Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How brilliant are you - Milena Simić

178 views

Published on

15. godina "Odeljenja za fiziku", NNB10
30-31. mart 2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How brilliant are you - Milena Simić

 1. 1. How BRILLIANT are you? Milena Simić
 2. 2. BRILLIANT • brilliant.org • Preko 4 miliona korisnika (od 2012) • Zadaci i kursevi iz matematike, fizike, finansija i računarstva
 3. 3. Osvetljenje na telefonu se lako prilagodi tako da ekran ostaje vidljiv u različitim uslovima. Ali ako je “jako sunce”, onda se teško razaznaje šta je na telefonu. Kako se objašnjava ova pojava? A) Zbog polarizacije B) Zbog skretanja (deflection) svetlosti sa ekrana C) Zato što su ekrani tamni u odnosu na sunčevu svetlost koja se odbija D) Zato što ekrani telefona ne mogu da procesuiraju svetlost
 4. 4. Osvetljenje na telefonu se lako prilagodi tako da ekran ostaje vidljiv u različitim uslovima. Ali ako je “jako sunce”, onda se teško razaznaje šta je na telefonu. Kako se objašnjava ova pojava? A) Zbog polarizacije B) Zbog skretanja (deflection) svetlosti sa ekrana C) Zato što su ekrani tamni u odnosu na sunčevu svetlost koja se odbija D) Zato što ekrani telefona ne mogu da procesuiraju svetlost
 5. 5. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 6. 6. Osvetljenje na telefonu se lako prilagodi tako da ekran ostaje vidljiv u različitim uslovima. Ali ako je “jako sunce”, onda se teško razaznaje šta je na telefonu. Kako se objašnjava ova pojava? A) Zbog polarizacije B) Zbog skretanja (deflection) svetlosti sa ekrana C) Zato što su ekrani tamni u odnosu na sunčevu svetlost koja se odbija D) Zato što ekrani telefona ne mogu da procesuiraju svetlost
 7. 7. Gustina helijuma je manja od gustine vazduha, tako da kada se pusti balon (sa helijumom), on odleti visoko. Šta se dešava sa zapreminom balona kako on leti sve više? •Balon je napravljen od savršenog izolatora, tako da toplota ne ulazi i ne izlazi iz balona •Balon je zavezan tako da vazduh ne može da uđe, a helijum da izađe A) Smanjuje se B) Povećava se C) Ostaje ista
 8. 8. Gustina helijuma je manja od gustine vazduha, tako da kada se pusti balon (sa helijumom), on odleti visoko. Šta se dešava sa zapreminom balona kako on leti sve više? •Balon je napravljen od savršenog izolatora, tako da toplota ne ulazi i ne izlazi iz balona •Balon je zavezan tako da vazduh ne može da uđe, a helijum da izađe A) Smanjuje se B) Povećava se C) Ostaje ista
 9. 9. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 10. 10. Gustina helijuma je manja od gustine vazduha, tako da kada se pusti balon (sa helijumom), on odleti visoko. Šta se dešava sa zapreminom balona kako on leti sve više? •Balon je napravljen od savršenog izolatora, tako da toplota ne ulazi i ne izlazi iz balona •Balon je zavezan tako da vazduh ne može da uđe, a helijum da izađe A) Smanjuje se B) Povećava se C) Ostaje ista
 11. 11. Kada uzmemo ćebe na sobnoj temperaturi i ogrnemo se, toplije nam je nego pre nego što smo uzeli ćebe. Ako uzmemo kockice leda i pokrijemo ih ćebetom, da li će se led brže ili sporije otopiti? *Led nije u direktnom kontaktu sa ćebetom. A) Led će se brže otopiti sa ćebetom B) Led će se brže otopiti bez ćebeta
 12. 12. Kada uzmemo ćebe na sobnoj temperaturi i ogrnemo se, toplije nam je nego pre nego što smo uzeli ćebe. Ako uzmemo kockice leda i pokrijemo ih ćebetom, da li će se led brže ili sporije otopiti? *Led nije u direktnom kontaktu sa ćebetom. A) Led će se brže otopiti sa ćebetom B) Led će se brže otopiti bez ćebeta
 13. 13. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 14. 14. Kada uzmemo ćebe na sobnoj temperaturi i ogrnemo se, toplije nam je nego pre nego što smo uzeli ćebe. Ako uzmemo kockice leda i pokrijemo ih ćebetom, da li će se led brže ili sporije otopiti? *Led nije u direktnom kontaktu sa ćebetom. A) Led će se brže otopiti sa ćebetom B) Led će se brže otopiti bez ćebeta
 15. 15. Pretpostavite da imate dve identične plastične činije: A i B. Činija A je prazna, dok se u činiji B nalazi voda koja je na sobnoj temperaturi. Ukoliko stavimo identične kocke leda u ove dve činije, u kojoj će se led prvo otopiti? A) U činiji A B) U činiji B C) Istovremeno će se otopiti u obe činije.
 16. 16. Pretpostavite da imate dve identične plastične činije: A i B. Činija A je prazna, dok se u činiji B nalazi voda koja je na sobnoj temperaturi. Ukoliko stavimo identične kocke leda u ove dve činije, u kojoj će se led prvo otopiti? A) U činiji A B) U činiji B C) Istovremeno će se otopiti u obe činije.
 17. 17. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 18. 18. Pretpostavite da imate dve identične plastične činije: A i B. Činija A je prazna, dok se u činiji B nalazi voda koja je na sobnoj temperaturi. Ukoliko stavimo identične kocke leda u ove dve činije, u kojoj će se led prvo otopiti? A) U činiji A B) U činiji B C) Istovremeno će se otopiti u obe činije.
 19. 19. Dete se ljulja na ljuljašci napred-nazad. Njegova brzina ima intenzitet 0 m/s na najvišim tačkama, a maksimalna je na najnižoj. Na kom delu trajektorije je njegovo ubrzanje 0 m/s^2? A) U najvišoj tački B) U najnižoj tački C) I u najvišoj i u najnižoj tački D) Ubrzanje je svuda različito od nule.
 20. 20. Dete se ljulja na ljuljašci napred-nazad. Njegova brzina ima intenzitet 0 m/s na najvišim tačkama, a maksimalna je na najnižoj. Na kom delu trajektorije je njegovo ubrzanje 0 m/s^2? A) U najvišoj tački B) U najnižoj tački C) I u najvišoj i u najnižoj tački D) Ubrzanje je svuda različito od nule.
 21. 21. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 22. 22. Dete se ljulja na ljuljašci napred-nazad. Njegova brzina ima intenzitet 0 m/s na najvišim tačkama, a maksimalna je na najnižoj. Na kom delu trajektorije je njegovo ubrzanje 0 m/s^2? A) U najvišoj tački B) U najnižoj tački C) I u najvišoj i u najnižoj tački D) Ubrzanje je svuda različito od nule.
 23. 23. Devojčica sedi na ljuljašci i ljulja se. Ako bi stajala i ljuljala se, kako bi se promenio period oscilovanja? Zanemariti sile otpora. A) Ostao bi isti B) Period bi bio veći (potrebno više vremena da izvrši jednu punu oscilaciju) C) Period bi bio manji (potrebno manje vremena da izvrši jednu punu oscilaciju)
 24. 24. Devojčica sedi na ljuljašci i ljulja se. Ako bi stajala i ljuljala se, kako bi se promenio period oscilovanja? Zanemariti sile otpora. A) Ostao bi isti B) Period bi bio veći (potrebno više vremena da izvrši jednu punu oscilaciju) C) Period bi bio manji (potrebno manje vremena da izvrši jednu punu oscilaciju)
 25. 25. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 26. 26. Devojčica sedi na ljuljašci i ljulja se. Ako bi stajala i ljuljala se, kako bi se promenio period oscilovanja? Zanemariti sile otpora. A) Ostao bi isti B) Period bi bio veći (potrebno više vremena da izvrši jednu punu oscilaciju) C) Period bi bio manji (potrebno manje vremena da izvrši jednu punu oscilaciju)
 27. 27. Ljudi često kače magnetiće na frižidere. Iako na njih deluje gravitaciona sila na dole, a ne vuče ih magnetna sila na gore, oni ne padaju. Kako je to moguće? A) Gravitaciona sila je jako slaba u prisustvu magnetnog polja, tako da ni jedna sila ne deluje po vertikali B) Sila trenja deluje naviše, dok gravitaciona sila deluje naniže C) Magnetna sila deluje naviše, a gravitaciona naniže
 28. 28. Ljudi često kače magnetiće na frižidere. Iako na njih deluje gravitaciona sila na dole, a ne vuče ih magnetna sila na gore, oni ne padaju. Kako je to moguće? A) Gravitaciona sila je jako slaba u prisustvu magnetnog polja, tako da ni jedna sila ne deluje po vertikali B) Sila trenja deluje naviše, dok gravitaciona sila deluje naniže C) Magnetna sila deluje naviše, a gravitaciona naniže
 29. 29. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 30. 30. Ljudi često kače magnetiće na frižidere. Iako na njih deluje gravitaciona sila na dole, a ne vuče ih magnetna sila na gore, oni ne padaju. Kako je to moguće? A) Gravitaciona sila je jako slaba u prisustvu magnetnog polja, tako da ni jedna sila ne deluje po vertikali B) Sila trenja deluje naviše, dok gravitaciona sila deluje naniže C) Magnetna sila deluje naviše, a gravitaciona naniže
 31. 31. Dva bloka su postavljena na zid jer na njih delujemo horizontalnom silom, kao na slici. Blokovi su hrapavi, ali je zid savršeno gladak. Gravitaciona sila, prirodno, deluje naniže. Da li je moguće da ovaj sistem stoji u ravnoteži? A) Da, moguće je, ako je horizontalna sila odgovarajućeg intenziteta. B) Ne, nije moguće.
 32. 32. Dva bloka su postavljena na zid jer na njih delujemo horizontalnom silom, kao na slici. Blokovi su hrapavi, ali je zid savršeno gladak. Gravitaciona sila, prirodno, deluje naniže. Da li je moguće da ovaj sistem stoji u ravnoteži? A) Da, moguće je, ako je horizontalna sila odgovarajućeg intenziteta. B) Ne, nije moguće.
 33. 33. PODIGNITE ISEČAK PAPIRA NA KOME JE NAPISANO SLOVO ODGOVORA ZA KOJI SMATRATE DA JE TAČAN
 34. 34. Dva bloka su postavljena na zid jer na njih delujemo horizontalnom silom, kao na slici. Blokovi su hrapavi, ali je zid savršeno gladak. Gravitaciona sila, prirodno, deluje naniže. Da li je moguće da ovaj sistem stoji u ravnoteži? A) Da, moguće je, ako je horizontalna sila odgovarajućeg intenziteta. B) Ne, nije moguće.
 35. 35. HVALA NA PAŽNJI!

×