүчин B. Эмийн санч C. Эм барих эрх бүхий мэргэжилтэн D. Эмнэлгийн эм зүйн албаны мэргэжилтэн E. Эмийн сангийн захирал /98./ Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээний талаар шийдвэр гаргах явцад эмч нарын хооронд санал зөрөөтэй асуудал гарвал эцсийн шийдвэрийг хэн гаргах вэ ? A. Эмч нарын зөвлөлгөөний шийдвэр B. Зөвлөх эмч C. Үйлчлүүлэгч D. Тасгийн эрхлэгч E. Эмчлэгч эмч /99./ Хүн амд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн дор дурдсан үүрэг хүлээнэ: 1. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүн, түүний хууль ёсны төлөөлөгч нь эмчилгээ, шинжилгээ хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд эмчилгээ, шинжилгээг хийлгээгүй буюу тэдгээрийг зогсоосноос гарч болзошгүй үр дагаварыг танилцуулах; 2. Сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношилгоонд тухайн үед баримталж байгаа өвчний олон улсын ангилалд заасан шалгуурыг хэрэглэх; 3. Сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг сэтгэцэд нөлөөт эмээр эмчлэхдээ эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний баталсан зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалт болон Монгол Улсын эмийн бүртгэлийг мөрдөх; 4. Иргэний эрх зүйн чадамжтай сэтгэцийн эмгэгтэй хүнээс, эсхүл түүний хууль ёсны төлөөлөгчөөс эмчилгээ, үйлчилгээний чанарын талаар үнэлгээ авч байх; 5. Эмнэлэгт эмчлэгдээд гарсан сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд үзүүлэх сэтгэц-нийгмийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээг түүний хууль ёсны төлөөлөгч болон холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах; /100./ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ дараах төрөлтэй байна: 1. Чанар, нөөц нь тогтоогдсон рашаан ус, шавар, байгалийн бусад хүчин зүйлийг ашиглаж сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ 2. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ; 3. Хүн амыг олноор хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт болон аюулт үзэгдлийн үед голомтыг хязгаарлах, цомхотгох, хохирлыг багасгахад чиглэсэн үйлчилгээ;
 14. 14. 4. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ; 5. Эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар болон төр, олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдтэй хамтран үзүүлэх гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ; Эх баригч: Сорилын хариу 1-B, 2-B, 3-D, 4-D, 5-D, 6-A, 7-A, 8-D, 9-D, 10-A, 11-B, 12-A, 13-B, 14-D, 15-D, 16- D, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 21-B, 22-D, 23-C, 24-B, 25-B, 26-E, 27-C, 28-B, 29- B, 30-D, 31-C, 32-D, 33-C, 34-C, 35-C, 36-C, 37-D, 38-C, 39-D, 40-D, 41-C, 42- C, 43-D, 44-B, 45-B, 46-E, 47-D, 48-E, 49-E, 50-C, 51-E, 52-D, 53-C, 54-D, 55- B, 56-A, 57-E, 58-E, 59-A, 60-A, 61-E, 62-E, 63-E, 64-E, 65-A, 66-D, 67-A, 68- A, 69-E, 70-C, 71-A, 72-E, 73-A, 74-C, 75-D, 76-D, 77-C, 78-A, 79-B, 80-A, 81- A, 82-A, 83-A, 84-C, 85-C, 86-E, 87-D, 88-C, 89-A, 90-E, 91-A, 92-B, 93-E, 94- C, 95-E, 96-A, 97-D, 98-D, 99-D, 100-C 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дүгээр хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ Ураг орчмийн шингэн хэдийд гарахыг цагтаа гарлаа гэж үзэх вэ? A. Төрөлтийн | үе эхэлснээс хойш умайн амсар 4 см нээлттэй байхад ургийн шингэн гарвал B. Төрөлтийн | үе дуусч умайн амсар бүрэн нээгдэхэд шингэн гарах C. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байхад ургийн шингэн гарах D. Төрөлтийн 2-р үе эхэлж дүлэлт өгснөөс хойш E. Төрөлтийн Үйл ажиллагаа эхлэхэд /2./ Жирэмсний 36-37 хоногтойд ураг орчмын шингэн гарч 7 цаг болж байгаа, төрөх зам төрөлтөнд бэлтгэгдсэн, халдварын болон ураг бүтэлтийн шинж тэмдэг илрээгүй. Төрөлтийг яаж шийдвэрлэх вэ? A. Яаралтай B. Төрөлтийг идэвхтэй удирдаж төрүүлнэ C. Хяналтанд байлгана D. Хүлээх тактик баримталж төрүүлнэ E. Төлөвлөгөөт кессар хагалгаагаар төрүүлнэ /3./ Урд янз, дагз түрүүлэлтийн үед аарцгийн хөндийн уйтан хэсэгт ургийн толгойн суман заадас ямар хэмжээнд байх вэ A. Шулуун B. Баруун ташуу C. Зүүн ташуу D. Ташуу ба шулуун хэмжээнд ойртсон E. Хөндлөн хэмжээнд /4./ Ихэс түрүүлэх үед ихсийн байрлал хаана байх вэ?
 15. 15. A. Умайн их биед B. Умайн хүзүүний сувагт C. Умайн ёроолд D. Умайн доод таславчинд E. Умайн их биед урд хананд /5./ Эмнэл зүйн уйтан аарцаг хэдийд оношлогдох вэ A. Жирэмсний явцад B. Жирэмсний төгсгөлд C. Эх барихын анхны үзлэгээр D. Төрлөгийн явцад E. Аарцаг хэмжилтээр /6./ Ургийн өврийн янзтай дагз түрүүлсэн байхад хөтлөх цэг нь юу вэ? A. Бага зулай B. Их зулай C. Их бага зулайн дунд хэсэг D. Шилний хонхор E. Духны үстэй хэсэг /7./ Үтрээний үзлэгээр умайн хүзүү хатуу, урт, хөөмий нь хаалттай бол төрөлтийн аль үеийг илэрхийлэх вэ A. Төрлөг эхлээгүй B. Төрлөг дөнгөж эхэлж байгаа C. Төрлөг удахгүй эхэлнэ D. Төрөлтийн далд шат E. Дуншилт /8./ Суман заадас шулуун хэмжээнд ургийн нуруу арагшаа харсан A. Толгой түрүүлсэн урд янз B. 1-р хэлбийлт урд янз C. 2-р хэлбийлт урд янз D. Толгой түрүүлэлт арын янз E. Оройн төрүүлэлт /9./ Орчин үед төрсөн нярайн жин, өндөр ямар байхад төрөлт гэж тооцох болсон бэ A. 500 гр-аас дээш жинтэй 22 см-ээс дээш урттай B. 600 гр-аас дээш жинтэй 24 см-ээс дээш урттай C. 800 гр-аас дээш жинтэй 33см-ээс дээш урттай D. 1000 гр-аас дээш жинтэй 37см-ээс дээш урттай E. 900 гр-аас дээш жинтэй 35см-ээс дээш урттай /10./ Дараах үед партограмм хөтөлж эхэлнэ A. Төрөлтийн 1-р үеийн идэвхтэй шатнаас B. Төрөлтийн нууц үед C. Умай базалж эхэлмэгц D. Эмэгтэйг төрөх өрөөнд хүлээн авах үеэс E. Дунших үеэс /11./ Жирэмсний аль хугацаанд ураг умайгаас гадагшлахыг зулбалт гэдэг вэ? A. Жирэмсний 20 долоо хоногтойд B. Жирэмсний 22 долоо хоногийн дотор C. Жирэмсний 28 долоо хоногийн дотор D. Жирэмсний 22-28 долоо хоног E. Жирэмсний 28 долоо хоногийн дотор /12./ Дагз түрүүлсэн урд янз байхад төрлөгийн механизмийн эхний шат ямар байх вэ? A. Толгойн бөхийлт B. Толгойн гэдийлт C. Толгойн доошлолт D. Толгойн хамгийн дээд гэдийлт E. Толгой умдаг руу дагзаар эргэх
 16. 16. /13./ Ургийн толгойн их хөндлөн хэмжээг дурьд A. 8 см B. 9. 25 см C. 10. 5 см D. 12 см E. 13.5 см /14./ Бөгс түрүүлсэн төрлөгийн 1-р үед доорхи хүндрэлүүдийн алинаас бусад нь үүсдэг вэ? A. Төрөх хүчний анхдагч сулрал B. Ураг орчмын шингэн эрт гарна C. Хүйн гогцоо унжина D. Ургийн толгой гэдийнэ E. Ургийн хөл унжих /15./ Хамгийн олон тохиолддог ургийн түрүүлэлт юу болох ? A. Цэвэр өгзөг B. Хөл өгзөг C. Хөл түрүүлэлт D. Толгой түрүүлэлт E. Нүүр түрүүлэлт /16./ Орой түрүүлэлтийн үед эхэлж төрөх нь A. Дух B. Цох C. Хамар D. Их зулай E. Бага зулай /17./ Distantio cristarum хэмжээ нь: A. Ташаа ясны дэлбээний алслагдсан зай B. Дунд чөмөгний том төвгөрүүдийн хоорондох зай C. Ташаа ясны урд дээд сэртэнгийн хоорондох зай D. Умдагны доод ирмэгээс бүсэлхийн 5-р нугалмын арын сэртэн хүртэлх хэмжээ E. Умдагны доод ирмэгээс хонцог хүртэлх хэмжээ /18./ Бүрэн биш зулбалтын үед дараах арга хэмжээ авна A. Умай агшаах бодис хийнэ B. Умайн хөндийг багажаар цэвэрлэж үр хөврөлийн үлдэгдэл, ихсийн эдийг авна C. Цус тогтоох зорилгоор 10% -10 мл кальци хлорид тарина D. Умайн хөндийг цэвэрлэж үр хөврөлийн үлдэгдэл, ихсийн эдийг аваад умай агшаах бэлдмэл тарина E. Цус багадлын эмчилгээ хийнэ /19./ Амаржих газрын 1 эхийн оронд ноогдох талбай A. 3м2 B. 5м2 C. 7м2 D. 9м2 E. 10 м2 /20./ Distantio spinarum нь хэдэн см вэ? A. 24-25 см B. 26-27 см C. 25-27 см D. 25-26 см E. 28-29 см /21./ Дагз түрүүлсэн 2-р хэлбийлт арын янз A. Суман заадас баруун ташуу хэмжээнд бага зулай баруун ардаа B. Суман заадас зүүн ташууд бага зулай зүүн ардаа
 17. 17. C. Суман заадас баруун ташууд бага зулай зүүн урдаа D. суман заадас зүүн ташууд бага зулай баруун урд E. Суман заадас хөндлөн хэмжээнд бага зулай зүүн талд /22./ Жирэмсний ямар хугацаанд төмөр дутагдлын жинхэнэ цус багадалт үүсч хөгждөг вэ? A. 8 д/х B. 12 д/х C. 16 д/х D. 20 д/х E. 28 д/х /23./ Төрлөгийн явцад эмнэл зүйн уйтан аарцгийн шинж илэрсэн тохиолдолд төрлөг удирдах арга A. Өөрөөр нь төрүүлнэ B. Төрлөгийг сэдээж төрүүлнэ C. Яаралтай кесар хагалгаагаар төрүүлнэ D. Ураг эвдэх ажилбар хийнэ E. Төрөх үйл ажиллагааг зогсооно /24./ Дагз түрүүлсэн өвөр янзтай 1-р нуруулалтын үед ургийн зүрхний цохилт хаана хамгийн тод сонсогдох вэ? A. Хүйсний баруун доор B. Хүйсний зүүн доор C. Хүйсний зүүн дээр D. Хүйсний түвшинд зүүн талдаа E. Хүйсний баруун дээр /25./ Партограммм гэдэг нь: A. Эмгэг төрөлтийг илтгэсэн мэдээлэл B. Төрөлтийн үеийн онцлог, үтрээний үзлэгээр умайн хүзүүний нээлтийг үнэлсэн графикт мэдээлэл C. Эхийн сайн талын үнэлгээ D. Төрөлтийн далд шатыг илтгэсэн мэдээлэл E. Төрөлтийн 1 ба 2-р үеийг илтгэсэн мэдээлэл /26./ Уйтан аарцагтай үед жирэмсний эхний хагаст гарах хүндрэл A. Хэвийн байрласан эхэс хугацаанаасаа өмнө ховхрох B. Эхэс түрүүлэлт C. Умай урагдах шинж илэрнэ D. Ураг орчмын шингэн эрт гарна E. Жирэмслэлт хэвийн явагдана /27./ Манайд хэдэн хүүхэдтэй байх нь хамгийн тохиромжтой гэж үздэг вэ? A. 1-2 хүүхэд B. 2-3 хүүхэд C. 3-4 хүүхэд D. 4-5 хүүхэд E. 5-аас дээш /28./ Арын янз, дагз түрүүлэлтийн үед ургийн толгой ямар хэмжээгээр төрөх вэ A. Бага ташуу B. Дунд ташуу C. Их ташуу D. Босоо E. Шулуун /29./ Ихэс бүрэн төрүүлсэн үед төрөлтийг шийдэх хамгийн зөв арга A. Төрөлтийг сэдээж төрөх замаар төрүүлнэ B. Кесар мэс засал C. Төрөлтийг хүлээж төрөх замаар төрүүлнэ D. Ургийн шингэний хальсыг ярж төрөлтийг дэмжинэ
 18. 18. E. Эх барихын хавчуур тавьж төрүүлнэ /30./ Төрөлтийн 2-р үед хэдий үеэс эх барихын гардан тусламж үзүүлж эхлэх вэ? A. Умайн амсар бүрэн нээгдсэн үеэс B. Ургийн толгой бага аарцгийн гарах хэсэгт тулж ирсэн үеэс C. Ургийн толгой цухалзах үеэс D. Ургийн толгой цухуйсан үеэс E. Ургийн толгой гарах үеэс /31./ Хэвийн явцтай давтан төрөгчийн 1-р үед умайн хүзүү дунджаар хэдэн см нээгдэх вэ? A. 3см B. 1 см C. 1. 5 см D. 0. 5 см E. 0.5-1 см /32./ Ураг өгзгөөр түрүүлсэн, I нуруулалт ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ? A. Хүйснээс доош, зүүн талд B. Хүйснээс дээш, баруун талд C. Хүйсний хажуу талд D. Хүйснээс дээш, зүүн талд E. Хүйснээс доош, баруун талд /33./ Бөгс түрүүлсэн үеийн төрлөгийн биомеханизмын 3- р үе: A. Өгзөг доошлоно B. Өгзөг дотор эргэнэ C. Өгзөг цухуйна D. Өгзөг цухалзана E. Толгой дотор эргэх /34./ Давтан төрөгчийн төрлөгийн үргэлжлэх дундаж хугацаа хэд байх вэ? A. 3-5 цаг B. 6-9 цаг C. 8-12 цаг D. 13-16 цаг E. 16-18 цаг /35./ Хэвийн үед ургийн зүрхний цохилт тоо 1 хоромд хэд байх вэ? A. 80-90 B. 100-110 C. 120-140 D. 170-180 E. 110-120 /36./ Анхан төрөгчийн төрлөгийн II үеийн үргэлжлэх дундаж хугацаа хэд байх вэ? A. 0. 5 цаг B. 0. 5-1 цаг C. 1-2 цаг D. 2-3 цаг E. 1 цаг /37./ Үтрээний үзлэгээр бага зулай хэрхэн тэмтрэгдэх вэ A. Том ромбо хэлбэртэй B. Жижиг ромбо хэлбэртэй C. Том гурвалжин хэлбэртэй D. Жижиг гурвалжин хэлбэртэй E. Умдагт ойрхон тэмтрэгдэнэ /38./ Жирэмсний эрт үеийн цус алдалт гэдэг нь A. Жирэмсний I хагаст үтрээгээр цус гарахыг хэлнэ B. Жирэмсний 20-22 долоо хоногоос дотогш үтрээгээр цус гарахыг хэлнэ
 19. 19. C. Жирэмсний 22 долоо хоногийн дотор үтрээгээр цус гарахыг хэлнэ D. Жирэмсний 13-22 долоо хоногийн дотор үтрээгээр цус гарахыг хэлнэ E. Жирэмсний 22-28 долоо хоногийн дотор үтрээгээр цус гарахыг хэлнэ /39./ Жирэмсний төгсгөл дэх умайн жин A. 700-800г B. 801-900г C. 901-1000г D. 1001-1100г E. 1200г /40./ Өвөр янзтай дагз түрүүлсэн байхад ургийн толгой бага аарцгийн орох хэсгийн ямар хэмжээгээр ордог вэ? A. Шулуун хэмжээнд B. Баруун ташуу хэмжээнд C. Хөндлөн хэмжээнд D. Ташуу ба хөндлөн хэмжээнд E. Зүүн ташуу хэмжээнд /41./ Бага аарцгийн аль хэсэгт ургийн толгой дотор эргэлт хийж дуусах вэ A. Аарцгийн хөндийн өргөн хэсэгт B. Аарцгийн хөндийн уйтан хэсэгт C. Аарцгийн ёроолд D. Аарцгийн хөндийн өргөн хэсгээс уйтан хэсэгт шилжих үед E. Аарцгийн орох хэсгээс хөндийн хэсэгт шилжихэд /42./ Нэг удаагийн биений юм ирэх үед гарах цусны хэмжээ хэдэн мл байдаг вэ? A. 20-40 мл B. 40-60 мл C. 60-80 мл D. 80-150 мл E. 150-200 мл /43./ Conjugata externa хэмжээ нь: A. Умдагны доод ирмэгээс бүсэлхийн 5-р нугалмын арын сэртэн хүртэлх хэмжээ B. Умдагны доод ирмэгээс ууцны төвгөр хүртэлх хэмжээ C. Умдагны дээд ирмэгээс ууц ахар сүүлний нийлэх хэсэг D. Умдагны дээд ирмэгээс бүсэлхийн 5-р нугалмын арын сэртэн хүртэлх хэмжээ E. Умдагны доод ирмэгээс бүсэлхий ууцны нийлэх хүртэлх хэмжээ /44./ Дагз түрүүлэлт 2-р хэлбийлт урд янзтай бол: A. Суман заадас баруун ташууд бага зулай баруун ардаа B. Суман заадас зүүн ташуу хэмжээнд бага зулай баруун урд C. Суман заадас баруун ташуу хэмжээнд бага зулай урдаа D. Суман заадас баруун ташууд бага зулай зүүн урдаа E. Суман заадас зүүн ташуу хэмжээнд бага зулай баруун ардаа /45./ Давтан төрөгчид төрлөгийн II үе хэдэн цаг үргэлжлэх вэ A. 0. 5 цаг B. 0. 5-1 цаг C. 1-1. 5 цаг D. 1. 5-2 цаг E. 1 цаг /46./ Өртөмтгийн хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү ? 1. Эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн өчил 2. Эх барихын ужиг дурьдатгал 3. Нийгэм биологийн хүчин зүйлийн дурьдатгал 4. Тухайн жирэмсний хүндрэл 5. Хожуу анхан төрөгч /47./ Цус алдалтын дайрлагын хүнд хөнгөний зэргийг дараах лабораторийн шинжилгээг харгалзан дүгнэнэ.
 20. 20. 1. Артерийн даралт 2. Төвийн венийн даралт 3. Биеийн халуун 4. Цусны гематокритйн хэмжээ 5. Судасны цохилт /48./ Үтрээний 2 гарын хавсарсан үзлэгээр юуг тодорхойлох вэ? 1. Умайн байрлал 2. Умайн хэлбэр 3. Умайн цуллаг 4. Дайвруудын байдал 5. Аарцгийн эзэлхүүн /49./ Ураг орчмын шингэний ач холбогдол: 1. Ураг чөлөөтэй өсөж хөгжих. хөдлөх нөхцлийг бүрдүүлнэ 2. Ургийг гадаад орчны таагүй нөлөөнөөс хамгаална 3. Ургийн бодисын солилцоонд оролцоно 4. Умайн хүзүү нээгдэхэд тусална 5. Хүй дарагдахаас хамгаална /50./ Төрөх өрөөний агаарын халуун хэдэн хэм байх вэ? 1. Дутуу нярайд 20-22 хэм 2. Гүйцэт нярайд 20-22 хэм 3. Төрөх өрөөний агаарын халуун 20-22 хэм 4. Дутуу нярайд 22-24 хэм 5. Гүйцэт нярайд 18-20 хэм /51./ Жирэмсэн үед амьсгалын эрхтэн системд дараах өөрчлөлт гарна: 1. Уушгины багтаамж нэмэгдэнэ 2. Хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ ихэснэ 3. Амьсгалын тоо олширно 4. Ачаалалтай болно 5. Цээж өргөснө /52./ Жирэмсэн ба төрөх үед зүрхэнд ачаалал ихсэх эгзэгтэй үеүдэд аль нь хамаарахгүй вэ 1. Төрөлтийн II үед ачаалал нэмэгдэнэ 2. Ихэс салах үед цусны эргэлтэнд огцом өөрчлөлт ордог 3. Жирэмсний 28-32 недельд эргэлдэх цусны хэмжээ хамгийн их болно 4. Жирэмсний 20-35 недельд эргэлдэх цусны хэмжээ хамгийн их болно 5. Төрсний дараа цусны эргэлтэнд огцом өөрчлөлт гарна /53./ 10 сартай урагт тохирохгүй шинжийг нэрлэнэ үү? 1. Шар үс дал мөрөөр 2. Арьсны өнгө улаан 3. Толгой уртын 1/3 -ийг эзэлнэ 4. Жин нь 2400 гр 5. Амьдрах бүрэн чадвартай /54./ Бэлэг эрхтний үрэвсэлт өвчинг үүсгэдэг гадаад шалтгааныг нэрлэнэ үү? 1. Дотоод шүүрлийн булчирхайн хямрал 2. ТМС-ийн зохицуулга алдагдах 3. Өнчин тархины хавдар 4. Эмгэг төрүүлэгч нян, вирус 5. Хэт даарах /55./ 10 сартай ургийн онцлог биш шинжийг дурьдана уу? 1. Арьсны өнгө улаан 2. Шар үс дал мөрөөр 3. Жин нь 2400 гр-аас бага 4. Амьдрах бүрэн чадвартай 5. Урт нь 45 см
 21. 21. /56./ Бага аарцгийн орох хэсгийн хэмжээнүүд аль нь вэ ? 1. Нэргүй шугамын алслагдсан зай-13 см 2. Ташуу хэмжээ-12 см 3. Умдагны үений дээд ирмэгээс ууцны төвгөр хүртэл-11 см 4. Хоёр талын сүүжний хонхруудын дотор зай-12 см 5. Умдагны үений доод ирмэгээс ууц-ахар сүүлний үе хүртэл-11. 5 см /57./ Төрөлтийн III үед: 1. Ихэс салсан шинжүүдийг үзэх 2. Ураг төрөнгүүт давсгийг суллах 3. Орны дэрийг буулгах 4. Салсан ихэсийн бүрэн бүтэнг шалгах 5. Умайд иллэг хийх /58./ Бүрэн биш зулбалтын үед илрэх шинж тэмдэг 1. Үтрээнээс цус ихээр гарна 2. Умай базалж өвдөнө 3. Умайн хүзүү нээлттэй 4. Умай жирэмсний хугацаатай тохирохгүй 5. Цус багадалт илэрнэ /59./ Жирэмсний хожуу хордлогын ангилал 1. Манас таталтын урьдалын хөнгөн хэлбэр 2. Манас таталтын урьдалын хүнд хэлбэр 3. Манас таталт 4. бөөлжилт 5. Шүлс гоожих /60./ Ихэс умайн хананаас салаагүй, төрөх замаас цус гарч байгаа үед та ямар арга хэмжээ авах вэ 1. Яаралтай эхэс гардана 2. Умайн хөндийг шалгаж хавсарсан иллэг хийнэ 3. Ажилбарын дараа үрэвслийн эсрэг эмчилгээ хийнэ 4. Хойдохыг өөрөө салахыг хүлээнэ 5. Креде лазеривичийн аргаар эхэсийг төрүүлнэ /61./ Эмнэл зүйн уйтан аарцаг үүсэхэд юу нөлөөлдөг вэ? 1. Том ураг 2. Илүү тээлт 3. Толгойн буруу тавилт 4. Ургийн буруу байрлал 5. Ургийн тархи усжих /62./ Тамхи нь үр хөврөл, урагт дараах эмгэгийг үүсгэнэ: 1. Үр хөврөл аяндаа зулбах 2. Мэдрэлийн гажиг 3. Дутуу төрөх 4. Амьгүй төрөх 5. Ургийн өсөлт хоцрогдох /63./ Үтрээний 2 гарын хавсарсан үзлэгээр юуг тодорхойлох вэ? 1. Умайн байрлал 2. Умайн хэлбэр 3. Умайн цуллаг 4. Дайврууд 5. Аарцгийн эзэлхүүн /64./ Ургийн толгой бага аарцгийн гарах хэсэгт байгаагийн шинж: 1. Гадуур үзлэгээр барьж үзэхэд ургийн толгой баригдахгүй –0/5 2. Суудал ясны сэртэнд хуруу хүрэхгүй 3. Умдаг ясны дотор бүх гадаргууг толгой эзэлсэн 4. Суман заадас гарах хэсгийн шулуун хэмжээнд давхацсан
 22. 22. 5. Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэн /65./ Пиелонефриттэй жирэмсэн эмэгтэйд хийгдэх асаргаа сувилгаа 1. Шингэнийг сайн уулгах 2. Эсрэг талаар нь хэвтүүлнэ 3. Өвдөг, тохойн байрлалд 5-10 мин байлгана 4. Хөдөлгөөнийг хорихгүй 5. Давсгүй хоол өгнө /66./ Юунаас бусад нь эх барихын тусгайлсан асуумжинд хамаарагдах вэ? 1. Жирэмслэлтийн тоо 2. Үр хөндөлт 3. Урьд нь дутуу төрж байсан эсэх 4. Бага насандаа өвчилсөн өвчнүүд 5. Амьгүй ураг төрүүлж байсан /67./ Аль нь гүйцэт нярайн шинж вэ? 1. 3200,0 гр жинтэй 2. Хумс өндгөө давж ургасан 3. Толгойн үс 2 см 4. Арьс улаан 5. 45 см урт /68./ Манас таталтын урьдлын гурвал шинжийг нэрлэ: 1. Хаван 2. Артерийн даралт ихсэх 3. Шээсээр уураг ялгарах 4. Толгой эргэх 5. Дотор муухайрах /69./ Умайн салстын үрэвсэлд нөлөөлөх хүчин зүйлс 1. Биений юм ирэх 2. Үр хөндөлт 3. Эмгэг төрөлт 4. Умайн хөндийд хийгдэх ажилбарууд 5. Дааврын өөрчлөлт /70./ Бага аарцгийн хөндийн уйтан хэсгийн хэмжээнүүд аль нь вэ? 1. Хоёр талын сүүжний хонхруудын дотор зай-12. 5 см 2. Хоёр талын суудлын сэртэнгүүдийн хоорондох зай-10. 5 см 3. Умдагны үений дунд дотор голоос ууцны II. III үеийн зааг хүртэл-12. 5 см 4. Умдагны үений доод ирмэгээс ууц-ахар сүүлний үе хүртэл-11. 5 см 5. Ташуу хэмжээ-12 см /71./ Аарцаг түрүүлэлтийн үед эх барихын гадуур үзлэгээр ямар шинж тэмдэг илрэх вэ 1. Умайн ёроолын өндөр дээр тэмтрэгдэнэ 2. Аарцгийн орох хэсгийн дээр зөөлөн хөдөлгөөн багатай хэсэг тэмтрэгдэнэ 3. УЗЦ хүйснээс дээр сонсогдоно 4. Аарцгийн орох хэсгийн дээр хатуу, хөдөлгөөн багатай хэсэг тэмтрэгдэнэ 5. Умайн ёроолд зөөлөн хөдөлгөөн багатай хэсэг тэмтрэгдэнэ /72./ Архи үр хөврөлд ямар нөлөөтэй вэ? 1. Оюун ухааны хомсдол 2. Жижиг тархитай төрөх /микроцефали/ 3. Ургийн хөгжил хоцрогдох 4. Зүрхний гажиг 5. Уруул, тагнайн сэтэрхий /73./ Жирэмснийг оношлох Горвиц-Гегарын шинж 1. Умай зөөлөрнө 2. Жирэмсний эрт үед илэрнэ 3. Умайн хүзүүвч орчим илүү зөөлөрнө 4. Умай агшиж хатуурна
 23. 23. 5. Умай урагш нугаларна /74./ Төрөх үед үтрээний үзлэг хийх заалт, хугацаа: 1. Базлалт бүрийн дараа хийнэ 2. Амаржихаар хүлээн авахад ирэхэд 3. Төрөгч эхийн хүссэнээр нь хийнэ 4. Ургийн шингэн гарсны дараа 5. Төрөлтийн явцад 2 цаг тутамд /75./ Эх барихын тусгайлсан гадуур үзлэгээр юунаас бусдыг тодорхойлох вэ? 1. ХЭТ 2. УЁӨ 3. Леопольдын барил 4. Умайн хүзүүний урт 5. Аарцаг хэмжих /76./ НЭМ-ийн байдлын талаарх хүйсийн тэгш байдлын доорхи хамаарлуудын аль нь зөв бэ? A. Эрэгтэйчүүд бусад өвчлөл дотроос осол гэмтлийн улмаас нас баралтанд эмэгтэйчүүдээс илүү өртдөг. B. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн нас баралтанд хүйсийн ялгаа ажиглагддаг, харин насанд хүрсэн хүмүүсийн нас баралтанд ийм ялгаа байдаггүй. C. Нас барахад хүргэж буй шалтгаанаас хамаарч эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд нас баралтын ялгаатай тал ажиглагддаг. D. Эрэгтэйчүүдийн нас баралт бүх насныханд, бүх шалтгаанаараа эмэгтэйчүүдийнхээс илүү байдаг /77./ Дараахь эмгэгүүдийн аль нь АГ-ийн эмнэлзүйн хавсарсан эмгэгт багтдаггүй вэ? A. Зүрхний булчингийн шигдээс B. Бөөрний дутагдал C. Багтраа D. Тархинд цочмогоор түр цус хомсрох E. Чихрийн шижингийн бөөрний эмгэг /78./ Хоёр аймгийн нас баралтын түвшинг хооронд нь харьцуулах хамгийн тохиромжтой аргыг сонгоно уу? A. Насны бүлэг дэх нас баралтын түвшин B. Нас баралтын ерөнхий түвшин C. Тархалтын түвшин D. Хүйсээр ялган тооцсон нас баралтын түвшин E. Нас баралтын ерөнхий түвшингийн сүүлийн таван жилийн дундаж /79./ Нэгэн цэцэрлэгт улаан бурхан өвчний шинэ тохиолдол гарчээ. Өвчтэй хүүхдийг тусгаарлан эмчилгээнд хамруулжээ. Энэ ямар түвшинд хийгдсэн урьдчилан сэргийлэлт вэ? A. Анхдагч B. Хоёрдогч C. Гуравдагч D. Дөрөвдөгч E. Бүх түвшинд /80./ Халдварт өвчний эсрэг дархлаажуулалт гэж юу вэ? A. Дархлаажуулах насны бүх хүмүүсийг хамрах дархлаажуулалтыг хэлнэ. B. Халдварт өвчний эсрэг өвөрмөц дархлал бий болгохын тулд вакцин, анатоксин болон сэргийлэх бусад эмийн зүйлийг тархвар судлалын заалтаар хэрэглэхийг хэлнэ. C. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, түүний тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор дархлаажуулах бэлдмэл хэрэглэх арга хэмжээг D. Халдварт өвчний голомтод халдварт өвчнөөс сэргийлэх, тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зайлшгүй арга хэмжээ /81./ Өвчин үүсгэгч хүчин зүйлийг таслан зогсоох арга хэмжээг сонгоно уу. 1. Ундны усыг хлоржуулах
 24. 24. 2. Хар тугалгатай шатахуун хэрэглэхийг хориглох 3. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэмэлт бодисоор баяжуулах 4. Өсвөр насныханд тамхи татахаас сэргийлэх сургалт зохиох 5. Дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт эрүүл мэндийн хичээлийг нэмж оруулах /82./ Ямар пневмокониоз сүрьеэгийн халдвараар голчлон хүндэрдэг вэ? 1. Цементоз 2. Силикоз 3. Талькоз 4. Антракосиликоз 5. Органик тоосоор үүсгэгдсэн пневмокониоз /83./ Таагүй мэдээг хүргэхдээ эмч юунаас зайлсхийх шаардлагатай вэ? 1. Юу ч хийх боломжгүй гэж хэлэх 2. Боломжгүй зүйл амлах 3. Сэтгэл хөдлөлд нь хариу урвал үзүүлэхгүй байх 4. Надад хэд наслах үлдсэн бэ? асуултанд тодорхой хариулах 5. Ойр дотныхныг нь цуг байлгах /84./ Ухуулга сурталчилгаа нь хамрах хүрээгээрээ сургалтаас ямар ялгаатай вэ? 1. Нийт хүн амд чиглэгддэг 2. Шийдвэр гаргагч нарт чиглэгддэг 3. Сургагч багш нарт чиглэгддэг 4. Бодлого боловсруулагчдад чиглэгддэг 5. Мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилахад чиглэгддэг /85./ Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг юугаар тодорхойлох вэ? 1. Эрүүл мэндийн салбарын боловсон хүчний хуваарилалт 2. Эмчилгээ, оношилгооны техник, технологи 3. Нэг их эмчид оногдох хүний тоо 4. Эмч, мэргэжилтний мэдлэг мэргэжил 5. Хувь хүний эрүүл мэндийн мэдлэг боловсрол /86./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн өөрийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилахдаа ёс зүйн үүднээс ямар асуудлуудыг тусгах вэ? A. Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ B. Өөрийн нас C. Хүртсэн шагнал урамшуулал D. Удирдах байгууллагын нэр E. Цагийн хуваарь /87./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар үндэслэлээр бусад эмч , эмнэлгийн мэргэжилтний туслалцаа авч болох бэ ? A. Зөвлөх эмчийн заавараар B. Бусадын зөвлөсөнөөр C. Удирдлагын шаардлагаар D. Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр E. Хяналт шалгалтынханы зөвлөсөнөөр /88./ Олон улсын болон үндэсний хэмжээнд мөрдөгдөж буй эрх зүйн үндэслээр хэрэв хүн , түүнтэй холбоотой мэдээллийг судалгаанд ашиглах бол хамгийн гол баримтлах тулгуур зарчим аль нь вэ? A. Энэ бол эмнэлгийн мэргэжилтний эрх B. Тодорхой эрх зүйн зохицуулалт байхгүй учраас чөлөөтэй C. Тухайн хүний өөрийн нь зөвшөөрөл D. Байгууллагын зөвшөөрөл E. Хуулийн байгууллагын зөвшөөрөл /89./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгчийг сонголт хийх боломж олгохын тулд ямар хэлбэрээр зөвлөлгөө өгөх, санал болгох үүргийг ёс зүйн үүднээс хүлээх вэ? A. Өөрийн байгууллагын чадавхийг бодиттой үнэлсэний үндсэн дээр B. Хүнлэг ёсны үүднээс
 25. 25. C. Цаг хугацааны хамааралаас D. Байгууллагын эрх ашгийн үүднээс E. Бусад мэргэжилтнүүдийн тусын тулд /90./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар тохиолдолд даган мөрдөж буй хууль, тогтоол , дүрэм журмыг өөрчлүүлэх саналаа эрх бүхий албан байгууллага , тушаалтанд тавих эрхтэй бэ ? A. Ажилд төвөгтэй бол B. Үйлчлүүлэгчийн эрх ашигт нийцэхгүй тохиолдолд C. Цаг үеийн шаардлагаас хоцрогдож байна гэж бодогдож байгаа бол D. Улс төржиж байгаа бол E. Өөрийн эрх ашигт нийцэхгүй бол /91./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн өөрийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлахдаа ёс зүйн үүднээс ямар асуудлуудыг тусгах вэ? 1. Сурталчилгаанд мэргэжил эзэмшсэн сургууль 2. Зэрэг цол 3. Ажлын дадлага туршлага 4. Хүртсэн шагнал урамшуулал 5. Гэр бүлийн байдал /92./ Эмнэлгийн мэргэжилтэнд ёс зүйн үүднээс санаатай болон санамсаргүй байдлаар юуг ярих , шүүмжлэн хэлэлцэхийг хориглодог бэ ? 1. Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний нэр төр 2. Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний мэргэжлийн ур чадвар 3. Үйлчлүүлэгчийн нууцтай холбоотой альваа мэдээлэл 4. Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний авъяас чадвар 5. Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний хүсэл сонирхол /93./ Иргэд эрүүл мэндийн тусламж ,үйлчилгээ авахдаа ёс зүйн хүрээнд доорхи эрхүүдээс аль алиныг нь эдлэх эрхтэй вэ? 1. Хүний эрүүл мэндэд харш үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага , аж ахуйн нэгж , иргэний талаар холбогдох байгууллагад , мэдээлэх , өргөдөл гомдол гаргах., 2. Нууцаа хамгаалуулах 3. Эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой бүрэн бодит мэдээллийг өөрөө асуугаагүй тохиолдолд ч ойлгомжтой үг хэллэгээр авах., 4. Өрхийн эмчээ сонгон бүртгүүлэх 5. Эмчилгээ , үйлчилгээний үр дүн , өвчний явц, цаашид хийх эмчилгээ , гарч болох үр дагаварын талаар эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй ярилцах, тайлбар авах /94./ “ Үйлчлүүлэгчийн нууцад “ аль нь хамрагдах вэ? 1. Гэр бүлийн байдал 2. Өвчний түүхийн тэмдэглэл 3. Хувийн бичиг баримтууд 4. Өвчний хэтийн байдалд өгсөн тэмдэглэл 5. Эрхэлж буй албан тушаал , ажил үйлс /95./ “ Эрүүл мэндийн тухай “ хуульд зааснаар эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ямар ямар үүрэг хүлээх вэ? 1. Мэргэжлээ хүний эрүүл мэндийн эсрэг ашиглахгүй байх 2. Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох 3. Хууль тогтоомжоор хориглосоноос бусад өвчин эмгэгийн талаарх үнэн зөв мэдэээллийг иргэнд өгөх 4. Эмнэлгийн мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх 5. Хүнлэг энэрэнгүй үзлийг эрхэмлэх /96./ Төлбөрийг нь төрөөс санхүүжүүлэх тусламж үйлчилгээнүүдийг сонгоно уу 1. Хөнгөвчлөх эмчилгээний зарим эмийн зардал 2. Сэтгэцийн эмгэгийн эмчилгээ/ оношийн бүлгээр/ 3. Бэлгийн хүчирхийллийн улмаас хохирогчдын сэтгэцийн нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээ
 26. 26. 4. Нөхөх эмчилгээ шаардах эмгэгийн эмчилгээ 5. Төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас оюутнуудад үзүүлэх тусламж үйлчилгээ /97./ Эмнэлгийн мэргэжилтэн ямар тохиолдолд тусламж үйлчилгээ үзүүлэхийн өмнө үйлчлүүлэгчээс шийдвэрийг бичгээр авах вэ? A. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх B. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх C. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх D. Тусламж үйлчилгээнээс үйлчлүүлэгч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч татгалзсан, амь нас, эрүүл мэндэд эрсдэлтэй үйлчилгээ үзүүлэх, мэс ажилбар, мэс засал, үр хөндөлт, донорын эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах ажилбар хийх E. Үйлчлүүлэгчид сэтгэцийн хувьд эрүүл бус байх /98./ Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага гэж A. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж , эрүүл мэнддийн тусламж , үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд B. Эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд C. Эрүүл мэндийн даатгалыг бүрдүүлж , даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд D. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж , даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээд E. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг бүрдүүлж , даатгуулагчийн өмнөөс эрүүл мэндийн тусламж , үйлчилгээ эрхэлж байгаа хуулийн этгээд /99./ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын төрөлд дараах хариултуудаас аль нь хамаарахгүй вэ? A. Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв B. Амаржих газар C. Түргэн тусламжийн төв D. Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл худалдан борлуулах газар E. Төв эмнэлэг /100./ Эрүүл мэндийн албан журмын даатгалын зарчим 1. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг иргэн ,төр хуулийн этгээд зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар зохицуулна 2. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг иргэн , төр, хуулийн этгээд энэ хууль болон холбогдох бусад хуульд заасан үндэслэл , журмын дагуу хариуцна. 3. Эрүүл мэндийн чанартай , аюулгүй , тэгш хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 4. Даатгуулагчийн төлсөн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн улмаас даатгуулагчид үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах эв санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурлана 5. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл нь ирсэн өргөдөл мэдээллийг хүлээж авж хариу өгнө Сувилагч: Сорилын хариу 1-B, 2-C, 3-A, 4-E, 5-B, 6-A, 7-C, 8-E, 9-A, 10-E, 11-E, 12-A, 13-B, 14-A, 15-A, 16- E, 17-E, 18-E, 19-E, 20-E, 21-E, 22-C, 23-A, 24-E, 25-A, 26-A, 27-C, 28-C, 29-
 27. 27. D, 30-B, 31-B, 32-B, 33-D, 34-C, 35-E, 36-B, 37-C, 38-D, 39-A, 40-C, 41-C, 42- C, 43-D, 44-B, 45-E, 46-A, 47-A, 48-B, 49-A, 50-C, 51-D, 52-E, 53-E, 54-E, 55- A, 56-D, 57-D, 58-C, 59-D, 60-B, 61-B, 62-A, 63-A, 64-E, 65-A, 66-A, 67-B, 68- D, 69-D, 70-B, 71-E, 72-A, 73-E, 74-B, 75-E, 76-A, 77-C, 78-D, 79-A, 80-C, 81- A, 82-A, 83-E, 84-C, 85-B, 86-B, 87-C, 88-C, 89-C, 90-A, 91-A, 92-D, 93-E, 94- D, 95-E, 96-D, 97-C, 98-D, 99-B, 100-C, 1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (A.) 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (B.) 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (C.) Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.) Бүх хариулт зөв бол (E.) 3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.) Зөв, Зөв, Зөв (A.) Зөв, Зөв, Буруу (B.) Зөв, Буруу, Буруу (C.) Буруу, Зөв, Буруу (D.) Буруу, Буруу, Буруу (E.) /1./ 2 настай хүүхдийн судасны лугшилтын тоо 1 минутанд хэд байх вэ? A. 110-130 B. 100 C. 90-95 D. 60-70 /2./ Металл багажийг содын 2%-ийн уусмалд эсвэл усанд хэдэн минут буцалгаж ариутгадаг вэ? A. 5-10мин B. 10-15 мин C. 20-30 мин D. 35-40 мин E. 40-50мин /3./ Нуралтын үед доорх шинж тэмдгүүдийн аль нь илэрвэл хөдөлгөөнийг хязгаарлах вэ? A. Улайгаад хорсож эхлэнгүүт B. Улайсан арьс хагарч өнгөц зулгарсан бол C. Явахад хөндүүрлэж үрэвслийн шинж илэрвэл D. Үрэвслийн шинж тэмдэг хүндэрсэн тохиолдолд E. Цус шүүрсэн тохиолдолд /4./ Өрхийн сувилагч нар хүн амаа эрүүл мэндийн байдлаар хэдэн бүлэг болгон хуваадаг вэ? 1. Цоо эрүүл 2. Эрүүл 3. Ээнэгшил бүхий архаг өвчтэй 4. Хагас ээнэгшил бүхий архаг өвчтэй 5. Ээнэгшлээ алдсан архаг өвчтэй /5./ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтыг явуулахын гол зорилго юу вэ? 1. Өвчтөнийг хурдан эдгээх 2. Эрүүл аж төрөх 3. Өвчний тухай мэдлэг өгөх 4. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
 28. 28. 5. Эмнэлэгтэй холбоо тогтоох /6./ Судсанд тариаг ямар зорилгоор хийдэг вэ? 1. Тодруулагч бодисыг шахаж, шинжилгээ хийх 2. Унтуулах эмийн бодисыг тарьж ерөнхий мэдээ алдуулах 3. Шингэн сэлбэх 4. Вакцин тарих 5. Тосон тариаг хийх /7./ Насанд хүрэгчдэд нуралт ямар шалтгаанаас үүсдэг вэ? 1. Удаан хугацаагаар хэвтэрт байх 2. Тарган хүмүүст 3. Холбох эд, эсийн элемент дутмаг учир 4. Ариун цэвэр сахиагүйгээс 5. Цусны судасны нэвчимтгий чанар ихэсснээс /8./ Сувилагч тусламж үзүүлээд юуг тэмдэглэх вэ? 1. Өвчтөний биеийн байдлын талаарх мэдээлэл 2. Өвчтөнд үзүүлсэн тусламж, сувилгаа 3. Эмчилгээний хуудас 4. Тусламжийн үр дүн, өвчтөний биеийн өөрчлөлт 5. Ажиглалтын хуудас /9./ Дусал тарианы үед яагаад реакц өгдөг вэ? 1. Шингэн өвчтөнд тохирохгүй байснаас 2. Дуслыг хурдан хийснээс 3. Дусал хийж байх үед өвчтөнг дааруулснаас 4. Дуслыг хэт удаан хийснээс 5. Шингэнийг бүлээсгэж хийснээс /10./ Эмийн бодисыг шалгахдаа юуг нь шалгах вэ? 1. Нэр 2. Тун 3. Хэмжээ 4. Тундас 5. Хугацаа /11./ Гич тавих заалтыг тодорхойлно уу? 1. Амьсгалын замын үрэвсэлт өвчнүүд 2. Хоолой өвдөх үед 3. Стеникардийн үед 4. Цусны даралт ихдэх өвчний кризийн үед 5. Невралгийн үед /12./ Сувилгааны үйл ажиллагааны үнэлгээний шатлалд үнэлгээг хэрхэн өгөх вэ? 1. Ажиглах 2. Ярилцах 3. Үзлэг хийх 4. Онош тогтоох 5. Дүн шинжилгээ хийх /13./ Булчинд тариа хийж болох талбайг сонгоно уу? 1. Өгзөгний гадна дээд хэсгийн булчин 2. Мөрний булчин 3. Гуяны гадна дунд хэсгийн булчин 4. Өгзөгний урд дээд хэсгийн булчин 5. Шууны булчин /14./ Элэгний архаг үрэвсэлт өвчтэй хүнд сувилахуйн дараах тусламж үзүүлнэ. 1. ХАГ-тай өвчтөний амыг цэвэр усаар өдөрт2-3 удаа зайлуулна 2. Машиндаж ууранд болгосон махтай хоол өгнө 3. Арьсыг цэвэр байлгана сулруулсан спирт камфорийн уусмалаар арчина

×