Successfully reported this slideshow.

Petit Singuerlín

920 views

Published on

Presentació del powerpoint mostrat a la reunió de pares del passat dia 29 de maig de 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Petit Singuerlín

 1. 1. Curs 2012-2013
 2. 2. 1. El marc legal al primer cicle d’educació infantil2. Aprenentatges primerencs3. Procés d’adaptació4. Horaris i rutines5. Eixos temàtics 1. Els colors 2. Les festes populars6. “Mascotes”: la relació Petit Singuerlín-pares-pares-Petit Singuerlín7. Especialistes 1. Musica 2. Anglès 3. Psicomotricitat 4. Taller de conte8. El dia a dia a la llar d’infants “Petit Singuerlín”9. Les festes 1. Aniversaris 2. Festa dels avis 3. Carnestoltes
 3. 3.  Finalitat: La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha de permetre el desenvolupament afectiu, el creixement personal dels infants, la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma. Capacitats: S’ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats que han de permetre als infants créixer integralment com a persones iguals en el món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que han de seguir en el segon cicle de l’educació infantil.
 4. 4.  Àrees: Les àrees d’experiència i desenvolupament són: 1. Descoberta d’un mateix i dels altres. 2. Descoberta de l’entorn. 3. Comunicació i llenguatges.- Les àrees s’interrelacionen per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on es contribueixi al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació del món, donant significat i facilitant- ne la participació activa.- Informació extreta del Decret 101/2010 del 3 d’agost del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 5. 5.  Permeten un creixements harmònic i integral dels infants. El desenvolupament dels infants en els primers anys de vida es troba immers en un procés ple de canvis que es produeixen a un ritme frenètic. El cervell és una màquina molt complexa que necessita activitat continua per créixer i avançar.
 6. 6.  Des del moment del naixement fins als 6 anys són moments claus en la formació dels sentits, la motricitat, la parla i les emocions. Enorme plasticitat del cervell. “L’infant ve al món amb un projecte i necessita ajuda per realitzar-lo” Lluís Folch i Camarasa (metge i pedagog).
 7. 7.  Per a l’infant la incorporació a un centre educatiu, Petit Singuerlín, suposa un canvi en la seva vida. Ha d’aprendre a compartir l’adult amb altres infants. Cada infant viu aquest procés de canvi, segons la seva realitat concreta. Cal, doncs, ajudar a l’infant a superar positivament la nova vivència. Família i escola tenim un objectiu comú: COL·LABORAR DE MANERA ACTIVA EN LA FORMACIÓ DE L’INFANT.
 8. 8.  Horaris molt definits
 9. 9.  Treballar els colors
 10. 10.  Música
 11. 11. Dia a dia al“Petit Singuerlín”
 12. 12. LES NOSTRES FESTES...

×