Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengurusan fail linus

11,969 views

Published on

Published in: Education

Pengurusan fail linus

 1. 1. PENGURUSAN FAIL LINUS PEJABAT PELAJARAN DAERAH GOMBAK TAHUN 2010
 2. 2. KEPERLUAN FAIL <ul><li>Fail Induk </li></ul><ul><li>Fail Konsep </li></ul><ul><li>Fail Data </li></ul><ul><li>Fail Pengurusan Murid </li></ul><ul><ul><li>Literasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Numerasi </li></ul></ul>
 3. 3. Fail Induk <ul><li>Fail putih </li></ul><ul><li>Tali hijau </li></ul><ul><li>Kertas minit </li></ul><ul><li>Kandungan </li></ul><ul><li>1.Surat-menyurat </li></ul>
 4. 4. Fail Induk <ul><li>2. Pengurusan LINUS </li></ul><ul><ul><li>Surat Punca Kuasa daripada KPM </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawatankuasa LINUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Maklumat Guru LINUS dan Jadual Waktu </li></ul></ul><ul><ul><li>Minit Mesyuarat LINUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelan Tindakan LINUS (perancangan aktiviti setahun) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perancangan Strategik LINUS (2010-2012) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jadual Pemantauan LINUS oleh GB/PK </li></ul></ul>
 5. 5. Fail Konsep <ul><li>1. Instrumen Saringan 1 dan Manual </li></ul><ul><li>2. Instrumen Saringan 2 dan Manual </li></ul><ul><li>3. Modul Literasi </li></ul><ul><li>4. Modul Numerasi </li></ul>
 6. 6. Fail Pengurusan Murid <ul><li>Kandungan fail </li></ul><ul><li>Data LINUS </li></ul><ul><ul><li>Senarai murid LINUS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jantina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jenis prasekolah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LINUS Literasi/Numerasi/Pemulihan/Perdana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berkeperluan Khas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rumusan data </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Fail Data <ul><li>Rekod Pencapaian Murid LINUS </li></ul><ul><ul><li>Senarai nama murid LINUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekod pencapaian, cth. keputusan S1, ujian pencapaian sekolah, peperiksaan pertengahan tahun, S2, S3 dan akhir tahun </li></ul></ul>
 8. 8. Jawatankuasa Kerja LINUS Peringkat Sekolah <ul><li>Pengerusi : Guru Besar </li></ul><ul><li>N.Pengerusi 1 : PK Kurikulum </li></ul><ul><li>N.Pengerusi 2 : PK HEM </li></ul><ul><li>N.Pengerusi 3 : PK Kokurikulum </li></ul><ul><li>N.Pengerusi 4 : PK Petang </li></ul><ul><li>Setiausaha 1 : Penyelaras Literasi </li></ul><ul><li>Setiausaha 2 : Penyelaras Numerasi </li></ul><ul><li>Ahli Jawatankuasa : KP Bahasa Malaysia </li></ul><ul><li> KP Matematik </li></ul><ul><li> Semua Guru BM </li></ul><ul><li> Semua Guru Matematik </li></ul><ul><li> Guru Pemulihan </li></ul><ul><li> Penyelaras ICT/ Guru Data Sekolah </li></ul><ul><li> Guru PSS </li></ul>
 9. 9. Minit Mesyuarat LINUS <ul><li>Agenda yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat LINUS/Panitia </li></ul><ul><ul><li>Status/perkembangan terkini program LINUS </li></ul></ul><ul><ul><li>Peruntukan kewangan LINUS dan anggaran perbelanjaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan dapatan pemantauan dan cadangan penambahbaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiviti peningkatan untuk murid LINUS </li></ul></ul>
 10. 10. Pelan Tindakan Program LINUS <ul><li>Program/Aktiviti LINUS untuk setahun </li></ul><ul><ul><li>Takwim LINUS </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tarikh-tarikh saringan, penghantaran data, mesyuarat dsb </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Senarai Aktiviti LINUS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taklimat kepada ibu bapa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perkembangan staf/kursus dalaman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Program peningkatan murid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gotong-royong keceriaan kelas LINUS dsb </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Semoga usaha murni kita untuk memastikan semua anak didik kita dapat menguasai 3M dipermudahkan Allah swt, AMIN. Sekian, terima kasih

×