Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ciutadania.pptx

 1. Persona integrada en una comunitat política tipus Estat, dotada d’un ordenament jurídic del qual rep protecció i, alhora, representa determinades obligacions. Beneficis: la protecció legal d’una sèrie de drets. Obligacions: el sotmetiment a les lleis de l’Estat. El ciutadà (polités) no ho és pas pel fet d’habitar en un lloc (perquè també els estrangers i els esclaus comparteixen el lloc de residència). No hi ha cap tret que defineixi millor el simple ciutadà que la seva participació en la justícia i en el govern. La virtud d’un ciutadà honorable consisteix en el fet de poder manar i de deixar-se manar bé. Aristòtil, Política La Llei és la expressió de la voluntat general. Tots els Ciutadans tenen dret a cooperar personalment, o per mitjà dels seus Representants, en la seva formació. La llei ha de ser idèntica per a tothom, tant per protegir com per castigar. QUÈ ÉS LA CIUTADANIA?
 2. QUI ÉS CIUTADÀ I QUI NO HO ÉS? Ciutadà no és el mateix que habitant. Un habitant és el membre d’una determinada població. Concepte demogràfic.
 3. https://alcarras.eadministracio.cat/info.0
 4. https://www.ine.es/dyngs/CEL/index.htm?cid=77
 5. Un element que funciona com a limitació de la ciutadania es l’edat. Es a partir d’una determinada edat que s’adquireixen plenament tots els drets i deures polítics. Majoria edat: dret de vot, càrrec públic (funcionari), imputació legal, matrimoni... Això no vol dir que no es rebi protecció de l’Estat, en tant que persones.
 6. Un altre element que funciona com a limitació de la ciutadania es la nacionalitat. . La nacionalitat és el vincle jurídic i polític entre una persona i un Estat a través del qual d’adquireix de forma plena la condició de ciutadà. La regulació de la nacionalitat competeix a la legislació interna de cada Estat, per tant, les condicions de la seva adquisició, exercici i pèrdua estan determinades a l'ordenament jurídic de cada Estat El TIE és necessari per a tots els estrangers que vulguin residir més de tres mesos consecutius a Espanya. S’ha de renovar periòdicament.
 7. Residents estrangers amb permís de residència Els estrangers poden votar i ser elegits només en les eleccions municipals amb els requisits següents: - Ciutadà de la UE (no cal permís) - Ciutadà d’un país que permiti en el seu ordenament jurídic el vot d’espanyols residents i amb permís de residència vàlid des de fa 5 anys
 8. Residents estrangers sense permís de residència Del total de residents estrangers, alguns tenen permís de residència (TIE) i altres són estrangers sense permís de residència, però empadronats en la població 1. Entrada legal a Espanya, però no aconsegueix la renovació del permís d’estada (visat) 2. Entrada a Espanya irregularment 3. No s’ha fet la renovació del permís de residència
 9. Un SPR pot empadronar-se en el municipi on té la residència. L’empadronament es fa amb al passaport del país d’origen. Un SPR té dret a una targeta sanitària Un SPR pot rebre una ordre d’expulsió (tot i que normalment no arriba a executar-se) Un SPR no pot signar un contracte de treball
 10. Un SPR pot obtenir un permís temporal de residència per arrelament: demostrar cert temps de permanència en el país i tenir vincles laborals (feina), socials (vincles amb altres estrangers residents) o familiars (fills)
 11. COM S’OBTÉ LA NACIONALITAT ESPANYOLA? NAIXEMENT RESIDÈNCIA MATRIMONI DESCENDÈNCIA
Advertisement