Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vizat şef catedră arie curriculară Tehnologii,Anul şcolar: 2012 - 2013                          ...
Conversatia                              Inserarea obiectelor grafice în prezentare:    ...
Tema unitatii Microsoft Excel                                               ...
Introducerea unei formule simple într-o celulă   Conversatia  observare                  2     ...
Observare                                                         ...
TIPURI DE DATE. Aplicatii                frontala si                           ...
Realizarea unor aplicatii practice de sinteza                                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitati de invatare tehnologic-x

1,310 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitati de invatare tehnologic-x

 1. 1. Vizat şef catedră arie curriculară Tehnologii,Anul şcolar: 2012 - 2013 Gîrbacea AlisDisciplina: Tehnologia informaţiei si comunicaţiilorCatedra de: InformaticaProfesor: Ciută-Ioniță CristinaClasa: X.a A, B, C, D, FCurriculum aplicat: Curriculum national PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL ITema unitatii: Microsoft Power Point Resurse / forma de Detalieri de Nr. Competențe Activităţi Activităţi de Data organizare, conţinut ore specifice de învăţare evaluare activ. de Pornirea aplicaţiei evaluare • Deschiderea unei prezentări existente –  Conversatia -observare- Operaţii de bază in modificarea şi salvarea prezentării  Explicatia sistematică arealizarea unei • Închiderea prezentării  Exemplul activităţiiprezentări, • Folosirea „Ajutor” – ului  activitate elevilor 1 1.1,1.2procesarea textului • Crearea unei noi prezentări frontala si - Proba orala • Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv individuala - proba (slide) – modificarea acestora Manual practica • Inserarea unui text Fise de lucru • Inserarea unei imagini • Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe Conversatia -observare prezentări active Explicatia sistematică a • Ştergerea obiectului selectat Exemplul activităţii • Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare - activitate-modalitati de 1.1, 1.2, 1.3, elevilor 1 • Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare frontala siformatare a unei 1.4 - Proba orala • Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, individualaprezentari - proba culori, centrare, aliniere * Manual practica • Redimensionarea şi mutarea casetelor text într- * Fise de un diapozitiv lucru • Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text
 2. 2. Conversatia Inserarea obiectelor grafice în prezentare: -observare Explicatia linii, casete, cercuri sistematică a Exemplul - Elemente grafice în Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect activităţii - activitateprezentare. Utilizarea 1.1, 1.2, 1.3, grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri elevilor 1 frontala si diagramelor 1.41.5,1.6  Crearea unei diagrame - Proba orala individuala  Modificarea structurii unei diagrame - proba * Manual  Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, practica * Fise de pie chart, etc. lucru Conversatia- Inserarea imaginilor şi • Inserarea unei imagini – modificarea -observare Explicatiaaltor obiecte si proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt diapozitiv, sistematică a Exemplulrealizarea animaţiei adăugarea de efecte de contur pentru obiect activităţii 1.1, 1.2, 1.3, - activitateîntr-o prezentare • Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi elevilor 1 1.4, 1.,5, 1.6, frontala si de calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice - Proba orala 1.7, 1.8 individuala • Adăugarea de efecte de animaţie - proba * Manual • Schimbarea efectelor de animaţie preselectate practica * Fise de • Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor lucru • Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead, handout, diapozitive de 35- Realizarea unei mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on screen Conversatiaprezentări -observare show) ExplicatiaTipărirea prezentării sistematică a • Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, Exemplul activităţii 1.1, 1.2, 1.3, vertical - activitate elevilor 1 1.4, 1.,5, 1.6, • Adăugarea diapozitivelor de note pentru frontala si - Proba orala 1.7, 1.81.9 prezentator individuala - proba • Începerea unui slide-show de la orice folie * Manual practica • Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran * Fise de • Ascunderea unui /unor diapozitive lucru Tipărirea diapozitivelor în diferite formate 1.1, 1.2, 1.3,-aplicaţii practice si 1.4, 1.,5, 1.6, Sugestii: realizarea unei prezentări vizând - proba 1evaluare sumativa 1.7, 1.8, 1.9, anotimpurile practica 1.10 1.11
 3. 3. Tema unitatii Microsoft Excel Resurse / forma de Activităţi Nr. Competențe ActivităţiDetalieri de conţinut Data organizare de ore specifice de învăţare , activ. de evaluare Deschiderea aplicaţiei Explicatia observare evaluare Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul - sistematică  Folosirea funcţiei „ajutor” activitate a activităţii  Închiderea aplicaţiei frontala si elevilor  Moduri de vizualizare individuala - Proba - Operaţii elementare şi Formatarea documentului: stabilirea * Manual oralaconcepte de bază ale 1 dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea * Fise de - proba lucru practica aplicaţiei excel 2.1 acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină, etc.Opţiuni de formatare Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine  Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri  Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientareOptiuni de gestionare a Selectarea unei celule sau a unui grup de celule Conversatia observaredatelor din foile de calcul adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând Explicatia sistematică  Copierea/mutarea conţinutului unei celule într- Exemplul a activităţii o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de - elevilor  calcul active sau între registre activitate - Proba Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule frontala si orala adiacente, a unei linii, a unui rând individuala - proba * Manual practica  1 2.1, 2.2, 2.3  Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule * Fise de Inserarea de rânduri/coloane lucru Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor  Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere  Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o  celulă sau un grup de celule  Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
 4. 4. Introducerea unei formule simple într-o celulă Conversatia observare 2 Formule aritmetice şi logice pentru adunări, Explicatia sistematică  Utilizarea formulelor şi a scăderi, înmulţiri şi împărţiri Exemplul a activităţii  funcţiilor Completarea automată a unei serii de date - elevilor (autofill). activitate - Proba 2.1,2.2,2.3 frontala si orala  Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, individuala - proba average * Manual practica  Aplicaţii practice Funcţia IF * Fise de 2 Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a lucru  unei celule în formule sau funcţii Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la Conversatia - proba sfârşitul unui semestru Explicatia practica  Calcule de dobânzi bancare Exemplul 2 Realizarea unor tabele de buget -  Inventare activitate Recapitulare 2.7 frontala si  individuala * Manual * Fise de lucru PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE SEMESTRUL II Tema unitatii: Microsoft Excel Resurse / forma de Nr. Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data C.S organizare, ore de învăţare evaluare activ. de Observare evaluare sistematică a Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average 2.1 activităţiiUtilizarea formulelor şi a Funcţia IF * Manual 2 2.2 elevilor funcţiilor Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei * Fise de lucru 2.3 - Proba orala  celule în formule sau funcţii - proba practica
 5. 5. Observare Explicatia sistematică a Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din 2.1 Exemplul activităţii registru de calculRealizare de grafice şi diagrame 2.2 - activitate elevilor  1  Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic 2.3 frontala si - Proba orala 2.4  Schimbarea tipului diagramei individuala - proba 2.5 Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor * Fise de lucru practica Observare 2.1 sistematică a Explicatia 2.2 activităţii Importul de fişiere imagine, grafice, etc. Într-un registru - activitate 2.3 elevilor 1 de calcul frontala si- Realizarea de import obiecte 2.4 - Proba orala  Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat individuala 2.5 - proba * Fise de lucru 2.6 practica Aplicatii finale: situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui semestru 1.3,1.,1 2 - Calcule de dobânzi bancareAplicatii sumative .5 - Realizarea unor tabele de buget - Inventare Observare sistematică a- Utilizarea corectă a 2.1 Conversatia activităţii Fixarea opţiunilor pentru tipărireoptiunilor de tipărire a unei 2.2 Explicatia elevilor 1 Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celulefoi de calcul 2.3 * Manual - Proba orala  adiacente, a foii de calcul active sau a unui registru de calcul 2.4 * Fise de lucru - proba practica Tema unitatii: Microsoft Access Resurse / forma de Nr. Competenț Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data organizare, ore e specifice de învăţare evaluare activ. de Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea Explicatia Observarea evaluare 2.1 unei baze de date existente Converstia sistematica aDeschiderea aplicaţiei 1 2.2 Folosirea funcţiei „ajutor” Exercitiul activitatii 2.3, Închiderea aplicaţiei Exemplificare elevilor Moduri de vizualizare Activitate Fise de lucru
 6. 6. TIPURI DE DATE. Aplicatii frontala si individuala Crearea unei tabele Definirea unei chei primare Stabilirea unui index Modificarea proprietăţilor unui câmpProiectarea unei baze de date 2.1 Introducerea de date în tabelă 2 2.2 Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă 2.3 Modificarea datelor într-o tabelă Adăugarea de înregistrări într-o bază de date Ştergerea de înregistrări într-o bază de date Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple 2.4 Formatarea textului 2.1 Schimbarea culorii fondului într-un formularCrearea unui formular simplu 2 2.2 Importul unei imagini sau fişier text într-un formular 2.3 Modificarea modului de aranjare a obiectelor în Explicatia Formular Converstia Observarea Exercitiul sistematica a „Scoala Altfel” Exemplificare activitatii Căutarea unei înregistrări Activitate elevilor Crearea unei interogări simple frontala si Fise de lucru Crearea unei interogări multiple individualaConectarea la o bază de date 2.1 Salvarea unei interogări existentă 2 2.2 Filtre: adăugare, eliminare Realizarea interogarilor 2.3 Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza operatorilor logici uzuali 2.5 Modificarea unui raport 2.1 Explicatia Crearea, modificarea unui antet şi subsol Crearea unui raport 2 2.2 Converstia Gruparea datelor într-un raport, total-raport, Observarea 2.3 Exercitiul subtotal-raport sistematica a 2.4 Exemplificare activitatii Proiectarea unei baze de date dupa anumite cerinte Activitate elevilor Realizarea interograrilor frontala si Fise de lucru Aplicatii sumative 3 Proiectare formulare individuala Realizare Rapoarte
 7. 7. Realizarea unor aplicatii practice de sinteza Resurse / forma de Nr. Activităţi Activităţi de Detalieri de conţinut Data C.S organizare, ore de învăţare evaluare activ. de Enuntul problemeiâ 2.6 Observarea evaluare Realizarea bazei de date a clasei şi interogarea ei Activitate 2.1,2.2, sistematica aProiectarea unei baze de date Realizarea bazei de date a bibliotecii şi interogarea ei frontala si 2 2.3,2.4, activitatii complexe Realizarea bazei de date a unei firme şi interogarea ei individuala 2.5 elevilor Proiectarea de formulare si realizarea rapoartelor Fise de lucru pentru baza de date proiectatata

×