Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktivnosti na jugu Srbije

484 views

Published on

Predavače je dr Gordana Pantelić, Institut za nuklearne nauke Vinča.

Predavanje održano na tribini o osiromašenom uranijumu koja je na PMF-u u Nišu održana 6. decembra 2018. godine.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osiromašeni uranijum - kontaminacija, dekontaminacija i monitoring radioaktivnosti na jugu Srbije

 1. 1. Универзитет у Београду, Институт за нуклеартне науке “Винча”, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине ПМФ, Ниш, 6. 12. 2018. ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ
 2. 2. = уранијум који остаје након издвајања обогаћене фракције (235U) Осиромашени уранијум има многе мирнодопске примена: противтежа (баласт) у авиону, радијациони штитови у меди- цинској опреми која се користи за радиотерапију, контејнери за транспорт радиоактивних материјала и бурад која се користе за држање потрошеног горива у нуклеарној индустрији 238U 235U 234U 236U Природни уранијум (%) 99.2749 0.7196 0.0055 - Осиромашени уранијум (%) 99.7947 0.2015 0.0008 0.0030 VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 3. 3. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs API PGU-14/B Веома ефективна миниција против свих циљева, укључујући тенкове, оклопна и лака возила 30 mm DU: m = 298 g 0,8 mm алуминијумска кошуљица
 4. 4. Инхалација је најважнији пут експозиције за време или не- посредно одмах после кориш- ћења мунције од осиромашеног урана, због насталог аеросола. Ингестија контаминиране хране или воде. Нарочито је велика опасност од миграције радио- нуклида кроз земљише према подземним водама, чиме се угрожава вода коју становниш- тво користи за пиће.
 5. 5. Контакт с кожом је мање опасан уколико не траје дуго; требало би 200 h да се добије годишња доза од 1 mSv.
 6. 6. ?
 7. 7. = контрола испуштања радиоактивног материјала и праћење његовог кретања у животној средини и обухвата мерење радијационих и других параметара ради процене и контроле излагања становништва
 8. 8. ОУ/контаминација/деконтаминација
 9. 9. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs 30 mm калибар PGU-14B API 298 g ОУ
 10. 10. 1999 4 контаминиране зоне у Србији (Пљачковица, Братоселце, Боровац, Рељан) и једна у Црној Гори (Aрзa). Зрна, делови зрна, кошуљице или делови кошуљица одмах су уклоњени са површине. Контаминирана зона је одмах ограђена и постављени су знаци упозорења и забране. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 11. 11. 27.10- 5.11.2001. UNEP =United Nations Environment Programme -14 међународних експерата Српски тим: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић” Институт за нуклеартне науке “Винча” Војска Србије VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 12. 12. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs УНЕП мисија -161 узорка (69 вегетација, 54 земљиште, 17 узорака ваздух, 11 вода, 4 бриса са разних површина, ...) -3 зрна -3 фрагмента од пенетратора Анализе су радили у : - the Spiez laboratory in Switzerland - the ANPA laboratory in Italy.
 13. 13. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Кључна питања постављена 1999: • Који су нивои контаминације у Србији и Црној Гори? • Који су одговарајући радиолошки и хемијски ризици, и сада и у будућности? • Да ли постоји потреба за санацијским мерама или ограничењима? • Ако јесте, које мере су разумне и реалне? Узорковање ваздуха- Borovac“Line-up survey” - Боровац Зрно које је пронашао УНЕП тим (Пљачковица)
 14. 14. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Препоруке УНЕП тима Помоћу опреме за мерење на терену - извршити комплементарне претраге за могуће широко распрострањену контаминацију земљишта – открити присустваопенетратора, кошуљица и контаминирана места на површини земљишта. Потребно је проценити све неопходне мере чишћења и деконтаминације. Сакупити све пенетраторе, кошуљице и фрагменте и уклонити сигурно. Посебну пажњу треба посветити могућем ризику од контаминације од кородираних пенетратора. Тачке контаминације треба деконтаминирати када је то изводљиво и оправдано. Ако деконтаминација није могућа, тачке загађења треба покрити неким издржљивог материјалом или изоловати подручје. потребно је проверити подземне воде које се користе за пиће за могуће контаминацију ОУ.
 15. 15. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 16. 16. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2001.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Из ограђеног терена минимална 1087  45 73  8 362  81 11.7  1.2 113  5 98  4 средња вредност 1200  80 81  6 7400 9000 74  86 121  6 128  22 максимална 1283  44 89  6 21560690 210  7 129  7 160  5 Изван ограђеног терена минимална 1048  39 48  5 148  33 4.9  1.0 56  5 111  4 средња вредност 1068  28 52  5 165  24 5.3  0.6 56.5  0.7 112  2 максимална 1088  38 55  4 182  63 5.7  1.0 57  4 114  4 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 17. 17. Кооперација: - Министарство одбране републике Србије - Војска Србије - Институт за нуклеарне науке Винча (финансије Министарство заштите животне средине ) VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs ДЕКОНТАМИНАЦИЈА 2002- 2007 Задатак је извршило високо професионално и физички обучено особље које је прошло неопходне здравствене прегледе. Пре, за време и после деконтаминације- мониторинг радиоактивности обављао Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 18. 18. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 19. 19. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 20. 20. KOMO – TL (GM цев, Русија) TOL/F (јонизациона комора) VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Automes Dose Rate Meter 6150AD® (уграђен GM бројач, могу се додавати специјални детектори )
 21. 21. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 22. 22. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 23. 23. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs
 24. 24. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs KOMO-TL Сонде се држе 5 cm изнад земљишта Брзина кретања 5-7 cm/s
 25. 25. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Деконтаминација - 135 радна дана 5400 m2 третирано 324 зрна пронађено и уклоњено 314 кошуљица Радови су се одвијали механички. Село 10 km североисточно од Прешева Деконтаминација 7.09.-17.11.2002 и 15.09.-22.11.2003
 26. 26. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Деконтаминација - 106 радних дана 2400 m2 третитано 49 зрна пронађено и уклоњено 36 кошуљица Због конфигурације терена све је рађено ручно. око 4 km сверено од Врања: Деконтаминација 8.07-7.11.2004.
 27. 27. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs Боровац 1 Боровац 2 око 6 km југозападно од Бујановца 19.07. -20.10.2005. 05.10. -05.12.2005. 4800 m2 10400 m2 59 зрна 58 кошуљица 44 зрна 44 кошуљице
 28. 28. 19.07.2005. - 20.10.2005. 14.06.2007. - 30.06.2007. 59 зрна 35 зрна, 34 кошуљице Зрна су уобичајено детектована на дубини 70 cm - 100 cm Боровац 1 Зрна су уобичајено детектована на дубини 80 cm - 140 cm
 29. 29. VincaInstituteofNuclearSciences RadiationandEnvironmentalProtectionLaboratory www.vinca.rs 21.09.-06.12.2006. 25.04.-13.06.2007. 6740 m2 6934 m2 195 зрна (194 кошуљице) и 3 m3 контаминираног земљишта пронађено и уклоњено. Радови су се одвијали механички. око 10 km источно од Прешева
 30. 30. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2003.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Западни део ограђеног терена минимална 612  19 41  2 173  18 5  2 61  2 3.8  0.4 средња вредност 900  150 67  18 290  110 9.8  3.1 114  31 15  15 максимална 1028  31 85  3 494  30 14  2 149  5 51  2 Источни део ограђеног терена минимална 805  25 34  2 196  17 2.9  0.9 62  3 5.1  0.3 средња вредност 1000  120 71  19 278  75 6.9  2.5 104  37 33  33 максимална 1154  35 88  3 384  31 11  3 174  6 93  3 Изван ограђеног терена минимална 775  24 38  2 159  25 3.5  1.2 49  2 26  1 средња вредност 940  150 57  18 217  62 5.2  2.5 83  31 60  37 максимална 1053  32 73  3 282  28 8.1  1.9 110  4 99  3 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић” Деконтаминација 7.09.-17.11.2002. и 15.09.-22.11.2003.
 31. 31. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце у 2004.години Узорци, локације 40K (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 226Ra (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) Западни део ограђеног терена минимална 861  25 53  2 99  7 < 0.3 131  8 35  1 сред. вредност 962  54 63  8 184  88 2.4  1.5 151  18 46  6 максимална 1060  31 72  3 353  35 4.9  0.6 182  13 53  2 Источни део ограђеног терена минимална 841  22 55  2 120  9 < 0.3 113  7 6  1 сред. вредност 970  59 72  3 260  120 3.3  2.9 153  34 18 153 максимална 1120  33 94  3 408  35 8.5  0.4 207 11 46  2 Изван ограђеног терена минимална 818  29 48  2 106  17 < 0.4 101  7 9  1 сред. вредност 921  79 57  7 179  99 4.5  6.2 129  19 28  26 максимална 1065  29 65  2 329  33 18  1 164  12 85  3 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 32. 32. Специфична активност радионуклида у узорцима земљишта на локалитету Братоселце Узорци, локације 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Из ограђеног терена минимална 362  81 11.7  1.2 173  18 5  2 99  7 < 0.3 средња вредност 7400 9000 74  86 280  90 8.3  2.3 220  90 2.8  1.9 максимална 21560690 210  7 494  30 14  2 408  35 8.5  0.4 Изван ограђеног терена минимална 148  33 4.9  1.0 159  25 3.5  1.2 106  17 < 0.4 средња вредност 165  24 5.3  0.6 217  62 5.2  2.5 179  99 4.5  6.2 максимална 182  63 5.7  1.0 282  28 8.1  1.9 329  33 18  1 Резултати мерења: Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”
 33. 33. Концентрација природних и произведених радионуклида у узорцима земљишта 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Југ 127 ± 8 61 ± 6 1010 ± 70 12 ± 1 130 ± 10 6,8 ± 0,7 Исток 82 ± 6 50 ± 5 820 ± 60 8 ± 1 90 ± 10 4,0 ± 0,5 Центар 125 ± 7 77 ± 8 1060 ± 70 9,3 ± 0,8 150 ± 10 8,8 ± 0,6 Север 124 ± 7 64 ± 4 970 ± 60 9,3 ± 0,7 140 ± 10 6,9 ± 0,5 Запад 133 ± 9 81 ± 7 1030 ± 70 3,7 ± 0,8 170 ± 20 8,1 ± 0,7 2016. 226Ra (Bq/kg) 232Th (Bq/kg) 40K (Bq/kg) 137Cs (Bq/kg) 238U (Bq/kg) 235U (Bq/kg) Југ 16 ± 2 14 ± 1 200 ± 10 4,0 ± 0,4 13 ± 3 1,0 ± 0,1 Исток 15 ± 1 15 ± 1 220 ± 10 3,3 ± 0,3 19 ± 3 1,0 ± 0,1 Центар 15 ± 1 16 ± 1 180 ± 10 4,3 ± 0,4 18 ± 3 1,0 ± 0,1 Север 15 ± 1 18 ± 2 200 ± 10 1,4 ± 0,2 18 ± 3 0,9 ± 0,1 Запад 14 ± 1 15 ± 1 190 ± 10 3,6 ± 0,3 15 ± 3 0,7 ± 0,1 2016. БратоселцеБоровац http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/monitoring-radioaktivnosti.htm
 34. 34. 0 1 2 3 4 5 6 7 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 235U Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 200 400 600 800 1000 1200 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 40K Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 20 40 60 80 100 120 140 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 238U Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 137Cs Братоселце Рељан 0 20 40 60 80 100 120 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 226Ra Братоселце Рељан Пљачковица Боровац 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Југ Исток Центар Север Запад Bq/kg 232Th Братоселце Рељан Пљачковица Боровац

×