Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oldřich Lepil
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Ke kořenům české
DIDAKTIKY FYZIKY
Setkání v laboratoři 3. února 2015
• Vznik didaktiky fyziky a její
institucionalizace
• Světové modernizační hnutí
a česká didaktika fyziky
• Příklad komplex...
Jmenování prvních profesorů didaktiky fyziky
1957 prof. PaedDr. Josef Fuka
1962 prof. RNDr. Emil Kašpar, DrSc.
První docen...
Prof. PaedDr. Josef FukaProf. PaedDr. Josef Fuka
1907-19921907-1992
• *10. prosince 1907 – Rataje u Bechyně
• 1919 – 1926 ...
UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍUČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ
A STŘEDNÍ ŠKOLYA STŘEDNÍ ŠKOLY
Učebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školu...
Učebnice fyziky pro ZDŠ a SVVŠ (60. léta)
Fuka, J. – Voráček, M.: Fyzika pro 9. roč. ZDŠ, SPN, Praha 1963.
Fuka, J. – Klim...
Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. –
Tomanová, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií, ...
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICEVYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
DIDAKTIKA FYZIKYDIDAKTIKA FYZIKY
Prof. RNDr. Emil Kašpar, DrScProf. RNDr. Emil Kašpar, DrSc..
1907-19981907-1998
RNDr. Marta Chytilová, CSc.RNDr. Marta Chytilová, CSc.
1907-19981907-1998
Prof. RNDr. Jaroslav Vachek, CSc.Prof. RNDr. Jaroslav Vachek, CSc.
Doc. RNDr. Jitka Brockmeyerová –Doc. RNDr. Jitka Brockm...
Časopisy pro teorii a praxi vyučováníČasopisy pro teorii a praxi vyučování
fyzicefyzice• Matematika a fyzika ve škole (194...
Velké modernizační
projekty
Physical Science Study Committee
Vesmír, Optika a vlny, Mechanika,
Elektřina a stavba atomu
Ha...
Modernizační hnutí a JednotaModernizační hnutí a Jednota
českých matematiků a fyzikůčeských matematiků a fyziků
• 1957 – 1...
Co přinesla modernizaceCo přinesla modernizace
do výuky fyziky v našich šdo výuky fyziky v našich š koláchkolách
Ucelený p...
Komplexní řešení didaktiky učiva tématuKomplexní řešení didaktiky učiva tématu
ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ AELEKTROMAGNETICK...
ZdrojeZdroje
Lepil, O. 2008.Lepil, O. 2008. K vývoji didaktiky fyzikyK vývoji didaktiky fyziky. MFI 18 (2008), č. 2, s. 82...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20150303 koreny ceske_df

642 views

Published on

Seminář doc. RNDr. Oldřicha Lepila, CSc. o kořenech Didaktiky fyziky v ČR.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20150303 koreny ceske_df

 1. 1. Oldřich Lepil Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Ke kořenům české DIDAKTIKY FYZIKY Setkání v laboratoři 3. února 2015
 2. 2. • Vznik didaktiky fyziky a její institucionalizace • Světové modernizační hnutí a česká didaktika fyziky • Příklad komplexního řešení didaktického problému
 3. 3. Jmenování prvních profesorů didaktiky fyziky 1957 prof. PaedDr. Josef Fuka 1962 prof. RNDr. Emil Kašpar, DrSc. První docent didaktiky fyziky 1963 doc. RNDr. Bohumil Vlach 1965 zařazení didaktiky fyziky jako „teorie vyučování fyzice“ mezi vědní obory 1966 zřízena komise pro obhajoby kandidátských disertací z teorie vyučování fyzice 1966 RNDr. Marta Chytilová, CSc., Praha 1967 RNDr. Oldřich Lepil, CSc., Olomouc 1967 zřízeny komise pro rigorózní řízení k dosažení akademického titulu: Praha, Olomouc, Brno PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADYPERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY
 4. 4. Prof. PaedDr. Josef FukaProf. PaedDr. Josef Fuka 1907-19921907-1992 • *10. prosince 1907 – Rataje u Bechyně • 1919 – 1926 Reálka v Táboře • 1926 – 1930 UK v Praze, studium M+F • 1934 – 1946 Slovanské gymnázium • 1946 – asistent na univerzitě v Olomouci • 1952 – docent obecné fyziky • 1956 – 1966 děkan PřF UP • 1957 – profesor fyziky a metodiky fyziky • 1982 – odchod do důchodu •  20. listopadu 1992 – Olomouc
 5. 5. UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍUČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLYA STŘEDNÍ ŠKOLY Učebnice fyziky pro jedenáctiletou střední školu Šoler, K. – Fuka, J. – Lehar, F.: Fysika pro desátý ročník, SPN, Praha 1954. Rudolf, V. – Fuka, J. – Hlavička, A.: Fysika pro jedenáctý ročník, SPN, Praha 1955.
 6. 6. Učebnice fyziky pro ZDŠ a SVVŠ (60. léta) Fuka, J. – Voráček, M.: Fyzika pro 9. roč. ZDŠ, SPN, Praha 1963. Fuka, J. – Klimeš. B. – Lepil, O. – Rudolf, V. – Široký, J. – Vanýsek, V.: Fyzika pro III. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1965. Fuka, J.: Doplněk k učivu fyziky pro IV. roč. gymnasia, SPN, Praha 1974.
 7. 7. Pišút, J. – Frei, V. – Fuka, J. – Lehotský, D. – Široký, J. – Tomanová, E. – Vanýsek, V.: Fyzika pro IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1987. Fuka, J. a kol.: Cvičení z fyziky pro I. až IV. ročník gymnázií, SPN, Praha 1985 – 1989. Učebnice fyziky pro gymnázia (80. léta)
 8. 8. VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICEVYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
 9. 9. DIDAKTIKA FYZIKYDIDAKTIKA FYZIKY
 10. 10. Prof. RNDr. Emil Kašpar, DrScProf. RNDr. Emil Kašpar, DrSc.. 1907-19981907-1998
 11. 11. RNDr. Marta Chytilová, CSc.RNDr. Marta Chytilová, CSc. 1907-19981907-1998
 12. 12. Prof. RNDr. Jaroslav Vachek, CSc.Prof. RNDr. Jaroslav Vachek, CSc. Doc. RNDr. Jitka Brockmeyerová –Doc. RNDr. Jitka Brockmeyerová – Fenclová, CSc.Fenclová, CSc. RNDr. Milan Bednařík, CSc.RNDr. Milan Bednařík, CSc. Doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.Doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc. RNDr. Jaromír Široký, CSc.RNDr. Jaromír Široký, CSc. Doc. RNDr. Jan Žouželka, CSc.Doc. RNDr. Jan Žouželka, CSc. PaedDr. Přemysl ŠedivýPaedDr. Přemysl Šedivý SPOLUPRACOVNÍCISPOLUPRACOVNÍCI
 13. 13. Časopisy pro teorii a praxi vyučováníČasopisy pro teorii a praxi vyučování fyzicefyzice• Matematika a fyzika ve škole (1948-1951) • Přírodní vědy ve škole (1951–1962) • Fyzika ve škole (1962–1970) • Matematika a fyzika ve škole (1970 –1990) • MATEMATIKA – FYZIKA – INFORMATIKA (1991 …) Od 22. ročníku (2013) on line: http://mfi.upol.cz/
 14. 14. Velké modernizační projekty Physical Science Study Committee Vesmír, Optika a vlny, Mechanika, Elektřina a stavba atomu Harvard Project Physics Pohyb, Pohyby ve vesmíru, Triumf mechaniky, Světlo a elektromagnetismus, Molekuly, atomy, Jádra atomů Nuffield Advanced Science - Physics Vysokoškolské kursy Berkeley Physics Course Feymans Lectures MODERNIZAČNÍ HNUTÍ
 15. 15. Modernizační hnutí a JednotaModernizační hnutí a Jednota českých matematiků a fyzikůčeských matematiků a fyziků • 1957 – 1. Sjezd československých matematiků a fyziků • 1958 – Ustavení Ústřední komise pro vyučování fyzice • 1963 – Pracovní porada o modernizaci vyučování fyzice Olomouc • 1965 – Podíl JČMF na řešení výzkumných úkolů • 1966 – Zřízení kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice •1967 – Vznik modernizačních kroužků – Praha (25), Olomouc (9), Brno (8) • Pravidelné konference a semináře k řešení st. výzkumnému úkolu
 16. 16. Co přinesla modernizaceCo přinesla modernizace do výuky fyziky v našich šdo výuky fyziky v našich š koláchkolách Ucelený projekt fyziky pro ZŠ vybudovaný na integrujících pojmech (látka a těleso, pole, fyzikální veličiny, energie) Inovace témat středoškolské fyziky STR, základy kvantové fyziky, fyzika mikrosvěta Integrované poznatkové soustavy (silová pole, kmity a vlny) Nové téma - polovodiče Nové metody výuky (programované učení, problémová a skupinová výuka) Moderní výukové technologie (zpětná projekce, kazetový film, video)
 17. 17. Komplexní řešení didaktiky učiva tématuKomplexní řešení didaktiky učiva tématu ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ AELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍVLNĚNÍ  Postavení tématu v didaktickém systému středoškolské fyziky.  Návrh struktury a obsahu tematického celku.  Vymezení didaktických problémů tematického celku a jejich řešení.  Ověření metodiky výkladu učiva v praktické výuce.  Vytvoření souboru učebních pomůcek pro reálný experiment.  Vytvoření obrazových učebních pomůcek.
 18. 18. ZdrojeZdroje Lepil, O. 2008.Lepil, O. 2008. K vývoji didaktiky fyzikyK vývoji didaktiky fyziky. MFI 18 (2008), č. 2, s. 82–92.. MFI 18 (2008), č. 2, s. 82–92. Lepil, O a kol.:Lepil, O a kol.: Dvacet let Fyzikální pedagogické sekce JČSMFDvacet let Fyzikální pedagogické sekce JČSMF, JČMF, JČMF Praha 1978.Praha 1978. Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR, VUP,Sborník příspěvků z konference 50 let didaktiky fyziky v ČR, VUP, Olomouc 2007.Olomouc 2007. Lepil, O.:Lepil, O.: K vývoji učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typuK vývoji učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typu,, MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha), s. P16-P30.MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha), s. P16-P30. Kolářová, R.:Kolářová, R.: Fyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývojeFyzika na základní škole po roce 1945 z pohledu vývoje školské soustavy a učebnic fyzikyškolské soustavy a učebnic fyziky, MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha ), s., MFI 22 (2013), č. 4 (Příloha ), s. P31-P46. Dostupné na:P31-P46. Dostupné na: http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/78http://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/78 Lepil, O.: Vybrané kapitoly k modulu Didaktika fyziky, VUP OlomoucLepil, O.: Vybrané kapitoly k modulu Didaktika fyziky, VUP Olomouc 2012. Dostupné na:2012. Dostupné na: http://mofy.upol.cz/vystupy/02_texty/modul_dfy2.pdfhttp://mofy.upol.cz/vystupy/02_texty/modul_dfy2.pdf

×