Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                   http://www.si...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                  http://www.sinh...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                     http://ww...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                  http://www.sinh...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                   http://www.sin...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                   http://www.si...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                 http://www.sinhco...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                      http://w...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                        htt...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                       http:/...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                http://www.sinhcont...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                    http://www.s...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...              http://www.sinhcontraih...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                http://www.sinhcontr...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...                     http://www...
Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu...           http://www.sinhcontraihayconga...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinh con trai hay sinh con gai sinh con theo y muon s_inh con nhu y muon _ sinh con theo y muon

693 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinh con trai hay sinh con gai sinh con theo y muon s_inh con nhu y muon _ sinh con theo y muon

 1. 1. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ SINH CON TRAI HAY SINH CON GAI BI QUYET SINH CON THEO Y MUON Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gái – Sinh Con Theo Ý Mu n Thích 2 3 6 Thích 5 ngư i thích n i dung này. Là ngư i u tiên trong s b n bè c a b n. Chú ý tìm ki m s cân b ng Gia đình … “Tìm hi u chính xác như th nào đ hàng tri u c p v ch ng kh p nơi trên th gi i l a ch n thành công SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI cho vi c SINH CON c a h V i M t T l thành công n tư ng 94,7% Phương pháp SINH CON THEO Ý MU N s d ng 100% an toàn và t nhiên Làm th nào đ SINH CON NHƯ Ý MU N Nó làm vi c cho b n? B o đ m Ch c n 3 bư c đơn gi n! “ Chào m ng đ n website và c ng đ ng c a chúng tôi! 16 tháng 9 năm 2011 Tên tôi là Đ ng Qu c B u. N u b n quan tâm trong vi c l a ch n gi i tính c a em bé – sinh con theo ý mu n – sinh con trai hay sinh con gái, đây chính là th b n c n đ giúp b n SINH CON NHƯ Ý MU N… L y m t c c đ u ng ưa thích c a b n và đ c t ng ch c a thư này ngay bây gi trong khi nó v n có th giúp cho b n m t vài m o h u ích. Bây gi , tôi s cho b n bi t chính xác làm th nào tôi và nhóm c a tôi t i Trung tâm có th giúp b n bi n ư c mơ l a ch n gi i tính c a b n – sinh con theo ý mu n ( Sinh Con Trai hay Sinh Con Gái ) thành hi n th c b ng cách th thai bé trai hay bé gái, mà b n mu n. Nhưng trư c tiên …1 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 2. 2. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Đơn gi n ch c n đi n vào m u v i tên và đ a ch email c a b n, sau đó nh p vào nút “Submit” và ki m tra h p thư đi n t c a b n . * T t c các thông tin lưu gi b o m t 100% * (Chúng tôi ghét thư rác, cam k t không spam . .. o)! 5 Lý Do T i sao b n có th c m th y 100% t tin: M t Phương pháp SINH CON THEO Ý MU N – Đ SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI đã hình thành cách đây hơn 40 năm và đã đ t đư c thành công vang d i cho hàng tri u các c p v ch ng kh p nơi trên th gi i mu n SINH CON NHƯ Ý MU N. Hai: Chúng tôi s không h a h n r ng b n s thành công v i gói ch n l a gi i tính em bé c a chúng tôi. Chương trình l a ch n gi i tính – SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI thành công khi B N s d ng đúng cách. Th c t , chúng tôi không bi t gì v b n ho c kh năng c a b n và mong mu n th c hi n theo các hư ng d n d dàng và 3 bư c đơn gi n. Thành công v i b l a ch n gi i tính đã đư c ch ng minh – SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI THEO Ý MU N c a chúng tôi hay không là trong tay c a b n. Chúng tôi cung c p cho b n m t công c đã đư c ch ng minh cùng v i hư ng d n nhưng ch có b n và v ho c ch ng c a b n ki m soát k t qu tùy thu c vào vi c trung thành c a b n trong vi c s d ng nó. Ba: Chúng tôi r t t tin v t l thành công 94% c a b l a ch n gi i tính c a chúng tôi mà chúng tôi cung c p. Chúng tôi b o đ m tr l i g p đôi s ti n sau khi quý v đã kiên trì th c hi n b gi i pháp sinh con theo ý mu n – SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI c a chúng tôi n u không đ t k t qu như mong mu n… 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos2 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 3. 3. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Vì v y, b n s hoàn toàn hài lòng và yên tâm khi mua b gi i pháp SINH CON NHƯ Ý MU N – SINH CON TRAI HAY SINH CON GÁI c a chúng tôi. B n: Chúng tôi có th qu ng cáo b l a ch n gi i tính c a chúng tôi thông qua đài phát thanh, truy n hình và báo chí nhưng chúng tôi đã ch n không. M c dù chúng tôi r t t hào có đ c quy n đ giúp đ các gia đình yêu c u tr giúp, chúng tôi không mu n đ i phó xung quanh v n đ đ o đ c l a ch n gi i tính em bé và b t đ u b nh n email và các cu c g i đi n tho i t nh ng ngư i bu c t i chúng tôi đi ngư c l i ý mu n c a Thiên Chúa . Xin vui lòng giúp chúng tôi gi trang web này và s d ng các thông tin này cho chính b n và b n bè ho c các thành viên trong gia đình. Năm: Chúng tôi cung c p l i ch ng th c t th c t , các c p v ch ng còn s ng h n hoi, h th c s t n t i, dĩ nhiên b ng sương b ng th t t kh p nơi trên th gi i. Chúng tôi cung c p cho b n v i danh d c a chúng tôi r ng gi i pháp SINH CON THEO Ý MU N – SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI đáng tin c y. M t s ngư i không có tên đ y đ đ b o v s riêng tư theo yêu c u c a v ch ng h . Sáu: B n có th nghĩ r ng Chúng tôi đang qu ng cáo quá và gian l n. Nhưng không sao, b n s không b m t gì khi các b n đăng ký vào B n tin hàng tu n c a chúng tôi mi n phí n u b n chưa đăng ký. Chúng tôi tôn tr ng quy n riêng tư c a b n và chúng tôi ghét thư rác, chúng tôi b o đ m s không spam! o) B n tin c a chúng tôi là m t cách t t cho b n đ thu th p càng nhi u thông tin như b n có th v chương trình l a ch n gi i tính SINH CON THEO Ý MU N – SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI c a chúng tôi. Cùng v i nh ng gì đã đư c nói, b n có th th c hành l a ch n gi i tính cho em bé c a b n đ b n có th SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI như ý c a b n mong mu n! Hi, hàng xóm c a tôi là m t y tá t i m t b nh vi n ph s n đã g p 4 ph n trong 1 tháng s d ng b công c c a b n và t t c các em bé theo ý mu n c a h mu n sau đ a tr th 3 ho c th 4 c a h không như ý mu n. H r t h nh phúc và tôi quy t đ nh th ! 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos3 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 4. 4. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Kelly Aubichon, Ontario, Canada Gi i thi u M t và Ch M t Chương trình d dàng: l a ch n gi i tính, đã th c s làm vi c và có hi u qu cho phép b n SINH CON NHƯ Ý MU N. Gi đây, b n không c n ph i l i tr i, kh n ph t đ c u nguy n SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI, ch c n 3 bư c đơn gi n là b n có th quy t đ nh đư c SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI theo ý c a b n! Đây là BÍ QUY T mà b n đã mơ ư c và ch đ i. B i vì nó thì: 100% an toàn & t nhiên D như ABC T l thành công c c kỳ cao S hài lòng & K t qu đư c đ m b o Nhưng t t nh t c a t t c , Nó đã đư c ch ng minh hi u qu b i hàng tri u c p v ch ng t kh p nơi trên th gi i t năm 1960! Nh ng gì có trong tay c a chúng tôi là đ c bi t và đ c đáo. K thu t l a ch n gi i tính – sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n c a chúng tôi chia s v i b n không ph i hi n t i ai cũng bi t và đâu cũng có … Trong th c t , Chương trình này đã đư c s d ng thành công b i hàng tri u các c p v ch ng trên toàn th gi i hơn 40 năm qua. Hãy đ i m t v i nó: R t nhi u đàn ông và ph n đã c g ng đ tìm hi u làm th nào đ l a ch n gi i tính c a đ a tr – sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n c a h trong nhi u th k . Nhi u Cha m tương lai đang th t t c các lo i phương pháp và lý thuy t v i r t nhi u hy v ng nhưng k t thúc thư ng v i k t qu r t đáng th t v ng và r t nhi u l a d i … không có gì hơn! Chương trình s d y b n chính xác làm th nào đ th thai Ho c là trai hay gái! “Tuy nhiên, Chương trình L a ch n Gi i Tính em bé – sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n c a b n có th c s làm vi c cho chúng tôi không? Có v n đ gì c a L ch s gia đình c a chúng tôi? “ - Câu tr l i là CÓ N u b Dn đãBài g n nhra ch có con trai HO C các con gái trong nhà c a b n, Phòng tranh gi ,Videos th m chí s tìm hi u 1 Onlinech sinh t ngay bây b n4 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 5. 5. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ chính xác t i sao b n không th th thai và sinh con có gi i tính theo ý mu n c a b n cho đ n nay …!!! S th t: M t trong 3 bư c d dàng tham gia trong chương trình L a ch n gi i tính c a chúng tôi là chính “ Hidden “t t c m i ngư i khác b m t tích cho đ n nay (bao g m c QUÝ V ) và ch u trách nhi m cho hơn 70% c a k t qu ! Không có gì gi ng như nó đã t ng đư c ti t l b t c nơi nào b i b t c ai m t cách d dàng đ làm theo, và t t hơn, đ thành công. Âm thanh quá t t là đúng? Trang web này có l không ph i là trang đ u tiên b n đã xem trong tìm ki m c a b n v cách ch n gi i tính c a em bé – sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n. Ph i không? Và tôi cũng có th đ t cư c r ng cho đ n nay, b n đang th t v ng v i nh ng gì b n đã có … Hơn 40 năm qua, Chương trình L a ch n Gi i Tính em bé – sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n đã đư c s d ng b i hàng tri u c p v ch ng và chúng tôi r t t hào báo cáo t l thành công 94,7 % ! Như b n th y, tôi không ph i là m t bác sĩ, cũng không ph i m t nhà khoa h c ho c m t bà đ . Tôi ch có đ c quy n đ bi t t t c m i th v Bí quy t k thu t này và tôi s n sàng chia s nó v i b n. Vì v y, n u b n quan tâm, đ c trên … ” Đây là cách đơn gi n này “3 bư c” Gi i Tính Chương trình Th c s … Trong hơn 40 năm qua, nó đã đư c ch ng minh hơn và hơn n a v i hàng tri u các c p v ch ng trên toàn th gi i: m i tháng, có NGÀY r t c th và gi i h n mà b n s th thai thành công gi i tính c a s l a ch n c a b n. Trong m i tháng, có b n (4) Ngày r t quan tr ng ‘(và’ gi a ‘l n) mà b t kỳ ngư i ph n thành công s th thai m t bé gái . VÀ … Trong cùng m t tháng, có b n (4) khác nhau “Th i gian r t quan tr ng ‘(và’ gi a ‘l n) mà b t kỳ ngư i ph n s th thai m t bé trai. Bây gi b n có th th y r ng chúng ta đang đ c p đ n NGÀY r t quan tr ng và không ph i là ‘ngày’ bình thư ng. đây, chúng tôi khá ch c ch n r ng b n đã bi t v “th i gian gi a r ng tr ng và lý thuy t giao h p” c a m t bác sĩ nào đó chúng tôi s không tên đây … B n s không tin r ng có c p v ch ng đã liên l c v i chúng tôi và xác nh n r ng h đã c g ng th phương pháp “th i gian” và không … : O ( Hy v ng r ng, b n không ph i là m t trong s h . OK tr l i phương pháp đã đư c ch ng minh c a chúng tôi … 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos5 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 6. 6. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ N u b n th thai vào 1 trong nh ng ngày còn l i c a tháng (NGOÀI Th i gian r t quan tr ng), b n s k t thúc v i cơ h i 50/50 th thai ho c là m t c u bé hay m t cô gái. Và b n không mu n đ cho M Thiên nhiên quy t đ nh cho b n kho ng th i gian này – b n có mu n như v y? Vì v y, t t c nh ng gì b n ph i làm là ph i có quan h tình d c “Ngày r t quan tr ng ‘m i tháng (NGÀY thay đ i t m t tháng này đ n tháng khác) và đ t b o v mình t lúc th thai cho nh ng ngày còn l i c a tháng cho đ n khi b n mang thai bé c a b n CON TRAI ho c CON GÁI! Tùy B n ch n. Không bi t vào tháng t i “4 NGÀY r t quan tr ng” đ th thai là gì đ thêm m t c u CON TRAI ho c CON GÁI vào gia đình c a b n? Nhưng ch đ i! Nh ng “Ngày r t quan tr ng” là m t ph n c a Bư c 3 trong Chương trình! Hãy nói v Bư c 1 và Bư c 2, là hoàn toàn c n thi t đ có Câu chuy n thành công cho vi c l a ch n gi i tính c a b n ! Bư c 1: đ pH c a b n là gì? Axit hay ki m? B n có bi t r ng … Ki m môi trư ng đ th thai và sinh CON TRAI Axit môi trư ng đ th thai và sinh CON GÁI Đây là m t y u t quan tr ng đ l a ch n gi i tính sinh con trai hay sinh con gái như ý mu n mà h u h t m i ngư i không nh n th c đư c. Đi u này lý thuy t khoa h c đơn gi n, là m t ph n c a môn sinh h c trư ng trung h c. Tuy nhiên, nghiên c u khoa h c đã ch ng minh nhi u l n r ng m c đ axit sinh s n c a ngư i ph n ch c ch n s có tác đ ng tr c ti p trên gi i tính c a đ a bé bà s th thai. T I SAO? Tr l i th i đi m trư ng trung h c … Đư ng sinh d c c a ngư i ph n bao g m: Âm đ o Bu ng tr ng Các ng d n tr ng C t cung Ngư i đàn ông mang 2 lo i tinh trùng: Tinh trùng -nhi m s c th X (Con Trai) Tinh trùng nhi m s c th Y (Con Gái) Tinh trùng Bài g n nh t Gái): l n hơn – ch m hơn, v ng vàng hơn trong đư ng Phòng tranh c c a ngư i ph n . 1 Online D ch X (Con sinh d Videos6 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 7. 7. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Tinh trùng Y (CON TRAI): nh hơn – nhanh hơn – y u – ít đàn h i trong ng d n tr ng. Môi trư ng trong ng d n tr ng c a Ngư i m có th quá chua HO C quá ki m và đơn gi n là “tiêu di t” tinh trùng “Y” (CON TRAI) ho c tinh trùng “X” (CON GÁI). Hãy nh tinh trùng nam Y y u hơn. ng d n tr ng có tính axít cao là m t môi trư ng kh c nghi t hơn cho chúng t n t i. M t khi chúng đã b lo i b b i axit, tinh trùng duy nh t còn l i đ ti p c n v i tr ng là tinh trùng X th thai và sau đó sinh ra CON GÁI. M t khác, n u ng d n tr ng c a ngư i ph n có tính ki m cao, nó s giúp tinh trùng “Y” (CON TRAI) ch y nhanh hơn và s d dàng đánh b i tinh trùng “X” (CON GÁI) đ n tr ng. Vì v y, khá đơn gi n, t i ưu m c pH axit c a đư ng sinh s n c a b n nh t đ nh s làm nên t t c s khác bi t trong quá trình l a ch n gi i tính em bé con tương lai c a b n. Không có v n đ trong phương pháp l a ch n gi i tính b n có ý đ nh s d ng và ngay c khi b n th c hi n đúng theo các quy t c, b n v n có th không th thai gi i tính đúng mong mu n c a b n n u ng d n tr ng c a b n đang ho c quá chua ho c quá ki m. Bư c 2: Đi u ch nh c p đ pH (N U c n thi t …) Sau khi hoàn thành Bư c # 1 b ng cách ki m tra đ pH c a b n trong 5 ngày, b n s bi t n u đư ng sinh s n c a b n CÓ trong đi u ki n t i ưu đ th thai gi i tính mong mu n hay không. L a ch n # 1: N u đ pH c a b n đã có trong ph m vi yêu c u, b n đã s n sàng đ đi trư c v i bư c 3 và b t đ u c g ng th thai em bé c a b n b ng cách s d ng chương trình c a chúng tôi “Ngày r t quan tr ng”. L a ch n # 2: N u b n không trong ph m vi t i ưu đ th thai gi i tính mong mu n, ch c n s d ng 100% phương pháp an toàn và t nhiên đ đi u ch nh đ pH c a b n đư c cung c p trong b công c ki m tra đ pH c a b n đ đ t đư c m c đ mong mu n. Bư c 3: Giai đo n th thai (“bé Làm” b ng cách s d ng r t quan tr ng Ngày’…!) T t c nh ng gì b n ph i làm là giao h p “Ngày r t quan tr ng” m i tháng (NGÀY thay đ i hàng tháng) và b o v chính mình t lúc th thai cho nh ng ngày còn l i c a tháng cho đ n khi b n có thai CON TRAI hay CON GÁI c a b n! M t vài lưu ý … Chương trình L a ch n Gi i tính cho đ a con tương lai c a b n thì đơn gi n và d dàng, tuy nhiên b n có th th y 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos7 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 8. 8. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ hoài nghi. Đi u này là hoàn toàn bình thư ng. Tôi hoàn toàn hi u b n c m th y th nào. Nhưng … Xin đ ng đ cho nó d ng l i hay ngăn c n b n đi m t bư c xa hơn. T p trung vào m t đi u: k t qu cu i cùng (CON TRAI hay CON GÁI) và nh ng gì có ý nghĩa đem đ n cho b n và gia đình c a b n. Ch m t l n quy t đ nh c a b n, quên đi nh ng chi phí ban đ u b i vì tôi đ m b o cho b n r ng chi phí này s đem đ n k t qu ng t ngào r ng b n s th thai và SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI như Ý MU N c a b n. Xin chào! Tên tôi là Natalie Crowley, và tôi là m t trong nh ng ngư i hoài nghi. Tôi có hai cô con gái xinh đ p, và không th c s quan tâm n u tôi có 3, nhưng nghĩ r ng n u tôi có th sinh đư c m t con trai, thì đó là m t đi u tuy t v i. Tôi đã tham gia Chương trình SINH CON THEO Ý MU N t nhiên và đã mang thai kh e m nh vào tháng trư c. Không bi t nh ng gì chúng tôi đã có, và v n còn mang suy nghĩ có chút hoài nghi nó s là m t cô gái khác, h nói v i chúng tôi nó là m t CON TRAI! Ch ng tôi và tôi r t vui m ng, và tôi th c s tin r ng n u không có hư ng d n t ebook SINH CON TRAI HAY SINH CON GÁI – SINH CON THEO Ý MU N chúng tôi s có m t cô con gái khác. Tôi đã đ ngh Chương trình cho b n bè, đ ng nghi p và gia đình c a tôi, b i vì tôi tin r ng nó làm vi c. Tôi mu n cho b n bi t và g i l i cám ơn đ n b n! Natalie Crowley Tây Úc Đ i v i 3 câu h i quan tr ng B n c n ph i có câu tr l i … 1. B N Đ ĐI U KI N? Chương trình l a ch n gi i tính con tương lai: Bí quy t SINH CON TRAI HAY SINH CON GÁI – SINH CON THEO Ý MU Nnày làm vi c cho b n B t k : Nơi b n sinh s ng (ho t đ ng trên toàn th gi i) Bao nhiêu tu i 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos8 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 9. 9. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ L ch s gia đình (sinh t t c con trai, hay sinh t t c các cô con gái) Ti n s gia đình c a ch ng b n B n đã có CON và gi i tính c a chúng Chu kỳ c a b n có thư ng xuyên hay không U ng thu c kh năng sinh s n (như Clomid ho c khác) N u b n đang nuôi con b ng s a m ho c không Hàng ngàn gia đình đã và đang thành công v i phương pháp l a ch n gi i tính Đ C QUY N c a chúng tôi t T T C CÁC NƠI TRÊN TH GI I bao g m : * Úc * Áo * Canada * Đan M ch * Hy L p * Hà Lan * H ng kông * Ai-len * Kuwait * Libya * Malaysia * Namibia * Pakistan * Panama * Singapore * Th y Sĩ * Germany * Colombia * E-xtô-ni-a * France * Nh t B n * nĐ * Israel * Italy * Na Uy * Mexico * Nepal * New Zealand * Hoa Kỳ * Tây Ban Nha * Thái Lan * Vương qu c Anh … và Thêm M t s ngư i trong s QU C GIA khác không đư c li t kê! Dư i đây là như th nào “Nh c đ u mi n phí” Chương trình c a chúng tôi là dành cho b n … N u b n quy t đ nh th c hi n theo các chương trình, b n s khôngph i: Cung c p cho chúng tôi v i t t c các lo i thông tin. U ng b t c lo i thu c. S d ng các v trí c th trong khi có giao h p. Theo dõi chu kỳ l n x n c a b n b ng cách s d ng các que th nư c ti u. L y nhi t đ cơ b n c a b n m i ngày. S d ng d m ho c th t r a âm đ o. … Ho c b t kỳ k thu t ph c t p khác! 2. NÓ S th c s làm vi c cho b n? N u b n s d ng b công c ki m tra m c đ pH, “Ngày r t quan tr ng” hàng tháng v i nhau, sau đó có hoàn toàn là KHÔNG có lý do gì nó s không làm vi c cho b n tr khi b n đang không tôn tr ng nh ng Quy t c liên quan D DÀNG. Chúng ta khôngnh t ng CÙNG dư i mái nhà c a b n và do đó có hoàn toàn không có cách Videos 1 Online D ch Bài g n s Phòng tranh nào9 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 10. 10. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ làm cho ch c ch n r ng b n s th c hi n theo đúng các bư c tham gia d dàng này. Nhưng t i sao b n s phá v các quy t c n u b n có NI M VUI b sung M T C U CON TRAI hay M T CÔ CON GÁI vào gia đình c a b n? Chương trình Ch n l a gi i tính em bé – SINH CON TRAI HAY CON GÁI – SINH CON THEO Ý MU N c a chúng tôi đã đư c ch ng minh thành công v i hàng tri u c p v ch ng kh p nơi trên toàn th gi i hơn 40 năm qua. Vì v y, ch B N m i có quy n đ i v i k t qu cu i cùng c a b n: THÀNH CÔNG ho c KHÔNG ph thu c vào cam k t cá nhân c a riêng b n và mong mu n bi n ư c mơ c a b n thành hi n th c … Nhưng cá nhân tôi h a v i b n … N u B n th công b ng và trung th c, Chương trình này s “HI U QU ”. Có th th thai, SINH CON TRAI ho c SINH CON GÁI như ý mu n c a b n! 3. CHƯƠNG TRÌNH R t đ t? Thông tin quý giá b n đang có trong tay c a b n là không ch có ý nghĩa c c kỳ chính xác, nhưng nó có s c m nh đ thay đ i s ph n c a gia đình. Do đó, nó hoàn toàn vô giá. Thông tin này có th d dàng đư c bán hàng ngàn đô la (như m t s tr m y t ) xem xét sâu s c tác đ ng c a nó. Và đ t đư c ư c mơ c a b n cũng là giá tr c a nó. Nhưng đây, b n không ph i tr như v y! T I SAO: Chúng tôi mu n giúp nhi u ph huynh nh ng ngư i th c s nghiêm túc v vi c l a ch n gi i tính c a đ a tr c a h và s n sàng đ đ t ni m tin vào Chương trình này. Vì v y, nó ph i có giá c ph i chăng cho t t c m i ngư i và không ch cho các gia đình v i thu nh p cao. Đi u này là r t quan tr ng đ i v i chúng tôi. Đơn gi n, chúng tôi ch c n có th đ trang tr i các chi phí liên quan đ n ch y trang web và qu ng cáo này – cách mà b n tìm th y chúng tôi. Bi n ư c mơ thành hi n th c và nh n đư c m t trong câu chuy n thành công sau khi khác là nh ng gì th c s làm cho chúng ta h nh phúc đây. 4. B O Đ M TR TI N L I! TUY T Đ I. Chúng tôi r t t tin r ng b n S nh n đư c gi i tính c a s l a ch n c a b n – th thai và sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n c a b n n u b n s d ng chương trình c a chúng tôi v i cam k t tr l i g p đôi s ti n… 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos10 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 11. 11. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Cam k t b o lãnh tr l i G P ĐÔI s ti n… Chúng tôi r t t tin r ng b n S th thai gi i tính c a s l a ch n c a b n – CON TRAI hay CON GÁI n u b n s d ng Chương trình đã đư c ch ng minh này. Chúng tôi cam k t tr l i ti n G P ĐÔI “n u b n TH THAI CON TRAI HAY CON GÁI không như ý mu n. N u b n không TH THAI con trai hay con gái như ý mu n c a b n sau khi s d ng b công c l a ch n gi i c a chúng tôi – “SINH CON TRAI HAY SINH CON GÁI THEO Ý MU N”, chúng tôi k p th i s hoàn tr l i g p đôi nh ng gì b n đã tr . Chúng tôi Không có mánh l i qu ng cáo, không có th đo n, không cư ng đi u. Chúng tôi t tin trong kh năng c a mình, trung th c ý đ nh c a chúng tôi, và giúp b n c m th y t tin và an toàn khi s d ng d ch v c a chúng tôi đây cho vi c l a ch n gi i tính c a em bé c a b n – SINH CON THEO Ý MU N c a b n. Làm th nào chúng tôi có th tr “G P ĐÔI” ti n c a b n l i? Chúng tôi bi t nh ng gì chúng tôi đang làm – không khoe khoang, ch là th c t ! Gi i pháp chúng tôi đã đ c p đã đư c khai sinh t năm 1960. Hơn 40 năm qua, gi i pháp này đã giúp hàng tri u gia đình trên toàn th gi i b ng cách bi n ư c mơ c a h thành hi n th c … >>> Ch n gi i tính c a bé c a h ! <<< Tin tư ng vào kh năng c a chính mình và các ngu n c a chúng tôi (d a trên 40 năm trong lĩnh v c v i m t t l thành công đ c bi t cao) làm cho nó r t d dàng nên chúng tôi tr l i G P ĐÔI… Làm th nào ‘QUAN TR NG’ là b n? Quy t đ nh th i gian … Làm th nào quan tr ng là b n v vi c ch n gi i tính c a bé? B n đã đ n đây b ng cách đ c t t c các thông tin n i ti ng c a chúng tôi v Chương trình l a ch n gi i tính em bé đã đư c ch ng minh. Bây gi là lúc đ b n có th có m t cái nhìn t i các bư c và l phí có liên quan đ tham gia Chương 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos11 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 12. 12. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ trình đã đư c ch ng minh c a chúng tôi và quy t đ nh cho chính mình, tùy thu c vào m c đ quan tr ng b n th c s mu n v k t qu cu i cùng … “SINH CON TRAI” ho c “SINH CON GÁI”! Chương trình l a ch n Gi i Tính cho con: Mang thai m t bé trai ho c gái trong 3 bư c đơn gi n: Bư c 1: Ki m tra C p đ pH c a b n Như đã gi i thích trên trang web này, bư c đ u tiên là ki m tra đ pH c a đư ng sinh s n c a ngư i m đ xác đ nh n u nó thu n l i cho th thai và sinh con trai HO C sinh con gái. Chương trình này s không nh ng ch cho b n bi t đ pH c a b n là gì, mà còn s cung c p cho b n hư ng d n hoàn ch nh và hư ng d n chính xác như th nào (100% an toàn và t nhiên) đ đi u ch nh và duy trì đ pH c a b n trong khu v c t i ưu c n thi t đ th thai gi i tính mong mu n (n u c n thi t). B n ph i ki m tra đ pH c a b n m i tháng cho 5 ngày m t l n TRƯ C đ c g ng th thai trong “Ngày r t quan tr ng”. B công c ki m tra m c đ pH: Que th pH cho k t qu chính xác và có th mua các ti m thu c. Bi u đ màu đ phân tích k t qu th nghi m c a b n Tính toán đ xác đ nh đ pH c a b n Hoàn ch nh và làm theo hư ng d n M c đ pH t i ưu c n thi t đ th thai con trai hay con gái 100% an toàn và phương pháp t nhiên đ đi u ch nh đ pH c a b n Bư c 2: Đi u ch nh đ pH c a b n Bây gi b n đã hoàn thành ki m tra đ pH c a b n và có k t qu c a b n … 2 l a ch n: # 1 N u đ pH c a b n đã có trong “Khu v c t i ưu phù h p … Xin chúc m ng! B n có th đ n Bư c # 3 ngay bây gi và c g ng đ th thai trong “Ngày r t quan tr ng”! # 2 N u đ pH c a b n là không thích h p trong “vùng t i ưu” … 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos12 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 13. 13. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ B n ph i đi u ch nh đ pH c a b n trư c khi c g ng th thai trong “Ngày r t quan tr ng” n i ti ng c a chúng tôi Ph i đ m b o đi u này (Nó s làm cho t t c s khác bi t gi a thành công hay th t b i cho b n …) Đơn gi n ch c n s d ng phương pháp 100% an toàn và t nhiên ‘Công c Ki m tra C p đ pH’ cung c p trên (Bư c 1). Bư c # 3: th thai vào “Ngày r t quan tr ng ‘ Bây gi , cơ th c a b n trong đi u ki n t t “đ có gi i tính mong mu n, b n đã s n sàng đ b t đ u c g ng th thai s d ng Chương trình n i ti ng c a chúng tôi “Ngày r t quan tr ng”. “Ngày r t quan tr ng” Mang thai Gi i Tính mong mu n – CON TRAI hay CON GÁI Bao g m: Toàn quy n truy c p “Ngày r t quan tr ng” duy nh t và đã đư c ch ng minh c a chúng tôi đ th thai gi i tính NHƯ Ý MU N (con trai hay con gái). Nh ng “Ngày r t quan tr ng” đ thêm “CON TRAI” và “CON GÁI” đ n danh sách hàng tri u gia đình h nh phúc trên toàn th gi i t năm 1960! + Hoàn thành hư ng d n chính xác làm th nào đ s d ng thi t l p r t quan tr ng c a b n ngày m i tháng (làm và không nên làm). * Quà t ng THƯ NG * B n s nh n đư c 2 QUÀ T NG: QUÀ T NG # 1 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos13 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 14. 14. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ “Làm th nào đ Ngăn ng a Ch a m nghén” QUÀ T NG # 2 1000 Tên hay cho con trai và con gái GIÁ $20 (Bao g m 02 quà t ng mi n phí) Vài l i nh n cho b n … Đ n nay, chương trình l a ch n Gi i Tính em bé mà chúng tôi cung c p cho b n là gi i pháp hàng đ u trong vi c sinh con theo ý mu n. Chương trình c a chúng tôi có m t danh ti ng đáng tin c y và luôn luôn bi n kinh nghi m c a b n như là m t thành viên v i chúng tôiu. Chương trình đư c x lý v i tính b o m t t i đa và b n có th yên tâm. Chúng tôi r t tôn tr ng s riêng tư c a b n. Vì v y, bây gi nó là hoàn toàn tùy thu c vào B N … Tr khi b n quy t đ nh làm m t cái gì đó đ thay đ i s ph n c a b n, b n ch có th mong đ i cơ h i t nhiên 50/50 th thai m t bé trai HO C m t cô gái bé. Đ ng đ “M thiên nhiên” quy t đ nh thay cho b n th i gian này và không trách chính mình sau khi b n nh n ra r ng b n đã b l cơ h i đ th c s làm nên s khác bi t – th thai và SINH CON TRAI hay SINH CON GÁI theo ý. Đây là cơ h i duy nh t c a b n đ s ph n c a b n vào trong tay mình và cu i cùng có m t con trai hay m t con gái nh trong vòng tay c a b n trong vòng vài tháng t bây gi … 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos14 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 15. 15. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Hy v ng b n s m SINH CON TRAI HAY SINH CON GÁI NHƯ Ý! Đ ng Qu c B u Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gái : sinh con trai, sinh con gai, sinh con theo y muon, sinh con nhu y muon, muon sinh con, muon sinh con theo y muon, de sinh con trai, muon sinh con trai, sinh con trai theo y, sinh con trai theo muon, sinh con trai theo y muon, muon sinh con trai theo y muon, sinh con theo y muon con trai, bi quyet sinh con trai, lam the nao de sinh con trai, sinh con trai gai, sinh con trai con gai, phuong phap sinh con trai, sinh con trai an gi, cach sinh con trai, an de sinh con trai, t¡nh sinh con trai, sinh con trai hay gai, sinh con trai hay con gai, an gi sinh con trai, lam sao sinh con trai, ?? sinh con trai, an gi de sinh con trai, lam sao de sinh con trai, de sinh con gai, bi quyet sinh con gai, lam the nao de sinh con gai, muon sinh con gai, phuong phap sinh con gai, phuong phap sinh con theo y muon, cach sinh con gai, cach tinh sinh con trai, tu the sinh con trai, bi quyet sinh con theo y muon, thuc an sinh con trai, bi quyet de sinh con trai, cach de sinh con trai, phuong phap de sinh con trai, sinh con gai theo y muon, sinh con theo y muon con gai, lam the nao de sinh con theo y muon, lam sao sinh con gai, cach sinh con theo y muon, tu the de sinh con trai Related articles Sinh Con Trai – Sinh Con Gái – Sinh Con Như Ý Mu n – Đi u Kho n S D ng D ch V (sinhcontraihaycongai.com) Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gái – Chính Sách B o M t (sinhcontraihaycongai.com) Mu n sinh con trai hay sinh con gái theo ý mu n (sinhcontraihaycongai.wordpress.com) Sinh Con Như Ý Mu n Thanh Toán (sinhcontraihaycongai.com) Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gái (sinhcontraihaygai.wordpress.com) Mu n Sinh Con Trai Theo Ý Mu n (desinhcontrai.wordpress.com) Sinh Con Trai – Tư Th Quan H Tình D c Đ Sinh Con Trai (desinhcontrai.wordpress.com) Bookmark & Share Who is on this page? (0) Share this: 3 Hay Login 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos15 trong 16 10/1/2011 1:22 AM
 16. 16. Sinh Con Trai Hay Sinh Con Gai | Sinh Con Theo Y Muon | SInh COn Nhu... http://www.sinhcontraihaycongai.com/ Thêm Bình lu n M i Hi n th 0 bình lu n M Theo dõi qua email S RSS Reactions URL Ph n h i blog comments powered by DISQUS SINH CON TRAI HAY SINH CON GAI Proudly powered by WordPress. 1 Online D ch Bài g n nh t Phòng tranh Videos16 trong 16 10/1/2011 1:22 AM

×