Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fodor_peter

779 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fodor_peter

 1. 1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár partnerkapcsolatai Fodor Péter előadása Szeged, 2013. szeptember 26.
 2. 2. „Az amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól elvégzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.” Szent-Györgyi Albert: Egy biológus gondolatai Az ismeretszerzés alapja az olvasás. Hol tanuljunk olvasni, érteni? - Család, iskola. Mi ebben a bibliotéka szerepe? - A lehetőség.
 3. 3. Olvasásfejlesztés Európában Finnország: kiváló írási és olvasási kompetenciák. PISA felmérés. Olvasó Finnország. Nagy-Britannia: Melyik könyvet válasszam? Svédország: Vigyázat! Az olvasás függőséget okoz! Mindenki unokái. McDonald’s éttermi lánccal közösen mesekönyv választás. Norvégia: Kulturális iskolatáska. Ausztria: Egész Ausztria olvas. Találkozzunk a könyvtárban! Németország: Olvasás Alapítvány.
 4. 4. Az olvasás helyzete  Nem csak könyvet, újságot olvasnak az emberek, hanem újabban tért nyert a médiaolvasás  vizuális kultúra térnyerése (tv, számítógép, e-book)  internethasználat elterjedése  felmérések szerint a - 1960-as években: 60 % - 1970-es években: 65 % - 1980-as években: 54 % - 1990-es években: 48 % - 2000-es években: 40 % olvasott rendszeresen  A kulturális kínálat átalakulása, változása
 5. 5. A szabadidő és művelődés KSH időmérleg kutatás 2009-2010 Előtte: 1986-1987 , 1999-2000 Szabadidőtöltés percben: Férfi Nő 1987 2010 1987 2010 Szabadidő társas eltöltése 58 50 48 46 Vallásgyakorlás 1 1 2 2 Mozi, egyéb kult.tevékenység 5 2 3 2 Olvasás 38 18 29 21 Tanulás, önképzés 22 30 19 28 Rádióhallgatás 9 1 4 1 Tv, internet, video, dvd 111 166 100 138 Séta, kirándulás 19 19 10 11
 6. 6. Értékteremtés  A termék, szolgáltatás objektív és szubjektív tulajdonságok komplex halmaza. A vevő, használó az általa alkotott benyomások összességeként értékeli az elfogadott, felkínált értéket.  Folyamata: - erőforrás-gazdálkodás, - transzformálás, - igény kielégítés.
 7. 7. Kapcsolatháló  Kapcsolatháló-elemzés (social network analysis) Fogalma a társadalomtudomány terén olyan módszertant jelöl amelyet a 60-70’es években szociológusok, szociálpszichológusok dolgoztak ki. Mára a kapcsolathálózati elemzés (matematikusok, statisztikusok, informatikusok) fejlesztéseknek köszönhetően – a gyors adatfeldolgozás mellett - önálló interdiszciplináris metodológiává vált. Bodó Borbála  Sajátos erőforrás: ismeretbővülés, információs csatorna, erőforrások áramlása emberek és szervezetek között.
 8. 8. Értékháló (value net) A tudás, az ismeret = tudásgazdaság = üzleti kérdés Érték az értéklánc mentén jön létre. Bármely szervezet felfogható értékhálóként, így a nonprofit kulturális szervezetek, így a bibliotékák is. Modell Probléma Megoldás Várható eredmények, értékek: 1. Erőforrások és funkciók fókuszában 2. Erőforrás, összpontosítás (hatékonyság) 3. Versenytársakkal való összevetés 4. Klasszikus értékrendszerhez képest kevésbé merev 5. Támpontot ad a fejlesztéshez Buresch János, Gyenge Balázs
 9. 9. Kulturális háló alapja: az érték, a minőség Feltétele: szélesen értelmezett kultúra, Alapja: oktatás, magatartás, nevelés, kulturális hagyományok, értékek, Helye: család, oktatási - kulturális intézményrendszer, a társadalom tagjainak példája. Eredménye: műveltség, felelősségteljes társadalom. Miért fontos a társadalom műveltségi állapota? - gazdasági innováció, fejlődés alapfeltétele. - társadalmi együttélés kultúrája.
 10. 10. A közkönyvtári értékháló természetrajza Értékválasztás, értékközvetítés Minőségi szolgáltatás A hozzáférés demokratizmusa Innovációs technológia megjelenése és fejlesztése A könyvtár érték közvetítése Az olvasó, a használó bizalma Változó elvárások: - hagyományos használat - hagyományos és IT - IT - IT de távhasználat
 11. 11. Szükség van: - rendszerszemléletre, - szolgáltató attitűdre, - tartalomszolgáltatásra, - összefogásra másokkal, - párhuzamosság csökkentésére. Az értékháló csak úgy alakul ki, ha - közös gondolkodás, - közös cselekvés, - közös tehervállalás, - közös feladatmegosztás jön létre. Az értékháló kiépítőjének figyelemmel kell lennie: - az információ-áramlás menedzselésére, - a kapcsolatrendszer működésének koordinálására.
 12. 12. Belső háló segédkönyvtáros 1 Olvasó 1 raktáros 1 könyvtáros 1 . segédkönyvtáros 2 . KÖNYVTÁR . segédkönyvtáros 3 . raktáros 2 könyvtáros 2 segédkönyvtáros 4 Olvasó N olvasószolgálat informatikus- fejlesztő, szerzeményező rendszer-működtető feldolgozó általános tájékoztató szaktájékoztató gyűjtemények könyvtárosai helyismereti, zenei gyerekkönyvtáros…. Külső háló ODR MOKKA MATISZ MANDA…. Könyvtár 1 Könyvtár 2 Könyvtár N
 13. 13. Mit vár el az olvasó a könyvtártól?  A szolgáltatásokhoz való hozzájutást - gyorsan - hitelesen - időben - térben - tájékoztatás - tájékozódás  A használó kiszolgálását - személyesen - virtuálisan  Kulturált környezetet  Felkészült könyvtárosokat  Az olvasó, a használó, a látogató és a könyvtáros kapcsolata. Kinek van igaza?  Kinek a toleranciája nagyobb?
 14. 14. Mit tud a szolgáltató könyvtár?  jól megközelíthető, használó- és olvasóbarát könyvtár,  tudástár, információs és tanulási központ,  készüljön paradigma és információ-technológia váltásra,  legyen programja és határozzon meg prioritásokat, feleljen meg a hazai és nemzetközi szakmai elvárásoknak,  hozzájárul az életminőség javításához, növeli az egyén versenyképességét,  alkalmazza a minőségelven alapuló, személyre szabott szolgáltatást  gyűjteményfejlesztés, dokumentum szolgáltatás hagyományosan és virtuálisan, 24 órás hozzáférés,  többfunkciós könyvtár, kulturális központ szerep,  rendelkezzen hatékony személyzettel, működési és fejlesztési forrásokkal,
 15. 15. Hogyan jelenik meg a kommunikációs és információs technológia a bibliotékákban?  Vezeték nélküli hálózat  Távcsatlakozás mobil eszközökkel  Akadálymentes információ hozzáférés  Multi-platformos technológia  Portálrendszer, többnyelvűség  Tartalomszűrés  kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás  e-ügyintézés  Digitális világ a katalógusban  Kompatibilitás országos rendszerekkel (MOKKA, ODR)  Archívumok, adattárak (NAVA, NDA, MANDA)  Multimédia zenehallgatás, filmnézés a könyvtárban és távolról  Linkgyűjtemény: elektronikus sajtó, portálok  WEB 2.0 (chat, blog, MSN)
 16. 16. Mennyire befolyásoló tényező a társadalmi megítélés? Ha igen, miért nem figyelünk erre? Ha nem, miért tartjuk fontosnak?  Tudjuk mi az elvárása a könyvtárhasználóknak és/vagy miért a mi könyvtárképünket kínáljuk?  Van-e összefüggés a társadalmi hasznosság és a finanszírozás között? • Ajánlható, törvényben előírható az un. ingyenes használat, mint állampolgári jog, de ezt ki biztosítja és finanszírozza? Az állam, az önkormányzat, a használó? • A könyvtár alig képes a jelenlegi struktúrában saját bevételeit növelni. Van piacképes szolgáltatása? Ha van miért nem mutatja be? Ha nincs miért beszélünk róla? • Tény, hogy a nem megfelelő finanszírozás sajátos, lefelé tartó pályára teszi, teheti az intézményeket.
 17. 17. Mit tehet ma a könyvtár?  Minimalizálni a gazdasági válság hatásait.  A rendelkezésre álló, de csökkenő működési források szigorú, célirányos felhasználása.  Fejlesztési források pályázati úton történő megszerzése és hatékony felhasználása (TIOP, TÁMOP).  Feladatorientált szervezet-fejlesztés, a humánerőforrás racionális, hatékony és rugalmas működtetése.  A minőségi szolgáltatás követelménye.  Felkészülés a könyvtár-használati szokások további változására.
 18. 18. Hogyan tovább?  2000-es évek első évtizedében megvalósult paradigmaváltás után újabb paradigmaváltáshoz érkeztünk.  Néhány különbség a kettő között: • a felgyorsult informatikai világ újabb és újabb kihívást jelent, • a könyvtárhasználat folyamatosan változik.  Kérdés az, hogy • milyen választ adunk az átalakulásra, • elegendő- e követni a jelenségeket, • képesek vagyunk-e kezdeményező szerepet vállalni, • szakmai konszenzus hiányában lehet-e stratégiai tervet kidolgozni, • az elhúzódó gazdasági válság kedvezőtlen hatását a finanszírozásban meddig viseli el a könyvtár szolgáltatása, • tudunk-e rendszerszemléletben gondolkodni és cselekedni.
 19. 19. Jövőkép  A könyvtár egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, a felhalmozott tudásnak, valamint a műveltségnek a mindenki számára független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére, elősegítve ezzel a különböző használói csoportok versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, segítve a leszakadó csoportok felzárkózását.  Gyűjteménye és szolgáltatásai differenciált fejlesztésében figyelembe veszi az országos könyvtári rendszerben betöltött szerepét.  A könyvtár közösségi szerepe felértékelődik, az intézmény közösségi térként, hagyományos és virtuális találkozóhelyként működik, hozzájárul az olvasási kultúra fejlesztéséhez. Küldetés  A könyvtárnak – mint alapintézménynek – az a küldetése a tudásalapú társadalomban, hogy a fejlesztését, a működését és a szolgáltatását a valós igényekhez alakítsa.  Tevékenységét a nyilvánosság bevonásával végezze.
 20. 20. Milyen témák várnak választ?  erőforrások valós felmérése (igények, adottságok, elvárások),  sokoldalú együttműködés – párhuzamosságok felszámolása,  minőségi követelményrendszer – a hatékonyság, a hasznosság mint rendező elv,  összehangolt, eredményességre orientált digitalizálási program,  e-könyv jelene, jövője. Együttműködés a kiadókkal,  szerzői jog teljes körű alkalmazása EU-s döntés alapján. Ki finanszírozza?
 21. 21. Ez a jövő könyvtára! …… ahová érdemes visszatérni Köszönöm a figyelmüket! www.fszek.hu fodorp@fszek.hu

×