Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla d’emergència

pla emergència

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pla d’emergència

 1. 1. PLA D’EMERGÈNCIAPLA D’EMERGÈNCIA
 2. 2. Pla d’emergència______________________Pla d’emergència______________________ ►Estudi de l’edifici L’ institut té dues plantes (planta Baixa i Planta Primera), quatre mòduls i un gimnàs. El Soterrani només és accessible al personal de serveis. L’edifici té vuit vies d’evacuació o sortides a l’exterior. Són alternatives, pràcticament senyalitzades i s’obren cap enfora. L’edifici consta d’enllumenat d’emergència, extintors d’incendis, polsador d’alarma, detectors automàtics d’incendis i avisadors d’alarma.
 3. 3. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________ ►Organització en cas d’emergència Quan algú detecta una emergència ( per exemple un incendi) avisa al professor/a, aquest ho comprova, i va avisar al responsable de donar l’alarma(conserge).  El sistema d’alarma és amb sirena, diferent del timbre normal d’entrades i sortides.
 4. 4. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________ ►Evacuació del Centre Educatiu de Secundària  Quan escoltem el senyal d’alarma desallotjarem el centre. Les aules s’han de desallotjar per grups. Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales i sortides, les altres aniran sortint successivament. També han de sortir primer els grups de la planta de baix en preferència als de dalt. Els alumnes sortiran de forma ordenada, en fila, de manera que els diferents grups no s’interfereixin.  S’utilitzaran les sortides habituals de l’edifici i les d’emergència. Hi ha senyals per les parets de l’ institut, que marquen la sortida més propera i ràpida.  Quan sentiu el senyal d’alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer, en fila. Seguir les instruccions del professor/a que farà de guia, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.
 5. 5. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________  Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb drap molls.  S’hauran de deixar els objectes personals, i no s’haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o d’altres persones.  Els alumnes hauran d’anar a l’aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan, sona l’alarma són en una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.  Tots els alumnes, han d’anar al punt de concentració que en cas d’incendi, o simulacre d’incendi, està situat a les pistes del pati, concretament a la pista de voleibol.  Al punt de concentració, els professors/es de cada classe, han de fer el recompte dels alumnes que tenien a la classe i informar al coordinador/a de riscos laborals de les possibles absències, o incidents.  No s’ha de sortir de la zona de concentració fins que els coordinadors donin les instruccions corresponents.
 6. 6. ►Responsables ◙ Responsable de donar l’alarma, trucar als bombers Conserges. ◙ Responsable de desconnectar les instal·lacions: Conserges. ◙ Responsable d’obrir i tancar portes exteriors: Conserges. ◙ Responsables de les persones disminuïdes: Delegat/da de curs. Pla d’emergència_______________________Pla d’emergència_______________________
 7. 7. En cas de simulacre, un cop acabat l’exercici, l’equip coordinador ha d’inspeccionar el centre, per detectar anomalies que s’hagin produït, i fer una valoració - avaluació de l’exercici. El temps orientatiu de durada del simulacre poden ser 10 minuts com a màxim. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________
 8. 8. SortidaSortida d’emergènciad’emergència Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________ Planta baixa
 9. 9. Pla d’emergència_______________________Pla d’emergència_______________________ Planta baixa SortidaSortida d’emergènciad’emergència
 10. 10. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________ Polsador d’alarma planta baixa
 11. 11. Pla d’emergència__________________Pla d’emergència__________________ SortidaSortida d’emergènciad’emergència Planta primera
 12. 12. Pla d’emergènciaPla d’emergència__________________________________ Planta primera SortidaSortida d’emergènciad’emergència
 13. 13. Exemple planta 1: Biblioteca Sala professsors/es Aula Batx Aula batx Aula batx Aula batx Laboratori física Dep. Ciències Aula 14 Laboratori química Aula 2ESO Aula 2ESO Aula 2ESO Aula 2ESO Dep. Idiomes Dep. Mates Tutoria Aula 2 eso Aula 2ESO Aula 1 Aula V.Plàstica Aula Música W.C.AulaDibuixAulaTecnolTaller Tecno. Sortida d’emergènciaSortida d’emergència Sortida d’emergència
 14. 14. Exemple planta 0: Aula informàtica Aula Inform àtica Dp. Tecno 3 ESO Aula acollida Dp. Socials Dp. E.F Laboratori DP. CATALÀ D.Castellà 3 ESO 3ESO Secretària/ Sala consergeria Aula visites Aula direct oró Cap d’estu dis C o o r di n a ci ó A M P A W.C.Desdobla ment 3ESO Sortida d’emergència Sortida d’emergènciaSortida d’emergència 1 ESO A 1 ESOD 1 ESO B 1ESO C Sortida d’emergència Sortida d’emergència Sortida d’emergència
 15. 15. Mòduls exteriorsMòduls exteriors Sortides d’emergènciaSortides d’emergència
 16. 16. Mòduls exteriorsMòduls exteriors Sortida d’emergènciaSortida d’emergència
 17. 17. GIMNÀSGIMNÀS Sortides d’emergènciaSortides d’emergència
 18. 18. Pla d’emergènciaPla d’emergència__________________________________ Porta d’entrada/sortida SERVEIS D’EMERGÈNCIA
 19. 19. Pla d’emergènciaPla d’emergència__________________________________ Visió general del punt de concentració BATXILLER 1er ESO 2n ESO 3er ESO 4t ESO PUNT DE TROBADA

×