Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oros kszr

987 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oros kszr

 1. 1. Ilyen volt 2013… Csongrád megyei KSZR Szeged, 2014. február 6.
 2. 2. Küldetésünk a kistelepülési könyvtárellátás terén  Minőségi szolgáltatások biztosítása a kistelepüléseken  Korszerű technikai eszközökön alapuló és az adott település felhasználói igényeire rugalmasan reagáló szolgáltatásokat kínáljunk  Biztosítsuk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének lehetőségét  Támogassuk a gyermekek olvasóvá nevelését  Segítsük az informális, és az élethosszig tartó tanulásba való bekapcsolódást  A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők támogatásával biztosítsuk az információs esélyegyenlőséget
 3. 3. Célunk A rendelkezésre álló források lehető legjobb felhasználásával  minden szerződött partnernél minőségi szolgáltatások bevezetése.  mindenhol elindítani a változásokat, erőnkhöz mérten  Egyenlő esélyt biztosítani az összes településen  Szorosan együttműködve a településekkel, igényeiknek megfelelően dolgozva
 4. 4. Kronológia • 2012 december tájékoztatás az önkormányzatok felé • 2013 január állapotfelmérés a szerződött településeken • 2013 január Levelezőlisták létrehozása • 2013 január Honlap kialakítása (http://www.sk-szeged.hu/konyvtarellatasi-szolgaltato-rendszer)
 5. 5. • 2013 február – május állománygondozás • 2013 június munkatervek elkészítése a minisztériumnak • 2013 október – december rendezvények lebonyolítása • Egész évben folyamatosan állománygyarapítás, eszközök beszerzése, kiszállítása
 6. 6. Állapotfelmérés Somogyi-könyvtár nem szolgáltatott korábban Kistérségi rendszerhez 15 könyvtár csatlakozott • 10 Makó • 5 Szentes • 10 teljesen új csatlakozónk Ambrózfalva, Árpádhalom, Csanádalberti, Csengele, Derekegyház, Eperjes, Ferencszállás, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Nagytőke, Óföldeák, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Szegvár Székkutas, Tiszasziget, Újszentiván
 7. 7. Első év – tanuló év Mint megyei könyvtár rálátásunk volt a szolgáltató helyek működésére, de a kistérségi ellátásban szereplő könyvtárakkal a megelőző 5 évben személyes kapcsolatunk nem volt A másik 10 könyvtárral folyamatos volt a kapcsolat, illetve két olyan település csatlakozott, akikkel szinte nem volt kapcsolat
 8. 8. Új szolgáltatás – új partnerekkel Első év: tűzoltás Januári-februári állapotfelmérések alapján elkészítettük az ütemtervünket, a költségvetést ütemeztük Nehézség: • prioritások felállítása • Jogszabály hiánya (csak májusban jelent meg)
 9. 9. 2013. január Első állapotfelmérés, majd ez után a személyes tapasztalatok, valamint a felmerült kérdések alapján ütemterv és költségvetés tervezése Ezt az év folyamán a felmerülő igények, valamint a később megjelenő törvényi szabályozás alapján többször módosítottuk.
 10. 10. Elsődleges cél: minőségi szolgáltatás az erre megfelelő helyen és eszközökkel Ehhez szükséges volt:  Nagy arányú állományrevízióra  Megfelelő minőségű számítástechnikai eszköz vásárlására  Belső terek átalakítására
 11. 11. ehelyett Állományrevízió, hogy ez legyen!
 12. 12. Február-május Állományrevízió (kivonás, rendezés) árpádhalmi, nagytőkei, eperjesi, pusztaszeri, székkutasi, kübekházi, pusztamérgesi, újszentiváni szolgáltató helyen Új dokumentumok beszerzése, negyedévi lista és kiszállítás, állománygondozás, folyóiratok előfizetése (2013-ra és 2014-re)
 13. 13. település neve 2012. dec. 31-i állomány kivont könyvek kivont könyvek 2013. évi állomány db ft db az állomány % a került kivonásra Árpádhalom 7422 2789 76524,20 4633 37 % Eperjes 4484 2465 133712 2019 53 % Kübekháza 10834 5154 301562,20 5680 47% Nagytőke 6345 2058 55769,80 4287 32% Pusztamérges 9793 2850 228594,80 6943 29 % Pusztaszer 11519 Székkutas 12851 2571 149324,70 10280 20 % Tömörkény 12966 Újszentiván n.a. Kb. 1000 n.a.
 14. 14. település neve kivont könyvek ft Vásárolt könyvek értéke ft (nettó) Vásárolt könyvek db Árpádhalom 76524,20 142083 79 Eperjes 133712 273044 161 Kübekháza 301562 220347 126 Nagytőke 55769 374250 194 Pusztamérges 228594 377287 200 Székkutas 149324 470312 243 Újszentiván n.a. 480388 244
 15. 15. 4808 darab könyv, mintegy (nettó) 8545726,- Ft értékben. Ezen kívül még több mint két millió forint értékű folyóirat előfizetés történt az elmúlt évben. Ambrózfalva Árpádhalom Csanádalberti Csengele Derekegyház Eperjes Ferencszállás Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Kübekháza Magyarcsanád Nagyér Nagylak Nagytőke Óföldeák Öttömös Pitvaros Pusztamérges Pusztaszer Szegvár Székkutas Tiszasziget Újszentiván 2011 (db) 2013 (db) 219 207 162 81 216 125 82 395 178 348 156 163 217 98 193 175 251 306 199 131 198 128 0 128 260 191 189 122 206 167 219 196 34 99 0 203 329 260 33 202 106 111 226 215 77 245 n.a. 266 n.a. 246
 16. 16. Település Átlagosan az állami támogatás 51 %-át fordítottuk dokumentumok beszerzésére. Ez folyóirat előfizetést (2013-as 2014-es évre is), valamint könyv vásárlást jelent. Ambrózfalva Árpádhalom Csanádalberti Csengele Derekegyház Eperjes Ferencszállás Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Kübekháza Magyarcsanád Nagyér Nagylak Nagytőke Óföldeák Öttömös Pitvaros Pusztamérges Pusztaszer Szegvár Székkutas Tiszasziget Ujszentiván össz. tám. Százaléka dok.vásárlásra 38 34 34 69 72 55 43 51 57 53 36 27 37 40 48 65 32 75 64 52 35 71 57 63 58
 17. 17. település Folyóirat előfizetések alakulása Folyóirat Folyóirat 2012-re db 2013-ra db Ambrózfalva Árpádhalom Csanádalberti Csengele Derekegyház Eperjes Ferencszállás Királyhegyes Klárafalva Kövegy Kübekháza Magyarcsanád Nagyér Nagylak Nagytőke Óföldeák Öttömös Pitvaros Pusztamérges Pusztaszer Szegvár Székkutas Tiszasziget Újszentiván 0 9 0 0 12 15 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 28 16 n.a. n.a. Folyóirat 2013-ra 8 42194,- 14 46695,- 9 56019,- 7 16516,- 5 13133,- 6 10 6 9 6 6 14 10 4370245057,24076,34661,8215635033,92462,33638 Folyóirat 2014-ra db Folyóirat 2014-re Ft- 5 7 4 8 8 12 12 2 7 5 7 6 5 5 10 1 5 13 6 9 17 8 6 10 2711481200,3480156758,80314,93409,57828,13429,60838,1580029468,43129,16543,16580,59315,3257,5825796923,32857,45738,267371,65695,84571,69429,-
 18. 18. Az állományrevíziókat követően, valamint azokkal egy időben a helyiségek átrendezése zajlott. A felszabaduló polcok el- és áthelyezése lehetővé tette a tágasabb, „olvasóbarátabb” terek kialakítását.
 19. 19. Az átalakítások során lehetőségünk nyílt az igényeknek megfelelően, új bútorok, kiegészítők vásárlására is • Ambrózfalva, Árpádhalom, Csanádalberti, Eperjes, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Pitvaros, Pusztaszer
 20. 20. Önkormányzatokkal szorosan együttműködve a vásárlásokon kívül nagyobb belső átalakításokat is végig tudtunk hajtani Ambrózfalván, Kövegyen és Pusztaszeren
 21. 21. ilyen volt Kübekháza ilyen lett
 22. 22. Ilyen volt Pusztaszer ilyen lett
 23. 23. Számítástechnika Jó gépek és megfelelő szoftverek nélkül minőségi szolgáltatást már nem tudunk biztosítani (Csanádalberti, Ferencszállás, Kübekháza, Nagylak, Óföldeák, Pusztamérges, Újszentiván) Bár jelentős tétel volt, de szükség volt a Corvina integrált könyvtári rendszer licencének megvásárlása minden partnerünknek
 24. 24. Rendezvények A jogszabály (39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés h) pontja) kimondja, hogy a szolgáltató hely negyedévente legalább egy alkalommal részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű közösségi program lebonyolításában Ennek értelmében 53 rendezvény lebonyolításában segítettünk 2013-ban Ambrózfalva (3), Árpádhalom (3), Csengele (2), Derekegyház (1), Eperjes (3), Ferencszállás (1), Kiszombor (5), Kövegy (2), Kübekháza (4), Magyarcsanád (6), Nagyér (2), Nagylak (1), Nagytőke (4), Óföldeák (1), Pitvaros (3), Pusztamérges (5), Pusztaszer (2), Szegvár (2), Székkutas (3) községekben
 25. 25. Általánosságban elmondható: A RENDEZVÉNYEK nagyon jól sikerültek, jó visszhangjuk volt, a könyvtárak számára új használókat nyertek meg. • • • • A rendezvényeket követő 3-4 alkalommal érezhetően nőtt a látogatottság, valamint nőtt az érdeklődés a biológiai és földrajzi ismereteket tartalmazó könyvek iránt - a rendezvényeken megjelentek részéről. (Ambrózfalva) Ez alatt a programsorozat (Olvasó Dél-Alföld) alatt is szereztünk új olvasókat. (Csengele) Jó volt hallani később is, hogy milyen jól érezték magukat az olvasók ezeken a programokon pl. napokig beszéltek az ovisok a kígyóról és, hogy milyen aranyos volt a tengeri malac. (Kiszombor) Összegezve: nagy szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, hiszen minden rendezvény után 3-4 új beiratkozott olvasónk van, illetve vannak olyanok is, akik visszatérnek hozzánk. (Kiszombor)
 26. 26. • információk megjelenítése: 2013 folyamán létrehoztunk a Somogyi-könyvtár portálján egy önálló menüpontot a KSZR szolgáltatás számára. Itt igyekszünk megjeleníteni a könyvtárak alapadatait, a szolgáltatásaikat, beszámolunk a eseményekről, pályázati eredményeinkről, a fejlesztésekről. • • http://www.sk-szeged.hu/konyvtarellatasi-szolgaltato-rendszer http://www.sk-szeged.hu/kszr-hirek
 27. 27. Továbbképzések • • • • 2013. április 25. Játékok - könyvek – gyerekek Elsősorban az olvasóvá nevelésről, a hasznos és élvezetes könyvtári szabadidő eltöltésről, a tanulásról, táblás játékokról, logikáról, ügyességről, kitartásról volt szó ezen a továbbképzésünkön több KSZR-ben dolgozó kollega is részt vett. 2013. június 27. 41-ik megyei könyvtáros találkozó Mártélyon Hagyományos könyvtáros találkozó a megyében, melyen 130 kollega tud kötetlen körülmények között találkozni, tapasztalatot cserélni. Ezen a találkozón is több olyan kollega is jelen volt, akik előző években nem. 2013. szeptember 26. Könyvtárak partnerkapcsolatai regionális konferencia A konferencián igyekeztünk átfogó képet adni a könyvtárak partnerkapcsolatainak fontosságáról. Az általános összefoglaló után a helyi bevált kapcsolatrendszereket ismertették a felkért előadók, illetve a Somogyi-könyvtár partner szervezetei közül mutatkoztak be néhányan. 2013. október 19. A Dél-Alföld legtöbbet olvasó települése regionális olvasási vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött záró rendezvénye TÁMOP 3.2.4/B-11/1 A három megyét átölelő Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat részeként megvalósult olvasási vetélkedő záró rendezvényén díjak átadására került sor, valamint a részt vevők Szélkiáltó együttes műsorát hallgathatták meg. A KSZR-ben résztvevő könyvtárak is részt vettek a vetélkedőn, többen különdíjban is részesültek.
 28. 28. Összegzés Nagyságrendileg az összes állami támogatás 14 százalékát költöttük a központi szolgáltatásokra (gépkocsi költsége, irodaszer, banki költségek, a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése)
 29. 29. berendezés, bútorvásárlás Ambrózfalva, Árpádhalom, Csanádalberti, Eperjes, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Pitvaros, Pusztaszer felújítási költség, anyagköltség Ambrózfalva, Kübekháza technikai eszközök beszerzése Ambrózfalva, Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes Kövegy, Magyarcsanád Nagyér, Óföldeák, Székkutas, számítástechnikai eszközvásárlás Csanádalberti,Ferencszállás,, Kübekháza, Nagylak, Óföldeák, Pusztamérges, Újszentiván Corvina-licensz mind a 25 településre dokumentumvásárlás, könyv mind a 25 településre dokumentumvásárlás időszaki Kiszombor kivételével minden településre kiadványok rendezvény 53 db Ambrózfalva, Árpádhalom, Csengele, Derekegyház, Ferencszállás, Kiszombor, Kövegy, Kübekháza, Magyarcsanád, Nagyér, Nagylak, Nagytőke, Óföldeák, Pitvaros, Pusztamérges, Szegvár, Székkutas szakmai anyag, irodaszer vásárlás dokumentumvásárlás mind a 25 településre mind a 25 településre
 30. 30. Községek neve Ambrózfalva Árpádhalom Csanádalberti Csengele Derekegyház Eperjes Ferencszállás Királyhegyes Kiszombor Klárafalva Kövegy Kübekháza Magyarcsanád Nagyér Nagylak Nagytőke Óföldeák Öttömös Pitvaros Pusztamérges Pusztaszer Szegvár Székkutas Tiszasziget Ujszentiván dok.beszerzés (%) egyéb inf.eszk.; épületf. (%) (rendezvény) (%) 38 38 24 34 40 26 34 39 27 69 7 24 72 13 15 55 26 19 43 37 20 51 32 17 57 17 26 53 29 18 36 37 27 27 43 30 37 33 30 40 14 46 48 29 23 65 11 24 32 47 21 75 7 18 64 13 23 52 24 24 35 19 46 71 11 18 57 11 32 63 8 29 58 21 21
 31. 31. Tanuló év volt Konzekvenciák levonása jelenleg zajlik Beszámoló készítések segítenek - „hogyan tovább?” Fontosak a visszajelzések – előre is köszönjük Ahogy eddig is, ezután is szorosan együttműködve dolgozzunk tovább Bízom a további sikeres együttműködésben
 32. 32. Köszönöm a figyelmet! oros.sandor@sk-szeged.hu

×