Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KRISTENDEMOKRATI
P R E S E N T A S J O N F O R C I V I T A A V
D A V I D H A N S E N ,
O S L O 1 4 . 0 2 . 1 4
“Noen ganger er jeg liberal,
noen ganger konservativ
og noen ganger er jeg kristelig-
sosial.”
"Mal bin ich liberal,
mal b...
KD
KonsLib
Borgerlig?
-SAME, SAME BUT DIFFERENT?
KD
Kons
Lib
SD
3
Borgerlig?
-LIKE A HORSE AND CARRIAGE?
1. Utgangspunkt: Hva er kristendemokrati?
2. Utvikling: Fra sosial aksjon til folkeparti
3. Ut...
KRISTENDEMOKRATI
5
KRISTENDEMOKRATI
1. Kristenhumanistisk
menneskesyn
2. Nestekjærlighet
3. Forvalteransvar (bærekraft)
4. Pluralistisk samfu...
FRA SOSIAL AKSJON TIL FOLKEPARTI
 Kristendemokratiet er en folkelig og demokratisk innrettet ideologi. Den ble skapt
som ...
SEKULARISERT TIL SEIER?
 Hvordan har kristendemokratiske partier greid å beholde (mye av) sin storhet til
tross for sekul...
SEKULARISERT TIL SEIER?
S E K U L A R I S E R I N G 1 . 0
 Tendensen til at menneskeheten
greier seg uten religion.
 Min...
I FØLGE TINDEMANS:
The greatness of Christianity is
precisely that the sick, the weak
and the old were regarded as
worthy ...
I FØLGE BONDEVIK:
1. Vektlegging av små enheter
som familie og nærmiljø
2. En offensiv miljø- og
ressurspolitikk
3. En akt...
12
KRISTENDEMOKRATI
I FØLGE HÄGGLUND:
“För oss kristdemokrater är en sak klar:
Vi är ett värdeorienterat parti, ett
idépar...
13
KRISTENDEMOKRATIETS FORNYELSE
“Även vi har förvisso hunnit präglats av
vänsterns lagstiftningsglädje, men på
djupet har...
VELFERDSSYSTEMET: STØTTE ELLER SKRUESTIKK?
AKTUELLE UTFORDRINGER
1) Mangelen på visjoner: Hvor vil kristendemokratene?
 Hva er vår tids forsoningsbehov?
 arbeid vs...
KRISTENDEMOKRATI
Takk for oppmerksomheten!
David Hansen
@dhansentwitt
+47 90523113
Presentasjon for Civita
Oslo 14.02.14
16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Om kristendemokrati

536 views

Published on

Dette er en presentasjon holdt for tankesmien Civita i februar 2014. Kristendemokrati og konservatisme, henger de uløselig sammen? Eller, er egentlig norsk kristendemokrati bare en variant av sosialdemokratiet?
Gjennom først å se på utgangspunktet: (1) Hva menes med kristendemokrati, og hvilke prinsipper som kjennetegner kristendemokratisk tenkning, ses det nærmere på (2) utviklingen av kristendemokratiet – fra idéretning og inspirasjonskilde til dannelsen av egne politiske partier. Deretter gir foredraget en nærmere gjennomgang av (3) noen norske særegenheter innen kristendemokratisk tekning og partibygging. Dette ender opp i en avslutning hvor jeg også trekker fram et knippe utfordringer som jeg mener bør diskuteres i de norske og nordiske kristendemokratiske partiene.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Om kristendemokrati

 1. 1. KRISTENDEMOKRATI P R E S E N T A S J O N F O R C I V I T A A V D A V I D H A N S E N , O S L O 1 4 . 0 2 . 1 4
 2. 2. “Noen ganger er jeg liberal, noen ganger konservativ og noen ganger er jeg kristelig- sosial.” "Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial." IDELØST SENTRUM ELLER DISTINKT IDELÆRE? 2
 3. 3. KD KonsLib Borgerlig? -SAME, SAME BUT DIFFERENT? KD Kons Lib SD 3 Borgerlig?
 4. 4. -LIKE A HORSE AND CARRIAGE? 1. Utgangspunkt: Hva er kristendemokrati? 2. Utvikling: Fra sosial aksjon til folkeparti 3. Utfordringer: (Og) norske særegenheter 4 Kristendemokrati Konservatisme Sosialisme Kristendemokrati
 5. 5. KRISTENDEMOKRATI 5
 6. 6. KRISTENDEMOKRATI 1. Kristenhumanistisk menneskesyn 2. Nestekjærlighet 3. Forvalteransvar (bærekraft) 4. Pluralistisk samfunnssyn 5. Solidaritet 6. Subsidiaritet 7. Personalisme relasjonell individualisme) / kommunitarisme 8. Forbrødring mellom folkene, føderalisme og flernivå- demokrati 9. Forsonende felles verdier og folkepartiforståelsen / sentrum og tredje vei-tenkning 10. Politikkens mål: Felles beste 11. Sosial markedsøkonomi (ordoliberalisme og distributisme) 6
 7. 7. FRA SOSIAL AKSJON TIL FOLKEPARTI  Kristendemokratiet er en folkelig og demokratisk innrettet ideologi. Den ble skapt som en reaksjon blant sosialt engasjerte kristne. De var opprørt over den uforsonlige interessekampen som preget det politiske livet (generelt og partivesenet spesielt).  Ideen om forsonende verdifellesskap. To ulike tilnærminger til kristendemokrati:  De verdiorienterte folkepartier  De interesseorienterte nisjepartier 7
 8. 8. SEKULARISERT TIL SEIER?  Hvordan har kristendemokratiske partier greid å beholde (mye av) sin storhet til tross for sekulariseringen av de europeiske samfunn?  Vil folkepartitanken blant kristendemokrater være uforenelig med kristendommens «tilbaketog» i samfunnet?  Kan man makte å mobilisere de aktive kristne samtidig som man forsøker å fenge hele folket? 8
 9. 9. SEKULARISERT TIL SEIER? S E K U L A R I S E R I N G 1 . 0  Tendensen til at menneskeheten greier seg uten religion.  Mindre direkte innflytelse og sviktende definisjonsmakt for religiøse institusjoner på verdslige forhold.  Kirkelige organisasjoner trekker seg tilbake fra samfunnsområder som isteden håndteres av staten eller markedet. S E K U L A R I S E R I N G 2 . 0  Religiøs moral transformeres til sekulær etikk.  Kristne verdier blir allemannseie, en iboende del av vår kultur og fornuft.  Kristendommen virker implisitt, ved at kristne verdier «materialiserer seg». De blir presentert og identifisert på verdslige premisser. 9
 10. 10. I FØLGE TINDEMANS: The greatness of Christianity is precisely that the sick, the weak and the old were regarded as worthy people too and that in this spirit one attempted to change the morality of society: to make it more humane, Christian. 10 KRISTEN IDÉTENKNING
 11. 11. I FØLGE BONDEVIK: 1. Vektlegging av små enheter som familie og nærmiljø 2. En offensiv miljø- og ressurspolitikk 3. En aktiv distriktspolitikk, 4. satsing på frivillige organisasjoner, 5. Respekt for de såkalte motkulturer 11 «SENTRUM» OG «DEN TREDJE VEI»
 12. 12. 12 KRISTENDEMOKRATI I FØLGE HÄGGLUND: “För oss kristdemokrater är en sak klar: Vi är ett värdeorienterat parti, ett idéparti. Vi skiljer oss från andra. När de goda gemenskaperna, med familjen som den viktigaste, fungerar som bäst bildar de en värderingarnas vall mot den ständigt trängande lag- och regleringsströmmen. Utan etik – en massproduktion av lagar. När vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land ser vi det fria och trygga Sverige avteckna sig.”
 13. 13. 13 KRISTENDEMOKRATIETS FORNYELSE “Även vi har förvisso hunnit präglats av vänsterns lagstiftningsglädje, men på djupet har det aldrig funnits tvivel på det personliga ansvarets kraft. Det pågår nu också en förnyelseprocess inom partiet, vilken jag hoppas ska leda fram till min bild av kristdemokraterna som politikens gränspolis – de som värnar de sfärer där politiker och mästrande ideologer inte ska in och detaljstyra.”
 14. 14. VELFERDSSYSTEMET: STØTTE ELLER SKRUESTIKK?
 15. 15. AKTUELLE UTFORDRINGER 1) Mangelen på visjoner: Hvor vil kristendemokratene?  Hva er vår tids forsoningsbehov?  arbeid vs. kapital  vekst vs. vern  støtte vs. skruestikk  flerkulturell vs. enhetlig 2) Interesseparti eller folkeparti? 3) Slutt med selvpåført krymping 4) Avstå fra totalitære trekk ved politikkutvikling og troen på «matematisk» politikk 5) Gjenoppdag politikkens sanne natur og verdien av fundamentale friheter 6) Gjenoppliv internasjonal forbrødring, effektiv internasjonal flernivåstyring (supranasjonalitet) og globalisering av solidariteten 15
 16. 16. KRISTENDEMOKRATI Takk for oppmerksomheten! David Hansen @dhansentwitt +47 90523113 Presentasjon for Civita Oslo 14.02.14 16

×