Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació simulacre ins tortosa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació simulacre ins tortosa

 1. 1. SIMULACRE D’EVACUACIÓ Curs: 2010/11 Prevenció de Riscos laborals Coordinador: Manel Caballé
 2. 2. Què farem en cas d’emergència? - Evacuar el centre.(risc Intern) -Confinar-nos. (risc extern)
 3. 3. Senyals acústiques d’emergència de l' Institut de l’Ebre Senyals acústiques (so) –Evacuació (30”so 15” silenci). www-------- www-------- www-------- www----- –Confinament (60”so 10” silenci). wwwww------ wwwww------ wwwww------ . També si es considera oportú, es pot anunciar per megafonia.
 4. 4. Evacuar el centre • Ens traslladarem a l’exterior, en un lloc segur (punt de concentració).
 5. 5. Com ens organitzem en cas d’emergència?
 6. 6. Com avisarem? UN PROFESSOR/A DETECTA UNA EMERGÈNCIA UN ALUMNE/A DETECTA UNA EMERGÈNCIA AVISA A QUALSEVOL PROFESSOR/A EL PROFESSOR/A HO COMPROVA VA A AVISAR A QUALSEVOL MEMBRE DEL EQUIP DIRECTIU QUE ES EL RESPONSABLE DE DONAR L’ALARMA EL RESPONSABLE ES AL DESPATX? DONA L’ALARMA I AVISA ELS BOMBERS I EL CRA 112 SI NO EL PROFESSOR/A
 7. 7. Com evacuarem el centre?
 8. 8. • Primer han de sortir les aules més pròximes a les escales. Recorregut més curt. • Es seguiran els rètols de les parets en cada recorregut. • Els alumnes sortiran de forma ordenada i en fila A.15 19.2 A.14 19.1 A.13 SALA PROFES. COORDINADOR DE PLANTA EXEMPLE EVACUACIÓ DE CADA PLANTA (I)
 9. 9. E8 E7 E6 EXEMPLE EVACUACIÓ DE CADA PLANTA (II) E5 COORDINADOR DE PLANTA E9
 10. 10. Ordre d’evacuació per plantes. (I) L’evacuació començarà per la planta baixa. Simultàniament, els ocupants de les plantes superiors es mobilitzaran cap a les escales més properes, de manera ordenada L’orde d’evacuació serà de les plantes inferiors a les plantes superiors. L’evacuació per les escales dels alumnes es realitzarà en una sola fila. Els alumnes que baixen les escales tindran prioritat.
 11. 11. Ordre d’evacuació per plantes.(II) • Si hi ha fum a les escales els alumnes evacuaran per l’altra escala i si no existeix es CONFINARAN a les aules. Si es disposa d’un sistema de megafonia, s’informarà on es troba l’incident. La planta on es troba l’incident serà la primera que es desallotjarà. Seguidament s’evacuaran les plantes superiors on s’ha produït l’incident, i per últim les inferiors.
 12. 12. Recordeu en cas d’evacuació! • 1. Si detecteu un incendi aviseu immediatament el Parc de Bombers. (112) • 2. S’utilitzaran les sortides habituals de l’edifici i les d’emergència. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc. • 3. No s’han d’usar els ascensors ni els muntacàrregues. • 4. Quan sentiu el senyal d’alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere. • 5. Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls. • 6. S’hauran de deixar els objectes personals, i no s’haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.
 13. 13. COORDINADORS/ES DE PLANTA (Professor/a Escombra) Serà el professor/a que es trobi a l’aula més llunyana de la sortida de la planta. • En cas d’evacuació: – Ha de vigilar que l’evacuació es faci ordenadament, per les vies d’evacuació establertes. – Ha de vigilar que no s’hagi quedat ningú als lavabos ni a les aules – Serà l’últim/a d’abandonar la planta. – Guiarà els seus alumnes cap a la sortida. – Cronometrarà des que sona l’alarma fins que posa el peu en el primer esglaó de l’escala. (Simulacre)
 14. 14. AULES AMB COORDINADOR/A DE PLANTA • Planta baixa: E16, Secretaria, S.emergències, sala mestral i Taller Metall. • Primer pis: E5, Sala Profes, Lab. 12, Secretaria Ins.Ebre i biblioteca. • Segon pis: Aula 20.4, 23 i 26. • Tercer pis: Aula 31 i 34. • Quart pis: Aula dietètica.
 15. 15. EL PROFESSORAT El professor/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és el responsable dels alumnes, i s’ha d’encarregar de: • En cas d’evacuació: - Complir les instruccions del coordinador/a de planta. - Tancar les portes i les finestres de l’aula, abans d’evacuar-la. - Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada. - Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració.
 16. 16. TUTORS Els tutors hauran d’informar als alumnes de com han d’actuar durant el simulacre. • En cas d’evacuació els alumnes: 1. Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són fora de classe, o a l’aula més pròxima si són en una planta que no és la seva. 2. Quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe. 3. Deixaran els objectes personals i evacuaran l’aula de pressa, però sense córrer i sense tornar mai enrere. 4. Evacuaran en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia. 5. No s’utilitzà mai l’ascensor.
 17. 17. Un repàs a la senyalització.
 18. 18. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ segons norma UNE 23034:1988
 19. 19. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS segons norma UNE 23033-1:1981
 20. 20. COM UTILITZAR UN EXTINTOR? INCORRECTE CORRECTE
 21. 21. Informació variada.
 22. 22. ACCIDENTS DE TREBALL O ACTE DE SERVEI - NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS. - TIPUS D’ACCIDENTS. - LA MÚTUA.
 23. 23. • També són accidents laborals o en acte de servei: – IN ITINERE (anar o tornar de la feina pel trajecte habitual) – IN MISION (desplaçaments fora del centre de treball, en compliment de les ordres rebudes) – Exercici de càrrec electiu o sindical, incloent-hi els desplaçaments
 24. 24. • Centres assistencials: – MÚTUA ASEPEYO. (Clínica Terres de L’Ebre abans Aliança) Sols per professorat interí o substitut i PAS. (Si la persona accidentada ha estat assistida prèviament per altres serveis mèdics, la visita posterior a la mútua es obligatòria. En la visita, l’accidentat ha d’informar d’on se l’ha assistit prèviament.)
 25. 25. Gràcies per l’atenció.

×